Stukkenjagers haalt zwaarbevochten zege binnen

Vaak wordt een verslag begonnen met de mededeling dat een zekere wedstrijd op een bepaalde datum heeft plaatsgevonden met eventueel al die en die uitslag als resultaat. In dit geval begon de wedstrijd tussen De Stukkenjagers 1 en Venlo 1 al veel eerder. Sinds de loting voor dit KNSB seizoen bekend werd gemaakt heb ik nagenoeg elke donderdagavond de Venlose clubavond geïnfiltreerd op zoek naar de juiste informatie en opstelling om ervoor te zorgen dat de matchpunten in Tilburg zouden blijven.

In de aanloop naar deze wedstrijd, met als inzet meer ademruimte in deze pittige poule, liet Nick Bijlsma weten verhinderd te zijn. Supersub Jasper Beukema bleek helaas ook niet beschikbaar, waardoor de mogelijkheid om 4 paar broers achter de borden te krijgen in deze wedstrijd onbenut bleef. Met pater familias Henk Jan Beukema hadden we echter een solide speler in onze gelederen en gingen we met vertrouwen de wedstrijd tegemoet.

Tijdens de voorbereiding op vrijdagavond, waar ditmaal twee Stukkenjagers, twee Venlonaren en een Eindhovenaar aanwezig waren, werd vakkundig om de hete brij heen gedraaid en zorgden we er met grote nauwkeurigheid voor dat er zo min mogelijk informatie over de te volgen tactiek werd uitgewisseld. Gezellig (en ook leerzaam) was het uiteraard wel. Gezellig begon ook de zaterdagochtend met het traditionele ontbijt in het centrum van Tilburg, waar dit keer ook een Venlonaar acte de présence gaf. Goed gevuld togen we richting Cinecitta, alwaar een delegatie Venlonaren ons reeds opwachtten. Het leek erop dat zij voor deze match voltallig aanwezig zouden zijn, waardoor we wisten dat het voor ons een zware klus zou gaan worden.

“Leek” inderdaad, want vlak voor aanvang legde mijn broer zijn hand op mijn schouder en vroeg “zit jij op 2?” “Inderdaad.” “Shit, sorry man.” Het bleek dat een van de Duitse teamgenoten zijn trein in Duitsland had gemist en daardoor kennelijk onmogelijk nog op tijd aanwezig kon zijn. Waardoor ik vrijdagavond heb voorbereid op en zondagochtend mag schrijven over iets wat ik zaterdag niet heb gedaan. Vervelend natuurlijk, ook voor de mensen uit het Stedje van lol en plezeer die hierdoor na het gebruikelijke uur ‘ohne Züge’ tegen een 1-0 achterstand aankeken. Natuurlijk had ik zelf ook liever gespeeld, maar met de gedachte dat ik op een vrije zaterdag waarschijnlijk ook naar deze wedstrijd was gaan kijken had ik vrede en ik kon me nu ook zonder afleiding op de stand van zaken in de wedstrijd richten.

GM Andrey Orlov

Hiermee bleek de koek echter nog niet helemaal op, want ook Stefan Beukema had niemand tegenover zich zitten. Op het wedstrijdformulier was te zien dat hier GM Andrey Orlov plaats zou gaan nemen en met de minuut ging je je meer en meer afvragen of we op deze manier ook op 2-0 zouden gaan komen. Zover kwam het echter niet, na een half uurtje betrad de grootmeester de speelzaal en werd er aan negen borden gestreden. Een kleine twee uurtjes later werd aan dit bord de eerste puntendeling genoteerd. Stefan liet zich niet van de wijs brengen en zette vlot zijn stukken neer, het ruimtevoordeel bood voldoende tegenwicht voor een mindere loper en beide heren vonden het vervolgens wel prima, aangezien forceren voor beiden de nodige risico’s met zich meebracht.

In de bar besprak ik daarna met Stefan hoe het begin van de wedstrijd verlopen was. We waren het erover eens dat er op de bovenste borden weinig aan de hand leek en er wellicht kansen waren, maar de onderste borden baarden ons toch wel enigszins zorgen. Onze woorden waren nog niet koud toen Erik Dignum maar me toe kwam gelopen met de mededeling dat hij een remiseaanbod had gekregen van zijn tegenstander. Bij terugkomst in de zaal zal hij de vrede snel getekend hebben.

Met deze 2-1 tussenstand brak langzaam maar zeker de tijdnoodfase aan. Daarin zag Sam Baselmans niet hoe hij vorderingen kon maken, hoewel tegenstander Carsten Fehmer reeds op zijn increment aangewezen was. Sam dacht echter dat de stelling alleen kansen bood voor wit, dus dat dit de uitgelezen kans was met het halve ei te ontsnappen. Later bleek hij in het middenspel een buitenkansje te hebben gemist, waarna de stelling in evenwicht bleef.

 

Broer Luuk Baselmans (links op de foto) was aan het bord ernaast verwikkeld in een erg boeiende partij tegen oud-Stukkenjager Maarten Strijbos (rechts). Een creatieve opening leidde een complex middenspel in met kansen voor beide partijen. Nu heb ik al vele malen mogen aanschouwen hoe gevaarlijk Maarten is in zulke stellingen, maar een onnauwkeurigheid zorgde ervoor dat er materiaal gegeven diende te worden om niet in een positioneel verloren stelling te belanden. Luuk cashte het materiaal en verdedigde zich vervolgens bekwaam, al was hij de eerste die toegaf lang niet alle zetten gezien te hebben in het vervolg van de partij. Zo kwam er nog een tweede stukoffer om kansen te creëren, maar toen ook deze tweede aanvalsgolf afgeslagen werd was de materiële achterstand te groot en kon Maarten niet anders dan de handdoek in de ring gooien. Een knappe zege van Luuk en aan de horizon gloorden het eerste matchpunt al.

Zo gemakkelijk zou het echter niet gaan. Henk Jan investeerde veel tijd in het vinden van het juiste plan tegen Henk van Gool, maar in het middenspel bleken de stukken niet op de juiste velden te staan en kon wit langzaam maar zeker zijn ruimtevoordeel uitbreiden. Insiders weten dat Henk Jan onder druk enorm taai kan zijn, maar dit keer bleek er geen houden aan.

Ook Erwin keek al snel tegen een troosteloze stelling aan tegen Christian Busch. De pion die hij tijdelijk voorstond zou zonder meer verloren gaan, waarna er een stelling resteerde waarin coördinatie in het witte kamp ontbrak, de pionstructuur vernield was en zwart volledig ontwikkeld zijn snode plannen uit kon gaan voeren. Het leek me al snel dusdanig kritiek dat ik even vreesde dat we eerder op achterstand zouden komen dan reglementair op voorsprong, maar dat was buiten de onverzettelijkheid van Erwin gerekend. Met uitgekiende manoeuvres wist hij de partij gaande te houden en leek het erop dat zwart geen beslissende bres kon slaan. Ergens leek hij zelfs volledig terug in de partij te komen, maar een laatste krachtinspanning van zwart bleek uiteindelijk toch net teveel. Zonde, maar bijzonder knap (en geweldig voor de vechtlust van het team!) om zo’n partij zo lang gaande te houden.

Wie meegeteld heeft weet dus dat we nu met een gelijke stand de beslissende fase van de wedstrijd ingingen. Sjoerd van Roon leek een remise eindspel op het bord te hebben tegen Thijmen Smith en Herman Grooten had een pion gewonnen met overwegende stelling tegen Rudi van Gool, maar César Becx had zich na een interessante opening en een middenspel waarin geen vuiltje aan de lucht leek verrekend tegen mijn broer en zo belandde hij in een eindspel waarin zelfs hardnekkig verdedigen niet meer helpt. Deze technische klus was mijn broer wel toevertrouwd en zo kwamen we voor het eerst deze match op achterstand.

Sjoerd van Roon

Een gelijkspel leek me daardoor in de maak, maar de stelling van Herman bleek een stuk lastiger te zijn dan ik aanvankelijk dacht. Op dat moment hadden we echter een enorme meevaller: Sjoerd, na een succesvolle tienkamp in Wijk aan Zee prompt op bord 1 gezet, wist in het eindspel iets van druk te creëren, waardoor Thijmen langzaam maar zeker wederom in tijdnood kwam en zich vervolgend enkele fouten permitteerde. Sjoerd won materiaal en haalde daarmee een erg belangrijk punt binnen.

Herman Grooten

Belangrijk, omdat Herman werkelijk alles uit de kast moest halen in een poging de partij te winnen. In het eindspel wist Rudi af te wikkelen naar het beruchte eindspel van toren en loper tegen toren. Technisch remise, maar met weinig tijd lastig te verdedigen. Toch leek Herman lange tijd geen vorderingen te maken. Op een gegeven moment maakte Herman een handgebaar: twee wijsvingers die een rechthoek in de lucht tekenden. Wilde hij de VAR inschakelen? Nee, het bleek een verzoek tot een derde notatieformulier te zijn. Ik had geen idee hoeveel zetten er gespeeld waren in dit eindspel, maar op zo’n moment weet je dat de 50 zetten niet ver weg meer kunnen zijn. Op slinkse wijze had hij wel de patronen op het bord weten de veranderen, waardoor Rudi wederom nauwkeurig diende te opereren. In het zicht van de haven ontglipte hem echter een vreselijke blunder, waarna Herman het mat vliegensvlug op het bord zette. Een gelukje voor Stukkenjagers, waardoor we voor de derde keer de matchpunten in Tilburg weten te houden.

 

Van Gool, Rudi – Grooten, Herman

Mijn tegenstander heeft zich na mijn 26…h5 laten verleiden tot het foutieve 27. h4? Daardoor zit er ineens een tactische wending in de stelling die hem een pion kost.
27…b5! 28. Kg1
De pion kan niet geslagen worden op straffe van stukverlies: 28. cxb5 Pg4+ 29. Kg1 Lxc3
28…bxc4 29. Pa4
Zwart heeft nu diverse mogelijkheden om zijn voordeel verder uit te bouwen en misschien koos ik niet voor de meest overtuigende manier.
29…e5?!
Mijn eerste reactie was eigenlijk de beste: 29…Lc6! 30. Lc3 Pg4 31. Lxg7 Kxg7 32. Pc3 Db6 33. Te2 cxb3 34. axb3 Pdf6-+ en …Tb8 volgt.
30. Pe2?!
Ik dacht onder de partij ook dat het paard naar dit veld moest, maar het staat hier niet goed. Beter is 30. Ph3.
30…cxb3 31. axb3
31…Pc5?!
Weer maar ‘een halve zet’, zoals Genna Sosonko dat zo mooi wist te zeggen. Zwart had kunnen profiteren met 31…Pg4! waarna wit flink in de problemen is.
32. Pxc5
32. Lxe5 Lxe4!
32…Txc5 33. Pc3 Lc6?!
De loper staat hier Tc5 in de weg en daarbij doet hij hier verder weinig. Veel beter was 33…Lc8! om naar het mooie veld e6 te gaan.
34. Da2 Db7 35. Td3
Hij dekt Pc3 en nu zit La3 in de stelling.
35…Lb5
Dit is natuurlijk wel een concessie: de mooie loper wordt tegen een wit paard geruild. Het voordeel van zwart is niet zo groot meer als het was.
36. Pxb5 axb5 37. Db1 Dc7?!
De dame staat hier niet goed. Met 37…Db6! 38. Lc1 Pg4 kon ik er nog wel iets van maken.
38. La3 Tc6 39. Ted1 Lf8 40. Lc1 Le7 41. Lg5 Pe8
Actiever is 41…Pg4 42. Ld2 Tc8∓ en zwart kan weer iets gaan beginnen.
42. Le3
Hier zat ik mij af te vragen wat ik eigenlijk aan het doen was. De tegenstander heeft de tijdcontrole gehaald; hij had voor de 40ste zet heel weinig tijd maar zijn stelling is zienderogen opgeknapt. Zwart heeft twee plannen: Proberen de zwartveldige lopers te ruilen (via …Le7-d8-b6) of een paard omspelen zodat het ooit naar d4 kan. Liefst een combinatie van beide plannen natuurlijk. Daarom staat de zwarte dame verkeerd op c7 want zowel de loper als het paard zou via veld c7 kunnen manoeuvreren.
42…Db7
Misschien was 42…Db8 nog wat slimmer geweest.
43. f4?!
Ineens wordt hij actief, hij kan inderdaad niet werkeloos afwachten. Er dreigt fxe5.
43…Tcc8
43…Tdc8 44. Lh3 T8c7 helpt niet want opnieuw is veld c7 geblokkeerd en kan zwart zijn stukken verder niet gebruiken.
44. f5
Nu hij veld g4 heeft prijsgegeven, leek het me een goed idee om veld g4 te gaan benutten.
44…Pf6
44…gxf5 45. exf5 e4 46. T3d2 d5
45. fxg6 fxg6 46. Lh3 Ta8?
Weer een onhandig zetje, zelfs zodanig dat mijn voordeel verder vervluchtigt. Aangewezen was 46…Pg4! omdat de ruil na 47. Lxg4 hxg4 48. T3d2 Tf8-+ in zwarts voordeel werkt. Veld f3 lonkt voor een toren, de witte koningsstelling ligt open en pion e4 blijft een zorgenkindje. Zwart staat hier weer op winst.
47. Le6+ Kh7
Het is lastig kiezen. Met een koning op g7 na 47…Kg7 zit er soms tactiek in de stelling.
48. Ld5?
Met het subtiele 48. Dc2! had wit op de been kunnen blijven. Pion e4 mag niet genomen worden en het is niet duidelijk wat zwart dan wel moet doen. 48…Dxe4 [48…Pxe4?? 49. Ld5] 49. Dc7 Te8 50. Lg5 is ook wat problematisch voor zwart.
48…Pxd5 49. Txd5 Dd7!
Nu wist ik wat me te doen stond: de witte koning! Dat kon ook met 49…Dc8 50. Txb5 Dg4 51. Lf2 Tf8-+
50. Kh2 Dg4 51. T5d2 Tf8 52. Tf1
52…Tf3?!
Als ik beter had gerekend, had ik wel kunnen zien dat de witte koningstelling opengetrokken kan worden met 52…g5! Dat was ook één van de gedachten achter …Kh7. De g-lijn komt open en wellicht kan daar gebruik van gemaakt worden. Een mogelijke variant gaat zo: 53. Lxg5 Lxg5 54. hxg5 h4! (zie analysediagram)
55. Dd1 Er is geen verdediging, want de geforceerde afwikkeling na [Die had ik nog wel gezien maar niet hoe ik verder zou gaan na 55. Tg2 maar als ik goed gerekend had, had ik waarschijnlijk wel gezien dat zwart had kunnen winnen met 55…hxg3+ 56. Txg3 De2+! 57. Kg1 Ta2] 55…Dxg3+ 56. Kh1 Dh3+ 57. Kg1 Txf1+ 58. Dxf1 De3+ 59. Df2 Ta1+ 60. Kh2 Dxf2+ 61. Txf2 (zie analysediagram)
levert een toreneindspel dat niet zo moeilijk te winnen is door zwart. Bijvoorbeeld: 61…Kg6 62. Tf6+ Kxg5 63. Txd6 Ta2+ 64. Kh3 Tb2 65. Td3 Kf4-+
53. Txf3 Dxf3 54. Dd3 Ta1 55. Lg1
55…Dg4?!
Ik had voortdurend meer tijd, maar hier begon die voorsprong ook een beetje te slinken. Met deze zet dreigt zwart …Lxh4 maar toch was dit niet de beste voortzetting. Opnieuw kan ik het eindspel ingaan en dan zou 55…Dxd3 56. Txd3 Ta2+ 57. Kh1 Tb2 58. Lb6 Kg7 59. Lc7 Te2 60. Lxd6 Lxd6 61. Txd6 Txe4 (zie analysediagram)
ook een toreneindspel opleveren. Ik had deze variant gezien, maar ik was er niet zeker van dat het zou winnen. Dat blijkt bij nader inzien wel het geval te zijn. Een illustratie: 62. Td5! [62. Td3 Kf6 63. Kg2 Td4 64. Tf3+ Ke6-+] 62…Te3 63. Txb5 Txg3 64. Kh2 [64. Txe5 Tg4 65. Te3 Txh4+ In de regel winnen twee verbonden vrijpionnen van een losse, hier ook.] 64…Tg4 65. Kh3 Kf6 (zie analysediagram)
en hoewel dit nog een hels karwei zal zijn, zal zwart vermoedelijk kunnen winnen.
56. Dd5!
Die had ik niet zien aankomen.
Ik had voornamelijk naar 56. Dxb5 gekeken. 56…Lxh4 57. Db7+ Kh6 58. Le3+ Lg5 (zie analysediagram)
maar ook niet gezien dat wit remise kan forceren met 59. Db8! Lxe3 60. Dh8+ Kg5 61. Dd8+ Kh6 met eeuwig schaak.
56…Lf8!
De enige zet om de strijd gaande te houden, zeker gezien de ruzie die de witspeler voortdurend met de klok had.
57. Df7+ Lg7 58. Txd6 De2+ 59. Df2
59…Ta2?
Weer een mispeer en ook nog na redelijk wat bedenktijd geconsumeerd te hebben. Uiteraard zat had ik mijn geld gezet op 59…Dxe4! maar ik kreeg het niet kloppend. 60. Td7 Het probleem is wat te doen na deze zet. De computer geeft 60…Db1! en die heb ik niet gezien. Het verhindert Df7. 61. b4 Ta2 62. Td2 Ta3 63. Td7 Db3-+ (zie analysediagram)
En nu kan wit wederom zijn dame niet wegtrekken omdat hij g3 gedekt moet houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat …e5-e4 een rol gaat spelen.
60. Dxe2 Txe2+ 61. Kh3 Txe4 62. Td7
Deze had ik nog wel gezien en ik dacht dat het toreneindspel kansen bood na
62…Kg8
Maar helaas…
63. Lc5!
en daarmee zijn eigenlijk alle winstkansen verkeken. Zwart kan zijn b-pion niet meer redden en dan is remise de meest waarschijnlijke uitslag. Aangezien de witspeler nog altijd iets meer dan zijn increment had, bleef ik maar stug volhouden.
63…Tg4 64. Tb7 e4
Dreigt …Le5.
65. Ld6
65…Lf6!?
Brengt twee mogelijkheden in de stelling die wit voor nieuwe problemen stellen. Zo kan de e-pion lastig gaan doen omdat de toren er niet makkelijk achter kan komen en de tweede bedoeling blijkt uit de partij. 65…e3!? 66. Te7 Ld4 67. b4!= [67. Lf4?? Lc5 68. Te4 Kf7-+] 67…Lc3 68. Txe3 Lxb4 69. Lf4 Ld2 70. Te4 Lxf4 71. gxf4 Kf7 72. Tb4=
66. Lf4?!
Een logische zet, maar daar zat ik juist op te wachten.
66…Lxh4!
De grap, niet dat het veel om het lijf heeft, maar het stelt de tegenstander voor nieuwe problemen.
67. Txb5 Lf6
Verhindert eventjes dat de toren achter mijn vrijpion kruipt.
68. Tb8+ Kf7 69. Tb7+ Ke8 70. Tb6
Tja en dan…
70…Ld8 71. Te6+ Kf7 72. Txe4 g5
Wit is in een penning geraakt en lijkt een stuk te verliezen. Een eventuele winst voor zwart is met zo weinig materiaal nog altijd ver weg.
73. Td4?
Hij kon remise forceren met meteen 73. Tc4! want 73…gxf4 dwingt torenruil af met 74. Txf4+ Txf4 75. gxf4= en zwart zit met de loper van de verkeerde hoek.
73…Lf6! 74. Tc4 gxf4 75. Txf4 Tg8
Als zwart nog één zet extra heeft kan hij de ruil van zijn pion verhinderen. Maar de witspeler is op zijn post.
76. g4 h4 77. g5!
Zo gaat zwarts laatste pion van het bord omdat Lf6 gepend staat.
77…Txg5 78. Txh4 Tb5 79. Tc4 Txb3+
Vanaf hier begint het tellen voor de 50-zettenregel. De drijfjacht om de vijandelijke koning naar de rand te krijgen, is begonnen. Er zijn meerdere artikelen op Schaaksite verschenen over dit beruchte eindspel. Zo heeft GM Twan Burg een kleine miniserie (op hoog niveau) geschreven:
Eindspelfinesses Toren en loper tegen toren 1
Eindspelfinesses Toren en loper tegen toren 2
Eindspelfinesses Toren en loper tegen toren 3

En van ondergetekende een anekdotisch getinte praktijkervaring met dit eindspel: Column 22: Today is the big day

80. Kg4 Kg6 81. Kf4 Tb5 82. Ta4 Th5 83. Ta6 Th4+ 84. Ke3 Kf5 85. Kd3 Le5 86. Ta8 Th3+ 87. Kc4 Ke4 88. Td8 Tc3+ 89. Kb4 Tc7 90. Td1 Ld4 91. Kb3 Kd5 92. Tb1 Tc3+ 93. Kb4 Tc4+ 94. Kb3 Kc5 95. Ka3 Tc3+ 96. Ka2 Kc4 97. Tb7 Tc2+ 98. Kb1 Th2

Vanaf dit moment ben ik de tablebases gaan controleren hoe het zit met onze spelvoering. Hier blijkt dat wit maar één goede zet heeft om remise te kunnen maken! Achteraf gezien verdiende 98…Kd3! de voorkeur. Ik kwam er pas later in de partij achter dat mijn koning op dit mooie veld d3 moet komen. Toen mij dat lukte, had ik al veel zetten verloren. Overigens is de stelling nog remise.
99. Tf7□
Lc3 100. Kc1 Kb3 101. Kd1?

Deze zet verliest echter geforceerd. Zwart kan in 23 zetten winnen.
101…Td2+! 102. Kc1
102…Te2?
De enige zet die wint is: 102…Td3! 103. Tf1 [103. Tb7+ Lb4 104. Tb8 Td7 105. Tb5 (105. Tb6 Te7!) 105…Tc7+ 106. Kd1 Te7] 103…Lb2+ 104. Kb1 (zie analysediagram)
en nu het mysterieuze 104…Le5 105. Kc1 Ld6 106. Kb1 Lf4 107. Ka1 Ld2 108. Kb1 Te3 109. Td1 Te2 110. Tf1 Tg2 111. Th1 Lc3 112. Kc1 Ta2 en het is gepiept.
103. Tb7+ Kc4 104. Td7?
Verliest wederom (in 38 zetten). Het gaat te ver om dit verder uit te diepen. Als het u interesseert, kijkt u dan eens op de Tablebases van bijvoorbeeld Shredder. 104. Kb1 is remise en nog een paar andere zetten.
104…Th2
Nu kon ik weer op ingenieuze wijze de winst binnenhalen. Hoe dat gaat, is wederom heel erg lastig. 104…Ld4! 105. Tf7 Kc3! 106. Kb1 Tb2+ 107. Ka1 Tb8 108. Tc7+ Kb3+ 109. Kb1 Le3! 110. Td7 Kc3+ 111. Ka2 Ta8+ 112. Kb1 Ld4 113. Th7 Tb8+ 114. Ka2 (zie analysediagram)
114…Le5! Tja, dit soort zetten zijn erg lastig te bedenken tijdens een partij, met weinig tijd op de klok. De loper dekt cruciale velden op h2 en c7. 115. Th3+ Kc4 116. Tb3 Tf8 117. Ta3 Tf1 118. Ta4+ Kc3 119. Tg4 Tf2+ 120. Ka3 Ld4 121. Ka4 Kc4 122. Tg3 Tf7 123. Tg5 Tb7 124. Th5 Tb2 125. Th3 Lf2 126. Tf3 Lc5 127. Tf4+ Ld4 128. Tf3 Tb4+ 129. Ka3 Tb6 130. Ka2 Tb2+ 131. Ka3 (zie analysediagram)
131…Te2! Waarom de toren nu juist naar dit veld moet, blijkt op de volgende zet! 132. Ka4 (zie analysediagram)
[132. Tf4 Te1] 132…Le3!! Dit is wat Philidor ooit bedacht heeft! Het mat is ondekbaar.
105. Tf7 Kb3 106. Kd1?
Verliest in 23 zetten. 106. Td7 is remise.
106…Td2+ 107. Kc1 Te2?
Geeft de winst weer weg. Zie varianten hierboven.
108. Tb7+ Lb4 109. Td7□
Hij vindt weer de enige zet!
109…Te1+ 110. Td1 Te8 111. Td7 Te3 112. Td8 Te7 113. Td5 Lc3 114. Td8 Te1+ 115. Td1 Te2 116. Td7 Kc4
117. Td8?
Deze zet verlliest in 38 zetten… We besparen u hoe dat moet.
117…Tg2? 118. Td7 Ld4 119. Th7 Kb3 120. Td7?
Deze verliest in 23 zetten. 120. Kd1! is remise.
120…Kc3! 121. Tc7+ Kd3
Eindelijk heb ik mijn koning op dit mooie veld staan, maar het heeft (te) lang geduurd.
122. Kb1 Tb2+ 123. Kc1 Tb8!
124. Tc2??
Verliest heel snel en daardoor winnen wij de wedstrijd! Na het hardnekkige 124. Kd1 is weer de stelling van Philidor bereikt. Maar het wrange is dat door mijn geaarzel ik de winst niet binnen de 50-zetten had kunnen binnenhalen. De snelste weg naar de winst gaat als volgt: 124…Tg8 125. Te7 Tg2 126. Te8 Tb2 (zie analysediagram)
127. Tc8 [127. Kc1 Tb5 128. Td8 (128. Tc8 Le3+ 129. Kd1 Tb1+) 128…Ta5 129. Tb8 Th5 130. Kb1 Th1+ 131. Ka2 Ta1+ 132. Kb3 Tb1+ 133. Ka4 Txb8] 127…Lb6! (zie analysediagram)
Dit is een van de moeilijkste zet om te vinden! 128. Tc6 De toren moet nu naar de zesde rij. [128. Kc1 (zie analysediagram)
Het is telkens dit veld dat van belang is. 128…Tb5! 129. Kd1 Tf5 130. Te8 La5 131. Kc1 Tb5! en tegen de dreiging …Ld2+ valt niets meer te bedenken.] 128…Le3 129. Td6+ Ld4 130. Tc6 (zie analysediagram)
130…Td2+! Dit tussenschaakje doet het hem1 131. Kc1 [131. Ke1 Tg2! Nu weer de switch naar de andere kant omdat de toren niet via veld d6 er tussen kan.] 131…Tg2 132. Kb1 Tb2+ 133. Kc1 Tb5 134. Td6 (zie analysediagram)
[134. Kd1 verliest nu heel snel vanwege weer die mooie loperblokkade. 134…Lc5] 134…Ta5 en nu kan de witte toren niet meer op de b-lijn komen.
124…Le3+
124…Le3+ 125. Kd1 Tb1+ 126. Tc1 Txc1#
0-1

Na deze spannende ontknoping sloten enkele Venlonaren aan (of was het andersom?) bij de maaltijd bij de Griek, alwaar in zeer gemoedelijke sfeer anekdotes en raadsels werden uitgewisseld, wilde plannen de revue passeerden en gezelligheid hoogtij vierde. Hopelijk lukt het ons de volgende wedstrijd om ook in een uitwedstrijd tot scoren te komen!

 

De persoonlijke uitslagen:

De Stukkenjagers 1

Venlo 1

Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2167 Smith, T. (Thijmen) 2224 z-w 1 – 0
Nabuurs, M. (Mart) 2273 NO 0 w-z 1R – 0R
Becx, C. (César) 2103 Nabuurs, J. (Joep) 2314 z-w 0 – 1
Beukema, S.O.R. (Stefan) 2380 Orlov, A. (Andrey) 2512 w-z ½ – ½
Grooten, H.C.A. (Herman) 2188 Gool van, R. (Rudi) 2222 z-w 1 – 0
Baselmans, L. (Luuk) 2266 Strijbos, M.S. (Maarten) 2329 w-z 1 – 0
Baselmans, S.W.A. (Sam) 2206 Fehmer, C. (Carsten) 2101 z-w ½ – ½
Kalle, E.C.G. (Erwin) 2061 Busch, C. (Christian) 2104 w-z 0 – 1
Beukema, O.J.H. (Henk Jan) 2000 Gool van, H. (Henk) 2119 z-w 0 – 1
Dignum, E. (Erik) 1987 Mertens, F.P.W.M. (Frans) 1919 w-z ½ – ½
Gemiddelde Rating: 2163 Gemiddelde Rating: 2205 5½-4½

(Alle foto’s zijn van Frans Peeters)

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.