54e Programmeurstoernooi CSVN op zaterdag 1 en zondag 2 december

De CSVN organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 december de najaarsactiviteit. Voor de 54e keer wordt er een Programmeurstoernooi gehouden. Daarnaast zal ook op deze zaterdag alweer het 37e traditionele Gebruikerstoernooi worden gehouden.

Plaats van handeling is het “Leids Denksportcentrum”, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden, zaal B.

Compleet tijdschema:

Starttijden na de start van de eerste ronde per dag zijn bij benadering. Indien mogelijk starten we volgende ronden eerder.

Zaterdag 1 december 2018

09:30 Zaal open
10:00 – 17:00 Gebruikerstoernooi
11:00-12:00 Aankomst, installatie en opening Programmeurstoernooi
12:00-14:00 1e ronde Programmeurstoernooi
14:10-16:10 2e ronde Programmeurstoernooi
16:20-18:20 3e ronde Programmeurstoernooi
17:00 Prijsuitreiking Gebruikerstoernooi

Zondag 2 december 2018

08:50 Zaal open
09:00-09:30 Aankomst en voorbereidingen Programmeurstoernooi
09:30-11:30 4e ronde Programmeurstoernooi
11:40-13:40 5e ronde Programmeurstoernooi
13:50-15:50 6e ronde Programmeurstoernooi
16:00-18:00 7e ronde Programmeurstoernooi
18:30 Prijsuitreiking Programmeurstoernooi

 

Deelnameregels voor het 54e Programmeurstoernooi

  1. De programmeur, zijnde iemand die ten minste een wezenlijk deel van het programma heeft geprogrammeerd, dient zich als deelnemer in te schrijven. Daarnaast kunnen anderen als teamlid worden ingeschreven, waaronder bijvoorbeeld de boekauteur en/of tester.
  2. Alle eventueel andere programmeurs van wie een bijdrage in het programma aanwezig is dienen bij de aanmelding vermeld te worden, tezamen met de aard van de bijdrage. Het gebruik van zulke bijdrages dient (uiteraard) rechtmatig te zijn.
  3. Deelname van programma’s die naar het oordeel van de toernooiorganisatie te nauw verwant zijn aan andere programma’s zal door de organisatie geweigerd worden.
  4. Als onderdeel van de inschrijving zal de programmeur zijn/haar programma een gelijkenistest laten uitvoeren en de resultaten daarvan insturen. Bij ontbreken hiervan wordt de inschrijving niet geaccepteerd. De organisatie verschaft instructies hoe deze test uitgevoerd dient te worden en voorbeeldsoftware die voor UCI en Winboard engines voor dit doel gebruikt kan worden.
  5. Tijdens het toernooi kan door de arbiter gevraagd worden om onder toezicht een deel van de gelijkenistest te herhalen.
  6. Indien door de toernooiorganisatie aan de accuratesse van de inschrijving getwijfeld wordt is de deelnemende programmeur verplicht om tijdens het toernooi aan de arbiter inzage in en toelichting op het programma te geven, alsmede het computersysteem en ontwikkelomgeving.
  7. Legaal gebruik van eindspel databases en openingsboeken is onder vermelding toegestaan.

Aan diegenen die van plan zijn deel te nemen wordt verzocht zich per email uiterlijk dinsdag 24 november 2018 in te schrijven bij Jan Krabbenbos (jan.krabbenbos@gmail.com / jan@krabbenbos.org).

Er is geen inschrijvingsgeld van toepassing voor CSVN leden. Het inschrijvingsgeld voor niet-leden bedraagt 20 euro.

Een minimum aantal van 8 deelnemende programma’s is nodig om het toernooi door te laten gaan…Lees verder…

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.