Het incident op het NK vrouwen, een genuanceerder verhaal

Er is veel ophef over de nul die Arlette van Weersel kreeg op het NK vrouwen omdat ze vanwege de storm Poly niet op tijd in de speelzaal kon zijn. In de meeste reacties is (terecht) veel begrip voor de boosheid van Arlette. Weinig begrip en en inlevingsvermogen is er voor de organisatoren. Dat zou er m.i. wel meer mogen zijn. Ik heb met de drie betrokkenen gesproken en zal proberen ten eerste uit te leggen wat er is gebeurd (en waarom) en ten tweede proberen de verschillende kanten te belichten.

Bij het NK wordt er geen hotel geregeld, maar krijgen deelnemers wel 100 euro per dag voor verblijf en maaltijden. Voor mij fijn, want Utrecht is niet ver van Amsterdam-Oost en ik koos ervoor heen en weer te reizen. Ook Arlette van Weersel koos daarvoor, maar zij moest verder reizen, namelijk vanaf Alkmaar. Normaal geen probleem, maar woensadg wel toen er onverwacht code rood was in Noord-Holland vanwege de storm Poly. Hierdoor reden de treinen niet en ook autoverkeer was erg moeilijk. Het huis van Arlette was bijvoorbeeld niet bereikbaar met een auto. Zij had gedurende de ochtend en begin van de middag vaak contact met toernooidirecteur Jeroen Schuil, die haar probeerde gerust te stellen en in een app schreef “In het ergste geval morgen twee partijen…”‘ Verder wilde hij op de hoogte gehouden worden. Arlette zocht ondertussen tevergeefs of er Ubers reden. Zij was door de woorden van Jeroen in de veronderstelling dat er wel iets geregeld kon worden en schreef om 13:15 uur dat ze de voorkeur had voor twee partijen op de volgende dag. Zij werd toen gebeld door arbiter Arno Eliëns (die niet op de hoogte van wat Jeroen haar gezegd had) en die meldde haar dat ze een nul zou krijgen als ze niet voor vier uur in de speelzaal zou zijn. Arlette zei dat dat haar niet zou lukken en diende bij de commissie van beroep (bestaande uit twee onafhankelijke arbiters en de toernooidirecteur) een protest in. Dat werd afgewezen, waarop Arlette besloot ook de laatste ronde niet meer te spelen.

Uitstel?
Er is door de organisatie gekeken naar mogelijkheden om de partij uit te stellen, maar uiteindelijk gekozen om dat niet te doen (en dus Arlette een nul te geven). Daarbij spelen verschillende aspecten een rol. Er is het belang van Arlette zelf en van het toernooi: een partij die niet gespeeld wordt is ongewenst. Ook aan de belangen van de andere spelers moet gedacht worden. Uitstel van de partij of zelfs van de hele ronde is voor hen niet prettig en er werd aan hen door Arno ook gevraagd of ze hier bezwaar tegen hadden. Dan is er ook nog de beschikbaarheid van de locatie: later starten dan drie uur was niet mogelijk. En het reglement: daarin is bewust dit soort overmacht niet opgenomen, omdat spelers geacht worden dichtbij de speelzaal te overnachten. En het gaat hier tenslotte om het NK, niet om het kampioenschap van Lutjebroek.

Op dat laatste valt wel wat tegenin te brengen: het NK vrouwen is in feite een amateurtoernooi. Zo deden diverse vrouwen niet mee vanwege verplichtingen als school en  werk. Arlette speelde voor het eerst tijden een toernooi en voor haar als jonge moeder was het fijn om thuis te kunnen overnachten. Dan mag je m.i. wat soepeler zijn dan bij het NK Algemeen, waar voornamelijk professionals aan meedoen. Arno benadrukte in het gesprek met Arlette dat op tijd komen haar eigen verantwoordelijkheid was, en dat is op zich waar; idealiter verblijft iedereen die meedoet gewoon in Utrecht zelf waardoor dit soort problemen heel onwaarschijnlijk zijn. Gezien de situatie was de keuze om thuis te overnachten van Arlette voor de hand liggend en daar had meer begrip voor kunnen zijn.

De toernooidirecteur
De rol van toernooidirecteur Jeroen Schuil, die steeds contact had met Arlette, is erg ongelukkig. Kon hij niet iets regelen? Naar eigen zeggen niet: “ik ken mijn rol als toernooidirecteur en zal, ook gezien de ervaring in Rotterdam met Roeland, niet in de huid van Arno stappen. ” Met andere woorden, het is aan Arno om een beslissing te nemen over al dan niet uitstel. Maar ook al neem je zelf de beslissing niet, dan nog had hij kunnen proberen Arlette zo goed mogelijk te informeren. Dat Arno wel aan het kijken was naar een oplossing, maar dat lastig was en dat ze rekening moest houden met dat haar partij niet uitgesteld zou worden (en dus met een nul). Hij deed juist het tegenovergestelde door bepaalde verwachtingen te scheppen bij haar, verwachtingen die niet waargemaakt werden. Dit zal Arlette extra ontstemd hebben. Dat Arno van dit alles niet op de hoogte was, is ook  slordig. En ik vind ook dat Jeroen voor het beroep van Arlette zich had moeten terugtrekken uit de beroepscommissie, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Het is voor alle betrokkenen een vervelende situatie, ook voor Arno en Jeroen die veel (vaak ongefundeerde) kritiek hebben gekregen. Het is goed te bedenken dat zij ook maar vrijwilligers zijn en dat zonder vrijwilligers schaaktoernooien helemaal niet meer gehouden kunnen worden. Het was ook geen situatie waar een overduidelijk beste oplossing was. Maar  er zijn wel fouten gemaakt en daardoor zijn Arlette en het toernooi onnodig beschadigd.

88 Reacties

 1. Avatar
  Enrico van Egmond 08 juli 2023

  Genuanceerd of niet. Het is code rood in Nederland. Dan moet je als organisatie deze dag helemaal niet laten spelen. Onnodig risico om de spelers op pad te sturen. Ik sta 100% achter de reactie van Arlette.

 2. Avatar
  Caesar64 08 juli 2023

  Nou vind na het lezen van dit relaas vind ik nog steeds dat er ongelukkig is gecommuniceerd en besluiten zijn genomen waar ik niet achter sta.

  Wat hebben trouwens de overige 3 speelsters geantwoord op de vraag van Arno?

  • Avatar
   Frits Fritschy 08 juli 2023

   Zoals ik al eerder geschreven heb: ik vind het al twijfelachtig om als arbiter de andere speelsters bij de beslissing te betrekken; het lijkt me zelfs onfatsoenlijk openbaar te maken wat hun reactie was. Dan ben je verantwoordelijkheid aan het afschuiven.

   • Avatar
    M H 08 juli 2023

    Ik ben het er mee eens dat je de reactie van de spelers voor je houdt. Het gaat niemand wat aan wie voor of tegen is.

    Maar het andere punt ben ik niet met je eens. In de competitiegids staat zelfs vrij expliciet “Bij verschil van mening moet de wedstrijdleider zich elke inspanning getroosten om de zaak in der minne te schikken.” Ik vind dat wel positief. Het geeft de ruimte om zaken zo veel mogelijk op het schaakbord te laten beslissen.

    Als het organisatorisch mogelijk zou zijn, en de spelers zijn accoord, zou dat een goede reden zijn om de ruimte te pakken die een reglement wellicht niet expliciet geeft.

     

    • Avatar
     Frits Fritschy 09 juli 2023

     Ik schreef ook ’twijfelachtig’. Arbiters zijn er om beslissingen te nemen, ook al zijn die niet bij iedereen populair. Bij bezwaren is er altijd nog een beroepscommissie. (Al heb ik in dit geval wel wat twijfels over haar besluit en samenstelling.) Het gaat hier volgens mij niet om een conflict tussen twee spelers dat ‘in der minne geschikt’ moet worden, maar om een afweging van belangen.

     • Avatar
      M H 09 juli 2023

      Dan nog ben ik van mening dat je als arbiter ook moet kijken welke mogelijkheden er zijn om een beslissing te nemen waar iedereen blij mee is. Als een team of een half team te laat gaat komen bij een competitiewedstrijd en het ontvangende team is voorstander van wachten zonder reglementaire nullen, zou ik als arbiter ook niet vasthouden aan die regel. De kunst is natuurlijk wel om alle partijen naar hun mening te vragen zonder druk op te leggen.

      Als er mogelijkheden zijn waar iedereen zich in kan vinden (organisatie, betrokken spelers, evt andere belanghebbenden), heeft dat naar mijn mening altijd de voorkeur boven een beslissing nemen zonder die informatie.

      Maar goed, zonder de overwegingen van de arbiter hier te kennen, is het altijd makkelijk praten. Stel een speler heeft er bezwaren tegen, dan kan je dat moeilijk gaan melden als argument. Het overleg tussen organisatie en arbiter is ook niet bekend. Wellicht moest de organisator nog kijken wat er te regelen viel en lukte dat toch niet, ondanks eerdere uitspraken. Dat had wellicht dan gecommuniceerd moeten worden, maar we weten dat niet.

      Dan blijft de vraag voor alle experts hier, die precies weten hoe alles had moeten gebeuren: stel er is geen optie om de speler op tijd te krijgen, stel er is geen optie de ronde te verplaatsen, en er moet dus beslist worden om de partij verloren te verklaren aangezien het niet onder overmacht valt. Hoe communiceer je dat naar de speler en naar de buitenwereld, om te voorkomen dat het volksgericht weet hoe het allemaal heel simpel opgelost had moeten worden? En los daarvan: wie hebben er allemaal ‘recht’ op het hele verhaal? Wellicht klinkt deze alinea wat sarcastisch en/of cynisch, maar als arbiter valt er natuurlijk altijd te leren hoe je ongewenste informatie wel brengt op een manier dat de schaakwereld er vrede mee heeft.

     • Avatar
      Frits Fritschy 09 juli 2023

      Ik denk dat we het min of meer met elkaar eens zijn. Inderdaad, als een oplossing door andere betrokkenen zelf gesuggereerd wordt, kan een arbiter coulant zijn. In andere gevallen zou een arbiter hier zeer omzichtig mee om moeten gaan.

      Wat het overleg tussen toernooidirecteur en arbiter betreft: ik houd me hier vast aan wat Dimitri (die volgens mij zijn uiterste best doet om objectief te blijven) schrijft: dat de impliciete toezegging van de toernooidirecteur niet bij de arbiter bekend was.

      Tot slot: het volk heeft meningen, en verkondigt die met luide stem. Het is inderdaad niet nodig of wellicht zelfs wenselijk om op elke vraag antwoord te geven. Maar het lijkt me dat een aantal hier gestelde vragen mee moeten worden genomen in een volgens mij zeer wenselijke evaluatie.

 3. Avatar
  MartinG 08 juli 2023

  Ik zie eerlijk gezegd erg weinig nuancering in dit verhaal.

  De manier van communiceren van de arbiter blijft enorm bot, en inconsistent (arbiter en TD zeggen wat anders). Plus het inlevingsvermogen in de overmacht lijkt ook echt totaal afwezig.

  Verder snap ik je opmerking ook niet, Dimitri: “omdat spelers geacht worden dichtbij de speelzaal te overnachten”. Volgens mij is dat niet waar, want Arlette beschreef de vergoeding als voor “reis- of verblijfskosten”. Bovendien was de speellocatie pas laat bekend, dus dan maak je het spelers moeilijk om nog een verblijfsplaats te vinden.  Verder klopt het wel dat het je eigen verantwoordelijkheid is, en ik snap ook dat een beroep op overmacht niet zomaar gehonoreerd wordt. Maar dit was een niet voorspelde storm met code rood, die ook het KNMI en de NS verraste. Dan moet je gewoon naar een billijke oplossing zoeken.

  Mijn conclusie: Als ik een topschaker was, zou ik zeker niet uitkomen in een volgend NK als hij opnieuw arbiter is.  Sterker nog, ik hoop hem nooit tegen te komen in de KNSB-competitie.

  • Avatar
   Dimitri Reinderman 08 juli 2023

   “reis- of verblijfskosten” klopt niet helemaal. Zoals het in mijn artikel staat is correct (aangeomen dat de vrouwen hetzelfde contract hebben als de deelnemers aan het NK algemeen).

  • Avatar
   Frits Fritschy 08 juli 2023

   Er is niets inconsistents aan het communiceren van de arbiter, de fout ligt volledig bij de toernooidirecteur, als ik het verhaal van Dimitri lees. Hij doet impliciet een toezegging waar hij, zover ik begrepen heb, geen bevoegdheid voor heeft; geeft vervolgens die toezegging niet of niet op tijd door aan de arbiter en neemt vervolgens zitting in een beroepscommissie die dit punt zou moeten onderzoeken. Is dat gebeurd?

   Een arbiter moet de door anderen gemaakte regels volgen. Als er een situatie optreedt die niet in die regels is voorzien (en dat is hier al twijfelachtig), moet hij een afweging maken tussen diverse belangen en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Volgens Dimitri’s verhaal heeft hij dat gedaan.

   Jaren terug had Tony Miles ernstige rugproblemen tijdens het Interpolistoernooi. Daar kon hij niets aan doen, net zomin als Poly de schuld was van Arlette. Hij mocht het toernooi liggend op een stretcher uitspelen, wat tamelijk onaangenaam geweest moet zijn voor zijn tegenstanders, en won vervolgens het toernooi. Misschien had de arbiter daar net zo ‘bot’ moeten zijn als Arno Eliëns.

 4. Avatar
  Zuid Limburg 08 juli 2023

  Wat ik dan denk: wat geen enkele andere sport kan bieden, is juist als grote uitzondering bij schaken wel mogelijk: de partij had gewoon gespeeld kunnen worden via internet.

  Uitsluitend alleen bij bewezen extreme overmacht. Daar was hier zeker sprake van. Ik ben niet naïef, ik begrijp dat dit juist in deze tijd zeer controversieel zou zijn gezien de mogelijkheid tot valsspelen. Maar er zouden vast wel 2 lokale gezaghebbenden (arbiters?) gevonden kunnen worden om non stop toezicht te kunnen houden.

  Uiteraard kon dit nu niet vanwege de reglementen. Wellicht een idee voor de toekomst…

 5. Avatar
  HansJGdeLange 08 juli 2023

  Wat een gezeur. ‘Genuanceerd’. Het is code rood. Nuances nodig? Klaar. Om Jeroen Schuil erbij te halen, is ook onnodig, het is alleen de arbiter die bevoegd is zich zo te misdragen.

  • Avatar
   Frits Fritschy 08 juli 2023

   … en vervolgens heeft een beroepscommissie de bevoegdheid om de beslissing van de arbiter terug te draaien – waar de toernooidirecteur weer in zit.

 6. Avatar
  arjo1982 08 juli 2023

  Pretenderen dat jouw versie “genuanceerder” is dan dat van 1 van de direct betrokkenen…
  Waar dan ook nog subjectieve dingen in staan naast een weergave van de feiten…

  • Avatar
   Dimitri Reinderman 08 juli 2023

   De titel verwijst niet naar Arlette. Haar verhaal klopt grotendeels, maar mijn verhaal geeft nog wat extra informatie. Op haar verhaal kwamen helaas verschillende ongenuanceerde reacties.

 7. Avatar
  Henk Eleveld 08 juli 2023

  beste Dimitri,

  ik snap de nuance niet helemaal.

  volgens mij is dit het ultieme voorbeeld van overmacht,

  je woont in Alkmaar in het meest kritieke gebied tijdens Poly, er geldt code rood, bomen vallen om, je mag de weg niet op.

  Er is maar een oplossing mogelijk en dat is de partij uitstellen tot na code rood. Elke arbiter met enig verstand moet snappen dat een reglement dan niet meer geldig is. Ook de beroepscommissie zou moeten  nadenken wat redelijk en billijk is. Beiden hebben verschrikkelijk gefaald.

  ik voel voor de suggestie van Roeland in het andere artikel, hoewel ik autopech niet meteen als absolute overmacht bestempel, om een andere arbiter aan te stellen en een andere cie van beroep volgend jaar. Nog beter zou het zijn als de arbiter zijn baan vrijwillig opgeeft.

  Nog beter zou het zijn dat het KNSB bestuur het begrip overmacht met deze casus een duidelijker invulling geeft voor de toekomst. Je wil weg naar de wedstrijd maar je kan niet weg. Met een goede onderbouwing is overmacht.

  *autopech: hangt erg af van regels reglement en tijdstip van vertrek van de ongelukkige, die door de autopech getroffen wordt. Maar mogelijk is er ook een onderscheid te maken voor profs of amateurs?!

  ik hoop dat het Schaakbond bestuur dit snel oppakt en ook een gesprek met de speelster arrangeert.

   

  • Avatar
   Dimitri Reinderman 08 juli 2023

   Beste Henk, ik wijs in mijn stuk op dat de arbiter te maken heeft met de beschikbaarheid van de lokatie, de belangen en mening van de andere spelers en het feit dat overmacht bewust door de schaakbond niet in het reglement is opgenomen. En uitstel is makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen de partij van Arlette uitstellen geeft het probleem dat Anna-Maja de volgende dag twee partijen moet spelen en haar tegenstandster in de laatste partij veel uitgeruster is. Dus om het eerlijk te houden moet je de hele ronde uitstellen, maar wat als de andere dames daar helemaal geen zin in hebben? Moet je dat maar negeren met de kans op conflicten? Overigens geen idee of dat zo is, maar ik denk in ieder geval dat er geen oplossing zonder nadelen is. Dat besef mis ik in diverse reacties.

   • Avatar
    Henk Eleveld 09 juli 2023

    het blijft voor mij een klip en klaar verhaal.

    er is overmacht en overmacht kun je in een reglement niet definieren.

    code rood is er een en dan mag je verwachten dat er een realistische oplossing gevonden wordt.

    desnoods met een andere speelplek. Ook de tegenstanders zullen begrip hebben. De arbiter beslist en ik vind het vreemd dat er dan vooraf overleg met de andere speelsters is.

    Ik hoop dat t bestuur op basis van deze zaak actie onderneemt. Het gehele kampioenschap is blijkens alle artikelen en reacties straks alleen nog bekend van deze zaak. Kan niet als je de schaaksport serieus wil nemen.

    als de schaakbond een Nederlands kampioenschap organiseert moet ze vanaf nu voor een goed verblijf en leefgeld zorgen bij de toernooizaal voor iedereen. Voor €100 kun je incl eten en drinken weinig meer regelen.
    Denk dat dit kampioenschap en de manier van omgaan met een speelster gezorgd heeft voor te veel ellende voor iedereen. leer hiervan.
    en sorry, ik blijf vinden  dat de arbiter een enorme blunder heeft begaan in zijn afweging. Benieuwd of hij dat zelf inmiddels ook vindt.

     

     

    • Avatar
     Dimitri Reinderman 09 juli 2023

     De arbiter kan een beslissing nemen, maar het is geen onrealistisch scenario dat de tegenstander niet akkoord gaat omdat ze zich ernstig benadeeld voelt. Moet je die een nul geven. Ben je dan blij?

     Een manier om het nadeel voor de tegenstander beperkt te houden is om b.v. vanaf vier uur op een andere lokatie te spelen, maar dat lijkt me ook niet makkelijk te regelen. ’s Avonds bij een schaakclub zou nog een optie kunnen zijn (weet niet hoe dat reglementair zit), maar al meer nadelig voor de tegenstander (veel minder tijd om voor te bereiden voor de volgende dag).

    • Avatar
     M H 09 juli 2023

     Ik vind uw aanname dat spelers begrip zullen hebben misschien wat te makkelijk. Die spelers hebben gewoon de vrijheid daar wel of niet begrip voor te hebben.

     Overigens kan overmacht soms ook gewoon leiden tot “jammer dan”. Je kan een paar dingen bereid zijn op te vangen, maar er zullen altijd situaties zijn, hoe sneu ook voor een betrokken speler, waar een toernooi nou eenmaal niet op kan wachten. Of dat nu een sprinter is die zijn sleutelbeen breekt bij een onbenullige valpartij, een speler wiens auto kapot gaat, een speler die medische problemen heeft, of een speler die om andere redenen onmogelijk de speelzaal kan halen.

     Als organisatie en/of wedstrijdleider kan je vooraf bepalen waar je de grens trekt, of tijdens het toernooi proberen te kijken wat er mogelijk is binnen grenzen zoals locatie, bereidheid van andere spelers, afspraken met derde partijen, en wat al niet meer. Maar ongeacht hoe groot de overmacht: er zullen altijd grenzen zijn aan wat mogelijk of wenselijk is.

     Ik heb verder niet echt een mening over dit voorval, daar ontbreekt te veel informatie voor bij mij. Maar ik vind het wel jammer dat er in zoveel reacties gesproken wordt hoe simpel het allemaal opgelost had moeten worden en hoe waardeloos de organisatie het opgelost heeft, terwijl ik denk dat ook die personen niet alle informatie beschikbaar heeft.

 8. Avatar
  Jan Winter 08 juli 2023

  @Dimitri, is beroepscommissie de invulling van het scheidsgerecht wat in art 6.3 van het reglement wordt genoemd? Is dit dan niet iets waar bestuur van de KNSB zich over dient te verantwoorden, zij gaan over de benoeming van dit panel. Ik ken zo snel geen voorbeelden van andere sporten waar de toernooi organisatie ook onderdeel is bij de beoordeling van de sportieve wedstrijdreglementen. Ik zou verwachten dat een scheidsgerecht gekwalificeerde scheidsrechters aan deelnemen. In dat opzicht oneens met je stelling dat Jeroen zich had moeten terugtrekken. Jeroen had niet benoemd moeten worden door het bestuur van de KNSB.

  • Avatar
   Dimitri Reinderman 08 juli 2023

   Dat reglement ja. Eens dat hij daar sowieso niet in benoemd had moeten worden. Mijn gok is dat dat gebeurd is omdat het niet lukte iemand anders ervoor te vinden.

   • Avatar
    M H 09 juli 2023

    Misschien zou het een idee zijn om onder de internationale arbiters die ons land rijk is, vooraf een mailtje rond te laten gaan met wie beschikbaar wil zijn voor een beroepscommissie. Die mensen hoeven feitelijk alleen beschikbaar te zijn bij een beroep, en dat hoeft niet eens ter plekke te zijn.

 9. Avatar
  F.Steggink 08 juli 2023

  wanneer je zelf stelt dat er alleen maar verliezers zijn terwijl jij de machtsmiddelen had, moet je per definitie als eerste bij jezelf te rade gaan.

  uit de reactie van de bond en de stilte er na blijkt dat deze wijsheid helaas nog steeds niet is doorgedrongen

 10. Avatar
  Andre VK 08 juli 2023

  Wat ik in dit artikel en in de reacties mis, is dat het de dag ervoor al duidelijk was dat het heel slecht weer zou worden en het niet onaannemelijk was dat het richting Code Rood zou gaan. Daar hebben alle partijen op dat moment niet op geanticipeerd. De spelers hadden kunnen besluiten ‘voor de zekerheid’ die betreffende nacht in Utrecht te blijven, om verkeersellende (dat krijg je echt ook al bij code oranje) voor te zijn. En de organisatie had ook kunnen kiezen om a) voor spelers eenmalig overnachting aan te bieden (want kosten hoger dan EUR 100) of b) voor de zekerheid de ronde op de onheilsdag in zijn geheel te schrappen en dus ‘het zekere voor het onzekere’ nemend te gaan voor het opschuiven van deze ronde voor iedereen naar de volgende dag. Als een speler optie a niet accepteert en thuis gaat overnachten, is het risico in dat geval volledig voor de speler, uiteraard.

  Volgens mij zijn zowel speelster als organisatie van ‘het zal wel meevallen’ uitgegaan en hebben beide partijen niet nagedacht over ‘what if the shit hits the fan’. Ik heb zelf op die dinsdag wel een vooraankondiging gegeven dat een grote bijeenkomst met 20 partijen mogelijk in gevaar zou kunnen komen en op de dag des onheils de meeting al vroeg op de dag laten cancellen voor iedereen (je wilt gewoon op zo’n dag niet dat mensen voor jou op pad gaan….).

 11. Avatar
  RoelandPruijssers 08 juli 2023

  Er klopt iets niet in het verhaal, Dimitri. Als je tijdlijn van Arlette leest had Arlette de suggestie van een ochtendronde gedaan rond 13.10 toen duidelijk werd dat ze niet meer op tijd zou komen. De arbiter had direct daarna met Arlette gebeld om 13.15. Als Arno het verzetten van de ronde naar de volgende ochtend had overwogen, zoals je suggereerd, dan had hij dat zeker gezegd tegen Arlette, met duidelijke argumenten, in plaats van haar bot terecht te wijzen. Toen ik hem, zie mijn artikel, rond 2 uur vroeg waarom hij het niet verzette naar een ochtendronde, zei hij dat Arlette zich al terug getrokken had. Als hij een goed antwoord had op waarom hij het niet verzette naar de volgende ochtend, dan had hij dat toch zeker gezegd. Of tegen mij, of tegen Arlette. Ook Jeroen Schuil had dit zeker laten weten aan iemand als hij betrokken was in de beslissing. Dit wekt voor mij de indruk dat er niet gekeken is om de partij te verzetten naar de volgende ochtend en had Arno al besloten om haar een nul te geven voordat dit überhaupt ter discussie kwam. Net zoals dat in 2021 gebeurde.

  • Avatar
   Dimitri Reinderman 08 juli 2023

   Dit komt uit het stuk van Arlette:

   “Verder is voor de vijfde ronde nog aan de andere drie speelsters gevraagd of zij bezwaar hadden tegen spelen op donderdag, waarmee duidelijk wordt dat de organisatie wel degelijk de flexibiliteit had om de partij te verzetten en zelfs een poging leek te doen.”

   Jeroen heeft bevestigd dat Arno dat gedaan had. Dat hij tegen jou niet vertelde waarom de poging strandde is chic, vermoed ik.

    

   • Avatar
    RoelandPruijssers 08 juli 2023

    Arno had het ook niet gezegd tegen Arlette. Als je de tijdlijn volgt dan moet dit aan de overige dames gevraagd zijn na zijn botte telefoontje met Arlette en nadat Arlette zich al besloten had terug te trekken, wat Arno zei tegen mij. Dan moet hij gaandeweg die dag terug zijn gekomen op zijn beslissing. Als dat zo is, dan spreekt dat voor hem. Maar om dan toestemming te vragen aan de deelnemers is dan weer discutabel als je het mij vraagt. Er zijn belangenverstrengelingen, Anna-Maja zou bijvoorbeeld een gratis punt krijgen als de ronde niet verzet zou worden. Als Arno het uiteindelijk toch beter vond dat de ronde verzet werd naar de volgende ochtend, dan had hij dat kunnen uitvoeren net zoals dat de ronde verzet werd naar 15.00, met overmacht als aanleiding en de waarborging van eerlijkheid van competitie als uitgangspunt. Er zal dan ongetwijfeld weer iemand enigszins benadeeld worden, als ik iets moet noemen dan is het misschien dat één van de dames ochtendrondes niet zo fijn vindt of dat iemand boos wordt dat ze uit haar ritme is geraakt, maar het is nog steeds de eerlijkste beslissing. Maar dat is wel een hele moeilijke beslissing om te nemen voor een scheidsrechter inderdaad, dat ben ik met je eens. Ik snap je nuancering nu. Al zijn er nog steeds kantekeningen. Het botte telefoontje en het feit dat na anderhalf jaar hier weer een probleem is over ontstaan bijvoorbeeld.

    • Avatar
     Dimitri Reinderman 09 juli 2023

     Ik denk dat het telefoontje vooral bot overkwam omdat Arlette door Jeroen was gerustgesteld dat het goed zou komen, en Arlo (onwetend daarvan) haar vertelde dat ze een nul zou krijgen. De uitspraak “Dan had je maar om acht uur de trein moeten nemen” ontkent hij overigens.
     Zie ook de reacties van M H.

     • Avatar
      RoelandPruijssers 09 juli 2023

      Dat ben ik niet met je eens. In 2021 was Arno ook bot.  En ik denk dus dat Arno de optie van uitstel niet eens serieus had overwogen, dat hij daar later die dag er pas naar ging kijken. Met dat telefoontje wilde hij in eerste instantie met de vuist op tafel slaan.

  • Avatar
   Thetic 08 juli 2023

   Je gaat toch niet vrijwillig in een hostel zitten voor een schaakpartijtje.  Dat is wat je kunt veroorloven van die 100 euro. Misschien had ze nog andere dingen te doen thuis. Je bent amateur en je doet de knsb een plezier om mee te doen en word je zo behandeld. Je had de partij ook via het internet, bij hoge uitzondering kunnen spelen, lijkt mij.

   Thomas

   • Avatar
    Frits Fritschy 09 juli 2023

    Ik zou eerder zeggen, ofwel: ‘ik ben professional en doe de KNSB een plezier met mijn deelname’ (want er zijn elders lucratievere toernooien), ofwel ‘ik ben amateur en de KNSB doet mij een plezier met zijn uitnodiging’ (waar nog wat condities aan vast zitten die andere amateurs  van vergelijkbare sterkte niet krijgen).

    • Avatar
     Thetic 09 juli 2023

     In dit geval was het gewoon je doet de knsb een plezier, anders was er helemaal geen damestoernooi, Frits.

     • Avatar
      Frits Fritschy 09 juli 2023

      Nee, Thomas, een speelster doet de KNSB geen plezier door aan een damestoernooi mee te doen; de KNSB (grotendeels vrijwilligers) doet die speelster een plezier door een damestoernooi te organiseren.

   • Avatar
    M H 09 juli 2023

    Ik denk dat je voor een partij waarbij 1 speler online speelt toch wel moet zorgen dat je een arbiter op locatie hebt. Ik zou denken dat je dan hetzelfde probleem hebt: hoe krijg je die arbiter daar als er niet gereisd kan worden?

 12. Avatar
  F.Steggink 09 juli 2023

  je gaat je afvragen wat de knsb betaald heeft aan schaaksite voor de verslaggeving en om recht te lullen wat krom is

 13. Avatar
  Franck Steenbekkers 09 juli 2023

  Ik wil het bij deze opnemen voor Arno Eliens.

  Ik heb in het verleden zowel persoonlijk als zakelijk het nodige met hem van doen gehad en kan alleen zeggen dat ik hem heb meegemaakt als een sympathieke gezellige uiterst kundige schaakvriend!!

   

  • Avatar
   PeterGelpke 09 juli 2023

   Dat zal best zijn, maar als je een verantwoordelijke positie invult, en dit is wat je ervan bakt, dan kun je m.i. terecht een storm van kritiek verwachten. De autopech van Pruijssers is persoonlijke pech, daar krijgt Arno van mij nog het voordeel van de twijfel, maar in dit geval ging het om collectieve pech. Ik vermoed dat Arno dat essentiële verschil niet op waarde geschat heeft, en dezelfde lijn heeft willen trekken.

   Het begrip coulance, tegen de formele regels in, kennen we op vele vlakken, bijvoorbeeld verzekeringsvergoedingen. De NK-reglementen voorzien daar niet in (overmacht, onvoorziene gevallen). Ik zou wel eens willen weten wie daarin geadviseerd heeft. Vermoedelijk een blauwdenker (kleurentheorie de Caluwe): regels zijn regels, en afspraak is afspraak. Totdat je een situatie tegenkomt waarin de uitkomst niet goed voelt, zoals de beroepscommissie al liet doorschemeren.

   • Avatar
    Franck Steenbekkers 09 juli 2023

    Wat had Arno anders moeten of kunnen doen zonder iemand te benadelen?

    • Avatar
     PeterGelpke 09 juli 2023

     Als je verantwoordelijkheid neemt, en zeker met een gebrekkig reglement in de hand, kan er een situatie ontstaan waarin niet iedereen meer tevreden is te stellen. Is helaas niet anders. Deze julistorm was er zo een (collectieve pech, met grote aantallen reizigers gestrand, en het spoor in Noord Nederland platgelegd). Dan zul je belangen moeten afwegen, zoals Euwe in 1972 gedaan heeft – in de wetenschap dat er kritiek zal komen. In dit geval zou ik zeker voorrang geven aan het spelen van de partij.  Het spreekwoord zegt vervolgens “waar een wil is, is een weg”. Ik twijfel dus sterk aan de wil, maar dat is slechts mijn visie.

     • Avatar
      Franck Steenbekkers 09 juli 2023

      Dan ga wel een andere speelster benadelen die dan i.p.v. een twee partijen moet spelen en haar ritme verstoord ziet worden.

     • Avatar
      PeterGelpke 09 juli 2023

      Mijn stelling is dat het alsnog spelen van de partij aan beide speelsters vergelijkbare nadelen zou hebben gebracht. Ik vind, in deze overmachtssituatie, dat van Weersel niet zwaarder dan haar tegenstandster benadeeld diende te worden, laat staan zo buitenproportioneel. Het lijkt erop dat haar in veel commentaren toch een zekere verwijtbaarheid wordt toegerekend. Overmacht kent vele vormen. Haar tegenstandster had, bijvoorbeeld, vlak voor de partij een paar uur in de lift vast kunnen zitten.

     • Avatar
      PeterGelpke 09 juli 2023

      De schoonveegverklaring van de beroepscommissie beschouw ik als vergiftigend, omdat juist daarin verwijtbaarheid wordt neergelegd.

   • Avatar
    Frits Fritschy 09 juli 2023

    De kleurentheorie van De Caluwé heeft betrekking op managementstrategieën om veranderingen teweeg te brengen. Ik zie niet wat dat voor ondersteuning moet bieden aan het wegzetten van personen die geacht worden uitvoering te geven aan door anderen gemaakte regels. Klinkt interessant, maar is gewoon witte ruis (om ook maar even De Caluwé te misbruiken). Hetzelfde geldt voor dat onderscheid tussen persoonlijke en collectieve pech. Over welk collectief heb je het? De deelnemers aan het NK?

   • Avatar
    Dimitri Reinderman 09 juli 2023

    “Ik vermoed dat Arno dat essentiële verschil niet op waarde geschat heeft, en dezelfde lijn heeft willen trekken.”

    Heb je wel begrepen dat hij toen niet en nu wel de mogelijkheid heeft onderzocht om de partij (verder) uit te stellen?

     

    • Avatar
     Marc Land 09 juli 2023

     Dmitri hoe weet je dat hij dit wel onderzocht?

     Heb je nog andere schaaksters gesproken?

     Kunnen niet uitgaan wat Arno heeft gezegd, want hij heeft al een keer gelogen.

     • Avatar
      M H 09 juli 2023

      Toe maar… gelogen. Dat is nogal een beschuldiging.

 14. Avatar
  TUUR 09 juli 2023

  Afgezien van alle losse feiten die bediscussieerd worden, sec gekeken naar de motivatie van de commissie van beroep:

  In de hectiek, onder (tijds)druk kan je verkeerd oordelen, maar dat de drie mensen van commissie van beroep (staan de namen van de leden ergens gepubliceerd?) de overmacht door het plotse code rood, afgekondigd pas op de ochtend zelf, in hun gezamenlijke beslissing afdoen met  “Naar onze mening lag het op de weg van de speelster, gezien het feit dat al enige dagen in het nieuws was dat er mogelijk slecht weer zou zijn op deze dag, maatregelen te treffen om in de speelzaal aanwezig te kunnen zijn”  wekt toch verbazing, staat in geen verhouding (en daar had dan ook door de toernooi organisatie op geanticipeerd moeten worden) en houdt daarom geen steek (zoals elders al is betoogd).

  Dat een contractuele vaste vergoeding voor reis en verblijfkosten is meegenomen in het beoordelen van de overmacht is ook wel opmerkelijk. (“In punt 5 van het contract dat de KNSB met de speelster heeft gesloten is een vergoeding van 100 euro per dag opgenomen voor reis- en verblijfkosten” )  In het besluit wordt deze voorts benoemd als ‘dagvergoeding om in de speelzaal aanwezig te kunnen zijn’.  Blijkbaar waren er vanuit de toernooi-organisatie (en ook bij de commissie) verwachtingen verbonden aan de vergoeding, maar er lijken nergens voorwaarden (bv ‘de deelnemers moeten in Utrecht verblijven’) aan die vergoeding gesteld en/of vastgelegd . In dat geval kun je je daar ook moeilijk op beroepen.

  De  commissie van beroep schrijft dat ze “graag meer ruimte in het reglement hadden gezien” om tot een ander oordeel te komen. Echter, in hun inleiding hadden ze al geconstateerd dat er “niet expliciet iets is opgenomen over overmacht ten gevolge van externe omstandigheden.  Dan is er juist toch alle ruimte?

  Ook bij zo’n eerste beslissing van de wedstijdleider is er de druk van de plotse situatie en komen er meer factoren kijken. Maar die dag zijn er ook veel grotere activiteiten gecanceld dan 1 schaakpartij, en de volgende dag toch in allerijl elders georganiseerd. Daarbij blijft de vraag primair of er van overmacht sprake is. Daarna kunnen pas oplossingen afgewogen worden voor de situatie die is ontstaan.

  Nu er wat tijd voor reflectie is geweest (te midden van alle digitale tumult), hoe kijken de wedstijdleider en de leden van de commissie van beroep terug op hun beslissingen?  Nu ze de beelden terug kunnen kijken, blijven ze bij hun ”rode kaart”?

   

  • Avatar
   Franck Steenbekkers 09 juli 2023

   Een doorsnee voetbalwedstrijd van zeg Ajax tegen Psv waar een bal al dan niet over de lijn is geeft minder digitaal tumult!

 15. Avatar
  Paul Wiselius 09 juli 2023

  Een aantal punten duidelijk krijgen.

  – het vrouwen NK is een amateurtoernooi. Dwz deelnemers met een baan moeten hiervoor vakantiedagen opnemen. Die kan je dan niet meer ergens anders voor gebruiken. Alleen daarom al vind ik een dagvergoeding terecht. Ook al omdat de KNSB blij mag zijn dat er nog 4 deelnemers mee konden doen. En die vergoeding is niet netto! Daar gaan sowieso reiskosten, maaltijden en drinken vanaf. Als topsporter moet je goed voor jezelf zorgen. Dan pak je (zeker als vrouw alleen) niet zomaar het eerste het beste goedkope hotel voor een overnachting.

  – uit diverse teksten meen ik op te maken dat toernooidirecteur en arbiter vrijwilligers zijn en dus geen vergoeding krijgen. Dat zou ik heel merkwaardig vinden. En dat verklaart mogelijk ook de (overigens volledig misplaatste) sneer van de beroepscommissie over Arlette’s dagvergoeding.

  – los van dit alles is het goed mogelijk dat het om reglementaire en/of organisatorische redenen domweg niet anders kon dan Arlette een nul te geven. Maar dat had dan wel veel netter gecommuniceerd moeten worden dan nu gebeurd is. Emoties hebben hier helaas de boventoon gevoerd.

 16. Avatar
  Marc Land 09 juli 2023

  Iedereen spreekt er schande van als een voetbal scheidsrechter een wedstrijd dood fluit door enkel naar de regels te kijken , maar Arno doet in mijn ogen precies hetzelfde.

  Een code rood afgegeven door experts moet altijd voorgaan voor reglementen van een sportbond.

  Misschien ben ik te pessimistisch maar als ze wel in een auto had kunnen stappen en ze had een ongeluk gekregen of zelfs was verongelukt,  wat zou dan de Schaakbond hebben gezegd? Ben bang dat ze dan hadden geroepen dat ze nooit de weg op had moeten gaan en dat het wel uitgesteld had kunnen worden.

  Wat er in mijn ogen moet gebeuren is sowieso betere condities, de nummers 2 t/m 9 deden niet mee , dit gewoon in de reglementen opnemen,   Als laatste zou ik Arno en Jeroen royeren als lid. Ze hebben de schaaksport in diskrediet gebracht. Er komt steeds minder sponsor geld binnen en dit incident helpt daar niet bij.

  • Avatar
   M H 09 juli 2023

   Code rood en reglementen lijken me weinig met elkaar te maken te hebben. Die code rood was er. De vraag is: moet de consequentie daarvan volledig ergens anders liggen dan bij de speler die er last van heeft.

  • Avatar
   M H 09 juli 2023

   Overigens (helaas kan ik niet aanpassen): deed een voetbalscheidsrechter maar eens de regels handhaven. Zou heel veel irritatie schelen, ook bij de toeschouwers.

  • Avatar
   Jan Jaap Janse 10 juli 2023

   Ik zie dat we een vrijwilliger hebben om voor het NK 2024 aan sponsorwerving te doen, het toernooi te organiseren en meteen de wedstrijdleiding erbij te pakken. Bravo.

   Als dat toch niet helemaal goed uitpakt, dan lijkt royeren me logisch.

   Verder wil ik Arno en Jeroen bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. Ze gaan vast kijken naar hoe dingen beter kunnen, en ik hoop dat ze de suggesties hier het gepaste gewicht geven.

   • Avatar
    Marc Land 10 juli 2023

    Jan Jaap ik las dat Jeroen door wil gaan , hij heeft grove fouten gemaakt . Je mag toch verwachten dat als er zo’n incident plaatsvindt dat Je dan doet aan zelfreflectie? Een NK georganiseerd door de Schaakbond mag je meer verwachten dan van een toernooi georganiseerd door een schaak vereniging.  Je doet het goed of je doet het niet.Als geld een probleem is hadden ze een crowdfunding moeten doen, denk dat veel schakers best een donatie willen doen.Gebruik het gebrek aan geld niet als smoes, want daar trapt niemand in.

    Er zijn genoeg andere arbiters die het kunnen leiden.

    Heb gelezen ( commentaren)dat er bij noodweer niks staat in de reglementen ,maar bij ziekte er uitstel van 4 uur mogelijk is, als dat zo is, is dat een gotspe.

    Ken Jeroen en Arno niet, oordeel dus niet hoe ze privé zijn,maar over hun functioneren tijdens het toernooi.Als 2 spelers roepen dat Arno bot doet, dan moet hij hier wel wat meedoen. Wat ik Jeroen kwalijk neem is dat hij dingen toezegt, dit niet communiceert met de ( hoofd) Arbiter , daarnaast ook nog in een bezwaar commissie gaat zitten . Daar horen sowieso geen mensen van de organisatie in te zitten.

    Zo’n bezwaar commissie kan toch ook online communiceren? Kan mij niet voorstellen dat ze niet iemand kunnen vinden.

    Mochten ze toch door willen gaan heb ik wel wat tips.

    Pas het reglement aan, waarin ook overmacht instaat.Verhoog de condities ( eventueel verplichte overnachting) Zorg dat Jeroen niet zijn boekje te buiten gaat. ( zal het vast heel goed bedoelen, daar twijfelt niemand aan)Mocht men ook met Arno door willen gaan , dan moet hij niet bot overkomen.Dat is wat anders dan over je heen laten lopen.Als de bond er niet voor kiest om voor de deelnemers een overnachting te regelen dan moet er ook een mogelijkheid zijn om het online te spelen.

    Niemand wil dat er volgend jaar weer een incident plaatsvind. Dit schaad de schaaksport.

 17. Avatar
  Eric César van 't Hof 09 juli 2023

  Uitstekende nuancering van Reinderman. Ik zou als organisatie meer geprobeerd hebben om de wedstrijd alsnog te laten spelen, linksom of rechtsom. Maar van de speler vind ik het vreemd om bij een toernooi in Utrecht dagelijks op en neer te reizen naar Alkmaar. De gezinssituatie vind ik daarbij irrelevant.

  • Avatar
   Michel Hoetmer 09 juli 2023

   Wat is daar zo vreemd aan? Even de ov planner er bij gepakt: de trip duurt ca. anderhalf uur. Als je dat na de spits doet, is zo’n treinreis ook nog tamelijk relaxed. Ik kan me goed voorstellen dat ze daaraan de voorkeur heeft gegeven in plaats van meerdere dagen in een hotel kruipen en haar kind niet te kunnen zien of verzorgen. Ik kan me voorstellen dat ze dan ook had bedankt voor de eer.

   Kijk voor de aardigheid ook eens wat een hotel in de buurt van het stadion kost. Dan zit je al gauw boven de honderd euro per nacht (soms zelfs veel meer). En dan heb je een kamer met ontbijt en geen dinner.

   Als de organisatie wil dat deelnemers in de buurt verblijven, dan moet die organisatie daar ook voor zorgen.

   • Avatar
    Eric César van 't Hof 09 juli 2023

    Een toernooispeler kan om allerlei persoonlijke redenen besluiten om de nachten op grote afstand van het toernooi door te brengen. De een heeft misschien de zorg over een kind in Alkmaar, de ander de zorg voor een zieke grootmoeder in Maastricht. Dat moet iedereen zelf weten. Je kunt ook besluiten om om die reden niet aan toernooi deel te nemen of heen en weer te reizen. Allemaal prima. Maar ik vind het niet redelijk te verwachten van een toernooiorganisatie dat zij rekening houden met dit soort persoonlijke omstandigheden. De toernooiorganisatie heeft voldoende gedaan. Een datum, tijdstip, locatie en zelfs een verblijfsvergoeding voor de spelers!

    Nu was er op die woensdag duidelijk sprake van overmacht. De speler kon gewoon niet op de speellocatie komen door de eerder gemaakt keuze om op 80 km afstand te overnachten. Een keuze waarmee de toernooiorganisatie bekend was en waartegen zij geen bezwaar hebben gemaakt. Om die reden zouden zij coulanter geweest kunnen zijn en een andere oplossing moeten vinden.

    Wat je overigens nooit moet doen, naar mijn mening, is vrijwilligers in een sportbond afbranden omdat ze mogelijkerwijs misschien een kleine inschattingsfout gemaakt zouden kunnen hebben. Dat is pas echt schadelijk voor de sport.

  • Avatar
   Caesar64 09 juli 2023

   Haha zo wordt deze nuanceringspoging wel een die tot de meeste reacties gaat leiden. Misschien moet jij maar eens tot de beroepscommissie toetreden, met zo’n  prikkelende en rechtlijnige kijk op de zaak kan je het waarschijnlijk uitstekend vinden met deze arbiter. Als de dames behoorlijk betaalt krijgen, kan je wat van ze eisen qua in de buurt slapen etc maar dit kampioenschap is dat natuurlijk niet.

   • Avatar
    Pieter Priems 09 juli 2023

    Ik vind de Michel behoorlijk inlevend in de speelsters en zeker niet rechtlijnig. Dat de gezinssituatie niet relevant is, daarin tegen wel. Om nog maar eens een mening in deze toe te voegen. Voor wat het waard is.

 18. Avatar
  Caesar64 09 juli 2023

  Excuus, Michel en ik reageren beiden op dhr van ’t Hof. Ik ben het volledig eens met Hoetmer.

 19. Avatar
  Hans 09 juli 2023

  @marcland Ik vond je stelling over “in de auto was gestapt” wel een goeie poging om een impactanalyse van de grond te krijgen wat dit reglement voor gevolgen zou kunnen hebben gehad. Daarin wil ik helemaal meegaan in de stelling dat er een aanvulling op het reglement zou moeten komen. Wanneer is er sprake van overmacht???. Is overmacht een regel die door een deelnemer zelf mag worden bepaald(natuurlijk niet) of zijn de situaties waarin sprake is van overmacht defineerbaar/algemeen te stellen voor alle deelnemers? Achteraf bezien zijn er “fouten” gemaakt die kun je hier allemaal nalezen en dat is ook gebeurd. Gelukkig zijn we allemaal maar mensen die fouten maken. Het voorbeeld van de scheidsrechter is dan ook weer een goeie want als we kijken naar de fouten die daar gemaakt worden zou er helemaal geen scheidsrechter meer bestaan zoals jij het stelt “royeren”. Ik spreek hier van een “leermomentje”. LEG HET BEGRIP OVERMACHT VAST IN HET REGLEMENT! Na Roeland nu Arlette laten we hier van leren. Het is achteraf bezien allemaal wat gestuntel geweest met de beste bedoelingen die ontstaan zijn door interpretaties van een leemte in het reglement. En ja de arbiter heeft hier de hoofdrol in te nemen ongeacht wat anderen gezegd of gedaan hebben. De toernooi organisatie kan en mag evalueren wat er mis is gegaan en hier lering uit trekken is mijn mening en misschien excuses aanbieden aan iemand die daar de dupe van is geworden door interpretatie van de regels waar iets in ontbrak

  Mijn mening: Wat ik gezien heb op de A9 bij Alkmaar daar had ik niet tussen willen staan je had doodsangsten uitgestaan. De keuze van Arlette was de juiste. Indien er echt iets ernstigs was gebeurd omdat ze toch was gegaan had de toernooileiding denk ik zichzelf niet vergeven. In de kern ging het daar ook niet om ze was niet gekomen maar wilde een oplossing voor hetgeen niet duidelijk in het reglement stond daar hikte zij en de toernooiorganisatie allebei tegenaan dus aanpassen die regels!

  • Avatar
   Marc Land 10 juli 2023

   Dank je Hans .

    

   Als ze zelfreflectie hanteren en ze geven gewoon toe dat ze het niet handig hebben gedaan en ze verbeteren hun gedrag mogen ze best aanblijven,  alleen vertrouw ik daar niet op. Arno is nu al 2x bot gevonden door een schaker en Jeroen wil het volgend jaar weer doen. Zeker na zijn zitting in de bezwaarcommissie heb ik er weinig vertrouwen in . Of ik het wel.of niet vertrouw doet echter niet terzake, maar je wilt niet dat de schakers het vertrouwen opzeggen.

 20. Avatar
  coenj 09 juli 2023

  Er is duidelijk iets heel erg misgegaan. Ik kan me niet herinneren dat op Schaaksite zo veel reacties zijn binnengekomen over één onderwerp. Helaas is het geen positief onderwerp. Uiteindelijk is het schaken de grote verliezer. Ik vrees er schade is aangericht die doorwerkt naar volgende NK’s. Hierdoor zal het volgend jaar nog lastiger zijn om spelers en speelsters te vinden om mee te doen.

  Belangrijk is: hoe nu verder? Damage control is nu essentieel. Mijns inziens dienen in ieder geval de volgende acties te worden ondernomen om de schade voor de toekomst te beperken.

  1) De voorzitter van de KNSB gaat persoonlijk in gesprek met Arlette en eventueel ook Arno en Jeroen. Voornaamste doel hiervan is om de pijn bij Arlette te verzachten en te proberen haar als speelster te behouden. Ze moet haar verhaal kwijt kunnen en zich serieus genomen voelen. Daarbij hoort ook een excuus. Eventueel een gebaar vanuit de KNSB in de vorm van een wildcard voor het NK van volgend jaar. Mijns inziens moet Bianca de Jong dit persoonlijk oppakken.

  2) Evaluatie binnen de KNSB. Wat is er fout gegaan? Hoe voorkomen we herhaling van incidenten zoals dat met Roeland Pruijssers van vorig jaar en met Arlette van volgend jaar. Wellicht kan een commissie van niet bij deze incidenten betrokken arbiters, aangevuld met een topspeler en een topspeelster zich buigen over de vraag of overmacht in het reglement moet worden opgenomen en zo ja, hoe dan.

   

  Mijns inziens dient er altijd ruimte te zijn voor de wedstrijdleiding en toernooi-organisatie om in onvoorziene, uitzonderlinge situaties beslissingen te nemen naar eigen goeddunken. Een reglement kan nu eenmaal niet in alle situaties voorzien. Wat had de organisatie dan gedaan als door de storm het dak van de speellocatie af was gewaaid?

  • Avatar
   FlatlandR 09 juli 2023

   Ik kan me niet herinneren dat op Schaaksite zo veel reacties zijn binnengekomen over één onderwerp.

   Het artikel Stop bedrog in schaken van Kees Schrijvers www.schaaksite.nl/2014/05/22/stop-bedrog-bij-het-schaken/ was goed voor meer dan 100 reacties. Een draadje over een betrapte Nederlandse valsspeler in Roemenie kreeg ook zeer veel reacties, maar dat draadje is later verwijderd. Ook geen positief onderwerp inderdaad.

 21. Avatar
  Frits Fritschy 10 juli 2023

  Nog een kleinigheidje. Zie het FIDE Handbook, C: General Regulations / 05 General Regulations for Competitions (pdf-bestand), volgens art. 1.2 onder L3 van toepassing op het NK Dames. In art. 10.2 staat: ‘No member of the Appeal Comittee involved in the dispute shall rule in that dispute’. Dat is een dwingende regel!

  Volgens Dimitri was de toernooidirecteur lid van de beroepscommissie. Niet alleen vanwege zijn impliciete toezegging dat de partij de volgende dag gespeeld kon worden (iets wat de arbiter volgens datzelfde reglement inderdaad mag overrulen), maar ook vawege de uitgebreide telefonische en sms-uitwisseling, valt in mijn ogen niet te ontkennen dat Schuil betrokken was bij het ‘dispute’. Hoe valt het een en ander met elkaar te rijmen? Terugtrekken was, zo lijkt me, dus niet allen netter geweest, het was ook verplicht.

 22. Avatar
  RoelandPruijssers 10 juli 2023

  Om voor mij af te sluiten, ik moet ook weer door, wil ik toch nog even het volgende benadrukken aangezien dit een beetje ondergesneeuwt door de nagenoeg tegelijke plaatsing van Dimitri’s artikel. In mijn optiek, en meer kun je vinden in mijn artikel, is het eerlijkste om de ronde koste wat kost door te laten gaan. Met als hoofdrede dat er anders competitievervalsing plaats vindt, iemand krijgt een gratis punt en de anderen niet. Dat er verder met het uitstel nadelen zijn is duidelijk, maar die wegen in sportief opzicht niet zwaarder dan een partij verloren verklaren. Er moet geschaakt worden om de punten en alleen bij echt echt extreme gevallen, waarin iemand echt heel nalatig is geweest of dat het geen pech maar een bewuste poging tot uitstel is, zou ik een partij verloren verklaren. Zeker als de mogelijkheden er waren zoals het er in dit geval naar uit zag.

  Dat Arno uiteindelijk een poging deed om de ronde verder uit te stellen, spreekt voor hem, maar de realisatie dat dit toch het beste was, leek laat te komen. Hij sloeg eerst met de vuist op tafel tijdens het telefoontje met Arlette. Ik ben heel benieuwd hoe Arno de situatie toch anders gaan zien of wie hem overgehaald heeft. Al was de poging naar mijn insziens niet op de juist manier uitgevoerd door de overige deelnemers te vragen of dit goed was. Dit was duidelijk belangenverstrengeling. Je vraagt letterlijk aan één van de deelnemers of ze een gratis punt en rustdag wil.

  Voor de rest zijn de belangrijkste punten wel behandeld hier. En ik moet zeggen dat ik het ontzettend mooi vond om te lezen hoeveel mensen begaan zijn met deze situatie. Er is een goede discussie ontstaan en ik hoop dat de KNSB, organisatie, en de arbiters naar deze discussie zullen kijken.

  Ik zou sommigen hier willen verleiden om voor een arbitersloopbaan te kiezen. 😉

  • Avatar
   Marc Land 10 juli 2023

   Mooie reacties van je Roeland en hopelijk leren ze van hun fouten.

   Je betoog om arbiter te worden moet ik toch echt naast mij neer leggen,  al was het een moedige poging.

   Mocht geld een probleem zijn voor de Schaakbond dan kunnen ze wel een crowdfunding doen, wil ik best een donatie doen.

 23. Avatar
  Eric César van 't Hof 10 juli 2023

  Oneens met sommige conclusies hier.

  De teneur is dat de organisatie en arbiters “fouten hebben gemaakt” en daarom moeten opstappen of, iets vriendelijker, van hun fouten moeten “leren”. Welke fouten zijn er dan gemaakt? Ah, juist – zij hebben het reglement toegepast.

  Ik mis de hand in eigen boezem van de NK deelnemers. Is het teveel gevraagd om bij een meerdaags toernooi te overnachten in de gemeente waar zich ook de speelzaal bevindt? Of in een plaats waar vanuit die speelzaal gemakkelijk bereikt kan worden?

  • Avatar
   Frits Fritschy 10 juli 2023

   Eric, zoals ik al een paar keer heb geschreven: er zijn wel degelijk fouten gemaakt, alleen niet door de arbiter. Bot zijn is niet aardig, maar op zich geen fout. Wat de een bot noemt is voor de ander duidelijkheid geven; wat door de ene partij als bot ervaren wordt, hoeft niet zo bedoeld geweest te zijn. We krijgen maar één kant van het verhaal te horen, en ik denk dat Arno zijn kant niet kán laten horen.

   Te vriendelijk zijn, zoals de toernooidirecteur mogelijk is geweest, kan ook problemen geven. Als Jeroen Schuil vond dat er een buitenreglementaire oplossing gevonden moest worden, had hij dat eerst met de arbiter moeten bespreken. Doet hij dat niet (en ook niet na het doen van iets wat toch erg op een toezegging lijkt), dan brengt hij de arbiter (die volgens het dwingende FIDE-reglement in regelkwesties boven hem staat) in verlegenheid.

   Dat vervolgens de toernooidirecteur in de beroepscommissie zitting neemt, vind ik een ernstige fout. In theorie zou de FIDE om deze reden het toernooi voor ratingdoeleinden ongeldig kunnen verklaren, lijkt me (zie mijn commentaar hierboven). Ik denk niet dat de arbiter hier iets kon afdwingen, aangezien reglementair de KNSB de beroepscommissie samenstelt. Schuil had vervangen moeten worden of zichzelf moeten terugtrekken. Overigens mag duidelijk zijn dat ik aan iemand anders dan Roeland Pruijssers dacht als vervangend lid…

   • Avatar
    Dimitri Reinderman 11 juli 2023

    Over de term “buitenreglementaire oplossing”: het was niet tegen het reglement geweest om de ronde te verschuiven, er staat immers nergens in het reglement dat de ronde om een bepaalde tijd moet beginnen. Daarom kon de ronde naar 15:00 uur worden verschoven en had de ronde ook naar b.v. 17:00 uur of 10:00 uur de volgende dag verschoven kunnen worden zonder het reglement te overtreden. Dat dat niet gebeurd is heeft met andere redenen dan het reglement te maken. Ik denk dat niet alle arbiters hetzelfde als hem gehandeld zouden hebben, maar zkeer ook niet alle arbiters anders. Het was gewoon een lastige afweging.

    • Avatar
     Frits Fritschy 11 juli 2023

     Dan ga je voorbij aan artikel 9 van het reglement, waarin alleen ziekte als mogelijkheid wordt genoemd om een partij uit te stellen. Dat alleen ziekte expliciet genoemd wordt, sluit andere mogelijkheden uit. Let ook op de zin ‘Wanneer (Ik neem aan dat “indien” bedoeld wordt) dit mogelijk is, kan de wedstrijdleider dit verzoek inwilligen. Let op de woorden ‘kan’ en ‘wedstrijdleider’.

     • Avatar
      Jan Willem Duijzer 12 juli 2023

      Dit lijkt mij een misverstand. Een partij uitstellen is iets anders dan een hele ronde uitstellen. Dat laatste kan wel degelijk aan de orde zijn, bijvoorbeeld door brand, haperende faciliteiten of zoals in dit geval een weercode rood, waardoor een of meerdere deelnemers niet kunnen komen. Met de wijsheid van de terugblik was dit een verstandige optie geweest.

 24. Avatar
  Frits Fritschy 10 juli 2023

  Ik zou hier nog aan toe willen voegen, dat het zover ik weet niet ongebruikelijk is als een van de deelnemers (reserve)lid van een beroepscommissie is, meestal een wat oudere speler die algemeen geaccepteerd wordt en in staat is een genuanceerde analyse te maken. In een gesloten tournooi is dat vanwege de onderlinge belangen wat lastig, maar met een gelijktijdig gespeeld dames- en herenkampioenschap ligt de oplossing voor de hand. Voor een mannelijk lid denk ik een goede kandidaat te kennen…

  • Avatar
   Dimitri Reinderman 10 juli 2023

   Ik heb in (als ik me goed herinner) verschillende keren in een commissie van beroep gezeten en in Vlissingen ook wel eens vanuit mijn hotel terug moeten gaan naar de speelzaal voor een zaak, ik meen iemand die uit het toernooi gezet was nadat hij herhaaldelijk de arbiter uitgescholden had. Op zich interessant om te behandelen, nadeel is wel dat het ten koste kan gaan van voorbereidingstijd. En het kan ook gebeuren dat er een protest komt tijdens de ronde en de speler niet beschikbaar is (al kan het zijn dat het protest van Arlette pas na de ronde werd behandeld).

   • Avatar
    Frits Fritschy 10 juli 2023

    Foei, de arbiter uitschelden! Gelukkig komt dat maar zelden voor…

 25. Avatar
  Eric César van 't Hof 12 juli 2023

  Nog even over het beroep op overmacht. Volgens de verklaring van de deelneemster zelf was code oranje om 13.45 opgeheven en de wedstrijd uitgesteld tot 15.00 uur. Daarmee was dus nog een periode van 1 uur en 15 minuten beschikbaar om vanuit Alkmaar de speelzaal te bereiken. De routeplanner van Google geeft 1 uur en 5 minuten voor een autoreis. Met een taxi had de speelzaal dus om 14.50 uur bereikt kunnen worden, in theorie. In de praktijk had deze reis misschien wat langer kunnen duren, maar toch niet meer dan twee keer zo lang? Oftewel, de speelzaal was vóór 16.00 uur zeer waarschijnlijk bereikbaar.

  • Avatar
   Peter Huisman 12 juli 2023

   Dat betekent dat je redelijkerwijs vanaf 13:45 uur kan bellen voor een taxi (of iemand die je wil brengen), maar die staat dan nog niet bij je voor de deur. Er kan in theorie altijd een hoop, maar in de praktijk zou dit volgens mij altijd onhaalbaar zijn geweest.  In dit scenario zou Arlette van Weersel toch niet eerder dan 14:00 uur van huis zijn vertrokken. Dan had ze vanuit de auto kunnen bellen dat ze onderweg was, en dan was het aan de wedstrijdleider/arbiter geweest om daar iets mee te doen (of niet).

   • Avatar
    Eric César van 't Hof 12 juli 2023

    Exact. Om 14.00 uur vertrekken met een taxi en onderweg bellen. 15.00 uur wordt misschien niet gehaald, maar 16.00 uur waarschijnlijk wel. En dat stond het reglement toe: als de eerste zet maar vóór 16.00 werd gespeeld.

    Ik was zelf aanvankelijk in de veronderstelling dat het overmacht was, maar nu ik de verklaring van de deelneemster nauwkeurig heb gelezen, kom ik tot een andere conclusie.

    Het argument dat de toernooidirecteur eerst een andere toezegging had gedaan, was al om 13.15 uur door de wedstrijdleider ontkracht.

    • Avatar
     arjo1982 12 juli 2023

     Die 1 uur en 5 minuten is onder de meest ideale omstandigheden hè…
     Je moet voor die dag rekening houden met alle wegafsluitingen…
     De A9 lag bezaaid met bomen en het opruimen na 13.45u duurt dan ook nog enkele uren dat gaat niet zo snel…
     Verder zullen er in de buurt ook nog wel regionaal wat problemen zijn op kleinere wegen…
     Waarschijnlijk is het door de wegafsluitingen ook nog eens drukker op de wegen die wel open zijn…
     Zou me niets verbazen als zo’n reis dik 2 uur zou duren… Dus als je 13.45u een taxi belt dan ga je dat dus niet halen…

      

  • Avatar
   Dimitri Reinderman 12 juli 2023

   Er moet wel een taxi beschikbaar zijn dan. En dan nog is het zeer de vraag of ze voor vier uur in Utrecht was aangekomen:

   “Door de hele regio zijn bomen omgewaaid, een aantal liggen op de wegen, andere tegen huizen of flatgebouwen aan. Meerdere wegen zijn afgesloten geweest in verband met omgewaaide bomen en takken op de weg, bijvoorbeeld de N244 tussen Alkmaar en de Kogerpolderbrug. De Kennemerstraatweg in Alkmaar was deels onbegaanbaar, omdat er een boom over een van de weghelften lag. Ook de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest was lange tijd afgesloten. ”

    

  • Avatar
   Bert Hollander 12 juli 2023

   De A9 werd pas om 17:45 weer vrijgegeven, tot die tijd was deze afgesloten. De wegen eromheen (N203, N512, A7, A22, zelfs N307 ging niet) stonden helemaal vast met vrachtwagens e.d., als er al geen bomen op die wegen lagen.
   En zoals eerder gezegd: er waren alleen al in de regio Alkmaar duizenden gestrande treinreizigers die met het beëindigen van code oranje vast allemaal een taxi willen. Vind dan maar eens een taxi die even een ritje naar Utrecht (en weer terug) wil maken. Gaat echt niet lukken hoor, zeker niet vóór 16:00.
   Terwijl normaal op een uur van de speelzaal verblijven door iedereen als acceptabel wordt ervaren. Nogmaals: meer overmacht dan dit gaat het niet worden. En het twee uur uitstellen was eigenlijk ook al niet volgens het reglement mogelijk.

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 12 juli 2023

   Dat zijn uitstekende toelichtingen. Echter, hier en daar is er informatie in verwerkt die pas achteraf bekend is geworden.

   Er is een nuanceverschil tussen:

   • Iets proberen en er achter komen dat het niet lukt (ik doel hier op de mogelijke taxirit), en
   • Iets niet proberen in de veronderstelling dat het toch niet lukt.

   Naar mijn gevoel is voor een beroep op overmacht het eerste noodzakelijk.

   Welke informatie was er die ochtend bekend? Ik weet dat niet in detail, maar ik lees wel in de verklaring van de deelneemster dat zij meerdere personen heeft benaderd met het verzoek haar naar Utrecht te brengen. Daaruit kun je concluderen, denk ik, dat zij op dat moment nog het idee had dat de speelzaal per auto misschien te bereiken was.

   In die verklaring staat niet precies vermeld wie die benaderde personen waren. Als je het leest denk je aan familie en vrienden, maar niet aan professionele taxichauffeurs – anders zou dat feit er logischerwijs wel bij vermeld zijn geweest.

   Als mijn redenering klopt, dan blijft nog de volgende vraag over: is het billijk om van een NK deelnemer te verwachten een dure taxirit te nemen om hiermee de speelzaal te bereiken, in het geval dat andere manieren van vervoer niet beschikbaar zijn?

   Het antwoord op die vraag houdt weer verband met de kwestie van wat een redelijke afstand is tussen de plaats van overnachting en de speelzaal.

    

 26. Avatar
  Alex Caban 13 juli 2023

  Zou interessant zijn dit aan een rechter voor te leggen. Wat verzet zich hiertegen? Proceskosten?

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.