Slijtageslagen in beide NK's

In Amsterdam is deze week een geweldig schaakfestival van start gegaan. Maar liefst drie toernooien die door elkaar heen lopen. Naast het SPA Chess – een groot open toernooi – wordt ook het ACP Golden Classic gespeeld: zeven interessante spelers uit alle windstreken die de nostalgie terughalen door met het klassieke speeltempo van veertig zetten in tweeënhalf uur én het afbreken van de partij te gaan spelen. In de pauze mogen alle mogelijke hulpmiddelen worden ingezet, dus ook de computer.

Voor de Nederlandse schakers gaat alle aandacht uit naar het Nederlands Kampioenschap dat mocht meeliften met deze constructie van drie evenementen onder een dak, het Science Park in Amsterdam. Via deze link treft u een overzicht aan van alle toernooien die momenteel in Amsterdam plaatsvinden. Schaaksite zal zich vooral richten op het NK dat ook in een wat andere setting dan voorheen plaatsvindt. Van SPAchess en ACP Classic mogen we integraal artikelen overnemen. Natuurlijk maken wij hier dankbaar gebruik van…

NK Algemeen

Wie gaat Anish Giri nog afstoppen? Hij won voor de derde opeenvolgende keer en opnieuw leek het met speels gemak te gaan. Ditmaal was Robin Swinkels het slachtoffer van zijn dadendrang. Giri zette alles weer rustig op, maar binnen de kortste keren sloeg de vlam in de pan toen hij zijn stukken toch in de richting de zwarte koning dirigeerde. Er kwam een scherpe afwikkeling op het bord waarin Giri twee stukken tegen een toren inleverde, maar daar kreeg hij twee pionnen en een heleboel andere voordelen voor terug. Het duurde dan ook niet lang eer hij de vis op het droge had.

Ivan Sokolov verloor de aansluiting met de koploper omdat hij er niet in slaagde de uiterst taaie Erwin l’Ami te kloppen in een eindspel met een kwaliteit meer. Die had hij met goed spel en een geraffineerde combinatie veroverd, maar doordat er wat weinig pionnen op het bord stonden, was de winst allerminst eenvoudig af te dwingen. Niettemin kwamen er kansen in de uitvluggerfase. Ik heb een paar momenten kunnen traceren waarin Sokolov volgens mij op kunstige wijze het volle punt had kunnen behalen. Simpel was het echter allerminst en onder druk van de klok is het normaal dat er fouten worden gemaakt. De laatste afwikkeling naar een lopereindspel met ieder een loper en slechts een pion is zeer instructief. Sokolov laste een schaakje in en hij dat juist niet moeten doen. Zoals het nu ging, bleek het op het nippertje remise te zijn.

Dimitri Reinderman ging ten onder tegen Sipke Ernst in een scherpe Grünfeld. Reinderman kwam met de moderne aanpak (de afruilvariant met een snel Lg5) voor de dag. Ernst antwoordde met een typische Grünfeldzet … f7-f5, maar die had waarschijnlijk hard afgestraft kunnen worden. Nu kreeg hij wel comfortabel spel en na een fikse fout werd hem zelfs het volle punt in de schoot geworpen. Dimitri ging door totdat hij mat stond, een sportieve geste.

Robin van Kampen en Jan Smeets kwamen remise overeen. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Wit leek aanvankelijk iets beter te staan in een Skandinaviër, maar na een onnatuurlijke loperzet maakte zwart de stelling snel gelijk. Sterker nog, Smeets leek het voordeel naar zich toe te trekken, offerde daar zelfs een stuk voor en had toen prachtige compensatie. Maar vervolgens speelde hij een slechte zet en tot zijn geluk antwoordde Van Kampen niet met de beste zet, maar een andere en een remise-aanbod.

Giri, Anish – Swinkels, Robin

1. c4 e6 2. g3 d5 3. d4 c5

Een uitnodiging tot de Tarraschverdediging.

4. cxd5 exd5

[4… Dxd5 5. Pf3 cxd4 6. Dxd4 is wat beter voor wit.]

5. Pf3 Pc6 6. Lg2 Pf6 7. O-O Le7

8. b3

Een wat antiek systeem, maar zeker niet slecht. [8. Pc3 is de hoofdvariant.]

8… O-O 9. Lb2 Te8

[De kritieke zet is 9… Pe4]

10. Pc3 Lg4 11. dxc5 Lxc5 12. Tc1 Lf8 13. h3 Lh5 14. Pb5

Ooit gespeeld door Georgiev.

14… Pe4 15. Pbd4 Tc8

Geef een sterke speler een stelling die volgens de theorie niet zoveel bijzonders en hij weet er toch wat van te maken.

16. Tc2!

Met deze zet voert wit de druk op de zwarte stelling op. Het idee om met Tc1-c2, Dd1-c1 en Tf1-d1 is overigens wel bekend in dit type stellingen. [In een partij Hoang Canh-Tu Hoang Thong volgde het zwakke 16. Pxc6 bxc6 waarna zwart geen problemen meer had.]

16… Pb4 17. Txc8 Dxc8 18. a3 Pa6 19. Dc1

Stukkenruil is in wits voordeel want in het verre eindspel kan d5 een zwakte van betekenis worden.

19… Pac5 20. Ph4

Een mooie zet. Er streeft een wit paard naar f5.

20… Le7

[Het inleveren van het loperpaar na 20… Lg6 21. Pxg6 hxg6 komt alleen wit ten goede.]

21. Pdf5 Lxh4

22. Pxg7!

Dat was natuurlijk het idee van wit. [Na 22. Pxh4 Lxe2 is het zwart die beter staat.]

22… Lg5

Het is de partij van de tussenzetten. Zwart kon ook kiezen voor een andere tussenzet namelijk 22… Lxe2 maar na 23. Pxe8 Lg5 24. Pf6+! komt hij bedrogen uit. 24… Lxf6 25. Lxf6 Df5 [25… Pxf6? faalt op 26. Dg5+] 26. Ld4 Lxf1 27. g4 De6 28. Lxe4 Pxe4 29. Kxf1 levert wit groot voordeel op vanwege de kwetsbare zwarte koning.

23. Dd1

Het beste veld voor de dame. Niet alleen wordt e2 gedekt maar de dame streeft naar d4 en eventueel kan hij pion d5 meenemen.

23… Lg6 24. Pxe8 Dxe8 25. Dxd5

Tijd om de balans op te maken. Wit heeft twee stukken voor een toren ingeleverd, maar daar heeft hij twee pionnen voor teruggekregen. Belangrijker is dat zijn dame zeer dominant op d5 staat, het loperpaar geweldig sterk is en dat de onveilige zwarte koningsstelling ook een grote rol kan gaan spelen. Daarnaast maken de paarden een ‘hangerige’ indruk en is ook de zwarte damevleugel zwak.

25… De6 26. Td1 Dxd5 27. Txd5

De dameruil heeft zwart geen verlichting gebracht. De witte toren heeft de rol van de dame overgenomen en de verdediging van zwarts damevleugel laat nu ook te wensen over.

27… Le7 28. b4 Pa4 29. La1

Het is logisch om deze ‘moordenaar’ op de lange diagonaal te handhaven. [Er is viel ook iets te zeggen voor 29. Td7]

29… Pec3 30. Td7 Lf6 31. Kf1

Even oppassen: zwart dreigde … Pxe2+. Maar nu zit het paard in de penning omdat Lf6 ongedekt staat.

31… b5 32. Txa7

De derde pion is al gesneuveld en het zwarte tegenspel is ver te zoeken. Giri heeft geen moeite meer om te profiteren van de ongelukkige positie van de zwarte stukken.

32… Kg7 33. g4 h6 34. Lc6 Lc2 35. Ta6 Ld4 36. e3 Ld3+ 37. Ke1 Lf6 38. h4 Lc4 39. g5!

Giri breit er een leuk slot aan.

39… hxg5 40. hxg5 Lxg5

41. Txa4! 1-0

L’Ami, Erwin – Sokolov, Ivan

Na een zwaar strategisch gevecht had Sokolov langzaam maar zeker voordeel verworven en hij dat weten om te zetten in de winst van een kwaliteit. Maar door het uitgedunde materiaal is de winst moeilijk, zo niet onmogelijk. In de diagramstelling krijgt hij echter een grote kans vanwege een toevalligheid.

60… Tb2

Hier mist Sokolov wellicht een grote winstkans. Dit was het moment om op pion h2 af te gaan. 60… Tb1 61. Lf7 Th1 62. Lg5 [62. Lxh5 faalt namelijk op de dubbele aanval 62… Txh2] 62… Txh2 en zwart moet met kwaliteit en pion meer toch wel riante winstkansen hebben, hoewel het nog verre van duidelijk is of hij vorderingen kan boeken.

61. Kc3 Tb1 62. Lf7 Tb5 63. Lc4 Tf5 64. Kd4 Kc6 65. Le6 Tb5 66. Lc4 Tb2 67. Kc3 Tb7 68. Lf4 Ld5 69. Ld3 Tb3+ 70. Kd4 Lf7 71. Le4+ Kd7 72. Lc1 Tb6 73. Lf5+ Ke7 74. Lg5+ Kf8 75. h3

Het is begrijpelijk dat L’Ami zoveel mogelijk pionnen wil oplossen, maar zijn lopers staan uiterst kwetsbaar.

75… Tb4+ 76. Kc5 Tc4+ 77. Kd6

[77. Kb5 gxh3 78. Lxh3 Tc3 79. Lh4 verdient de voorkeur, maar met een afgesneden koning is wit wel duidelijk in de problemen.]

77… Td4+

78. Kc6?

Dit verliest materiaal. [Relatief beter is 78. Kc7 maar ook dan kan zwart het na 78… gxh3 79. Lxh3 Td3 80. Lh4 Kg7 urenlang gaan proberen.]

78… Kg7?!

De vermoeidheid speelt beide spelers duidelijk parten. Dit is het tweede moment dat zwart op slag wint. Met 78… Td5! een röntgenaanval 79. Lh6+ Ke7 80. hxg4 hxg4 81. Lxg4 Td6+ wint zwart een stuk. Dat moet nog wel even opgemerkt worden.

79. hxg4 hxg4 80. Lf4?

Een uitnodiging tot een eindspel met gelijke lopers. Dat echter verloren is voor wit! [Na 80. Le7 zie ik nog niet hoe zwart daadwerkelijk vorderingen kan boeken, hoewel ook nu zijn winstkansen reëel zijn, aangezien de koning is afgesneden over de d-lijn.]

80… Tc4+?

Hij wil het offer perfectioneren, door de witte koning verder weg te drijven. [Het directe 80… Txf4! 81. gxf4 g3 82. Le4 Kf6 had een winststelling opgeleverd voor zwart. De witte koning staat te ver weg om de zwarte af te kunnen houden. 83. Kc5 Lg6 84. Ld5 Kf5 85. Kd4 Kxf4 gevolgd door … Lg6-h5-f3 wint voor zwart.] Nu ontsnapte l’Ami met remise.

81. Kb5 Txf4 82. gxf4 g3 83. Lh3 Kf6 84. Kb4 Le6 85. Lg2 Kf5 86. Kc3 Kxf4 87. Kd2 Lc4 88. Lc6 Lf1 89. Lb7 Kg4 90. Ke1 Lb5 91. Lg2 Lc4 92. Kd2 Kh4 93. Ke1 Kg5 94. Kd2 Kf4 95. Lc6 La6 96. Ld5 Lf1 97. Lc6 Lh3 98. Ke2 Lg4+ 99. Kf1 Lf3 100. Lb5 Ke5 ½ – ½

Reinderman, Dimitri = Ernst, Sipke

1. c4 Pf6 2. Pc3 d5 3. cxd5 Pxd5 4. d4 g6 5. e4 Pxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lg5

Een moderne aanpak tegen de Grünfeld.

7… c5 8. Tc1 cxd4

[Iets populairder is 8… O-O]

9. cxd4 O-O 10. d5

Reinderman kiest voor een schaars gespeelde zet. [De meest gespeelde zet is hier 10. Pf3 Lg4 en dan pas 11. d5]

10… Dd6 11. Dd2

Nu al een nieuwtje.

11… f5?!

Een Grünfeldspeler hoort te weten wanneer hij wel of niet met … f7-f5 kan komen. Maar op dit moment lijkt het wel heel rigoureus. [Volgens mij is 11… b6 een mogelijkheid voor zwart om deze stelling te behandelen.]

12. Ld3

Veel te slap. Reinderman mist hier een grote kans. Aangewezen is nu 12. Lc4 omdat 12… fxe4? verliest na [Beter is dan 12… Te8 maar dan kan wit een kansrijk pionoffer brengen met 13. Lf4 Le5 14. Lxe5 Dxe5 15. Pf3 Dxe4+ 16. Kf1 en het is al nauwelijks te zien hoe zwart überhaupt in de partij kan blijven.] 13. Lxe7!

12… Pd7 13. exf5 Pc5

Zwart gaat nu voor grote complicaties.

14. fxg6 Pxd3+ 15. Dxd3 Lf5 16. gxh7+ Lxh7 17. Db3 Le4 18. Pe2 Lxd5 19. Lxe7 De6 20. De3 Tfe8 21. Tc7

[21. Dxe6+ Lxe6 22. Tc7 Le5 23. Tc5 Lg7 24. Tc7 zou een herhaling van zetten opleveren.]

21… Db6 22. Df4?

Na deze misser gaat het snel bergafwaarts. [Het was lastig te zien, maar 22. Dc1 is zo’n beetje de enige zet om niet in het nadeel te raken.]

22… Db1+ 23. Pc1 Dg6 24. Pe2 Db1+ 25. Pc1 Dg6 26. Pe2 Tac8 27. Txc8 Txc8 28. f3 Te8 29. Lg5 Dd3 30. Dd2 Lc3 31. Dxc3

Reinderman is een van de weinige grootmeesters die zijn tegenstander het mat gunt, als de gelegenheid zich voordoet.

31… Dxe2# 0-1

Van Kampen, Robin – Smeets, Jan

30…e5?!

Een fikse onnauwkeurigheid, die grote gevolgen had kunnen krijgen. [Juist is 30… Lf8! 31. Tb3 Lb4 en zwart staat niet minder.]

31. Dh3?!

Van Kampen mist een grote kans op de overwinning. Met 31. Tb3! Td7 [Het ongetwijfeld geplande antwoord 31… e4? mislukt na 32. Lc2!] 32. Tb5 f6 33. Kh2 lijkt vrijwel beslissend voordeel op te leveren voor Van Kampen. De zwarte pionnen zijn geblokkeerd, de zwarte loper doet niets en de witte stukken zullen spoedig beslissend ingrijpen.

1/2 – ½

De uitslagen:

Alle partijen, voorzien van analyses en aantekeningen, in de viewer:

NK Dames

Wat bij de heren gezegd wordt, kan hier herhaald worden. Wie gaat Tea Lanchava nog afstoppen? Zij won haar partij van Martine Middelveld en zag ondertussen dat Zhaoqin Peng opnieuw averij opliep, omdat zij een gewonnen toreneindspel tegen Anne Haast niet in winst wist om te zetten.

In de partij tussen Middelveld en Lanchava leek het voor zwart van een leien dakje te gaan. Zwart kreeg alles wat je in een Konings-Indische stelling maar wilt: een pionnenopmars op de koningsvleugel, een zwarte pion op g3, dame op h4, paard op g5 en een loper op de diagonaal c8-h3. En met de koning op h1 leek het pleit snel beslecht. Maar toen stokte de aanvalsmachine van Lanchava, die nu net zo geolied leek te lopen. Zij verzuimde om op h3 te slaan en Middelveld verdedigde zich toen heel taai. Er ontspon zich een nieuwe fase, waarin zwart begon te hergroeperen, maar alles bleek wat minder overtuigend dat de eerste fase. En zowaar begon de witspeler tegenspel te krijgen, zeker toen zwart ook nog een handje meehielp op de andere kant van het bord. Er was zelfs een moment dat het paard op g4, dat Lanchava zettenlang in de aanbieding gedaan had, gewoon geslagen had mogen worden. Dat zou een beetje teveel zijn geweest, maar nu leek wit met een blauw oog weg te komen. Toch raakte Middelveld ook ergens de draad kwijt en kwam voor Lanchava alles nog op zijn pootjes terecht. Gezegd moet worden dat Lanchava de slotfase foutloos en sterk afwikkelde.

In de partij tussen Zhaoqin Peng slaagde wit er met de Engelse opening in een klein positioneel voordeeltje te behalen. Anne Haast bleek echter een taaie klant te zijn. Zij was niet van plan om te buigen en na de nodige grootscheepse afruilen, bleek het voordeel van wit als sneeuw voor de zon verdwenen. In een eindspel van ieder een toren, een paard van wit tegen een loper van zwart, moest Peng zelfs gaan oppassen. Zij verdedigde zich uitstekend en omdat Haast de laatste zetten voor de tijdcontrole onder grote tijdsdruk moest afwerken, zag zij zich ineens in een verloren toreneindspel gemanoeuvreerd. Maar toreneindspelen zijn zeer verraderlijk en ook nu speelde de klok aan beide kanten een hartig woordje mee. Ik heb een paar momenten gevonden, waarin wit vermoedelijk de winst kan binnenhalen, in elk geval lukt het Peng niet om de vis op het droge te krijgen en eindigde de partij na harde strijd in remise.

Middelveld, Martine – Lanchava, Tea

1. d4 f5 2. c4 Pf6 3. Pf3 g6 4. g3 Lg7 5. Lg2 O-O 6. O-O d6 7. Pc3 Pc6 8. d5 Pa5 9. Pd2 c5 10. Dc2 e5 11. e4?!

[Hier moet natuurlijk geslagen worden, anders heeft zwart een comfortabele stelling. 11. dxe6]

11… f4 12. a3 b6 13. b4 Pb7 14. Pf3 Ph5 15. Pe2 g5 16. Pe1 Pf6 17. Tb1 Ld7 18. Kh1 Dc8 19. gxf4 exf4 20. f3 De8 21. Pd3 Tc8 22. b5 Pd8 23. Lb2 Pf7 24. Tbe1 Pe5 25. Lxe5 dxe5 26. Pg1 h5 27. Db2 Ph7 28. Pf2 g4 29. h3 g3 30. Pd3 De7 31. Ta1 Dh4 32. Tfb1 Pg5

Met eenvoudige middelen heeft zwart een riante aanvalsstelling gekregen waarbij geen verweer is tegen een inslag op h3.

33. De2

33… Tf6?

Zeer merkwaardig. Het is mij een raadsel waarom Lanchava haar voordeel niet meteen omzet in een punt met 33… Pxh3 34. Lxh3 Lxh3 35. Pxh3 Dxh3+ 36. Kg1 h4.

34. Df1

Zo houdt wit het nog net bij elkaar en mag zwart opnieuw gaan zoeken hoe zij verder kan komen.

34… Te8 35. Pe1 Tg6 36. Ta2 Tf8 37. Tb3 Lf6 38. a4 Kh8 39. Td3 Tfg8 40. Tdd2 Pf7 41. Pd3 Ph6 42. Tdb2 Pg4 43. Te2 a6

Dit past niet in het plaatje. Zwart gooit het over een andere boeg, maar dat komt alleen wit ten goede.

44. bxa6 Ta8 45. a5!

Middelveld is op haar post.

45… b5?!

Een tweede foutje van Lanchava. [45… Txa6 was nodig.]

46. Pxc5?!

Goed genoeg voor voordeel, maar wit kon ineens winnen. [Wit kon namelijk nu het paard wel nemen: 46. fxg4! hxg4 47. Pxc5 Deze zet moet zijn gemist hebben. 47… Lc8 48. cxb5 gxh3 49. Lxh3 omdat zwarts aanval na 49… Th6 onmiddellijk stopgezet wordt met 50. Pe6! staat wit ineens op winst!]

46… Pf2+!

Ze herstelt zich van de omissie…

47. Txf2 gxf2 48. Dxf2 Dxf2 49. Txf2 Le8!

En opnieuw zeer juist geantwoord.

50. Pe6

[Volgens mij hoeft wit na 50. Lf1 Le7 51. Pb7! bxc4 52. Lxc4 niet te verliezen.]

50… Ld8

[50… Txa6 geeft zwart het betere van het spel.]

51. Lf1

Wit kan het met 51. Tb2 over een heel andere boeg gooien. Na 51… bxc4 52. Pxd8 Txd8 53. a7 moet zwart ernstig oppassen om niet te gaan verliezen.

51… Lxa5 52. cxb5 Lb6

Deze loper staat hier als een vorst. De pionnen zijn geblokkeerd en hij helpt mee met het spel op de koningsvleugel.

53. Tg2 Txg2 54. Kxg2 Ld7 55. Pg5 Kg7 56. Ld3 h4 57. Pe2 Kf6 58. Pe6 Tc8

Inmiddels is het duidelijk dat zwart weer goede winstkansen heeft. Wit kan niets doen en de zwarte stukken komen steeds beter te staan.

59. Kf1

59… Le8!

De loper is op weg naar h5.

60. P6xf4!?

Wanhoop, maar toch ook de beste kans!

60… exf4 61. Pxf4 Ld7

[61… Tc3!]

62. Pe2?

Nu gaat het hard. [Ook na het betere 62. Ke2 Tg8 63. d6 Ke5 64. Pd5 Ld4 zal zwart ook winnen.]

62… Lxh3+ 63. Ke1 Lg2 64. f4 Ke7 65. e5 Lxd5 66. f5 h3 67. Pf4 Lc4 68. f6+ Kf8 69. Le4 Te8 70. Pg6+ Kf7 71. Lc6 h2 0-1

Peng, Zhaoqin – Haast, Anne

27… b5!

Anne houdt niet van stilzitten en wachten. Zij pakt het actief aan.

28. axb5 Lb6 29. Pd2 Txb5 30. Pc4 Lc7 31. Ta1 Ke6 32. Ke4 Td5 33. e3 dxe3

De stelling na 33… g6 34. exd4 f5+ lijkt mij ook gelijk.

34. fxe3

34… f5+

Een kwestie van smaak. [Zwart kon meer invloed op het centrum houden met 34… g6 35. d4 f5+ 36. Kd3 Tb5 en het lijkt me dat remise de meest waarschijnlijke uitslag is.]

35. gxf5+ Txf5 36. d4 Th5

Hier heeft de zwartspeelster haar zinnen op gezet. De witte h-pion is kwetsbaar en de mogelijke meerderheid op beide vleugels kunnen lastig worden voor het paard.

37. b4

Peng kan ook niet meer blijven stilzitten, zij moet nu iets gaan ondernemen.

37… axb4 38. Tb1 b5 39. Pd2 Ld6

Het inlassen van een schaakje blijkt toch niet zo handig te zijn vanwege een klein grapje dat Peng in de stelling heeft gevlochten. 39… Th4+ 40. Kd3 Ld6 41. Pf3! en pion h3 is taboe vanwege de paardvork.

40. Pf3 Kd7 41. h4 Kc6 42. Tc1+ Kb6 43. Ta1 g6 44. Tc1 Tf5 45. Pe5 b3

45… Le7 46. Pc6 Lxh4 47. Pxb4 levert gelijke kansen op.

46. Tb1 b4 47. Txb3 Kb5 48. Tb1 Tf8 49. Kd5 Le7

[Het toreneindspel na 49… Lxe5 50. Kxe5 Te8+ 51. Kf4 Kc4 is remise.]

50. Pc6 Tf5+ 51. Ke6 Kxc6 52. Kxe7

Dit toreneindspel is wat verdacht voor zwart omdat de witte koning wat beter staat. Hij ondersteunt namelijk zijn vrijpion.

52… Tf3?!

Deze actieve zet faalt waarschijnlijk. [Met de toren achter de eigen vrijpion kon zwart remise maken. 52… Tb5 53. e4 Tb7+ 54. Ke6 Tb6! 55. d5+ Kc5+ 56. Ke7 Tb7+ 57. Kf6 Tb6+ en wit kan niet verder komen.]

53. e4 Te3 54. e5 b3 55. Ke6 Td3 56. d5+ Txd5 57. Txb3 Tc5

Beide speelsters hebben een groot aantal zetten optimaal gespeeld. Peng heeft nu de winst voor het grijpen.

58. Ta3?!

Hiermee maakt zij het zichzelf lastig. Met het uiterst lastig te vinden 58. Tf3!! loodst wit de vrijpion op thematische wijze naar de overkant. De bedoeling is om de koning naar de f-lijn te kunnen spelen om zo pion e5 ruim baan te geven. Een voorbeeld: 58… Tc1 59. Kf7 Te1 60. e6 Kd6 61. Td3+ Kc6 62. e7 Tf1+ 63. Kg8 Te1 64. Kf8 Tf1+ 65. Ke8 Kc7 66. Td4 Tf2 67. Tc4+ Kb6 68. Kd7 Td2+ 69. Ke6 Te2+ 70. Kd6 Td2+ 71. Ke5 Te2+ 72. Te4 en het bekende bruggetje is weer gebouwd!

58… Tc1 59. Ta7 h6 60. Ke7

[Nu had 60. Tg7! Tg1 61. Kf7 Tf1+ 62. Ke7 Te1 63. e6 ook nog de winst opgeleverd.]

60… g5 61. h5

Met weinig tijd op de klok houdt Peng zeer begrijpelijkerwijs een extra pion op het bord. [Met 61. Ta6+ Kd5 62. e6 viel opnieuw de e-pion onmiddellijk tot promoveren te brengen. 62… gxh4 63. Kd7 Te1 64. e7 en wit wint opnieuw.]

61… g4

62. e6?

Wat is het schaken toch moeilijk. Deze volstrekt logische zet geeft de winst uit handen. De laatste kans op de overwinning. De zwarte koning dient verdreven te worden. 62. Ta6+! Kd5 63. e6 en opnieuw is zwart kansloos tegen het oprukken van de witte vrijpion die ondersteund wordt door de eigen koning. Een voorbeeld van een winstgang: 63… g3 64. Kd7 g2 65. Td6+ Ke4 66. e7 g1D 67. e8D+ Kf4 68. Df7+ en wit wint.

62… g3 63. Ta8

[63. Ta2 Tf1 64. Tg2 Tf3 en ik zie niet hoe wit nog verder kan komen.]

63… Kd5!

Anne grijpt de kans die haar geboden wordt.

64. Tg8 Te1 65. Txg3 Txe6+

Nu de e-pion eraf is, is de redding nabij.

66. Kf7 Te5 67. Kg6 Ke6 68. Kxh6 Kf7

Met de koning zo dichtbij zijn er geen reële winstkansen meer voor wit.

69. Tg7+ Kf8 70. Ta7 Kg8 71. Ta8+ Kf7 72. Tb8 Ta5 73. Tb1 Kg8 ½ – ½

De uitslagen:

Beide partijen, voorzien van analyses en aantekeningen, in de viewer:

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.