Russische bond voorwaardelijk geschorst, berisping voor Dvorkovich

De ethische commissie van de FIDE heeft de Russische schaakbond een voorwaardelijke schorsing van twee jaar opgelegd. Daarnaast heeft zij FIDE-president Arkady Dvorkovich berispt, allebei in verband met de oorlog in Oekraïne. Zo zitten er in het bestuur van de Russische bond personen die op de internationale sanctielijst staan en organiseerde de Russische bond toernooien in bezette gebieden van Oekraïne. Een schorsing van twee jaar zal ingaan als over twee maanden blijkt dat dit nog steeds het geval is. Dit zal overigens geen effect hebben op individuele Russen, die mogen gewoon blijven schaken in internationale toernooien.

Bij Dvorkovich ligt het iets ingewikkelder: als ik het goed begrijp zit hij in de raad van toezicht van de Russische bond en heeft hij daarvoor de berisping gekregen in het kader van ‘schaken een slechte reputatie geven’. Hij is opgeroepen zich uit die raad terug te trekken.

Een uitgebreider verhaal kunt u hier lezen: www.chess.com/news/view/chess-federation-russia-2-year-ban-dvorkovich-reprimanded-fide-ethics-commission

8 Reacties

 1. Avatar
  Wim Westerveld 09 juni 2024

  Heel goed Dimitri dat je aandacht besteedt aan het schandvlek op de schaakwereld. Ik heb dat ook een paar keer geprobeerd, maar kreeg slechts hoon van lieden als Hans Böhm, Fits Fritschy en anderen. Dezulken die leven in het fantasme dat sport een vrijplaats is.

 2. Avatar
  LDBoutens 09 juni 2024

  Het was even wachten op reactie 1 op dit bericht maar Wim heeft zijn toetsenbordje alweer geslepen. Ik ben benieuwd wie er deze ronde Dvorkovich als winnaar uit de bus gaat komen.

  Moedig voorwaarts allen!

 3. Avatar
  Peter Huisman 10 juni 2024

  Het lijkt me hoe dan ook niet handig om als voorzitter van de Fidé tegelijkertijd in een raad van toezicht van een (schaak)bond te zitten. Nog los van de invasie van Rusland in Oekraïne en de rol die je daarin speelt of het standpunt dat je daarover huldigt.

 4. Avatar
  Wimvanderwijk 10 juni 2024

  Ja goed dat Dimitri hieraan aandacht besteedt en verwijst naar het uitgebreide artikel van Peter Doggers op chess.com.

  Verheugend dat de FIDE via de ethische commissie blijk geeft van enig zelfreinigend vermogen met de schorsing van de Russische schaakbond en vooral de berisping van FIDE-president Dvorkovich.

  Ik heb me inmiddels door de 38 pagina’s tellende uitspraak vol onvermijdelijke  juridische haarkloverij heen geworsteld. Ter aanvulling, dit is volgens mij de kern:

  ·         De Russische schaakbond is geschorst wegens o.a. het organiseren van schaaktoernooien in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Doel  was kennelijk  schakers over te hevelen naar de Russische schaakbond, als onderdeel van het vervangen van de Oekraïense identiteit door de Russische identiteit.

  ·        Dvorkovich is berispt omdat hij deel uitmaakt van de Raad van Toezicht van de Russische schaakbond. Die raad  bestaat  uit (ten minste?) zeventien meestal zeer invloedrijke personen.  Naast Dvorkovich, die in zijn eerdere politieke carrière nauw samenwerkte met president Poetin, zijn dat o.a. generaal Sergej Sjojgoe – tot mei  van dit jaar minister van Defensie van Rusland – en  Dmitri Peskov, perschef van het Kremlin. Dit tweetal staat – samen met nog andere leden van deze Raad van Toezicht – op de sanctielijst van de  internationale gemeenschap, wegens de invasie van Oekraïne in februari 2022. Door deel uit te maken van dit gezelschap brengt Dvorkovich de FIDE in diskrediet en neemt hij niet de neutrale houding aan die bij zijn functie als voorzitter van de Wereldschaakfederatie past.

  Dvorkovich is in augustus 2022 herkozen als FIDE-president, ondanks een oproep vanuit de internationale gemeenschap om Russen wegens de lange arm van het Kremlin te weren uit de besturen van de internationale sportbonden. Ik schreef er destijds een artikel over.

  Het Russische persbureau TASS meldt maandagochtend 10 juni dat zowel Dvorkovich als de Russische schaakbond tegen de uitspraak in beroep zullen gaan.

 5. Avatar
  Frits Fritschy 10 juni 2024

  Wat ik niet helemaal begrijp is wat de betekenis is van deze uitspraak. Wat als deze voorwaardelijke (Wim van der Wijk) schorsing werkelijkheid wordt, wat verandert er dan precies? Worden Russische afgevaardigden in FIDE-commissies dan geweerd? Heeft de Russische bond geen stem meer in de Algemene vergadering? Wordt Dvorkovich gezien als Russische ‘chess official’ en zou hij daarom als president geschorst kunnen worden?

  Overigens opvallend dat een van de drie leden van de ethische commissie een Indiër is. De Indiërs lopen dus blijkbaar niet automatisch aan de leiband van de Russen.

 6. Avatar
  Wimvanderwijk 11 juni 2024

  Beste Frits,

  De consequenties zijn mij niet duidelijk, maar voorlopig gebeurt er natuurlijk niets, als de Russische bond en Dvorkovich inderdaad beroep aantekenen, zoals aangekondigd.

  De Russische schaakbond is opgedragen te stoppen met het organiseren van schaaktoernooien in de bezette gebieden en moet binnen twee maanden  de Raad van Toezicht opheffen/vervangen, in elk geval alle leden die op de sanctielijst staan. Dvorkovich staat daar overigens niet op, zijn naam heeft eerder wel op een voorlopige lijst gestaan.

  Ik denk niet dat deze sanctie tegen de Russische schaakbond  het functioneren van Dvorkovich als FIDE-president meteen zal belemmeren, maar dat is niet meer dan een inschatting.

  Dvorkovich is opgedragen zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van de Russische schaakbond binnen twee maanden neer te leggen. Door tegen de reprimande in beroep te gaan geeft Dvorkovich aan dat hij deze functie verenigbaar acht met het voorzitterschap van de Wereldschaakbond.

  In mijn ogen is er voor de invasie uit oogpunt van de voorgeschreven  neutraliteit sprake van onverenigbaarheid, zoals Peter Huisman hierboven ook terecht opmerkt. Na de invasie lijkt me die positie onhoudbaar.

  • Avatar
   Frits Fritschy 12 juni 2024

   Het ging me om de volgende zin in Peter Doggers’ artikel: ‘The two-year ban only applies to chess officials and does not affect the rights of players, arbiters, trainers, and clubs belonging to the CFR to participate in chess activities.’ De uitspraak van de EDC geeft wat meer duidelijkheid (p. 35): ‘CFR is sanctioned by a temporary exclusion of membership in FIDE, including any participation in FIDE meetings and events’. Dat betekent in ieder geval dat de Russische bond haar stemrecht verliest en bij verkiezingen geen kandidaten kan steunen.

   Maar hoe zit het met kandidaatstelling voor gekozen functies binnen de FIDE? Kandidaatstelling gebeurt niet door nationale bonden, maar op persoonlijke titel, zover ik begrepen heb (FIDE Handbook A03 art. 4.1), al zal die persoon geen official van de CFR kunnen zijn – maar wel elke andere Rus? Je hoeft niet per se door je eigen bond gesteund te worden; dat kan ook door andere bonden. En hoe zit het met huidige Russische FIDE-officials, al of niet op hun plek gekomen via de CFR (ik neem aan allemaal)? Mogen die geen vergaderingen meer bijwonen?

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.