Kamervragen en antwoorden Nederlandse deelname aan WK landenteams in bezet Oost Jeruzalem

De vragen zijn gesteld door Jasper van Dijk (SP)

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z22855&did=2022D49426

Vraag 3
Bent u bekend met het feit dat het WK schaken voor teams, met deelname
door Nederland, deze maand plaatsvindt in een hotel in Oost-Jeruzalem, dat
wordt beschouwd als door Israƫl bezet Palestijns gebied?3
Antwoord 3
Ja.
Vraag 4
Klopt het dat dit hotel is gebouwd op geconfisqueerd Palestijns gebied? Zo
ja, vindt u dat een gepaste locatie voor een wereldkampioenschap?
Antwoord 4
Ja, dit hotel staat in bezet Oost-Jerusalem. Voor Nederland zijn de grenzen
van 1967 leidend. Het is echter aan de bond zelf te bepalen hoe hiermee om
te gaan.
Vraag 5
Heeft u met de Nederlandse schaakbond contact gehad over de locatie van
dit toernooi? Zo nee, gaat u dat alsnog doen?
Antwoord 5
Ja, er is contact geweest met de Nederlandse schaakbond.
Vraag 6
Bent u bereid om de keuze voor deze locatie te veroordelen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord 6
Zie antwoord vraag 4.

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.