Bondsraad wil ondersteuning talenten, jeugd en schoolschaak


De Bondsraad is blij met het bestuur van de KNSB, zo valt te concluderen na de vergadering van de raad op 15 juni in Utrecht. De helft van het bestuur – voorzitter Marleen van Amerongen, secretaris Frank Lommers en penningmeester Aart Baas – was namelijk periodiek aftredend en werd onder applaus voor een tweede driejarige termijn benoemd.

Traditiegetrouw was de voorzitter de vergadering begonnen met een rondje ‘ontwikkelingen in de schaakwereld’. De opvallendste daarvan: in het kader van de nieuwe samenwerking tussen de FIDE en de wereldvoetbalbond FIFA, is de KNSB in gesprek voor een pilotproject met schaaklessen als onderdeel van de training van voetbaljeugd. Voor de Deloitte Impact Foundation is topschaker Anne Haast begonnen met het opleiden van medewerkers van NK-sponsor Deloitte tot schoolschaaktrainer. Het Bondsbureau is bezig met het verbeteren van de websites Schaken.nl en Schaakbond.nl.

Daarna ontbrandde er spontaan een discussie over betere ondersteuning van talenten en ambitieuze spelers die (nog) niet tot de echte top behoren. Onder de ideeën was, naast het beschikbaar stellen van meer geld voor toernooien, het begeleiden van spelers en ouders bij het aanvragen van gemeentelijke subsidies. En privésponsoring via de website Talentboek gebeurt al, maar misschien kan de KNSB daarbij een aanjagende rol gaan spelen door de spelers een eerste donatie te doen. Het bestuur denkt over de suggesties na.

De Bondsraad had in een eerdere vergadering voorgesteld om de contributie-inning over te hevelen van de regionale bonden naar de KNSB. Daarvoor lag nu een stuk met opties van aanpak voor, maar daarbij bleken nogal wat leden bezwaren van financiële of principiële aard te zien. Het bestuur beloofde de discussiebijdragen te gebruiken bij het opstellen van een voorstel.

De beloofde langetermijnvisie van het bestuur op het verdienmodel van de bond (vooral nodig vanwege de ambities voor het jeugd- en schoolschaak) was niet afgekomen. De Financiële Advies Commissie sprak haar teleurstelling uit en de voorzitter bood excuses aan, maar kon wel berekeningen laten zien bij een aantal scenario’s. Daaruit bleek dat de financiële risico’s relatief meevallen, wat de vergadering mild stemde ten aanzien van het uitstel. Bij de afsluitende brainstorm over projecten die een impuls nodig hebben bleek opnieuw het belang dat aan de jeugd wordt gehecht: de leden gaven de schoolschaakprojecten op de lijst het vaakst een hoge prioriteit.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.