Momentum, corona en keuzes in Schakend Nederland

Beste schaakliefhebbers,

Om te beginnen willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het delen van opvattingen en zeker ook ideeën m.b.t. de toekomst van Schakend Nederland. Voor bestuursleden en de collega’s op ons bondsbureau zijn posts soms confronterend maar altijd waardevol.

We hebben bijna 20.000 leden en er zijn naar schatting 200.000(!) schaakliefhebbers in Nederland. We verkeren in de voor veel sporten benijdenswaardige positie dat er elke dag nieuwe liefhebbers en nieuwsgierigen bijkomen. Onze leden zijn de basis, de andere liefhebbers en nieuwsgierigen zijn een belangrijk deel van onze toekomst.

Dankzij bijzondere initiatieven door bijzondere mensen raken elke dag meer mensen in Nederland geïnteresseerd in ons prachtige spel. Een paar voorbeelden met ook alvast excuses voor de vele inspirerende voorbeelden die we hier niet noemen:

Mustapha met zijn schaakschool in de Indische buurt in Amsterdam – Jesus die ons landschap verfraait met ‘zijn’ schaaktafels – Buurtschaak in Haarlem – veel bijzonder mooie andere schoolschaak initiatieven door heel Nederland – SG King – onze ChessQueens – de kinderschaakboeken van JoyceAnish online –  GC Teambattles – etc. etc.

Daar komt The Queen’s Gambit op Netflix bij, waardoor volgens de BBC ineens vijfmaal meer mensen online schaken dan daarvoor. (Luister en kijk ook naar het interview van Maaike Keetman bij Humberto en kijk ‘M’ terug van afgelopen donderdag!). De lijst wordt elke dag langer, schaken heeft duidelijk momentum.

10 jaar geleden bestond geen van deze initiatieven. Nu zorgen ze voor groeiend enthousiasme, elke week, door het hele land. Schaaksite is een ander treffend voorbeeld. Schaaksite is niet ontstaan op basis van iets dat er al was. Schaaksite is ontstaan op basis van iets dat er niet was. En talloze liefhebbers hebben er dagelijks plezier van.

Als gevolg van corona hebben we minder leden en dus ook (aanzienlijk) minder geld. We zijn een gezonde sportbond en dat willen we blijven. Onze toekomst is knap onzeker en dus hebben wij gekozen voor ‘better safe than sorry’. We hebben bepaalde kosten teruggebracht om gezond te blijven aan de ene kant maar óók om te kunnen investeren in wat nodig en kansrijk is aan de andere kant.

Schaakverenigingen in het hele land hebben het moeilijk. Ledenaantallen lopen terug, clubavonden zien er (als ze al doorgaan) anders uit en er zijn veel vragen rondom passende corona-maatregelen. We hebben een unieke verenigingsstructuur in Nederland, kwetsbaar én kostbaar. Dus is het belangrijk dat we juist in deze tijd onze verenigingen ondersteunen met alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben. In de begroting hebben we hiervoor expliciet ruimte gemaakt.

We willen óók gebruikmaken van het momentum dat we hebben, het aantal liefhebbers en nieuwsgierigen groeit. We willen interessant zijn voor die groepen. Zó interessant dat ze zich inderdaad aan ons willen verbinden. We denken dat het een belangrijke taak is van onze schaakbond om waar we dat kunnen, actief te ondersteunen en mee te bouwen aan een bloeiende én groeiende schaakgemeenschap.

Dan moet je moeilijke keuzes maken. Sommige kosten (tijdelijk) verminderen. Om onze financiële positie gezond te houden maar ook om geld vrij te maken om clubs te ondersteunen én tenslotte actief te bouwen aan een groeiende schaakgemeenschap waarbij we het momentum zo goed mogelijk proberen te gebruiken.

Schaakmagazine wordt geheel of gedeeltelijk gelezen door duizenden leden. We hebben de kans om deze en andere goede artikelen te delen met 200.000 mensen. We willen dat graag vanaf 2021 gaan doen. Dat is een belangrijk deel van de basis van de (Ver)binding (een prominent doel ook in ons meerjarenbeleidsplan). We willen niet de vorm, ‘Schaakmagazine op papier’, één op één doorvertalen naar een nieuwe vorm zoals ‘digitaal Schaakmagazine’. We zijn ervan overtuigd dat we dan kansen missen. We zetten dus in op vernieuwing in online-communicatie voor zowel onze leden als voor de 200.000 liefhebbers, betrokkenen en aanstaande liefhebbers. 2021 wordt een overgangsjaar waarin er minimaal één fysiek Schaakmagazine zal verschijnen, en er vol wordt ingezet op online alternatieven. Daarbij blijven we trouw aan de kerntaken van de KNSB, maar dan wel in een modern jasje.

Kort samengevat. We bedanken je voor je betrokkenheid, meningen én ideeën! Er is minder geld en we vinden dat we daarop moeten anticiperen. Door bepaalde kosten te verminderen en op andere onderdelen juist te investeren in wat nodig én kansrijk is. We denken dat deze tijd vraagt om initiatief van onze kant. We helpen onze clubs om de corona schade te beperken en we willen zó interessant zijn dat liefhebbers en nieuwsgierigen zich willen verbinden. Met ons als Schaakbond, met de verenigingen, met elkaar… We laten daarbij ook iets belangrijks los, maar niet zonder de essentie ervan sterker te laten terugkomen. We hebben de precieze vormen van de veranderingen inderdaad nog niet uitgewerkt, niet in beton gegoten. Dat doen we graag samen met jullie en allerlei andere liefhebbers en betrokkenen, ná goedkeuring van de Bondsraad op 28 november a.s. We rekenen op alle schaakliefhebbers om samen tot geweldige ideeën te komen!

Met hartelijke groeten,

Het bestuur van de KNSB: Daniëla Mikkers, Iozefina Werle, Dirk Hoogland, Erik Mijnheer, Frank Lommers, Ivar Heine en onze nieuwe beoogd voorzitter, Bianca de Jong-Muhren.

30 Reacties

 1. Avatar
  Eric César van 't Hof 23 november 2020

  Mijn complimenten aan het bestuur voor het feit dat ze met dit artikel naar buiten treden en een toelichting geven op het onderdeel in de nieuwe begroting dat zoveel vragen heeft opgeroepen. Het papieren Schaakmagazine wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt ingezet op online communicatie waarmee in potentie 200.000 schaakliefhebbers in Nederland bereikt kunnen worden. Ik begrijp de overwegingen nu beter.

  Het blijft in mijn optiek wel een experiment waarvan ik de kans op succes niet zou durven in te schatten. Er zal vol worden ingezet op online alternatieven. Ik ben zeer benieuwd naar de praktische uitwerking daarvan en vooral naar de vraag in hoeverre deze vernieuwing zich zal onderscheiden van de reeds bestaande websites zoals schaken.nl, schaakbond.nl, schaaksite.nl, schaakmatties.nl, chessity.com, chess.com en lichess.org.

  • Avatar
   KNSB bestuur 24 november 2020

   Beste Eric César, dankjewel voor je bericht.

   Fijn dat ons bericht meer achtergrond heeft gegeven. Wij begrijpen je vragen en overwegingen heel goed. Wij hebben dezelfde. We starten met een basis die we ‘elke dag een beetje beter’ maken. We hebben er vertrouwen in dat we dat met succes kunnen doen als het ons lukt om goed in contact te zijn met onze ‘doelgroepen’.

   Er zijn al heel veel goede en populaire ‘online aanbieders’ zoals je terecht aangeeft. We gaan zeker niet concurreren met deze aanbieders. We kunnen een voorbeeld nemen aan aanbieders en we kunnen wellicht ook samenwerken met ze. We nemen de tijd om goed te bepalen hoe we het moois dat er is kunnen ‘gebruiken’ of combineren met wat we zelf mogelijk toe te voegen hebben zoals we dat nu ook al doen met Schaakmagazine.

   Nogmaals dank en met hartelijke groeten, namens het bestuur, Frank Lommers

    

    

    

    

 2. Avatar
  ayacucho 23 november 2020

  Ik zie met Iozefina Werle en Bianca de Jong-Muhren 2 topschaaksters in het bestuur, dus dat gaat helemaal goed komen.

 3. Avatar
  Ebe Reitsma 24 november 2020

  Probleem van deze aanpak is, dat een bestaand bindmiddel wordt weggegooid voordat het nieuwe bindmiddel er is.

  Ik bezoek de website van de Bond voor competitie uitslagen en soms de ratinglijst. Maar on line schaken, het volgen van internationale toernooien en het bekijken van instructiefilmpjes doe ik via websites die niets met de KNSB te maken hebben.  Als ik wil weten wat er in de Nederlandse schaakwereld speelt ga ik naar de schaaksite. De KNSB moet dus nog een behoorlijke inhaalslag maken. Zou het niet een idee zijn te kiezen voor een geleidelijke overgangsstrategie en eerst on line iets stevigs op te zetten voordat het papieren bindmiddel wordt afgeschaft?

 4. Avatar
  Pieter Priems 24 november 2020

  Kijk, daar kan ik me helemaal in vinden!

  Bijvoorbeeld het NK was moeilijk te volgen. Ik kon (kan) geen site met de partijen vinden en de live stream deed het soms niet en had hiaten. Het kan zoveel beter. Dus Bond zorg dat de basis goed is (je primaire taken) en werk aan de toekomst.

 5. Avatar
  Jan Willem Duijzer 24 november 2020

  Goed hoor zo’n openhartige vorm van communicatie. Geeft vertrouwen. Ik sluit me wel graag aan bij het pleidooi voor een goede website. Die hoeft niet geweldig sexy te zijn, maar verse en interessante content zijn heel belangrijk (kijk maar naar Schaaksite). Ook zaken als een goed doorzoekbaar archief van het bondsblad (laat dat door het MEC maken…), het opzoeken van ELO rating etc. zijn erg belangrijk.

 6. Avatar
  HansJGdeLange 24 november 2020

  Dank voor dit bericht. De tijd van oude besturen met boeiende bemanning is passé: waar zijn Herman Hamers, Sytze Faber & Harrie Mühren? Of Kees Schrijvers met zijn lovenswaardige NK rapids in Hellevoetsluis? Ik ben oud geworden, maar zie de geweldige omkering en die is goed.

  Wat gebeurt er veel goeds. Ook het NK Internetschaak zondag jl droeg daar aan bij.

  Vandaag contact gehad met Koos Stolk, voor mij een eeuwig meta-toezichthouder zwevend boven het bestuur & Lise ten Holder, jong, bruisend de leerlingen van scholen betrekkend bij schaken. Ook in ‘achterstandswijken’.

  Waarom? Ik verblijf in het oosten. Kwam in Nieuw Heeten in een café, recent. In Covid tijd. Midden in het café, café Vosman, stond een schaakbord met de stukken in de startopstelling. De caféhouder bleek een liefhebber, zonder ooit een tegenstander. Van dat idee hielp ik hem af, geholpen door diens eega, die de biertjes aanbood.

  Het werd een band voor het leven en we besloten tot een evenement. Voor basisschoolkinderen in de regio. Maar hoe pak je dat aan?

  Dan bel je Koos. Koos Stolk, een ruim zestigjarig instituut. Te Haarlem. Woont en slaapt in het bondsbureau dat hij bezet houdt. Alleen. Hij verwijst me, voor het vervolg op Netflix’ Chess gambit, naar Lise ten Holder.

  En wie van schaken houdt, van de betekenis ervan voor kinderen en voor wijken, ook voor achterstandswijken, of zoals ik in Salland temidden van groen, korhoenders en zandhagedissen, maar vooral van kinderen die het woord schaken nauwelijks kennen, maar het leuk vinden, die vindt er goud.

  Via sportaccoorden, stichtingen buurtschaak, webinars, trainersplatform: ieder actief lid wordt op z’n of haar wenken bediend.

  Lof aan deze generatie bestuurders en aan de huidige schaakbond. Succes!

 7. Avatar
  Govert Pellikaan 25 november 2020

  Zo’n brief, open en vriendelijk, is natuurlijk prijzenswaardig. De schaakbond kan ook rekenen op flinke sympathie binnen de schaakcommunity, schat ik in. Toch zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de beleidskeuzes.

  Zo lezen we in de begroting “Doel bij communicatie en marketing is versterking van de verbinding met de 20.000 leden.” Het afschaffen van Schaakmagazine is een regelrechte tegenstelling hierop. Online communicatie gaat de verbinding die je via zo’n blad hebt niet vervangen, laat staan versterken.

  In de brief staat: “Dus is het belangrijk dat we juist in deze tijd onze verenigingen ondersteunen met alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben. In de begroting hebben we hiervoor expliciet ruimte gemaakt.” Die ruimte is inderdaad expliciet, maar de lastpost is wel gekort van 23.000 naar 10.000. Voor Ledenwerving en -behoud gaat het van 20.000 naar 10.000, terwijl het ondersteunende kadervorming wordt stilgezet en op de begroting van 45.000 naar nul gaat. Zo klinken de sympathieke woorden van het bestuur financieel bekeken een beetje hol. Put your money where your mouth is, als ik op twitter zat gooide ik hem erin.

  Er gaat veel geld naar communicatie, op zoek naar ‘Stakeholders’ en een verbinding met de schaakcommunity. Dit terwijl de begrote sponsorbaten op nul zijn gezet. Mij lijkt een belangrijk doel van het zoeken van exposure, werken aan je uitstraling, connecten met liefhebbers via social media, misschien dat je als schaakbond interessant wordt voor sponsors? Opdat je meer binnenhaalt dan je uitgeeft, een beetje zoals reclame werkt. Wel veel uitgeven, niets binnenhalen. Interessant concept.

  Sowieso is die hele fascinatie met de niet-leden van de KNSB wat vergezocht. Gaat het niet vooral om de leden die je hebt? Zo heb ik eens geflyerd toen Tata in Groningen op bezoek was. Duizenden schaakliefhebbers kwamen kijken. Honderden flyers uitgedeeld. Niemand van deze liefhebbers is daarna op de club langsgekomen, laat staan lid geworden. Het zijn 2 groepen: je hebt schakers, en je hebt schaakliefhebbers. Mijn idee zou zijn: schaakbond, richt je op de schakers.

  Tenslotte nog even de investeringen in Schaakmatties. Vorig jaar nog stelde het bestuur dat het aantal kinderen naar 15.000 zou gaan. Het was al 3.000. Nu zegt ze doodleuk dat dat onzinnig was, en dat we dat eigenlijk al die tijd best hadden kunnen weten. Daarbij komt de mededeling dat het aantal kinderen nu staat op 2.000, een daling van 1.000. Omdat dit een online activiteit is, en dus sowieso goed, gaan we ook hierin weer investeren!

  Een gezonde schaakbond: graag. Maar dan wel één met oog voor de schakers.

   

  ps Er wordt gevraagd om ideeën: Maak het clubs mogelijk om leden een veel aantrekkelijker lidmaatschap aan te bieden, door de KNSB-afdracht niet verplicht te stellen voor leden die alleen intern spelen en geen interesse hebben in een rating. Dit zou de vitaliteit van sommige clubs aanzienlijk versterken, en maakt een concrete verbinding van clubs met de grote groep schaakliefhebbers mogelijk. Is dat niet precies wat de schaakbond voorstaat?

 8. Avatar
  Eric César van 't Hof 25 november 2020

  In het bestuursartikel is er bij nader inzien één aspect dat voor mij nog onduidelijk is. Het gaat om het volgende:

  Schaakmagazine wordt geheel of gedeeltelijk gelezen door duizenden leden. We hebben de kans om deze en andere goede artikelen te delen met 200.000 mensen. We willen dat graag vanaf 2021 gaan doen. Dat is een belangrijk deel van de basis van de (Ver)binding (een prominent doel ook in ons meerjarenbeleidsplan). We willen niet de vorm, ‘Schaakmagazine op papier’, één op één doorvertalen naar een nieuwe vorm zoals ‘digitaal Schaakmagazine’. We zijn ervan overtuigd dat we dan kansen missen.

  Uit deze tekst zou je kunnen opmaken dat er een keuze is tussen enerzijds “Schaakmagazine op papier” en anderzijds een “digitale Schaakmagazine”. Maar in werkelijkheid is het “Schaakmagazine op papier” natuurlijk ook al lang gedigitaliseerd. Het wordt vanuit die digitale bron alleen nog maar op papier afgedrukt en naar de leden verstuurd.

  Maar er is geen enkel beletsel om beide te doen: zowel op papier naar de leden sturen zoals tot dusver gebruikelijk én tegelijkertijd de digitale versie van Schaakmagazine beschikbaar stellen op één van de websites van de schaakbond, bijvoorbeeld schaken.nl.

  Op die manier blijven de huidige tevreden leden hun geliefde Schaakmagazine thuis ontvangen én tegelijkertijd kunnen via de schaken.nl die 200.000 schaakliefhebbers ook worden bediend met de digitale versie van Schaakmagazine.

  Is dit een vreemd voorstel? Welnee, de dambond doet dit al 17 jaar.

   

  • Avatar
   ayacucho 27 november 2020

   en als Schaakmagazine beschikbaar is op schaken.nl maak je tegelijkertijd een artikel aan op Schaaksite.

 9. Avatar
  KNSB bestuur 27 november 2020

  Hartelijk dank weer voor jullie opvattingen, ideeën en suggesties! Een aantal aspecten zie je daarin vaker terug en daar staan we graag nog even bij stil.

   

  De stelling dat je geen oude schoenen moet weggooien voor je nieuwe hebt, wordt breed gedeeld door regionale en speciale bonden, ons bondsbureau en ook hier op Schaaksite. Wij hebben op basis van o.a. een amendement van de SGA, een aangepast voorstel gedaan waarbij we Schaakmagazine blijven uitgeven. Nog 1 keer fysiek en daarna als pdf. Wanneer de eigentijdse online varianten die we willen ontwikkelen een goede vervanger zijn, kunnen die in plaats van de pdf worden ingezet. Óf en wanneer dat gebeurt, is aan de bondsraad, lees, de leden.

   

  We gaan ‘van bekend naar nieuw’. De kwalitatieve content (van Schaakmagazine) blijft. Het bereik wordt groter en de mogelijkheden worden óók groter door van een fysiek blad naar internet te gaan. Artikelen uit Schaakmagazine zouden we bijvoorbeeld ook tussentijds kunnen verspreiden via mail of posts op Twitter, Instagram en Facebook. Je krijgt dan berichten van jouw voorkeur en elke maand zouden we de best bekeken artikelen gebundeld kunnen aanbieden. Daarmee heb je wat we nu kennen niet terug, maar er komt iets anders voor in de plaats.

   

  Op bepaalde onderdelen geven we minder uit en we zetten (een aanzienlijk bedrag) in op ‘vernieuwing’. Dat klopt. Doel daarbij is dat de vernieuwing verbeteringen geeft op de verschillende deelterreinen. We zouden bijvoorbeeld een campagnesite kunnen maken voor een nieuw Nederlands studentenkampioenschap en iedere student in Nederland via sociale media uit kunnen dagen mee te doen via voorrondes om te eindigen met 100 finalisten in een mooi fysiek toernooi. Als schaakgemeenschap ben je dan interessant voor sponsoren in de hoogwaardige (kennis)dienstverlening omdat je inhoudelijk en op passie verbinding hebt met een voor hen belangrijke doelgroep. In dit fictieve voorbeeld komt de vernieuwing zowel ten goede aan ledenwerving als sponsoring.  Je kan ook een campagnesite maken en sociale media inzetten om ouders te werven die training willen geven op scholen op basis van de prachtige tools die we daarvoor hebben in Nederland. In dat geval zou je de vernieuwing inzetten voor schoolschaak en kadervorming.

   

  Ons clubleven staat onder druk, zeker ook als gevolg van corona. We moeten na blijven denken over ons aanbod, de formules. De KNSB is er voor onze leden én onze (andere) liefhebbers. Zonder aanwas, de andere liefhebbers, kan een club niet bestaan. En zonder clubs hebben veel leden geen reden om ‘lid’ te zijn. De KNSB heeft overigens duizenden individuele leden. Dat is ook een belangwekkend gegeven.

   

  Fijn dat we elkaar blijven prikkelen met ideeën, luisteren naar elkaar en leren van elkaar.

   

  Met hartelijke groeten,

  Het bestuur van de KNSB; Daniëla Mikkers, Iozefina Werle, Dirk Hoogland, Erik Mijnheer, Frank Lommers, Ivar Heine en onze nieuwe beoogd voorzitter; Bianca de Jong-Muhren.

  • Avatar
   Govert Pellikaan 03 december 2020

   Ik ben wel benieuwd naar die duizenden individuele leden, die samen een belangwekkend gegeven vormen (tegenover de 20.000 clubleden). In de cijfers zie ik een paar honderd leden op zijn hoogst. Of bedoelen jullie de 2.000 schaakmatties? Of de leden van KNSB op chess.com?

   [1.000 begroot voor ratingleden á 7,50 -> 133,333 ratingleden. 9.000 begroot voor individuele leden á 43,91 -> 205 individuele leden.]

   • Avatar
    Eric César van 't Hof 04 december 2020

    Volgens een recente telling die mij onder ogen is gekomen zijn er 2889 “individuele leden”. Zie tabel hieronder. In hoeverre die uitgesplitst zijn naar “persoonlijke leden”, “ratingleden”, “internetleden”, etc. is mij niet bekend.

    FSB 556

    NOSBO 835

    SBO 736

    OSBO 2037

    SGS 2269

    SGA 1385

    NHSB 1902

    LeiSB 838

    HSB 1153

    RSB 1684

    ZSB 407

    NBSB 1621

    LiSB 646

    NSVG 29

    NBvS 33

    NBC 116

    CSVN 97

    ARVES 6

    Ind.Leden 2889

    Totaal 19239

    • Avatar
     Govert Pellikaan 04 december 2020

     Toch vind ik dat nu juist wel interessant. Wie zijn deze leden? En waar vind ik hen in de begroting terug?

    • Avatar
     Eric César van 't Hof 04 december 2020

     Ik begrijp nu wat je bedoelt. In de begroting staan de volgende contributies:

     €9000 van alle persoonlijke leden à €43 geeft 209
     €7000 van alle schoolschaakleden à €7,50 *) geeft 933
     €2000 van alle ratingleden à €7,50 geeft 267

     Dat zijn bij elkaar 209 + 933 + 267 = 1409 individuele leden die contributie betalen.

     Dan zouden er daarnaast ook nog 1480 individuele leden moeten zijn die geen contributie betalen en derhalve niet in de begroting voorkomen. Of bovenstaande berekening klopt niet. Het enige getal dat ik heb gegokt is de €7,50 van de schoolschaakleden. Ik veronderstelde dat hiermee de schaakmatties mee worden bedoeld, maar misschien is dat niet zo.

     Als we de schoolschaakcontributie beschouwen als een onbekende in deze vergelijking, dan kom ik tot het volgende:

     (1) aantal individuele leden is 2889
     (2) aantal persoonlijke leden is 209
     (3) aantal ratingleden is 267
     (4) aantal schoolschaakleden is (1) – (2) – (3) = 2413

     Die 2413 schoolschaakleden betalen samen €7000 contributie, oftewel €2,90 per lid. Nee, dat kan ook niet kloppen, dat bedrag is onwaarschijnlijk laag.

     Ik kom er niet uit.

     • Avatar
      Govert Pellikaan 04 december 2020

      De begroting die ik heb gezien geeft idd 2.000 voor de ratingleden, en niet 1.000 zoals ik hierboven zei. Maar de schoolschaakleden staan op 0. Dus die doen niet meer mee voor de telling. Blijven over de 200 individuele leden, en die 267 ratingleden.

    • Avatar
     Eric César van 't Hof 04 december 2020

     Maar waar zijn die andere 2400 leden dan gebleven?

 10. Avatar
  Paul-Peter Theulings 28 november 2020

  Een ingebouwd naspeel applet in het nieuwe format vind ik wel goed idee.

  Zolang het nog PDF is vind ik een pgn link met alle partijen en fragmenten per nummer wel handig, en die link zal ook in het nieuwe format handig blijven.

 11. Avatar
  Eric César van 't Hof 01 december 2020

  Op schaakbond.nl staat een kort verslag van de bondsraadvergadering op 28 november. Daarin lees ik het volgende:

  Frank Lommers – waarnemend voorzitter tot de installatie van Bianca de Jong – legde uit dat het erom ging geld vrij te maken voor een plan dat het bestuur pas een paar weken voor de indiening van de begroting had ontwikkeld. Na wikken en wegen was besloten het plan direct in de begroting op te nemen, anders zou er weer een jaar overheen gaan. 

  Een paar weken geleden is er dus een plan ontwikkeld, wat heeft geleid tot de noodzaak om Schaakmagazine op papier af te schaffen. Even verder in het verslag staat dan:

  Lommers gaf toe dat de plannen in dit stadium nog weinig uitgewerkt zijn; dat moet in het komende half jaar gaan gebeuren. 

  Dit verbaast mij. Kun je al spreken van een “ontwikkeld plan” wanneer dit nog niet is uitgewerkt? Is het niet nauwkeuriger om dit een “idee” te noemen? En in aansluiting hierop – rechtvaardigt zo’n idee het afschaffen van een bijna 150 jaar oud gebruik om aan leden van de schaakbond een papieren bondstijdschrift toe te zenden?

  Niettemin is dit voorstel met een ogenschijnlijk ruime meerderheid door de bondsraad aangenomen: 74 vertegenwoordigde stemmen voor, 63 tegen, 3 onthoudingen.

  Deze stemmen zijn verdeeld per bond. Maar sommige bonden hebben meer leden dan andere bonden. Ik heb me laten vertellen als je de stemming vertaalt naar het aantal leden, dat de stemming dan anders uitvalt, namelijk: 8800 leden vóór en 10200 leden tégen.

   

   

  • Avatar
   Erwin 01 december 2020

   @ Eric,

   De stemmen per bond zijn verdeeld naar gelang het aantal leden. Bonden met meer leden hebben meer stemmen. Staat allemaal keurig in artikel 14 van de statuten.

   De stemming heeft volgens mij gewoon plaatsgevonden overeenkomstig de statuten, dus wat is het probleem?

   Je gaat me toch niet vertellen dat je de wijze van stemmen van de bondsraad ter discussie wilt stellen omdat de uitkomst ervan je niet bevalt… Dat is meer iets voor de andere kant van de oceaan.

   • Avatar
    Eric César van 't Hof 01 december 2020

    De stemming is correct verlopen, die stel ik niet ter discussie. De informatie over het aantal leden (8800 respectievelijk 10200) is door het bondsbureau vastgesteld en het leek mij wel informatief om die hier te delen, als aanvulling op het verslag van de bondsraadvergadering.

    Wat betreft de statuten, daarin heb je helemaal gelijk. Deze dateren overigens niet uit 1873, het jaar waarin de schaakbond werd opgericht, maar zijn nog tamelijk recent vastgesteld op 19 december 2017. Iets minder dan 3 jaar geleden dus. In die statuten staat ook vermeld, in artikel 3.2.f, dat de KNSB er naar streeft één of meer schaaktijdschriften uit te geven.

    • Avatar
     Erwin 01 december 2020

     @ Eric

     Een tijdschrift (ook magazine, Engels) is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen.

     Geen probleem dus… De statuten zeggen niks over papieren versie.

     • Avatar
      Eric César van 't Hof 01 december 2020

      Volgens deze logica kan ook de competitie in zijn geheel worden verplaatst naar internet. De statuten zeggen niets over houten borden.

       

     • Avatar
      Erwin 02 december 2020

      @ Eric:

      Zo gek is dat niet lijkt me. De statuten geven aan wat men tracht te doen om het bij 3.1 genoemde doel te bereiken. De manier waarop staat er niet in. Beleidsvrijheid / uitvoering o.i.d. zou je het kunnen noemen.

      O ja, de statuten sluiten ook niet uit dat je met kunststof stukken speelt…

 12. Avatar
  Pi Unneke 01 december 2020

  Een inktzwarte dag in de Nederlandse schaakgeschiedenis. Hier gaan we nog heel veel spijt van krijgen.

 13. Avatar
  Dimitri Reinderman 01 december 2020

  Lommers gaf toe dat de plannen in dit stadium nog weinig uitgewerkt zijn”

   

  Dat verklaart waarom er (ik neem aan bewust) gekozen is om er een verhullend verhaal van te maken in plaats van heldere taal te gebruiken. Er zijn heel veel regels gebruikt, maar eigenlijk komt het neer op “We willen schaakmagazine afschaffen en een gedeelte van het bespaarde geld gebruiken voor iets online, maar we weten niet wat.” Maar als je het zo opschrijft, krijg je het vast niet door de bondsraad.

  Ik ben overigens niet per se voor- of tegenstander van afschaffen van de papieren Schaakmagazine, maar wel een voorstander van helder en duidelijk taalgebruik.

   

  Mocht het geen bewuste beslissing geweest zijn om het een verhullend verhaal te maken, dan snap ik niet dat niemand van de zeven ondertekenaars ingegrepen heeft.

 14. Avatar
  Eric César van 't Hof 01 december 2020

  Ieder goed plan begint met een goed idee. Maar om echt te kunnen spreken van een “plan” moet er mijns inziens wel veel meer zijn dan wat er nu op tafel ligt. Op zijn minst zou ik verwachten een doelstelling, kwaliteitseisen, acceptatiecriteria, mijlpalen en een tijdspad. Het kost natuurlijk tijd en dus geld om een dergelijk plan op te zetten. Ik had het logischer gevonden wanneer het bestuur eerst een eenmalig budget beschikbaar zou hebben gemaakt om dit plan te laten maken. En dan vervolgens dit plan inclusief begroting ter goedkeuring voor te leggen aan de bondsraad. Op die manier zou de bondsraad veel beter geïnformeerd zijn geweest om een dergelijk vérstrekkend besluit te kunnen nemen. Zoals het nu gaat lijkt het alsof de uitvoerder (ik veronderstel dat dit wordt uitbesteed) een carte blanche heeft gekregen om naar eigen inzicht iets te fabriceren. Is er dan nog een weg terug? Stel dat het resultaat tegenvalt, op welk moment kan de bondsraad dan nog ingrijpen en op basis waarvan?

 15. Avatar
  Eric César van 't Hof 02 december 2020

  @Erwin

  Je hebt gelijk dat er ook beleidsvrijheid en -uitvoering is en dat een publicatie van Schaakmagazine op internet nog steeds in de geest is van de statuten.

  Maar of dat ook verstandig is, is een andere vraag. De totale kosten van Schaakmagazine zijn op jaarbasis €82.000 lees ik in de begroting. Volgens een recente telling zijn er 19.239 leden. Laten we veronderstellen dat 15.000 hiervan Schaakmagazine ontvangen. Zes keer per jaar, dus in totaal 90.000 tijdschriften. Omgerekend €0,91 per Schaakmagazine.

  Maak ik hierbij een rekenfout? Zo niet, dan is dat toch vreselijk goedkoop? Kun je op een betere manier reclame maken voor de schaaksport? Ik had me kunnen voorstellen dat men er per editie nog een paar duizend extra afdrukt om die te kunnen verspreiden op scholen, in buurthuizen, bibliotheken, enzovoort.

  Enfin, dit is helaas verleden tijd.

   

 16. Avatar
  Erwin 02 december 2020

  @ Eric

  Als ik er vanuit ga dat jouw rekensom klopt dan vallen de kosten per blad inderdaad reuze mee.

  Het probleem is dat er, gezien de financiële situatie, iets moet gebeuren om de financiën op orde te houden. Dat zal uit de lengte of uit de breedte moeten komen, maar het gaat sowieso ergens pijn doen. Of het nu gaat om schaakmagazine, jeugdschaak, kadervorming, topschaak, etc. we gaan het op een of meerdere plekken merken. Dat is niet leuk, maar wel de realiteit.

  Gezien de berichtgeving vanuit de schaakbond denk ik dat het bestuur zich dat dondersgoed beseft en daar zorgvuldig mee omgaat.

 17. Avatar
  Eric César van 't Hof 02 december 2020

  @Erwin

  Als er iets moet gebeuren om de financiën op orde te houden, dan ligt het toch niet voor de hand om juist een extra (structurele) investering te doen in online activiteiten waarvan op dit moment nog onbekend is hoe die eruit gaan zien, noch wat de verwachte resultaten zijn?

  Als ik de twee achtereenvolgende begrotingsvoorstellen goed heb begrepen, wordt er in 2021 niet minder maar juist meer geld uitgegeven. Er wordt weliswaar bezuinigd op Schaakmagazine, maar tegelijkertijd wordt een hoger bedrag uitgegeven aan online activiteiten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.