Verrichtingen van de Nederlandse jeugd in het WK

In het Sloveense Maribor wordt momenteel het WK-jeugd gespeeld. Nederland heeft vijf bijzonder getalenteerde spelers afgevaardigd. Aan de strijd nemen deel:

Naam Rating Categorie
IM Benjamin Bok 2537 Jeugd t/m 18
WIM Lisa Schut 2281 Meisjes t/m 18
Jorden van Foreest 2231 Jeugd t/m 14
Robby Kevlishvili 1931 Jeugd t/m 12
Anna-Maja Kazarian 1873 Meisjes t/m 12

Het toernooi verliep tot en met de vierde ronde aanvankelijk zeer voorspoedig voor alle deelnemers. Benjamin had 3½ uit 4, Lisa 3, Jorden 3½, Robby 3 en Anna-Maja 3½. In de vijfde ronde bleek Vrouwe Fortuna de mannelijke spelers verlaten te hebben, want zowel Benjamin, Jorden als Robby moesten in het zand bijten. De twee dames, Lisa en Anna-Maya, scoorden er echter nog steeds lustig op los. Maar een ronde later was het ook voor hen uit met de pret, want nu kregen de twee vrouwelijke deelnemers een nul te incasseren. De jongens herstelden zich maar half, letterlijk en figuurlijk, want voor alle drie kwam er een remise op het scorebord te staan. Met nog altijd alleszins acceptabel scores moest in de zevende ronde de weg naar boven ingeslagen gaan worden. Dat werd voor sommigen een hard gelag. Benjamin, die vooral in het laatste jaar veel progressie lijkt te boeken, kreeg een gevoelige nederlaag te incasseren tegen een veel lager geplaatste tegenstander – die overigens wel uitstekend speelde. Dat gebeurde Jorden en Robby ook die een nul te slikken kregen tegen een op papier zwakkere tegenstander. Ook Anna-Maja ging onder het juk door, zij werd te grazen genomen door een op papier sterkere tegenstander, die trouwens ook een goede partij afleverde. De enige die zich aan de algehele malaise onttrok, was Lisa Schut die haar partij wel winnend wist af te sluiten. Het is erg lastig om partijmateriaal te achterhalen: de organisatie heeft een gelikte website, maar kennelijk heeft men nog niet gehoord van pgn-bestanden. Uit de partijen die ik heb kunnen binnenhalen, heb ik enkele van schaaktechnisch commentaar voorzien:

Bortnyk, Mykola – Bok, Benjamin

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 g6 4. d4 exd4 5. Pxd4 Lg7 6. Le3 Pf6 7. f3 O-O 8. Dd2 d5 9. Pxc6 bxc6 10. O-O-O Le6 11. Df2 Db8 12. Ld4 Td8 13. Dh4 Pe8 14. exd5 cxd5 15. Lb5 Lxd4 16. Dxd4

16… c5!?

Een speculatief pionoffer, hoewel dat misschien niet zo bedoeld zal zijn.

17. Da4

Op 17. Dxc5 zal zwart 17… Tc8 hebben gepland. Maar heeft hij 18. De7 gezien? 18… Pd6! dient dan gespeeld te worden en vanwege de open lijnen op de damevleugel zal zwart wel genoeg compensatie voor de pion hebben. [Wellicht was de bedoeling 18… Txc3 maar dan volgt 19. Dxe8+!] 19. Ld3.

17… Pd6

Nu heeft zwart zijn zin gekregen.

18. Ld3?

Na deze zwakke zet gaat het snel bergafwaarts met de witspeler. Belangrijk is dat zwart na 18. Lc6 Pc4 19. b3 Df4+ 20. Kb1 Tab8 heeft waarna hij het initiatief stevig in handen heeft.

18… c4 19. Le2 Db6 20. Kb1 d4 21. Pe4 Pxe4

Nog sterker was 21… Tab8 22. b3 Pxe4 23. fxe4 Dc5! met winst omdat de witte dame verloren gaat.

22. fxe4 Tac8 23. b3

23… d3!

Allemaal even krachtig nu.

24. cxd3 cxb3

De koningsstelling van wit wordt aan gort geslagen.

25. Td2 bxa2+ 26. Ka1 Tb8 27. Txa2 Lxa2 0-1

Narva, Triin – Schut, Lisa

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. Lb5+ Pd7 4. d4 cxd4 5. Dxd4 a6 6. Lxd7+ Lxd7 7. Lg5 h6 8. Lh4 Tc8 9. Pc3 e5 10. Dd3 g5 11. Lg3 Le6

Een schaars gespeelde voortzetting. Deze obscure stelling is nog bekend uit partijen tussen sterke spelers onderling, o.a. Degraeve-Bologan die door zwart gewonnen werd. 11… Pf6.

12. Pd2 Pf6 13. h4 g4 14. h5 Db6 15. O-O-O Le7 16. f4

Een normale zet is 16. Kb1.

16… gxf3 17. gxf3 Tg8 18. Lh4

18… Dd4! 19. De2

Ruil van de dames zou na 19. Dxd4 exd4 20. Pe2 d3 tot beslissend voordeel leiden voor zwart.

19… Txc3!

Een kansrijk kwaliteitsoffer.

20. bxc3 Dxc3 21. Pb1 Dc6

Het ligt meer voor de hand om op de zwarte velden te blijven met de dame. 21… Dc5.

22. Dd2 Lxa2 23. Da5 Le6 24. Thg1 Txg1 25. Txg1 Kd7

Een goede zet. De koning staat betrekkelijk veilig en zwart wacht af hoe ze de stelling kan versterken.

26. Dc3?

De neiging om dames te ruilen had wit direct fataal moeten worden.

26… Db6!?

Een uitstekende zet, ware het niet dat zwart een combinatie had. Na 26… Dxc3 27. Pxc3 heeft zwart 27… Pxe4! een mooie aftrekaanval waarmee ze kan afwikkelen naar een gewonnen eindspel. Een cruciale variant is: 28. Pxe4 [Niet 28. Lxe7 Pxc3 en vanwege de vork op e2 komt wit verder in de problemen. 29. Kd2 Kxe7 30. Kxc3 Ld5 en met een loper en drie pionnen voor de toren moet zwart op winst staan, vooral omdat de toren voorlopig gebonden blijft aan de dekking van f3.] 28… Lxh4 29. Td1 d5 30. Pc5+ Kd6 31. Pxb7+ om in elk geval een pion te heroveren maar 31… Kc6 32. Pa5+ Kb5 33. Pb3 a5 en met het loperpaar, twee pionnen voor de kwaliteit, een mooi centrum en een sterke a-pion, kan zwart de winst niet meer ontgaan.

27. Th1 Pxh5!

Lisa toont hier toch dat ze uitstekend kan rekenen. Wie vergrijpt zich aan zo’n pion, zou je zeggen…

28. Lxe7 Pf4

Dreigt weer met die vork op e2.

29. Dd2 Kxe7 30. Txh6

Wit heeft de pion terug, maar zijn stukken werken totaal niet samen.

30… Dg1+ 31. Kb2 Db6+ 32. Kc1 Db5

Ze zoekt haar heil toch weer op de witte velden :).

33. Th2 Df1+

Meer voor de hand ligt. 33… a5.

34. Dd1 Dc4

35. Td2?

Na deze zet gaat het snel mis. Wit kan meer problemen veroorzaken met 35. Dd2 Bijvoorbeeld: 35… b5 36. De3 b4 37. Da7+ Ld7 38. Kb2 hoewel zwart na 38… Pe6 ook uitstekende winstkansen blijft houden.

35… b5 36. De1

Heeft ze gemist dat ze niet op d6 kon nemen? 36. Txd6 Pe2+ 37. Kb2 Da2#.

36… b4

Lisa gaat voortvarend verder.

37. Dh4+ Kd7 38. De1

Wit heeft het niet meer, zo wordt duidelijk.

38… a5 39. Dd1?

De laatste fout, waarna het punt definitief naar Lisa gaat. Ook na 39. De3 Dc7 40. Kb2 a4 lijdt het geen twijfel dat zwart de volle buit zal binnenhalen.

39… Ke7 40. Kb2 a4 41. c3 bxc3+ 42. Pxc3 a3+

Een sterke partij van Lisa!

0-1

Marcovic, Thine – Van Foreest, Jorden

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Ld3 Pc6 5. c3 Pf6 6. Lf4 Lg4 7. Db3 Dc8 8. Pd2 e6 9. Pgf3 Le7 10. O-O O-O 11. Tae1 Lh5 12. Pe5 Pd7 13. Dc2 Pdxe5 14. dxe5 Lg6 15. Lxg6 hxg6 16. Dd3 Td8 17. Pf3 Dd7 18. Pd4 Tac8 19. g4 a6 20. g5 Pxd4 21. cxd4

Wit heeft een simpel plan: met twee zware stukken verdubbelen op de h-lijn, waarna het uit zou zijn. Zover komt het natuurlijk niet want de zwartspeler heeft ook een paar pijlen op zijn boog.

21… Da4! 22. b3?!

Dat is het niet. Na 22. a3 Dc4 23. De3 Db5 komt het witte plan helemaal niet van de grond en zwart hierna zijn stelling blijven versterken.

22… Dxa2 23. Te2

23… Tc3!

Die zal hij ongetwijfeld gemist hebben van tevoren.

24. Dxc3 Dxe2 25. f3

Nu dreigt wit heel vervelend Dc7, dus zwart moet even oppassen. 25. Dc7 Dg4+ 26. Lg3 Lxg5 zou vrijwel winnend zijn voor zwart.

25… Tf8 26. h4 Db5 27. Dc2 Dd7

De dame is terug in de eigen gelederen.

28. Tc1

28… La3

En zo dreigt zwart de c-lijn te veroveren.

29. Dc7

De enige zet om de open lijn niet prijs te geven, maar de tol die hij moet betalen ligt nog hoger.

29… Db5! 30. Tc3 Lb2 31. Tc2 Lxd4+

Jorden heeft in het vervolg geen moeite om het punt binnen te halen.

32. Kg2 Dxb3 33. Kg3 a5 34. Th2 Db1 35. Dxa5 Tc8 36. Dd2 Lc3 37. Dg2 Tc4 38. Ld2 Lxe5+ 39. f4 Lc3 40. h5 gxh5 41. Txh5 Dd3+ 0-1

Garcia Herrera, Enrique Ric – Kevlishvili, Robby

1. Pf3 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. d4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Lf4 Ph5 7. Lg3 Pxg3 8. hxg3 e6 9. e3 Ld7 10. Ld3 h6 11. O-O Le7 12. a3 h5 13. Tc1 Lf6 14. Pb5 Lc8 15. Te1 a6 16. Pc3 Kf8 17. Pe2 e5 18. dxe5 Pxe5 19. Pxe5 Lxe5 20. Pf4 g5 21. Pe2 h4 22. gxh4 Txh4 23. g3 Th8 24. Pd4 Df6

25. Pf3?

Een lelijke fout die hard wordt afgestraft door Robby. Ook na 25. Db3 zal zwart op fraaie wijze het punt binnenhalen met 25… Lxd4 26. exd4 Th1+!! 27. Kxh1 [27. Kg2 helpt niet vanwege 27… Lh3+ 28. Kxh1 Df3+ 29. Kh2 Dg2#] 27… Df3+ 28. Kg1 Lh3 en om het mat te dekken moet wit de dame geven: 29. Lf1 Dxb3 30. Lxh3 Dxb2 en deze stelling is eenvoudig gewonnen. De enige zet was 25. Lf1 Dh6 26. Lg2 Dh2+ 27. Kf1 waarna wit het droog lijkt te kunnen houden, zelfs na 27… Lh3 28. Lxh3 Dxh3+ 29. Ke2.

25… Lg4 26. Pxe5

Dit kost de dame en daarmee de partij. [Nog erger is 26. Kg2 Lxf3+ 27. Dxf3 Th2+!]

26… Lxd1 27. Pd7+

De witspeler heeft gedacht dat deze paardvork redding zou brengen. Hij heeft daarbij een ‘kleinigheid’ overzien:

27… Kg7 28. Pxf6 Lf3 29. Ph7 Txh7 30. Lxh7

30… Th8!

en tegen het mat op h1 valt niets te doen meer.

0-1

Kazarian, Anna-Maja – Milton, Anna

1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 d6 6. Le3 Le7 7. f3 O-O 8. Dd2 Pc6 9. g4 d5 10. g5 Pxd4 11. Dxd4 Ph5

12. exd5

12. O-O-O werd door Ivanchuk gespeeld.; 12. Tg1 vond Movsesian de beste zet, maar wat Anna-Maya speelt lijkt ook uitstekend voor wit.

12… Lxg5 13. O-O-O Lxe3+

13… Df6 kwam voor in een partij Bauer-Ulibin, 2010.

14. Dxe3 Dc7

Een nieuwtje, maar het helpt zwart niet. 14… Df6 werd ooit eerder gespeeld, overigens ook niet met veel succes.

15. d6 Dd8 16. Tg1

16… Ld7?

Dit verliest zelfs direct. Maar ook na 16… Pf6 17. De5 g6 18. h4 lijdt het geen twijfel dat wit vrijwel op winst staat.

17. Dh6!

wint een stuk.

17… Da5

Helpt niet. [17… g6 18. Dxh5 is uit.] [17… Dh4 wordt op komische wijze weerlegd: 18. Txg7+ Pxg7 19. Dxh4]

18. Tg5 Kh8 19. Txa5 gxh6 20. Txh5

Met een stuk meer had Anna-Maja geen problemen meer.

20… Tg8 21. Lb5 Tad8 22. Lxd7 Txd7 23. Pe4 Tgd8 24. Tc5 f5 25. Pf6 Tf7 26. Ph5 Tfd7 27. Tc7 a6 28. Pf6 1-0

Deze partijen en nog meer van de Nederlandse deelnemers via de viewer:

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

8 Reacties

 1. Avatar
  duberry 14 november 2012

  Heer Grooten,

  Ik vind de partijen allemaal op chessbomb/chessdom.Misschien bedoelt u iets anders….

  Ik geniet altijd van uw analyses,openingentheorie en vooral ook van uw anekdotes.Ga zo door!

  Duberry

 2. Avatar
  Kranenburg 15 november 2012

  Leuk om te zien hoe ‘voormalig clubgenoot’ Kacper Drozdowski zich heeft ontwikkeld. In 23 zetjes winnen van Bok is niet velen weggelegd!

 3. Avatar
  duberry 15 november 2012

  Toch keek ik raar op dat Bok op gaf.Zijn laatste zet was weliswaar een blunder en zijn Koning werd ernstig bedreigd,maar houdini(de engine van Chessbomb) gaf slechts 0.51 aan.Drozdowski stond blijkbaar toch niet gewonnen.

  Duberry

 4. Avatar
  Kranenburg 15 november 2012

  Dat vroeg ik me ook af eigenlijk. Dit was toch nog wel door te spelen? Kan trouwens best zo zijn dat het oordeel veel slechter is, want die gratis houdini daar is niet zo heel best. Maar ik zou toch nog wel willen zien wat er de komende 5 zetten gebeurt.

 5. Avatar
  HermanGrooten 15 november 2012

  Benjamin Bok heeft volgens mij inderdaad te vroeg opgegeven. Ik kom hier waarschijnlijk later nog wel op terug.

 6. Avatar
  thysse 16 november 2012

  In de analyse van Drozdowski-Bok hoop ik ook te vernemen waarom gewoon 21…Dxc4 22.cxd6 Dxe2 niet kon. Een echte weerlegging zie ik niet. Kan het zijn dat hij zich dat een (paar) zet(ten) later realiseerde en gedesillusioneerd opgaf? Zijn mentale weerbaarheid lijkt me so wie so een zwak punt.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.