Voorjaarscontactdag Motiefgroep Schaken op 30 april 2022 in Arnhem

De Voorjaarscontactdag van de Motiefgroep Schaken zal op zaterdag 30 april 2022 i.s.m. Schaakvereniging ASV in Arnhem plaatsvinden.
Locatie: clubgebouw Dagbesteding het Pleijwerk, de Vlamoven 22-24, Arnhem

Dit is dezelfde locatie waar eerder ook in 2019 en 2021 een contactdag van de Motiefgroep Schaken plaatsvond.

Het clubgebouw Dagbesteding het Pleijwerk is gelegen op Bedrijventerrein IJsseloord-1 en is goed bereikbaar vanaf het Velperbroekcircuit.
Let op: ook bedrijventerrein IJsseloord-II bestaat maar daar moet men dus niet zijn.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:
09.30 Zaal open, gelegenheid tot ruilen, kopen enz.
11.45 Algemene Ledenvergadering
12.15 Groepsfoto
12.30 Gelegenheid tot lunch
13.00 Veiling
16.00 Gelegenheid tot ruilen, kopen enz.
17.00 Sluiting zaal
De toegang is gratis, ook voor niet-leden.
De planning is om na afloop met elkaar ergens in Arnhem te gaan eten.

Er is een bar in het clubgebouw aanwezig.

Koffie / thee en andere drankjes alsmede broodjes zullen tegen billijk tarief verkrijgbaar zijn.

De Motiefgroep Schaken, opgericht in 1984, is een landelijke vereniging waarvan de leden geïnteresseerd zijn in het verzamelen van allerlei zaken op het gebied van schaken. Het betreft hier een grote verscheidenheid aan schaakobjecten. Zoals schaakpostzegels, prentbriefkaarten, stempels, eerste dag enveloppen, schaakmunten, telefoonkaarten, schaakboeken, schilderijen, kunstvoorwerpen, strips, curiosa, enz. Dus alles wat thematisch aan schaken gerelateerd kan worden.

De belangrijkste activiteiten die de Motiefgroep Schaken voor haar leden organiseert zijn:
* 6x per jaar het blad De Schaakkoerier, met o.m.:
– informatie over nieuwe uitgiften, nieuwe postzegels, stempels, etc.
– artikelen over de verschillende schaakverzamelgebieden, over (postzegels met) beroemde schakers, stellingen, stukken enz.
Natuurlijk kunnen alle leden ook zelf in De Schaakkoerier publiceren.

Oudere nummers van De Schaakkoerier zijn tegen kostprijs verkrijgbaar.

* 2 keer per jaar een contactdag.
Er is een contactdag in het voorjaar en ook een in het najaar; Dit zijn de ideale gelegenheden om uw verzameling uit te breiden, om dubbelen te ruilen of te verkopen, en om kennis uit te wisselen.
* een veiling op de contactdag.
Op de contactdag wordt een veiling gehouden. De veiling heeft vaak zeldzame zaken en er is de mogelijkheid om schriftelijk te bieden. De veilingkavels zijn ook te zien op de website van de Motiefgroep Schaken, in de linkerbalk onder “veiling”.

zie verder op www.euwe.nl
of zie de folder van de Motiefgroep Schaken

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.