Heroïsch gevecht tussen Bok en Timman

Hoewel de heren van de A-groep, zoals we hem maar gemakshalve noemen, opnieuw mochten genieten van een vrije dag na hun vermoeienissen in het Amsterdams Rijks museum, vlogen de spelers uit de B-groep elkaar flink naar de keel. Het Tata Steel Tournament lijkt met deze vernieuwingen toch een interessante formule. Want de zaal is niet leeg, er valt van alles te genieten.

Benjamin Bok
Jan Timman

De Nederlandse ogen waren ondertussen gericht om de verrichtingen tussen Benjamin Bok en Jan Timman te volgen. Hier was duidelijk sprake van een generatiekloof. Daar zit zo’n slordige 44 jaar tussen. Bok is de hemelbestormer die graag snel grootmeester wil worden en de voor hem magische grens van 2600 wil slechten. Timman is de voormalige nummer twee van de wereld, de man die in Nederland zoveel mensen voor onze geliefde schaaksport heeft gewonnen.

Het werd een fascinerend gevecht.

Bok met wit, kwam niet zo goed uit de opening als hij wellicht gehoopt had. Er werden echter over en weer wat kleine onnauwkeurigheden begaan, totdat Timman het heft in handen nam. Hij won een pion, bevrijdde zijn stukken en wikkelde af naar een eindspel dat hij op de van hem bekende directe wijze heel gedecideerd naar winst leek te voeren. Maar ergens halverwege zijn winstplan stokte de machinerie ineens. Timman verzuimde een paar maal – soms zelfs op studie-achtige manier – de winst binnen te halen. Bok verdedigde zich vanaf dat moment heel secuur. Hij wist door het materiaal zoveel mogelijk uit te dunnen in een toreneindspel te komen, dat door zwart niet te winnen viel. Maar toen – misschien ontstaan door de euforie dat hij een totaal verloren stelling tot een remisestelling had gebracht – beging hij opnieuw een paar slordigheden. Timman profiteerde voortreffelijk. Hij toonde hiermee aan dat ook in een lange partij hij wel degelijk aan het slot heel vindingrijk kan zijn. Er kwam een curieus eindspel op het bord. Zwart een dame en een pion tegen wit een toren met ook een pion. Die pion was wel een lastige rakker, want hij stond op de voorlaatste rij. Het afdwingen van de winst was bepaald geen sinecure, want hier moesten allerlei subtiliteiten uit de kast getrokken worden om er inderdaad een duidelijke winststelling van te maken. Timman zag het juiste idee, maar herhaalde onderweg eenmaal de zetten te veel. En toen hij de tempodwang bereikt had, claimde Bok remise! Een zeldzaam curieuze ontsnapping dat hem na zijn eerdere nederlaag wellicht vleugels zal geven.

Een andere partij was ook heel interessant om live te volgen, namelijk die tussen Brunello en Reinderman. De Nederlandse kampioen kwam met zwart opnieuw uitstekend uit de (Hollandse) opening tevoorschijn. Hij won (tijdelijk) twee pionnen, maar verwaarloosde ondertussen de ontwikkeling van zijn damevleugelstukken. Waarschijnlijk had Reinderman het bij een pion moeten laten en via een centraliserende zet de muziek uit wits initiatief moeten halen. Toen hij dat verzuimd had, trok Brunello alle registers open en hij begon er lustig op los te offeren. Op een gegeven moment had hij zelfs meer dan een toren geïnvesteerd in zijn aanval, maar dat bleek terecht te zijn omdat de zwarte koning helemaal ontdaan was van alle bescherming. Met zijn laatste stukken stortte de Italiaan zich op de arme zwarte monarch die het hele bord over gejaagd werd. Tweemaal miste hij een sterkere zet, maar uiteindelijk werd de koning toch in een matnet gedreven. Een mooie aanvalspartij voor de neutrale toeschouwer maar Schaaksite-aanhangers zullen tandenknarsend hebben toegekeken hoe onze hooggewaardeerde medewerker zich zo de kaas van het brood liet eten.

Voor de andere twee Nederlandse deelnemers viel er een succesje te noteren voor Merijn van Delft. Die was met wit niet van plan om te gaan verliezen van Zhao Xue. Hoewel de dame uit China het lang bleef proberen, gaf Merijn geen krimp en kon hij op zet 98 (!) het halfje bijschrijven.

Etienne Goudriaan moet daar nog steeds op wachten. Hij werd opgebracht door de andere dame in het gezelschap, Muzychuk uit Slovenië. Even leek het dat het Goudriaan zou gaan lukken, maar helaas vergaloppeerde hij zich in het middenspel ergens en moest hij uiteindelijk een dodelijke witte pion op f7 toelaten.

De (buitenlandse) ogen waren vooral gericht op de partij tussen de twee hoogste ratinghouders, Wojtaszek en Jobava die vandaag tegen elkaar moesten aantreden. De Pool is duidelijk uit vorm, Jobava daarentegen speelt tot dusver een fantastisch toernooi dat hij luister bijzette door met zwart in slechts 27 zetten van zijn Wojtaszek te winnen. De manier waarop dat ging is van een ongekende schoonheid. De witte koning was in het centrum gevangen, maar er leek geen vuiltje aan de lucht, totdat er een donderslag bij helder hemel kwam. Jobava liet pardoes een aangevallen paard op e5 in staan en even later dwarrelden zijn stukken vanuit alle hoeken de witte stelling binnen. De Pool speelde nog zijn 27ste zet maar hij kon het niet langer aanzien. Net voordat zwart de beslissende combinatie kon spelen, gaf hij het op.

De uitslagen van de vijfde ronde:

Analyses

Wojtaszek, Radek – Jobava, Baadur

Wit heeft hier nietsvermoedend 19. f4 gespeeld en gedacht dat het paard op e5 weg moest. Dat hij koning opengooit is duidelijk maar hoe zou zwart daarvan kunnen profiteren. Jobava komt met een schitterend concept:

19…Tad8!!

De meest ongelooflijke zet van het toernooi tot dusver, zou ik zeggen. Ik geloof dat het inderdaad werkt wat de zwartspeler heeft bedacht. Hier enkele varianten:

20. Dc2

20. fxe5 dxe5 21. Dc2 (zie analysediagram)

21…f4! Daar moet het van komen. 22. Lf2

[22. exf4 exf4 23. Lf2 (zie analysediagram)

23…Lf5! Die is ook prachtig. 24. Db2 (24. Dxf5 Lxc3+ 25. Txc3 Txf5) 24…f3 en zwart wint zijn materiaal met rente terug.]

22…fxe3 23. Lg3 [23. Lxe3 Lh4+ laat zien waarom de witte koning zo in de tocht staat.] 23…Tg8 De loper op g3 vervult een belangrijke verdedigende taak en die moet hij nu opgeven. 24. Pe4 Lf5 (zie analysediagram)

en alles hangt bij wit. De zwarte stukken komen van twee kanten!

20…Pg4 21. Lxg4

21…Tg8!

Die is ook uitermate sterk.

22. Pe2 Txg4 23. Kf2 d5!

Zwart gaat op volle kracht verder.

24. Tcd1 Te8 25. c5

Hij probeert wanhopig om de lijnen dicht te houden, maar dat gaat hem niet lukken.

25…Lf7 26. Dc1 26. Dd3 Dxc5

26…De4 27. Pd4

En meteen opgeven.

Hij wilde zich de volgende combinatie niet meer laten bewijzen. 27. Pd4 Txg3! 28. Kxg3 Tg8+ 29. Kf2 Dg2+ 30. Ke1 Lxd4! 31. Txd4 [31. exd4 Te8+] 31…Dxh1+ 32. Kd2 Tg2+ en wit verliest alles.

0-1

Bok, Benjamin – Timman, Jan H

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pge7 5. c3 g6 6. d4 exd4 7. cxd4 b5 8. Lc2 d5 9. exd5 Pb4 10. Lb3 Pbxd5 11. O-O Lg7 12. Te1 O-O 13. Lg5 Pf6 14. Pc3 Lb7

15. d5 Hier lijkt 15. Pe5 iets normaler.

15…h6!

Dwingt wit het loperpaar in te leveren.

16. Lxf6 Lxf6 17. Dd2 Lg7 18. Tad1 c5?! Zwart staat oké na 18…Pf5

19. dxc6?!

Vermoedelijk was 19. d6! Pf5 20. Pe5 beter voor wit.

19…Pxc6 20. Dc2 Df6 21. Pe4 Dxb2 22. Dxb2 Lxb2 23. Pd6 Pa5 24. Pxb7 Pxb7 25. Ld5 Tab8 26. Te7 Pd6 27. Td7 Pc8 28. Lb3 Kg7 29. h4 a5 30. T1d2 Lf6

31. a3?!

Na deze zet wordt de situatie zeer precair voor wit. Maar ook na 31. Pd4 a4 32. Pe6+ Kg8 33. Pxf8 axb3 heeft wit grote problemen.

31…a4 32. La2 Pb6! 33. Tc7 Tbc8 34. Tb7 Tc1+ 35. Kh2 Pc4

Zwart heeft in notime zijn stukken geactiveerd en wits sterke loper geneutraliseerd.

36. Lxc4 bxc4

Deze sterke pion moet de beslissing brengen.

37. g4 c3 38. Td6

38…c2

Winnend, maar het kon gemakkelijker.

Met 38…Tf1! had Timman zijn goede middenspel kunnen bekronen. 39. Tc6 [39. Kg2 faalt natuurlijk op 39…c2] 39…Txf2+ 40. Kg3 Tb2 en met twee pionnen minder is er geen hoop meer voor wit.

39. Tc6

39…Td8

Een volstrekt logische voortzetting die ook nog heel goed is voor zwart. Maar er was een zeer verborgen en fraai winst voor handen.

Zwart heeft nu een bijzonder elegante lopermanoeuvre die Timman zeker voor een volgende eindspelstudie kan gebruiken. 39…Tb1 40. Tbc7 Het lijkt zinloos wat zwart gedaan heeft, maar de betekenis van het idee wordt duidelijk met de volgende twee zetten: 40…Le7! 41. Kg2 Nu lijkt het probleem opgelost voor wit, maar…

[Het eindspel met een kwaliteit meer is simpel gewonnen (helemaal omdat er nog a-pionnen op het bord staan). 41. Txe7 c1=D 42. Txc1 Txc1]

[Het wrange voor wit is dat hij niet op de gevaarlijke pion kan slaan vanwege 41. Txc2 Ld6+]

41…Ld6!! Een geweldige mokerslag! De toren op c7 heeft geen vluchtveld. Na 42. Tc8 Txc8 43. Txc8 wint 43…c1=D weer.

40. g5 hxg5 41. Pxg5?

Met deze ruil maakt wit er een toreneindspel van. Dat is nog niet zo’n gekke gedachte: de loper is veel sterker dan het paard in deze stelling. De normale gang van zaken zou 41. hxg5 La1 42. Kg2 Td3 43. Tbc7 Txa3 44. Txc2 Txc2 45. Txc2 zijn, maar met deze gevaarlijke a-pion en sterke loper, had Bok bedacht dat hij dit niet ging redden.

41…Lxg5 42. hxg5

42…Td5?!

Hiermee maakt Timman het zichzelf heel lastig.

Er is een ragfijne winstvoering voor zwart, maar die is nogal verborgen: 42…Td2! 43. Kg2 en nu wel 43…Td5 Wit moet nu pion g5 (met schaak!) opgeven. 44. Ta7

[44. f4? verliest na 44…Td2+ 45. Kf3 Td6! De allersterkste! (45…Tf1+ 46. Ke3 Tg2 47. Tbc7) 46. Tcc7 Tf1+ 47. Ke2 c1=D 48. Txf7+ Kg8 49. Tg7+ Kf8 50. Tgf7+ Ke8 51. Tfe7+ Kd8]

44…Txg5+ 45. Kf3 Tf5+ 46. Kg2 Tf4 47. Tac7 Ta1 en met twee pionnen meer is het voorbij.

43. Tb2 Ta1 44. Tbxc2 Txa3 45. f4

Nu heeft zwart ‘alleen’ nog maar de a-pion. Ook die levert natuurlijk prima winstkansen op, maar het spoor blijft smal naar een eventuele zege.

45…Tb3 46. T6c5 Td4 47. Tf2 a3 48. Ta5 Tb2 49. Txb2 axb2 50. Tb5 Td2+ Niet 50…Txf4? 51. Txb2 want deze stelling valt niet te winnen.

51. Kg3 Kf8

De zwarte koning moet zich klaarmaken voor een lange tocht.

52. Tb7 Ke8

53. f5!

Dat is uitstekend gezien van Bok. Hij moet zoveel mogelijk materiaal zien uit te dunnen.

53…gxf5

Min of meer gedwongen.

Als zwart inderdaad aan zijn lange wandeltocht met de koning begint, zie ik niet of hij daarmee inderdaad iets kan bereiken. Een plausibele variant gaat dan zo: 53…Kd8 54. fxg6 fxg6 55. Kf4 Kc8 56. Tb3 Te2 57. Kf3 Tc2 58. Ke4 Kc7 59. Ke5 Td2 (zie analysediagram)

60. Ke4 [Wit moet steeds oppassen voor de bekende grappen. 60. Kf6?? Td6+! 61. Kf7 Tb6 met winst omdat het eindspel van toren tegen pion eenvoudig wint: 62. Txb2 Txb2 63. Kxg6 Kd7 64. Kf7 Tf2+ 65. Kg7 Ke7 66. g6 Tg2 met elementaire winst.] 60…Kc6 61. Tb8 Kc5 62. Ke3 Tg2 63. Kd3 en zwart lijkt geen progressie te kunnen boeken.

54. Kf4 Kd8 55. Kxf5 Kc8 56. Tb3 Kd7 57. Kf6 Tf2+

Zo dekt zwart zijn f-pion van achteren en nu lijkt de zwarte koning vrij spel te hebben. Dat is echter gezichtsbedrog zoals we dadelijk gaan zien.

58. Kg7 Ke6 59. Tb5 Kd6 60. Kf8 Kc6 61. Tb3 Kd5 62. Kg7

Wit moet blijven ‘hangen’ aan f7 met zijn koning. Doet de zwarte koning nu een stap in de verkeerde richting (namelijk het ondersteunen van de b-pion) dan is het direct remise. Het eindspel van toren tegen pion valt niet te winnen voor zwart. Een voorbeeld: 62…Kc4 63. Txb2! Txb2 64. Kxf7 Kd5 65. g6 Tf2+ (zie analysediagram)

66. Ke7! Vijandelijke koning afhouden! Zie hiervoor een van mijn eindspelrubrieken. [66. Kg8?? want dan is het wel uit. 66…Ke6 67. g7 Kf6 68. Kh7 Th2+ 69. Kg8 Tg2 70. Kh8 Kf7!]

62…Kd4!

Een goede winstpoging. Timman blijft met zijn koning binnen het gebied dat het eindspel van toren tegen pion gewonnen is. Dat moet telkens opnieuw berekend worden.

63. Kg8

Daar gaan we weer: 63. Txb2 Txb2 64. Kxf7 Ke5 65. g6 Tb7+ 66. Kf8 Kf6 met pionwinst.

63…Ke4 64. Kg7?!

Een beetje slordig. [64. Tb5 was wat handiger. Ik zie niet wat zwart hier nog kan ondernemen.]

64…Ke5 65. Tb5+ Ke6 66. Tb3

[Op 66. Tb6+ Kf5 67. Tb5+ (67. Kxf7?? Kxg5+ 68. Ke7 Kf4 en nu wint zwart natuulijk.) 67…Kg4]

66…f5!?

Dit was Timmans laatste idee. Hij creëert zelf een vrijpion die het werk moet gaan doen. 67. g6 Maar nu heeft wit ook een kanjer van een vrijpion. [Hier kwam 67. gxf6?? niet in aanmerking vanwege 67…Tg2+ 68. Kh6 Kxf6]

67…f4

68. Kf8??

Een verschrikkelijke blunder, voortgekomen uit de nonchalance die we net ook al zagen. Waarschijnlijk was hij heel blij dat hij zich eerder in de partijk uit een verloren situatie had weten te redden en nu let hij even niet op. [Met 68. Tb6+! kan Benjamin zich een heleboel problemen besparen.]

68…Tc2!

Timman is op zijn post!

69. Tb8

[Nu faalt 69. g7 op het ijskoude 69…Tc8#] [En ook 69. Tb6+ zou hem niet uit de brand helpen. Zwart wint met 69…Kf5 70. g7 f3 71. g8=D Tc8+ 72. Kg7 Txg8+ 73. Kxg8 f2 74. Kg7 (zie analysediagram)

74…Ke4! en een van de twee vrijpionnen beslist. Overigens moet Timman hier nog wel het eindspel van dame tegen toren gaan winnen. Maar we mogen aannemen dat hem dat wel toevertrouwd is. (Niet overigens 74…f1=D?? 75. Tf6+ Ke4 76. Txf1 met remise.)]

69…Tc8+!

Uiteraard. [Niet 69…f3? wegens 70. g7 met remise.]

70. Txc8 b1=D 71. g7

Wit heeft nog steeds die gevaarlijke vrijpion, maar met een extra f-pion, mag het afwikkelen hiervan geen problemen meer opleveren.

71…Df5+ 72. Kg8

72…Df7+

Het leek mij logischer om de eigen pion zo snel mogelijk in de strijd te werpen met 72…f3.

73. Kh8 Dh5+ 74. Kg8 f3 75. Tf8

Deze gekke stelling is gewonnen voor zwart, maar dat is nog niet zo triviaal als je zou denken. Zwart moet met tempodwang werken.

75…Dg4?!

Het klinkt raar maar deze aarzeling kost hem later een half punt.

Een logische optie leek mij 75…Ke7 76. Tf4 Dh3! 77. Tf7+ Kd6! Zwart moet zorgen dat hij altijd … Dc8+ in de stelling heeft. 78. Tf6+ Ke5 79. Tf8 Ke6 80. Tf4 Kd5 81. Tf8 (Na 81. Kf8 gaat de pion eraan: 81…Dc8+ 82. Kf7 De6+ 83. Kf8 Dd6+ 84. Ke8 De5+ 85. Kd8 Dxg7)

76. Kh7 Dh5+ 77. Kg8 Ke7 78. Tf4 Dh3!

Timman vindt inderdaad het juiste idee. Van een eindspelkenner bij uitstek als hij is, mogen we dat ook verwachten.

79. Tf7+ Kd6 80. Tf6+ Ke5 81. Tf8 Dh5 82. Tf7 Ke6

Bok besefte uiteraard dat hij verloren stond en hij heeft goed zitten opletten. Hij claimde nu remise vanwege driemaal dezelfde stelling met dezelfde speler aan zet. Dat moet gebeuren voor het uitvoeren van de beoogde zet 83. Tf8. En inderdaad: die stond ook al bij zet 75 en bij zet 77 op het bord. Het curieus einde van een heroïsch gevecht! ½ – ½

Brunello, Sabino – Reinderman, Dimitri

1. d4 f5 2. g3 Pf6 3. Lg2 g6 4. Ph3

Het is tegenwoordig mode om paarden naar de rand te ontwikkelen :).

4…Lg7 5. Pf4 Pc6 6. d5 Pe5 7. Pc3 c6 8. e4

8…O-O

Als ik de resultaten moet geloven, is deze stelling zeer voordelig voor wit, maar dat is alleen maar statistiek. 8…fxe4 is de populaire voortzetting en ook Reinderman had daar ervaring mee opgedaan. In 2008 kwam hij niet verder dan remise tegen J.W. de Jong.

9. h4

Op het eerste gezicht een logische gedachte. Wit droomt van een vroegtijdige aanval tegen zwarts koning. Feit is dat dit nieuwtje ook door de engine wordt afgekeurd. 9. exf5 gxf5 was nog in vier partijen gespeeld met een 3-1-overwinning voor wit. "Scorebordjournalistiek" zou voetbaltrainer Co Adriaanse zeggen!

9…fxe4 10. Pxe4

10…Pxd5!

De juiste slagzet. Zwart liquideert al wits centrumpionnen.

11. Pxd5 cxd5 12. Dxd5+ e6 13. Dd1

Wit is zijn beide centrumpionnen kwijtgeraakt en ondertussen staat zijn koning ook nog in het centrum. Zwart mag dus niet bepaald niet klagen.

13…d5 14. Pg5 Da5+ 15. Ld2 Vermoedelijk vertrouwde wit 15. c3 Da6 niet en inderdaad ondervindt hij al grote problemen hier. Een voorbeeld: 16. Lf1 Db6 en hoe gaat wit ontwikkelen?

15…Db6 16. O-O Dxb2

De uitspraak "Sla nooit op b2 ook al is het goed", kan de prullenbak in. Zwart slaat volkomen terecht hier. Hij wint niet alleen een pion, maar "neemt ook nog even de hele witte structuur mee", zoals Van Wely het ooit uitdrukte. En die kan het weten, want zijn voorliefde voor het snaaien van pionnen is bekend!

17. Tb1

17…Dxa2?!

Een tweede pion, maar de dame staat hier afzijdig. Ik denk dat Dimitri het bij een pion had moeten houden en 17…Dd4! had moeten spelen. Mijn vermoeden is dat wit hier toch echt te weinig compensatie zou moeten hebben. Het belangrijkste is echter dat wit na deze centraliserende zet zijn toren niet via e1 in het spel kan brengen en dat f2-f4 nog even van de baan is.

18. Te1!

Desalniettemin heeft wit natuurlijk compensatie. Vrijwel al zijn stukken zijn inmiddels wel ontwikkeld, zwart moet nog werken aan zijn damevleugel en tegelijkertijd oogt ook de zwarte koningsstelling niet al te stevig.

18…Dc4 De engine vindt 18…h6 19. Ph3 Kh7 een goede mogelijkheid voor zwart, maar die leg ik toch liever naast me neer. Een nieuwe verzwakking lijkt toch te gek. Het is duidelijk dat wit klaar staat voor f2-f4 zodat na een paardzet van zwart e6 gaat hangen.

19. Lb4 Op 19. f4 heeft zwart 19…h6! gepland.

19…Td8

20. Le7!?

Een heel venijnig tussenzetje.

Ook 20. h5 kwam in aanmerking.

Foutief is opnieuw 20. f4? wegens 20…Pc6!?

20…Td7

De zwarte stukken raken behoorlijk verstrikt in elkaar. De wat prettiger ogende 20…Te8?! is heel twijfelachtig vanwege 21. Ld6

21. La3 d4 22. Tb4 Da6 23. Lb2 h6 24. Pe4 Pc6 25. Lf1 Da5 26. Tb5 Dc7 27. Tc5 Td8

De zwarte stukken komen langzaam op normale velden terecht en als wit niet snel iets doet, kan hij het vergeten.

28. h5!

Wit is van plan grof geschut in te zetten. Ook in aanmerking komt misschien 28. Dg4 Df7 29. Lc4 maar na 29…Kh8 zie ik ook niet of wit hier een vuist kan maken.

28…g5 29. Pxg5!?

Er is geen weg terug, maar de witspeler blijkt het allemaal vrij goed ingeschat te hebben.

29…hxg5 30. Txg5 Kh8 31. Ld3 Df7 32. Dg4 Pe7 Na 32…e5 33. De4 Lf8 34. h6 neemt de aanval al flinke proporties aan. Er dreigt een ‘onderbreek’ op g7.

33. h6 Lf6

34. Tg7!

Heel erg knap gevonden van de witspeler. Hij ruimt een paar belangrijke verdedigers op, ontdoet zich van pion h6 om zo met de rest van zijn stukken te kunnen aanvallen tegen de ‘ontblote’ zwarte koning.

34…Lxg7 35. hxg7+ Dxg7

Wit staat meer dan een volle toren achter maar zijn aanval draait op volle toeren.

36. Dh4+ Kg8 37. Te4 e5

Zwart moet veld g4 dekken en ook een poging doen op zijn loper op c8 te ontwikkelen, maar daarmee gooit hij ook de diagonaal a2-g8 open.

38. Lc4+ Kf8 39. La3 Ke8

40. Lxe7

Wit heeft een winstvariant berekend en daar gaat hij voor.

Meteen beslissend was nu 40. Lb5+! Kf8

[40…Ld7 41. Tg4! Df8 (41…Df7 42. Dh8+ Df8 43. Dh5+ Df7 44. Dxe5) 42. Dh5+ Df7 43. Dxe5 Lxb5 44. Tg8+ Kd7 45. Dd6+ Kc8 46. Txd8#]

41. Dh5! waarna pion e5 valt en de witte stukken allemaal op volle kracht werken.

40…Dxe7 41. Dh5+ Kd7 42. Txe5

Hij heeft inderdaad goed ingeschat dat de gecombineerde werking van de witte stukken voldoende is voor een mataanval. Het is zwart niet meer gelukt de stukken op de damevleugel te ontwikkelen.

42…Dg7

Het is nog niet zo eenvoudig om te zien hoe wit dit varkentje moet gaan wassen.

43. Tg5?!

Een aarzeling.

Hier was 43. Tc5! winnend. Het is overigens allemaal niet zo gemakkelijk te berekenen. Na een zet als 43…a5 volgt 44. Dd5+ Ke7 45. De4+! Kd6

[45…Kf8 46. Df4+ Ke7 47. Te5+ Kd7 48. Lb5+ en nu snapt iedereen het!]

[45…Kf6 46. Dh4+ Kg6 47. Tg5+ Kf6 48. Th5+ Kg6 49. Dg5#]

[45…Kd7 46. De6#]

46. Td5+ Kc7 47. Df4+ Kb6 48. Txd8 en het materiaal is terug waarna de aanval even hard doorgaat.

43…Dh8

Waarschijnlijk had Dimitri de winst voor wit ontdekt en wilde hij nu varieren. Maar dit verliest ook vrijwel op slag. Als Reinderman terug was gegaan, had wit ook de zetten moeten herhalen met 43…De7 44. Te5 om na 44…Dg7 als nog verder te gaan met 45. Tc5!

44. Df7+ Kc6 Zwart wordt vakkundig mat gezet na 44…Kd6 45. Tg6+ Kc5 46. Ld3! b5 47. De7+ Kd5 48. Le4+ Kc4 49. Tc6#

45. De7!

Wit besluit met een zet die ‘brult van stilte’, zou Donner hierover zeggen. Inderdaad valt er geen zinnig idee te bedenken voor zwart tegen het dreigende mat.

1-0

Alle geanalyseerde partijen via de viewer:

(De foto’s werden genomen door Zhaoqin Peng.)

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

3 Comments

 1. Avatar
  brabo januari 17, 2014

  Ik geloof dat statistieken wel degelijk een rol kunnen spelen in het selecteren van openingsvarianten. Echter ik ben akkoord dat je (veel) meer nodig hebt dan slechts 4 partijen om iets zinnigs te kunnen zeggen. Ik heb aan dat onderwerp trouwens een uitgebreid artikel gewijd op mijn blog: schaken-brabo.blogspot.be/2013/08/groene-zetten.html

 2. Avatar
  Vincent Pandelaar januari 17, 2014

  De (analyse-)diagrammen van Bok-Timman worden verkeerd weergegeven bij mij..

 3. Avatar
  HermanGrooten januari 17, 2014

  Er was helaas nog iets meer grondig mis. Hoofd- en subvarianten liepen ook door elkaar. Het is inmiddels gecorrigeerd.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.