Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 26)

Fusie aanstaande nu Tata Steel het pensioenprobleem in Groot-Brittannië heeft opgelost?

De voorbereidende zet

Een van de voorbereidende zetten in een schaakpartij is het ‘ruimen’. In zo’n geval staat een eigen schaakstuk in de weg en belemmert dit stuk het kunnen winnen van een stuk van de tegenstander, het positioneel beslissend voordeel kunnen krijgen of zelfs een mogelijke matvoering. Het veld waarop het eigen stuk staat moet worden ‘geruimd’ en het liefst moet het stuk dat gespeeld wordt een dwingende zet van de tegenstander uitlokken.

In de ondernemingspraktijk en in de politiek komt ‘ruimen’ regelmatig voor. Tata Steel heeft afgelopen vrijdag in een persbericht bekend gemaakt dat het Britse pensioenprobleem is opgelost. De grootste hindernis voor een mogelijke fusie is hiermee weggenomen.

Tata Steel lost het Britse pensioenprobleem op, een grote horde is genomen

Afgelopen vrijdag kwam Tata Steel met een persbericht waarin werd medegedeeld dat Tata Steel UK een overeenkomst met uitgebreide documentatie had getekend met het bestuur van het Britse Staalpensioenfonds. Volgens betrokken partijen een nieuwe pensioenovereenkomst met meer ‘duurzame’ uitkomsten voor de werknemers, de gepensioneerden en de Tata Steel bedrijven in Groot-Brittannië.

Al jaren was het Britse Staalpensioenfonds een groot financieel blok aan het been voor Tata Steel UK en daarmee ook voor Tata Steel Europa en de gehele Tata Steel Groep. De tekorten in het fonds liepen fors op en Tata Steel UK was gehouden bij te storten en zou dit nog jarenlang met aanzienlijke bedragen moeten doen. Tata Steel UK meldde regelmatig dat dit niet meer opgebracht kon worden en veel werkgelegenheid zou kosten. In de vorm van een drietrapsraket is het probleem nu opgelost. Voor de toekomstig op te bouwen rechten was er al een nieuwe pensioenregeling op basis van beschikbare premie goedgekeurd en voor de reeds opgebouwde rechten komt er een wettelijk (nood)fonds en daarnaast nog een nieuw (nood)fonds. De deelnemers krijgen een individuele keuze in welk noodfonds zij de opgebouwde rechten willen onderbrengen. Het gaat om pensioenkorting en indexering van  opgebouwde rechten.

Tata Steel UK en haar dochterbedrijven zijn nu, na effectuering van de overeenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de Britse pensioenverplichtingen alhoewel er nog wel een sponsorovereenkomst is afgesproken bij het nieuwe (nood)fonds waarbij Tata Steel UK onder bepaalde voorwaarden financieel zal bijspringen, de risico’s hiervan zijn klaarblijkelijk te overzien. Tata Steel betaalt eenmalig ca.€ 600 miljoen aan het oude fonds en dit fonds krijgt ook een 33%-aandelenbelang in Tata Steel UK.  Dit kan naar verwachting binnen een maand worden geregeld, het geld had Tata Steel al gereserveerd. Tata Steel had al  toegezegd de komende jaren te willen investeren in de Britse staalactiviteiten om hiermee de  werkgelegenheid in de Britse staalindustrie zoveel mogelijk overeind te houden.

Opvallende tegenslagen voor Tata Steel UK waren het missen van een Britse defensieorder, dat Jaguar Land Rover meldde dat productiefaciliteiten buiten Engeland worden gestart waarbij Oostenrijk en China werden genoemd en dat zij een boete krijgt van ruim een miljoen euro voor het overtreden van milieuregels.

Fusie met ThyssenKrupp?

De gesprekken over een fusie met ThyssenKrupp lopen al meer dan een jaar nadat duidelijk werd dat de verkoop van alle Britse staalactiviteiten van Tata Steel UK niet te realiseren was vanwege de pensioenproblematiek. Enkele onderdelen zijn wel verkocht en de herstructurering in Groot-Brittannië is volgens Tata Steel hiermee afgerond.

ThyssenKrupp stelde regelmatig dat Tata Steel eerst het Britse pensioenprobleem moest oplossen daar verder praten anders geen zin had. Recentelijk schermden zij met alternatieve plannen om Tata Steel enigszins onder druk te zetten. Maar dit was waarschijnlijk alleen voor de Bühne omdat alles zo lang duurt. Zo meldden zij dat ze ook met andere partijen in gesprek waren en het ANP berichtte vorige week het volgende:

ThyssenKrupp zou inmiddels werken aan een alternatief plan voor een mogelijke fusie met Tata, waarbij het bedrijf zijn industriële activiteiten grotendeels afstoot en zich gaat focussen op zijn staalwerkzaamheden.

Dit staat haaks op de strategische visie van de topman die ThyssenKrupp wil omvormen en gefaseerd afscheid wil nemen van de staalactiviteiten? Rookgordijnen alom.

Negen van de tien analisten in de Europese Staalindustrie verwachten dat er een consolidatieslag komt in Europa. De vraag is nu of een fusie tussen Tata Steel Europa en ThyssenKrupp de eerste stap op deze weg is.

De bal ligt nu weer bij ThyssenKrupp. De vraag is of zij nu kunnen leveren? De financiële man van ThyssenKrupp hield zich recent op de vlakte en meldde dat eerst de nieuwe pensioencontracten van Tata Steel UK beoordeeld moeten worden en ze hiervoor de tijd zullen nemen.

De werknemers en vakbonden van beide bedrijven hebben regelmatig laten weten een fusie niet te zien zitten.

Verwacht wordt dat er rond eind september/ begin oktober meer duidelijkheid komt van beide partijen.

Tata Steel Nederland

Recent verscheen het bericht dat Tata Steel in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar zwarte cijfers schreef. Tata Steel Nederland leverde hieraan een goede bijdrage. Ook de vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn goed.

De oplossing van het pensioenprobleem is een goed bericht voor Tata Steel Nederland daar het Britse pensioenfonds een claim had (onder bepaalde voorwaarden) op de Nederlandse activa. (Dit was, volgens insiders, nog een vuiltje uit de Corus tijd.) Nu krijgt het Britse pensioenfonds een 33%-aandelenbelang in Tata Steel UK. Details hierover zijn niet vrijgegeven.

Tata Steel Chess Tournament

Met spanning wordt uitgekeken naar de bezetting van de jubileumeditie. Zou Kasparov, die zich weer op het schaaktoneel heeft gemeld, een van de mogelijke kandidaten kunnen zijn naast de oud-wereldkampioenen Kramnik, Karpov, Topalov, Anand en de regerend wereldkampioen Carlsen? Zes wereldkampioenen in één toernooi zou een unicum zijn.

Dit veld zou zeker passen bij de internationale allure van Tata Steel Nederland en de wens om deze jubileumeditie groots te vieren. Ook een unicum voor Groningen en Hilversum!

Voorlopig blijft het nog een droom, maar wie weet?

(Lees ook: Komt Kasparov naar Wijk aan Zee?)

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.