Opmars Timman lijkt niet te stuiten; bluf van Jobava tegen Bok

Terwijl de grootmeesters uit de Tata Steel Masters een rustdag hadden, mochten de spelers van Challengers weer flink aan de bak. De beste Nederlander is na deze ronde overduidelijk Jan Timman. Zelf sloeg hij een felle aanval van hekkensluiter Goudriaan af en ondertussen zag hij dat de andere landgenoten allemaal onderuitgingen. Benjamin Bok, de kersverse grootmeester, werd in een koningsaanval omvergelopen door Jobava. Dimitri Reinderman zag na origineel openingsspel een geofferd pionnetje niet meer terug tegen Duda en Merijn van Delft ging in het verre eindspel onderuit tegen Brunello.

Met 7 uit 10 klom Timman naar de ongedeelde derde plaats, slechts een half puntje achter het leidende duo Saric en Jobava. Tegen laatstgenoemde mag Timman het in de volgende ronde, die voor komende vrijdag staat geprogrammeerd, met wit opnemen.

Daarna krijgt hij de voorlaatste op de ranglijst, Merijn van Delft om het in de slotronde nog tegen de nummer twee van de ratinglijst, Wojtaszek, te mogen opnemen. De Arnhemmer toont dat hij het schaken bepaald nog niet verleerd is in dit toernooi. En ook met zijn energieniveau, het euvel bij sommige andere evenementen, zit het wel goed. Vandaag kreeg hij al spoedig een aanval op zijn dak van Etienne Goudriaan. Die lijkt na twee opeenvolgende halfjes helemaal ontketend. Terwijl de pionnenmeerderheid van Timman op de damevleugel al bijna naar de overkant ging, gooide Goudriaan er wat stukken aan de andere kant van het bord tegenaan. Timman moest een paar probleemzetten vinden, maar dat deed hij met verve. Ook toen het er al florissant voor hem uitzag, moest hij nog enorm oppassen en ook dat ging hem goed af.

Als hij zo blijft spelen – en met Timmans strategische inzicht is niets mis – zie ik hem ook in staat om zich daadwerkelijk te mengen in de strijd om de eerste plaats.

Het ‘post-meesterale syndroom’ is algemeen bekend. Bij een aantal spelers die IM werden in Nederland, zag je dat ze na het behalen van de titel een tijdje geen deuk in een pakje boter konden slaan. Als ik de partij van Benjamin Bok van vandaag tegen Jobava aanschouw, lijkt het erop dat er ook een ‘post-grootmeesteraal syndroom’ bestaat.

De Georgiër speelde met wit de weinig ambitieuze Philidorverdediging in de voorhand. Maar Bok, die dit toernooi toch in veel partijen toonde te beschikken over een uitstekend positiegevoel, slaagde er niet in de juiste velden voor zijn stukken te vinden. Desondanks kreeg hij een heel behoorlijke stelling, die plotsklaps explodeerde toen Jobava achter elkaar een kwaliteit en een loper offerde. Het eerste offer moest hij nemen, de loper liet Bok maar staan. Maar in de analyse heb ik geen voldoende compensatie voor wit kunnen vinden. Een sterk staaltje van pure bluf dus. Ook in het vervolg had zwart zich een paar keer veel adequater kunnen verdedigen. Zoals het ging, liep de witte aanval ineens wel als een trein met als gevolg dat Jobava zich als een soort ‘Hollebolle Gijs’ dwars door de pionnenfalanx van zwart heen offerde. Het slot mocht er wezen.

Na twee opeenvolgende overwinningen leek Dimitri Reinderman de goede kant op te gaan. Maar helaas wilde het vandaag niet vlotten tegen Duda. In zijn Scandinavische opening had de Amsterdammer een zeer obscuur zetje (6… Le6) voorbereid. Dat bleek in de praktijk getest te zijn door andere sterke spelers, maar zoals het ging vandaag, raakte zwart een pion achter. De compensatie bleek vies tegen te vallen en toen de dames geruild moesten worden en er nog meer van het bord ging, werd snel duidelijk dat hij in een hopeloos eindspel gemanoeuvreerd werd. Hij verdedigde zich als een leeuw, maar het mocht niet baten. In het verre toreneindspel werd hij uitgeteld.

Ook Merijn van Delft wist het noodlot niet te keren vandaag. Hij kwam redelijk uit de opening, maar slaagde er niet in om het juiste plan te vinden. Toen zwart op de damevleugel doorbrak en ook een pion buitmaakte, leek de stelling heel precair. Maar toen bleek dat Van Delft uit het goede hout gesneden was, want door links en rechts wat pionnen te ruilen, wist hij er een toreneindspel van te maken, dat volgens mij binnen de remisemarge was. Helaas greep hij opnieuw mis en toen liet tegenstander Brunello niet meer los.

Op donderdag hebben de Challengers een rustdag. De Masters gaan op reis naar Brainport Eindhoven om daar in een mooie ambiance hun kunsten te vertonen.

De uitslagen van de tiende ronde:

De tussenstand na 10 ronden in de Challengersgroep is nu:

Analyses

Goudriaan, E. – Timman, J.

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. e3 O-O 5. Ld3 d5 6. Pf3 c5 7. O-O

In deze stelling is er een ruime keuze voor zwart. Timman kiest voor een wat schaars gespeelde zet die echter helemaal niet slecht is.

7…b6 8. cxd5 exd5 9. Pe5 Te8 10. Pe2

Misschien kende Timman nog een oude partij Portisch-Spassky, 1977, die door zwart werd gewonnen met 10. Ld2 La6

10…c4 11. Lc2 Ld6 12. b3 In Jussupow-Gulko, 1995 volgde 12. f4

12…Dc7

Een nieuwe zet en geen slechte! Zwart beoogt om zijn meerderheid op de damevleugel te kunnen handhaven. 12…cxb3 kwam nog in een partij Atalik-Bogdanovski, 1997 voor.

13. Lb2 b5

Zwart ontwikkelt nog even niet, maar hij wil zijn meerderheid zo snel mogelijk tot gelding te brengen.

14. Tc1 Pbd7 15. f4 Pb6 16. De1 a5

Een beetje traag allemaal, zeker gezien het feit dat wit bezig is om een stormachtige aanval op touw te zetten op de koningsvleugel. Als we het idee van Timman willen volgen, dan komt op dit moment 16…b4 ook in aanmerking.

17. Dh4 Le7 18. f5

Begrijpelijk. Wit beoogt met Tf1-f3-h3 een lastig initiatief te creëren. Interessant lijkt mij 18. g4!?

18…b4

Timman blijft onverstoorbaar zijn plan volgen. Hij vertrouwt erop dat zijn koningsstelling schokbestendig is.

19. Tf3 c3 20. Tg3

Na 20. La1 speelt wit met een stuk minder. Zwart zal dan met 20…Pbd7! snel uitstekend spel krijgen.

Er viel iets te zeggen voor 20. Lxc3 bxc3 21. Tg3 Pe4 22. Dh5 Lf8

[22…Pxg3?? 23. Dxf7+]

[22…Lh4!? 23. Th3 Lf2+ 24. Kh1 Pf6]

23. Lxe4 dxe4 24. Txc3 en deze stelling lijkt plotseling heel problematisch voor zwart.

20…Pe4 21. Dh5

21…Lh4!

Timman heeft uitstekend gerekend. De loper moet met tempowinst weggespeeld worden omdat f7 gedekt dient te worden.

22. Lxe4

Dit paard moet vroeg of laat geëlimineerd worden. Misschien had Goudriaan erop vertrouwd dat er nu wat in zou zitten. Zo mag er natuurlijk even gekeken worden naar 22. Txg7+ Kxg7 23. Lxe4 dxe4 24. Dg4+ Kh8 25. Dxh4 maar dan blijkt 25…Pd5 afdoende.

22…Lxg3!

Die gevaarlijke toren moet er af. Het is een enorm mijnenveld voor zwart. Hij zou al de mist in gaan na 22…dxe4? Ik geef een voorbeeld: 23. Th3! Pd5 24. Dxh4 h6 25. Tg3 Lxf5 26. Lxc3 bxc3 27. Dxh6 f6 28. Pf4! Pxf4 29. Dxf4 fxe5 30. Dxf5 en wit staat op winst.

23. f6!?

Goudriaan blijft het creatief spelen.

Ook een interessant alternatief is 23. Pxc3!? Na 23…Lxe5 [In de variant met 23…bxc3 24. f6 h6 25. Pxf7!? ontstaan verwikkelingen die mij een beetje boven de pet gaan. Lijkt me een mooie stelling voor de koude winteravonden om op te puzzelen.] 24. Pxd5

23…h6

Weer de enige zet. 23…dxe4 leidt tot mat: 24. Dg5 g6 25. Dh6

24. Pxg3?! Gek genoeg had wit verder moeten gaan met 24. hxg3 De belangrijkste reden is dat hij met ooit Lxc3 of Pxc3 een stuk voor twee pionnen kan geven. Overigens denk ik dat zwart niet veel te vrezen heeft na bijvoorbeeld 24…dxe4 25. fxg7 Te6 26. Pxc3 bxc3 27. Txc3 En hoewel wit een toren minder heeft, ondervindt zwart de nodige problemen.

24…Txe5!

Dat heeft Timman sterk gezien. Ook dit paard wordt verwijderd en daarmee wordt de belangrijkste gifangel uit de witte stelling getrokken.

25. dxe5 dxe4

26. Tf1

Het is begrijpelijk dat Goudriaan nu alles of niets speelt. Na 26. fxg7 moet zwart nog wel koeltjes 26…Kxg7 antwoorden. Wit staat virtueel een stuk achter.

26…cxb2 27. fxg7 Kxg7!

Ook nu laat Timman zien dat hij niet onder de indruk is.

28. Dh4

Maakt veld h5 vrij voor het paard en zwart moet nog steeds zijn best doen om zijn stukken te ontplooien.

28…Pd5

Volkomen normaal. Zwart betrekt het paard in de verdediging en hij maakt tegelijkertijd de zesde rij vrij voor zijn toren. Helemaal koelbloedig zou 28…Dxe5 zijn. Want na 29. Ph5+ Kh7 30. Txf7+ Kg8 moet de toren onverrichter zake terugkeren waar hij na 31. Tf1 La6 meteen weggepest wordt.

29. Ph5+ Kf8 30. Pf6 Pxf6 31. exf6 Ook in aanmerking komt 31. Dxh6+ Ke8 32. Dxf6 en nu blijkt zwart zich het best met 32…La6! kan verdedigen. Hij mag Ta8 weggeven omdat de pion op b2 dan de hoofdrol speelt. 33. Td1 Ld3

31…Ta6

Timman vervolgt zijn plan.

32. Dxe4

Goudriaan probeert het dan maar zo. Hij heeft dan in elk geval het promotieveld van pion b2 onder controle. Maar zwart staat hier natuurlijk al huizenhoog op winst. Inderdaad levert 32. Dxh6+ Ke8 33. Dh8+ Kd7 34. Td1+ Td6 niets op voor wit.

32…Le6

De menselijke oplossing. Nog sterker was het fraaie 32…Txf6! omdat wit na 33. Txf6 De7! een groot probleem zou hebben. Na 34. Dxe7+ Kxe7 35. Tf1 beslist 35…Lf5

33. Td1

Nu brengt hij nog even de dreiging Dh7 in de stelling.

33…Ke8

Waakzaamheid was geboden, want na een ‘nietszet’ zou wit inderdaad nog direct winnen met Dh7.

34. Db1

Opgeven was ook een optie. 34. Dh7 kan nu eenvoudig gepareerd worden met bijvoorbeeld 34…Td6

34…De5 35. Dh7 Td6 36. Txd6 Dxe3+

Timman doet heel keurig.

37. Kf1 Df4+

En nu vond de witspeler het welletjes.

0-1

Jobava, Ba – Bok, B.

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Le2 Pf6 4. d3

Een wel heel slappe voortzetting. Jobava heeft duidelijk geen trek in een theoretisch gevecht met Bok. Hij bedient zich van een soort Philidorverdediging in de voorhand. De mensen van ‘De Leeuw’ kunnen tevreden zijn!

4…d5 5. Pbd2 Lc5 6. c3 a5 7. a4 O-O 8. O-O Te8 9. h3 h6 10. Dc2

10…b6

Een nieuw idee, dat waarschijnlijk geen navolging zal krijgen. In principe hoort de loper in deze stelling op e6. Na het wegspelen van de dameloper naar een andere diagonaal lonkt veld f5 voor een wit paard. 10…Le6

11. Te1 Lb7 12. Pf1 Ld6

Zwart dekt pion e5 een keertje extra, zodat hij zijn damepaard naar de e7 kan terugtrekken.

13. Pg3 Pe7

14. Ph4

Daar kon je op wachten. Was er niet ooit een grootmeester die zei: "Zet een paard op f5 en je wint". Met de verzwakking h7-h6 erbij, neemt de kracht van het paard op dat veld toe.

14…c5 15. Lg4

Een hoogst opmerkelijke. Hij levert zijn loperpaar maar al te graag in om veld f5 stevig in handen te krijgen. De nevenbedoeling is natuurlijk dat pion e4 (het steunpunt waar het om gaat) extra dekking krijgt. Anders kan wit geen paard naar f5 spelen.

15…c4

De kersverse grootmeester gaat voortvarend verder. De vraag is natuurlijk hoe het staat als zwart zich wapent tegen mogelijke toekomstige dreigingen. Dat kon met 15…Pxg4 16. hxg4 Lc7 17. Phf5 Pxf5 18. Pxf5 Te6 en het lijkt me dat het ongeveer gelijk staat.

16. dxc4 Pxe4

Als hij had geweten wat hem boven het hoofd hing, had hij zich misschien wel twee keer bedacht.

Hier zijn 16…dxc4 en 16…dxe4 bruikbare alternatieven.

17. Txe4?!

Dat is wel een heel brutale. Het blijkt blufpoker van de zuiverste soort.

17…dxe4 18. Lxh6?!

En dan die er ook nog overheen! Wit investeert nu een volle toren in een onduidelijk avontuur.

18…Lc5?

Bok is kennelijk zo geschrokken, dat hij zich het tweede offer niet laat bewijzen. Maar daarmee doet hij zichzelf waarschijnlijk te kort. Het is gek dat iemand die zo goed kan rekenen als Bok, zich niet durft in te laten met de verwikkelingen.

De grote vraag is natuurlijk hoe Jobava zijn offers zou hebben gerechtvaardigd als ze allemaal aangenomen zouden zijn. Ik kom tot bijvoorbeeld: 18…gxh6 19. Pxe4

[Voor de hand ligt ook 19. Td1 Pc8 20. Phf5 (Na 20. Lxc8 Txc8 21. Pgf5 Te6 22. De2 zie ik niet hoe wit na 22…Df6! zijn aanval zou willen voortzetten.) 20…Df6 21. Pxe4 Lxe4 22. Dxe4 Tb8 en hoewel wit mooi spel heeft over de witte velden, lijkt me dit geen volle toren waard. Een voorbeeld: 23. Td3 Lc5 24. Tg3 Kf8 25. Tf3 Dg6 en ook hier loopt wits aanval dood.]

19…Lxe4 20. Dxe4 Lc5 21. Td1 Dc7 22. Td3 Tad8 23. Tg3 (zie analysediagram)

en nu antwoordt zwart koeltjes 23…Kh8! waarna er niet te zien valt hoe wit hier nog iets van kan maken. Opmerkelijk genoeg verdedigt het paard op e7 uitstekend mee!

19. Td1 Dc7 20. Dc1!

Ja, nu wil Jobava het loperoffer wel handhaven.

20…e3

Zo wil hij de angel uit wits initiatief halen. Na 20…gxh6 21. Dxh6 komt de dame op bezoek en dan is het natuurlijk wel heel link. Desondanks kom ik hier toch ook tot een soort van verdediging: 21…Dc6! 22. Dg5+ Pg6 23. Pgf5 e3! Dat gooit de lange diagonaal open waardoor er twee stukken van zwart tot leven komen. 24. fxe3 Lf8 en hier lijkt me dat wit genoeg compensatie heeft na 25. Lf3 e4 26. Lh5 maar ook niet meer dan dat.

21. Lxe3 Lxe3 22. Dxe3

22…Dxc4?

Deze misplaatste pionwinst kan de stelling niet verdragen. Waarschijnlijk wilde zwart de lange diagonaal benutten (als het paard van g3 weggaat). Maar het idee blijkt niet te werken. Het was hoog nodig om het laatste stuk erbij te betrekken. Na 22…Tad8 23. Te1 e4 heeft wit prachtige compensatie, maar ook hier hoeft zwart bepaald nog niet te wanhopen.

23. Ph5!

Jobava dirigeert wat stukken richting de zwarte koning.

23…De4

Hier heeft hij zijn kaarten op gezet. Maar wit ruilt uiteraard geen dames. Op 23…Pg6 volgt sterk 24. Dg5!

24. Dg5 Pg6

25. Kh2?!

Een vreemde aarzeling! Jobava had al dodelijk kunnen uithalen met 25. Pxg7! Kxg7 26. Pf5+ Kg8 27. Lf3 Dc2 en nu zijn er diverse zetten die winnen voor wit, waarvan 28. Td7! de allersterkste is. Een voorbeeld van de te verwachten slachting: 28…Lxf3 29. Ph6+ Kh8 30. Pxf7+ Kh7 31. Pxe5+ Kg8 32. Pxg6 en het paard heeft zich succesvol door de vijandelijke linies heen ‘gegeten’.

25…Lc8?

Na deze nieuwe misser van zwart kan wit opnieuw meteen toeslaan.

25…f6 Het klinkt vreemd, maar zwart had toch een reddingspoging kunnen ondernemen met 26. Td7. Dit ‘schijn dame-offer’ is waarschijnlijk het meest overtuigend. Wit blijft na [Na 26. Dxg6 Dxg6 27. Pxg6 Ted8 moddert zwart rustig verder…] 26…fxg5 27. Txg7+ Kf8 28. Pxg6+ Dxg6 29. Txg6 weliswaar een kwaliteit achter, maar de meeste zwarte pionnen zijn behoorlijk zwak en de stukken van zwart werken nog niet goed samen. Maar ook hier had zwart nog kunnen vechten.

26. f3?!

Weer een aarzeling. Direct winnend is 26. Td6! Lxg4 27. hxg4 en wit ‘eet zich door de rijstebrij heen’.

26…Dc2

Nu mag wit wel zijn doffe dreun uitdelen: Alleen 26…f6 kon misschien nog hoewel zwart na 27. Dd2! Db7 28. Pxg6 Df7 29. Lxc8 Taxc8 30. Dc2 ook weinig meer heeft om op te hopen.

27. Td6! Lxg4 28. hxg4 Kh7 29. Pxg6 fxg6

30. Pf6+!

Jobava maakt het elegant uit.

30…gxf6 31. Td7+ Kg8 32. Dxf6

Het is ondekbaar mat. De witspeler kan zich na deze partij met een gerust hart naar de pokertafel begeven.

1-0

Duda, J. – Reinderman, D.

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Da5 4. d4 Pf6 5. Lc4 Pc6 6. Pge2

6…Le6

Weer een van Dimitri’s speciale openingsverrassingen. Deze (voor mijn ogen althans) onooglijke zet is door diverse (groot)meesters in de praktijk gebracht.

7. Lxe6 fxe6 8. O-O O-O-O 9. Dd3

9…e5

Dit is natuurlijk een van ideeën. Zwart speelt de voorste van zijn dubbelpion op, ruilt die af tegen wits mooie centrumpion en komt daarna met de tweede pion in een poging het centrum in handen te krijgen. Het grote probleem lijkt mij de zwakte van de witte velden in het zwarte kamp.

10. Dh3+ Td7

Een op het eerste gezicht wat vreemde zet. Zwart zet zijn toren vrijwillig in een penning. Een betere mogelijkheid lijkt mij 10…Kb8 11. dxe5 Pxe5 12. Le3 e6!? waarna zwart inderdaad wat spel krijgt.

11. Td1

Een wat onnatuurlijke speelwijze. In principe hoort de a-toren naar d1 te gaan, maar wit zet wel de zaak op scherp.

Na 11. dxe5 Dxe5 [Slechter lijkt mij 11…Pxe5 na 12. De6 Pc6 13. Le3 De5 14. Pf4 (zie analysediagram)

en zwart komt moeilijk los.] 12. Pf4! lijkt mij wit toch vrij riant te staan, maar misschien vergis ik mij.

11…e6

Zwart moet een pion geven om zijn spel te bevrijden.

12. Le3 Ld6 13. Dxe6 Te8 14. Df5 Tf8 15. dxe5 Pxe5 16. Pe4 Pxe4 17. Dxe4 Te7

Inmiddels heeft Reinderman al zijn stukken geactiveerd in ruil voor een pion.

18. Dh4 Pg6

19. Dg4+

Heel riskant is 19. Dxh7 maar toch is het niet duidelijk hoe zwart kan bewijzen dat hij genoeg compensatie heeft. Na een zet als 19…De5 [Onvoldoende is 19…Th8? 20. Dxg6 Lxh2+ 21. Kf1] 20. Pg3 zie ik toch niet voldoende compensatie voor zwart.

19…Kb8 20. Pg3

20…a6

Een luchtgaatje dat geen goed luchtgaatje blijkt te zijn.

Het ‘lelijke’ 20…b6 was waarschijnlijk beter.

Zwart had geen actieve zet voor handen. Zo faalt 20…Pf4? op 21. Lxf4 Txf4 22. Dxf4 Lxf4 23. Td8#

21. Dd4 b6

Nu moet hij namelijk toch.

22. Dd5 Dxd5 23. Txd5

Zwart heeft het helaas niet kunnen aantonen, hij staat gewoon een pion achter.

23…Te6 24. Tad1 Kb7 25. b3 Pe7 26. T5d2 g6 27. Pe2 Pf5 28. Pd4

28…Pxd4!

Zo ruilt wit meer stukken af, waarna er een volkomen technische stelling ontstaat. Zwart had geen tussenzet omdat hij door twee andere tussenzetten te grazen wordt genomen: 28…Pxe3 29. Pxe6 Pxd1 30. Pxf8

29. Txd4 Tfe8 30. T4d3 b5 31. g3 Te4 32. Kg2 T4e6 33. T1d2 Lb4 34. c3 Ld6 35. Tc2 Te4 36. Kf3 T4e6 37. c4 Tf8+ 38. Kg2 Tf5 39. h3 h5

40. h4

Merkwaardig gespeeld. Hij legt de pionnen op de verkeerde kleur vast, terwijl de mogelijkheid g3-g4 voorlopig niet meer aan de orde is. Normaal is het naar voren spelen van de potentiële vrijpion: 40. f4 Maar na 40…h4 is er toch het nodige aan de hand: 41. g4 Tf7 42. cxb5 axb5 43. Kf3 Lxf4!? 44. Lxf4 Tef6 45. Td4 g5 en zwart lijkt zich schadeloos te hebben gesteld maar nu heeft wit plotseling 46. Tc5! bij de hand waarmee hij uitstekende winstkansen blijft behouden.

40…Te4 Misschien kon hij beter verder gaan met 40…c6

41. c5 Le7 42. c6+

Deze pion ‘prikt in het vlees’.

42…Kc8 43. Td7 Te6 44. Lf4 Ld8

Zwart staat nu (letterlijk) met de rug tegen de muur.

45. Tg7 Tf8 46. Tc5 Tfe8 47. a4 bxa4 48. bxa4 Tf8 49. Le5 Tfe8 50. f4

Inmiddels is er van tegenspel ook geen sprake meer.

50…Le7

Maar Reinderman knokt terug.

51. Tc4 Ld6 52. Lxd6 Het dubbeltoreneindspel na 52. Kf3 Lxe5 53. fxe5 Txe5 54. Txg6 biedt zwart ook weinig overlevingskansen.

52…Txd6 53. f5 gxf5

54. Kf3?!

Een onnauwkeurigheidje. Je zou hier toch 54. Tg5! verwachten.

54…Kd8! 55. Tc5 Te1 Misschien kon hij met 55…Td1 zijn tegenstander nog in verwarring brengen. De stelling lijkt mij evenwel toch verloren.

56. Kf4 Te4+ 57. Kxf5 Txa4 58. Th7 Ta3 59. Th8+ Ke7 60. Te5+ Kf7 61. Th7+ Kf8 62. Txc7 Txg3 63. Te6

63…Td5+

Dit helpt niet. Maar er was geen uitweg meer. Gek genoeg is het ook na 63…Tf3+ 64. Ke5 Td1 65. Th6! helemaal voorbij.

64. Kf6 Tf3+ 65. Kg6 Tg3+ 66. Kh7

De koning staat hier volkomen veilig.

66…Tc5 67. Tb7 Tf3 68. Tg6 Tf7+ 69. Kh8 1-0

Van Delft, Merijn – Brunello, Sabino

62. Kf3?

62. Td5 Tc3 [62…Tc4 63. Td7 h5 64. Td5 Tc3 65. Kf2 Td3 66. h4] 63. Txd4 Txg3 64. Th4 h5 65. Kf2 Ta3 66. Kg2 lijkt me remise.

62…Td6 63. Ke4 63. Ke2 Te6+! 64. Kd2 Te3 wint nu wel voor zwart: 65. g4 Txh3 66. g5+ Ke6 67. Ta5 Tf3

63…d3 64. Tb1 d2 65. Td1 Kg5 0-1

Alle geanalyseerde partijen via de viewer:

(De foto’s werden genomen door Zhaoqin Peng.)

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

2 Reacties

  1. Avatar
    eliasthijsse 23 januari 2014

    Ik dacht bij Jobava-Bok eigenlijk meteen dat na 19…gxh6 20.Dd2 kansrijk was. Na 19…Kh7 20.Phf5 Pxf5 21.Lxf5+ staat wit toch wel gewonnen, dunkt me. Misschien is 19…Pc8 ook dan een betere verdediging? Maar 20.Phf5 Lf8 21.Pxh6+ Lxh6 22.Dxh6 ziet er nog steeds lastig uit. Heel menselijk dat je zo’n stelling niet gaat opzoeken tegen een gevaarlijke aanvalsspeler, en dan moet je ook nog zo’n tegennatuurlijke zet als Pc8 vinden.

  2. Avatar
    eliasthijsse 23 januari 2014

    Sorry, ik bedoelde "Ik dacht bij Jobava-Bok eigenlijk meteen dat na 18…gxh6 19.Dd2 kansrijk was."

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.