Van Wely begint met daverende overwinning

Het Nederlands Kampioenschap in Hotel Manor te Amsterdam is vandaag van start gegaan. Een frisse ambitieuze groep van mensen heeft het toernooi op deze prachtige locatie weten onder te brengen.

Tegelijkertijd zorgt zij ervoor dat er een keur aan nevenactiviteiten plaatsvindt, waardoor het publiek – zelfs als het niet voor het schaken komt – zich geen moment hoeft te vervelen.

De organisatie zette hoog in; men streefde ernaar om alle spelers in ons land die ertoe doen, zover te krijgen dat ze hier mee zouden doen.

Dat is helaas niet gelukt. Anish Giri – onze wereldtopper – liet een toernooi in Biel prevaleren en Ivan Sokolov heeft dit jaar verplichtingen in de Verenigde Emiraten. Hij bereidt het team van dat land voor op de komende Olympiade. Maar met de deelname van Loek van Wely en Sergey Tiviakov, die beiden het NK een groot aantal jaren aan zich voorbij lieten gaan, kunnen we spreken van een zeer behoorlijk deelnemersveld. Bij de dames mag dat er ook wezen hoewel de kampioene van het vorig jaar, Lisa Schut, geen kans zag om deel te nemen. Evenals Petra Schuurman, die benaderd was omdat zij hoog op de Elolijst staat. Maar verder doet het hele Olympiadeteam mee, dat naast Lisa Schut bestaat uit Zhaoqin Peng, Tea Lanchava, Anne Haast en Bianca Muhren. De andere deelneemsters, Iozefina Paulet (2227), Iona-Smaranda Padurariu (2205), Lisa Hortensius (2162) en de jongste Anna-Maya Kazarian (2025) mogen geacht worden voor de nodige verrassingen te zullen zorgen.

NK – Algemeen

De loting leverde een paar bijzonder interessante confrontaties op. Zo werd ‘hemelbestormer’ Robin van Kampen al direct gekoppeld aan de zesvoudige kampioen Loek van Wely. Op voorhand mocht je verwachten dat de jeugdige zwartspeler tot de tanden gewapend aan de strijd zou verschijnen. Maar de Tilburger bleek slechts 26 zetten nodig te hebben om zijn jonge tegenstander aan de kant te zetten. De opening leverde op het oog niet zoveel op, maar wit kreeg een stelling waarin hij razendsnel aan een initiatief tegen de zwarte koning kon bouwen. Toen wit een pionnetje in de aanbieding deed in ruil voor een moordende loper over de lange diagonaal, werd snel duidelijk dat Van Kampen een moeilijke verdediging te voeren had. En toen er ook nog een dubbel pionoffer volgde om de diagonaal c1-h6 voor de dame te ruimen, bleek het pleit al beslecht. Een erg goed begin voor Van Wely. Van Kampen heeft inmiddels laten zien dat hij wel tegen een stootje kan; de verwachting is dat hij zich wel snel zal herstellen.

Van Wely, Loek – Van Kampen, Robin

18. Pe5!

Wit is maar al te graag bereid om een pionnetje te geven in ruil voor de suprematie over de lange diagonaal a1-h8. Zijn stukken vinden daarna prachtig emplooi.

18…Lxe5 19. dxe5 Dxe5 Ook 19…Dh4 om de pion op e5 maar te laten voor wat ie is, helpt zwart bepaald niet uit de brand. Bijvoorbeeld: 20. Tg3 en wit kan op zijn dooie gemak de stelling verder proberen te versterken.

20. Lc3 De4 21. Dd2

Uiteraard houdt Van Wely de dames op het bord. Met dit venijnige damezetje beoogt hij ook een vlijmscherpe combinatie die hij weldra op het bord tovert.

21…Ld7 22. Pf4 Le8

23. f3!

Dat is bijzonder knap gezien. Met een dubbel pionoffer breekt wit door de vijandelijke linies.

23…Dxf3 24. e4!

Zo ruimt wit de diagonaal c1-h6 om de killer Dxh6 in de stelling te brengen. Tegelijkertijd geraakt zwarts dame in de knoei.

24…d4 Na een zet als 24…fxe4 zou zwart de dame moeten inleveren: 25. Tdf1

25. Lxd4 Td8

26. Pe6!

En met deze ‘ruimingszet’ maakt wit een einde aan alle tegenstand.

Na 26. Pe6! Txd4 [26…Pxe6?? faalt uiteraard op 27. Dxh6#] 27. Pxd4 Dxe4 28. Tde1 Dd5 29. Lxe8 blijft zwart een toren achter.

1-0

De man die vorig jaar bijna met de titel aan de haal ging, was Wouter Spoelman. De Amsterdamse student medicijnen speelt niet veel, maar als hij aan het bord verschijnt, toont hij zich een hongerige leeuw. Dat moest tenminste Erwin l’Ami vandaag ervaren. De Woerdenaar zit steeds in de lift. Hij is bijna niet te kloppen en hij wint de laatste jaren toernooien omdat hij goed in de theorie zit en veel aan zijn eindspeltechniek heeft geschaafd. Maar zijn kwelgeest van het vorige NK, bezorgt hem nu ook weer nachtmerries. Want hoewel Spoelman op het oog met wit nauwelijks iets uit de opening had gehaald, wist hij toch een klein maar tastbaar voordeeltje te verwerven. En juist op het terrein waar L’Ami zo succesvol is, werd hij te pakken genomen. Want Spoelman hield de druk op de ketel en zo slaagde hij erin zijn tegenstander tot foutjes te verleiden. Toen de zwartspeler een pion moest inboeten en tegelijkertijd geen poot meer kon verzetten, gaf hij zich gewonnen. Een magistraal gevoerd toren-paard tegen toren-paard eindspel van Spoelman.

Spoelman, Wouter – L’Ami, Erwin

Wit staat beter, hoewel dat op het eerste gezicht misschien niet helemaal duidelijk is. Hij beschikt over de duidelijk betere pionnenstructuur op de koningsvleugel, terwijl die op de damevleugel voorlopig ook bepaald niet in zijn voordeel werkt. Voeg daaraan toe dat de witte stukken mooi centraal staan opgesteld, terwijl die van zwart een erg passieve rol moeten spelen, dan is duidelijk dat er maar één speler voor de winst gaat. Met zijn laatste zet voelt Spoelman het paard op g6 aan de tand.

28…Kf8

Ik zie eerlijk gezegd geen zinnig alternatief, maar deze zet brengt ook geen verlichting. Zeker niet na wits sterke antwoord. Zwarts plan om zich met 28…a6 te kunnen bevrijden, stuit hier op de nodige bezwaren zoals duidelijk wordt in de volgende variant: 29. f5 Pf8 30. bxa6 Txa6 31. Te8 en zwart komt niet los vanwege de onaangename penning.

29. Pc6!

Daarmee verhindert wit dat het zwarte paard naar het centrum gebracht kan worden en staat wit nu onder meer klaar voor f4-f5, waarna het paard naar het afschuwelijke veld h8 zou moeten.

29…Te8

Dat is noodzakelijk, omdat het anders helemaal onspeelbaar wordt. Zwart staat meteen verloren na 29…a6 30. f5 Ph8 Het paard moet naar dit armzalige veld. 31. Ta4 a5 32. c4 gevolgd door c4-c5 met winst.

30. Ta4

Spoelman ruilt natuurlijk geen torens, ondanks het feit dat hij de zwarte toren nu actief moet laten worden. Zwart heeft goede overlevingskansen in het paardeindspel: 30. Txe8+ Kxe8 31. Pxa7 Pe7 en remise lijkt haalbaar.

30…Te3 31. Kf2

Natuurlijk geeft hij zijn enige zwakke pion op c3 op; die van g3 is uiterst belangrijk!

31…Txc3 32. Txa7 Tc5 33. Pd4 Pe7

Na een vrijwel geforceerde zettenreeks lijkt zwart er met een blauw oog vanaf te kunnen komen.

34. Tb7

34…Tc4 Maar dan had hij natuurlijk nu wel 34…Pc8! moeten spelen. Niet altijd helpt een actieve verdediging; behoud van materiaal is ook erg belangrijk. Het lijdt overigens geen twijfel dat Spoelman het nog lang was gaan proberen, want zijn positionele voordeel blijft onmiskenbaar aanwezig.

35. Ke3 Tc3+?!

Wat l’Ami in gedachten heeft gehad weet ik niet; misschien miste hij een tactische grap?

36. Ke4 Tc1?

Het gaat nu van kwaad tot erger.

Zag hij wellicht te laat dat 36…Txg3? niet ging vanwege 37. Txe7! Kxe7 38. Pf5+

Het was evenwel nog niet te laat voor 36…Pc8 en hoewel wit het hier ook kan proberen, zie ik nog geen concrete weg naar een eventuele winst.

37. Txb6 Te1+ 38. Kf3 Td1 39. Td6 Een fractie nauwkeuriger was 39. Tb8+! Kg7 40. Td8 met de dreiging Pe6+.

39…Tb1 Zwart kon nu nog 39…Ke8 proberen, maar na 40. Ke4 Te1+ 41. Kd3 Tg1 42. g4! zal wit vermoedelijk ook wel de winst afdwingen. 42…Txg4 faalt dan op 43. b6!

40. g4 Kg7 41. g5

En l’Ami gaf zich gewonnen. Een knappe (eindspel)prestatie van Spoelman die de Woerdenaar op zijn specialiteit, het eindspel, te grazen wist te nemen. Na 41. g5 waarmee wit de pionnen f7 en h7 heeft vastgelegd, kan hij niets meer doen. De koning en het paard staan zo slecht dat er niets mee te doen valt. Alleen met de toren kan hij nog pesten, maar dat is na 41…Tf1+ 42. Ke3 Te1+ 43. Kd2 Tf1 44. b6! snel afgelopen.

1-0

Een andere coming man is Benjamin Bok. Pas geleden grootmeester geworden en virtueel al over 2600. Hij ontpopt zich als een speler die vrij allround is. Uit een interview in Schaakmagazine konden we opmaken dat hij zichzelf twee jaar heeft gegeven om te bekijken of er een bestaan als profschaker voor hem weggelegd is. Bok moest met zwart tegen Sipke Ernst, de Friese grootmeester, die al weer een hele tijd in Groningen vertoeft. Ernst is meestal wat grillig in zijn resultaten, maar dat hij kan schaken, kregen we vandaag ook weer te zien. In een ogenschijnlijk rustige stelling – een middenspel zonder dames – slaagde hij erin om de vijandelijke stukken te deplaceren. En met een paar tactische finesses kreeg hij de altijd zo solide Bok aan het wankelen. Die greep op de 35ste zet fors mis in een reeds bedenkelijke stelling. Ernst profiteerde optimaal van de gemaakte fout.

Ernst, Sipke – Bok, Benjamin

Wit staat actief, de zwarte stukken lijken een beetje verdwaald. Het kan dan ook bijna niet anders of er zit iets in de stelling. Ernst is er meestal de man naar om het er ook inderdaad uit te halen.

23. Pd6+!

Mooie tactiek!

23…Kf8 Na 23…exd6 24. Tc7+ Ke6 25. Lxg7 Thd8 26. Tdc1 met de dreiging Lc8+ is de resterende stelling bepaald geen lolletje voor zwart.

24. Tc8+?!

Mist een goede kans op groot voordeel. Overtuigend was 24. Pc8! waarmee de verbinding tussen de zwarte torens verstoord raakt.

24…Txc8 25. Pxc8 Le6 26. Lxg7+ Kxg7 27. Pxe7 Ta8 28. Td6 Lf7 29. Pc8 b3 30. Tb6

Ten koste van een pion heeft zwart zich gered. Hij heeft zelfs ook nauwelijks iets te vrezen.

30…Pe3 31. Pd6 Ld5 32. h3 Ta7?!

Nu heeft wit plotseling weer een plan. De profylaxe 32…h5 viel te overwegen.

33. g4 fxg4 34. hxg4 Te7

Na 34…Pxg4 krijgt wit zijn centrumpion naar voren met 35. e4

35. g5!

Ineens happen de zwarte stukken naar adem.

35…Pd1?

Dit kan de stelling niet hebben. Relatief beter was 35…Ta7 met de bedoeling … Ta7-a8-f8, maar het is duidelijk dat zwart plotseling in grote moeilijkheden verkeert.

36. f5!

Profiteert onmiddellijk.

36…gxf5

Wat anders?

37. Pxf5+ Kf8 38. Pxe7 Kxe7 39. Ld3 Pxb2 40. Lxh7 Pa4 41. Tb4 Pc5 42. Lf5 Kd6 43. Kf2 Ke5 44. Tb5 Pa4 45. Ld3 Pc3 46. Tb6

En Bok zag er geen heil meer in om deze uitzichtloze stelling te moeten verdedigen.

1-0

De partij tussen oud-kampioen Sergey Tiviakov en titelverdediger Dimitri Reinderman eindigde in remise. Het evenwicht werd nergens verbroken en toen zich een zetherhaling aandiende, maakten de spelers daar gebruik van om afscheid te nemen van deze partij.

NK – Dames

Bij de dames was er eigenlijk altijd een speelster die lange tijd de dienst uitmaakte en dat was Zhaoqin Peng. Maar de laatste twee jaren vertoont haar spel de nodige ups en downs. De laatste twee jaren maakte zij in het NK een valse start en ook dit jaar lijken de goden haar niet goed gezind te zijn. Ze probeerde met wit Tea Lanchava flink aan de tand te voelen, maar die bleek nauwelijks onder de indruk. De stelling gleed af naar een toreneindspel dat zelfs ietsje beter voor zwart bleek te zijn.

En toen gebeurde er het nodige:

Peng, Zhaoqin – Lanchava, Tea

Na een lang strategisch gevecht is er een toreneindspel ontstaan dat een tikje beter voor zwart. Maar vooralsnog is er weinig aan de hand voor wit.

49. Txd6 Txc4 50. a5 Ke7 51. Tc6 bxa5 52. Ta6 a4 53. Ke3 Tb4

54. f4?!

De eerste stap in de verkeerde richting. De partij zou vermoedelijk in remise zijn geëindigd na 54. Txa7+ Ke6 55. Kd3 Kd5 56. Td7+ Ke6 57. Ta7 en beide partijen kunnen niet verder komen.

54…Txb5 55. Ke4 Tb6! 56. Txa7+ Kf6 56…Kd6-+

57. Kd5

Het is een razend moeilijk eindspel waarin elk zetje heel nauw luistert. Zwart staat op winst, maar dan moet ze telkens de optimale weten te vinden. Ook 57. Ta5 helpt niet. Na 57…Tb4+ 58. Ke3 c4 59. Ta6+ Kf5 60. Ta5+ Ke6 61. Ta6+ Kd7 62. f5 Tb3+ is een wedloop ontstaan, die echter bijzonder gunstig lijkt voor zwart.

57…Tb4?!

Dit geeft misschien de winst weg. Zwart had iets doelgerichter kunnen aansturen op het eindspel dat haar voor ogen stond. 57…Kf5 58. Kxc5 Tb3

58. Kxc5 Txf4 59. Kd5 Tb4

60. Kc5?

Maar Peng laat zich nu foppen. Na 60. Ta8! kan ik niet ontdekken of er nog iets voor zwart te halen valt. Essentieel is dat de witte koning niet al te ver staat van de zwarte h-pion. Een voorbeeld: 60…Tb3 61. Txa4 Txh3 62. Ke4 Kg5 63. Ta8 en de zwarte koning kan niet naar binnen lopen, waarna er een theoretische remisestelling is ontstaan: 63…Tb3 64. Tg8+ Kh6 65. Kf4 h3 66. Th8+ Kg7 67. Th5 Kg6 68. Th8 (zie analysediagram)

gevolgd door Kg4 met winst van de pion.

60…Tf4?

En Lanchava revancheert zich. Met 60…Tb3! kon zwart nu wel afwikkelen naar een gewonnen eindspel met randpion. 61. Txa4 Txh3 62. Kd4 Kf5 63. Ta8 Tf3! en omdat er nu meer ruimte bestaat voor de zwarte koning loopt die naar binnen. De factor dat de witte koning horizontaal is afgesneden geeft de doorslag.

61. Kd5 Tb4 62. Kc5?

Ze dacht misschien dat het een zettenherhaling zou worden, maar nu ziet Lanchava het wel!

62…Tb3! 63. Txa4 Txh3 64. Kd5 Kf5!

Zo snijdt ze de witte koning af. Het is tegelijkertijd de enige zet die wint!

65. Kd4 Kf4

De horizontale afsnijding plus het feit dat zwart voldoende ruimte heeft voor de eigen koning om de h-pion te ondersteunen, bezorgt haar de winst. Dat kon wat simpeler met 65…Tb3! om eerst de slecht geposteerde toren weg te spelen. Een voorbeeld van hoe de winst bereikt kan worden voor zwart: 66. Ta8 Kf4 waarna de winst verder elementair is. De koning wandelt naar g2, zet zo nodig de toren op g3 ertussen om schaakjes af te weren en ondersteunt tevens het oprukken van de h-pion.

66. Ta8

Maar na deze zet komen we alsnog in de variant hierboven terecht. De winst voor zwart komt verder niet meer in gevaar.

Na het paradoxale 66. Kd5+! dat Peng nog had kunnen proberen, moet Lanchava 66…Kf5! vinden. Dat is namelijk de enige zet naar de winst, zoals een blik in de tablebases leert. Het spel kan dan als volgt verlopen:

[Na 66…Kg5 om de pion te dekken, komen we alsnog in een stelling terecht dis we eerder als remise hadden getaxeerd. 67. Ke4 Tb3 68. Ta8]

[66…Kf5 67. Kd4]

[66…Kf3]

67. Kd4 Tb3 met overgang naar een stelling die we al eerder hebben gezien.

66…Tb3 67. Tf8+ Kg3 68. Tg8+ Kf2 69. Ke4 h3 70. Tf8+ Kg2 71. Tg8+ Tg3 72. Ta8 h2 0-1

Dat was dus flink slikken voor Peng, die dit niet op zich zal laten zitten. Voor Lanchava een mooie opsteker, want met zwart van Peng winnen, doet ook niet iedereen!

Dat gaf in elk geval een van de kandidaten voor de titel, Anne Haast, de gelegenheid om zich aan de kop van de ranglijst te nestelen. Dan moest zij met zwart wel afrekenen met de gevaarlijke speelster Ioana-Smaranda Padurariu. In een Taimanovvariant van het Siciliaans kwam zwart wat gedrukt te staan, maar op een gegeven moment was de stelling weer in evenwicht. Dat was Padurariu duidelijk niet naar de zin, want daar begon zij flink te pushen.

Ze kwam met wat tijdelijke pionoffers, maar Haast verdedigde nauwkeurig. En toen de witspeelster had moeten inzien dat het de hoogste tijd was om naar een remise-achtig eindspel af te wikkelen, ging ze te ver. Haast won twee pionnen, pareerde alle dreigingen en zette het materiële voordeel om in winst.

Padurariu, Ioana-Smaranda – Haast, Anne

27. e6

Het ziet er allemaal heel voortvarend uit wat wit doet, maar het initiatief blijkt een storm in een glas water te zijn. Haast verdedigt heel beheerst.

27…Pc5 28. Lf6?! Na 28. exf7 Kxf7 29. Lxe7 zal de partij in remise zijn geëindigd.

28…Th7 29. Le5 Tc8 30. exf7 Kxf7 31. Pf3 Ke8

32. Pg5?!

Ze blijft maar actieve zetten spelen, maar dit kost gewonnen pion, zonder dat daar veel tegenover gesteld kan worden. Beter lijkt 32. Tf1 om de toren iets te laten doen en de koning wellicht op c1 op te bergen. Zwart behoudt evenwel alle kansen aan haar zijde na bijvoorbeeld: 32…Pe4+

32…Txh4 33. Lf6 Tc6 34. Pe6 Pe4+ 35. Lxe4 Txe4 36. Lxe7 Texe6 37. Lg5

Ondanks de ongelijke lopers is wit kansloos met twee pionnen achterstand. Na een hele worsteling weet de zwartspeelster de vis inderdaad op het droge te trekken. Op zet 79 was het zover.

Een bijzonder interessant treffen was dat tussen de net getrouwde Bianca Mühren (tegenwoordig moeten we dus De Jong gaan zeggen!) en Iozefina Paulet, vriendin van GM Jan Werle. Aanvankelijk liep het allemaal naar wens voor wit, maar ergens verzuimde Bianca om een overduidelijk voordeel te grijpen. Zoals ze het deed, verwaterde dat – ondanks de pionwinst. En net toen de remise in het verschiet leek te liggen, ging de witspeelster de fout in. Er kwam een curieus eindspel op het bord waarin zwart een paard tegen een pion meer had, maar het werd een wedloop. En ergens in die wedloop moest Iozefina een studie-achtige paardmanoeuvre vinden om het volle punt veilig te stellen. Zoals het ging bleken de twee ver opgerukte pionnen van Bianca voldoende gewicht in de schaal te werpen tegenover de dame van Iozefina.

De Jong-Mühren, Bianca – Paulet, Iozefina

Wit staat vanaf de opening een fractie beter, maar op dit moment doet zich een plotselinge kans voor wit voor. Ze valt met een toren pion e6 aan. Welke is de beste?

32. Te1?

De verkeerde!

Met 32. Te2! kon zij plotseling een belangrijke pion buitmaken: 32…Te8 33. Pa6! Tja, die moet je dan inderdaad niet alleen zien, maar ook nog nauwkeurig berekenen. 33…Tb7 [33…Tc4? 34. Pe5+ met winst.] 34. Pxb4 Pd6 35. Pe5+ Kf6 36. Pa6 gevolgd door Pc5 en wit staat op winst.

32…Te8?! Zwart kon met 32…Pc4 zich schadeloos stellen.

33. Pa6!

Muhren heeft het idee ook gespot!

33…Tb7 34. Pxb4 Pc4!

Maar Paulet vecht terug!

35. Pe5+ Pxe5

36. Txe5?!

Die speelt elke schaker van vlees en bloed. De engine niet… Vreemd genoeg is 36. dxe5! de juiste voortzetting. Wit creëert een pionnenmeerderheid op de koningsvleugel en tegelijkertijd houdt zij haar toren op e1 voor een andere doeleinden paraat. 36…Tc8 37. f4 Tc4 38. Pd3 Pd4 39. Tf1 en de opmars f4-f5 die vroeg op laat zal komen, kan niet verhinderd worden.

36…Tc8 37. Pc2 Pd6 38. b3 Tc3 39. Te3 Tbc7 40. Txc3 Txc3 41. Kf2 Kf6 42. Pe3 Pb5 43. Ke2 Pa3 44. Td3 Tc1 45. Td2 Kg5 46. Kf2 Tc3 47. Te2 Pb5 48. Td2 Pa3 49. Pg2 Tc2 50. Ke3 Tc3+ 51. Kf2 Tc2 52. Ke2 Tc3 53. Pe1 Pb1 54. Td1 Pa3 55. Kd2 Tc6 56. Kd3 Kf4

Omdat wit geen manier ziet om met haar pluspion iets voor elkaar te krijgen, offert ze die maar op.

57. Pg2+ Kxf3 58. Pe3 Tc7 59. Tf1+ Kg3 60. Ke2?

Onder druk van de klok, loopt er van alles mis bij wit. Na 60. g5 hxg5 61. Tg1+ Kh4 62. Th1+ Kg3 zou remise het meest logische resultaat zijn geworden.

60…Pc2! 61. Tg1+ Kf4 62. Pg2+ Ke4 63. Kf2

63…Pxd4? Na 63…Tf7+! 64. Kg3 Tf3+ 65. Kh4 Td3 had wit het kunnen opgeven.

64. Te1+! Kd3 65. Pf4+?!

Opnieuw een onnauwkeurigheidje. Met 65. Td1+ Kc3 66. Pf4 bleef de schade beperkt.

65…Kd2! 66. Te3 Tc3 67. Txc3 Kxc3 68. Pg6 Pc6 69. Pf4 d4!

Zwart geeft terecht haar e-pion om met de andere een dame te kunnen halen.

70. Pxe6 d3 71. Pc5 d2 72. Pe4+ Kc2 73. Pxd2 Kxd2 74. Kf3

Er is een eindspel ontstaan waarin zwart een paard heeft tegen slechts een witte pion. Dat moet gewonnen zijn voor zwart, maar zoals altijd blijkt de technische afhandeling toch niet zo eenvoudig te zijn als het lijkt.

74…Kc3 75. Ke4 Kb2 76. Kf5 Kxa2 77. b4 Kb3 78. b5

78…Pd4+?

In het zicht van de haven strandt het schip van Paulet. Hier moest zwart het bepaald niet voor de hand liggende 78…Pe7+!! (zie analysediagram)

vinden. Na 79. Ke6 Pg8! De pointe! 80. Kf7 Pf6 81. Kxg7 Pxg4 dekt het paard h6 waarna pion a7 beslist. 82. Kg6 Kc4 83. Kf5 Kxb5 84. Kxg4 a5 en zwart is ruim op tijd!

79. Kg6!

De moedige witte koning breekt door.

79…Pe6

79…Pxb5 80. Kxg7 a5 81. g5! [Vooral niet 81. Kxh6?? want dan is wit te laat na 81…a4 82. g5 a3 83. g6 (zie analysediagram)

83…Pd4! met winst omdat het paard via f5 of e6 de witte g-pion onschadelijk kan maken.]

80. Kf7 Kb4 81. Kxe6

Het wordt een wedloop, maar wit is wonderbaarlijk genoeg op tijd. 81. b6 axb6 82. Kxe6 b5 83. Kf7 was meteen remise. Maar dat moet je ook maar weer ontdekken…

81…Kxb5 82. Kf7 a5 83. Kxg7 a4 84. Kxh6 a3 85. g5 a2 86. g6 a1=D 87. g7 Df6+ 88. Kh7 Df5+ 88…Df7 89. h6 Kc5 90. Kh8

89. Kh6 Df6+ 90. Kh7 Df7 91. h6 Kc5 92. Kh8 Df6 93. Kh7 Df7 94. Kh8 Df6 95. Kh7 ½ – ½

De partij tussen Anna-Maya Kazarian en Lisa Hortensius eindigde in een puntendeling. Zwart leek na de opening prettig te staan. Maar na een afwikkeling was het resterende toreneindspel potremise. Een paar onnauwkeurigheden van Anna-Maya zorgden ervoor dat zwart het nog ging proberen en hoewel Lisa een pion buitmaakte, kon zij niet door de taaie verdediging van haar jeugdige opponent heen breken.

Alle (geanalyseerde) partijen via de viewer:

Over Herman Grooten

Herman is ruim 40 jaar schaaktrainer. Hij verzorgde lange tijd de schaakrubrieken in Trouw en het ED. Daarnaast was hij Topsportcoördinator bij de KNSB en is hij auteur van diverse schaakboeken en werkt hij voor Schaaksite. Klik hier voor series die hij op Schaaksite heeft gezet.

7 Comments

 1. Avatar
  Lucas juli 06, 2014

  Mijnheer Grooten, allereerst mijn dank en complimenten voor de snelle en fraaie verslaggeving!

  Weet u, of iemand anders, of dit de eerste keer is dat met dit tempo gespeeld wordt op een NK? Ik heb gelezen: 90 minuten voor de eerste 40 zetten, daarna 30 minuten voor de rest van de partij, alsmede 30 seconden per uitgevoerde zet.

  Toen ik de partijen vanmiddag volgde op de website, waar ook het tijdverbruik werd geregistreerd, kreeg ik de indruk dat enkele spelers al tamelijk snel het grootste deel van de hun toegemeten tijd verbruikt hadden; in die zin dat er nog complexe stellingen op het bord stonden met nog één à twee minuten op de klok. Ik zag dit onder andere bij l’Ami.

  Zou dit nieuwe tempo een verklaring kunnen zijn voor de soms curieuze fouten die werden gemaakt?

 2. Avatar
  HermanGrooten juli 07, 2014

  Beste Lucas, Bedankt voor het compliment! Laten we maar gaan tutoyeren, dat praat wat makkelijker. Ik zou het niet weten of dit de eerste maal is dat op een NK dit tempo wordt gehanteerd. Wat ik wel weet is dat er een paar notoire ‘tijdnoodjunks’ zijn. En dat zou zonder meer de vreemde fouten kunnen verklaren.

 3. Avatar
  Lucas juli 07, 2014

  Beste Herman, dank voor de reactie. Mag ik in dit verband een suggestie doen?

  Ik denk dat de verslaglegging van schaakpartijen nog teveel geënt is op het spelen met het klassiek tempo (gemiddeld ca. 3 minuten per zet), waarbij tijdnoodproblemen veel minder vaak voorkwamen. In oude schaakboeken lees je hooguit rond de dertigste of veertigste zet wel eens een opmerking over een door tijdnood veroorzaakte fout.

  Met het huidige speeltempo komt het echter vaak voor dat een speler vanaf een bepaald moment de rest van de partij in voortdurende tijdnood moet spelen (d.w.z. ca. 30 seconden per zet). Naar mijn mening maakt deze tijdnood dus, net als de gespeelde zetten, onderdeel uit van de schaakpartij. En zou dus ook in de verslaglegging opgenomen moeten worden.

  Ter toelichting de partij Spoelman – l’Ami, 36ste zet, daar staat nu:

  36. Ke4 Tc1?

  Dit is op zichzelf een totaal onbegrijpelijke zet. Een sterke grootmeester geeft zonder enige aanleiding een belangrijke pion weg, die op een eenvoudige manier gedekt kon worden. In jouw commentaar na deze zet geef je dan ook aan dat er iets fout gegaan moet zijn en een mogelijke verklaring.

  Ik denk dat de verslaglegging beter (lees: vollediger) zou worden als er zou staan:

  36. Ke4 (3’25") Tc1? (0’55")

  Tussen haakjes dus de (hier fictieve) resterende bedenktijd. De gespeelde slechte zet Tc1 wordt hierdoor begrijpelijk(er).

 4. Avatar
  HermanGrooten juli 07, 2014

  @Lucas: interessant idee, maar ik denk dat vrijwel iedereen op de hoogte is van het feit dat de spelers aan het eind met weinig tijd op de klok (steeds 30 seconden per zet erbij, een soort Gongschaak dus…) hun beslissingen moeten nemen. Daarbij worden vaak de tijden niet gegenereerd bij de zetten en eerlijk gezegd vind ik dat ook na afloop nogal storend staan als je een pgn opent. Daarbij komt het simpele feit dat deze verslaggever vaak ‘s avonds laat maar moet zien hoe hij aan de zetten van de partijen komt omdat sommige organisaties (met veel vrijwilligers) er niet in slagen om ze op een redelijk tijdstip te publiceren. Tenslotte is het dilemma altijd of je als verslaggever elke objectieve fout moet aangeven. Ik probeer altijd met een ‘menselijke bril’ een analyse te maken en ik verzwijg daarom soms momenten waarop de engine flink fluctueert omdat ik rekening houd met de menselijke mogelijkheden. Kortom: het blijft een flinke klus om zo’n analyse op een objectieve manier te geven, zonder dat de spelers al te zeer bekritiseerd worden. Ik durf mijn eigen partijen nauwelijks meer met een engine te bekijken want er blijft meestal niet veel heel van wat je dacht aan schoons geproduceerd te hebben…

 5. Avatar
  Avdg juli 07, 2014

  @Lucas

  Ongeacht welk speeltempo je gaat hanteren zullen er altijd mensen zijn die het toch voor elkaar krijgen om in tijdnood te komen. Ook als ze gemiddeld 3 of meer minuten per zet hebben.

  In het huidige speeltempo is het 1 uur 50 voor 40 zetten wat neerkomt op 2 minuten en 45 seconden per zet gemiddeld. Dat is nauwelijks minder dan de eerdere 3 minuten per zet die het was. Ja, het is minder dan eerder maar dit wordt mijns inziens wel gecompenseerd aan het einde van de partij.

  Bovendien moeten we er ook wel rekening mee houden dat ‘tijdnood’ nu minder erg is dan vroeger.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.