Recensie: 1.e4! The Chess Bible – Justin Tan

Inleiding

Justin Tan (*1997) is een Australische grootmeester. 1.e4! The Chess Bible is zijn eerste schaakboek, maar eerder publiceerde hij al op Chess Publishing. In zijn boek behandelt Tan de varianten die minder vaak tegen 1.e4 gespeeld worden, maar waartegen niettemin een solide openingsrepertoire onontbeerlijk is, namelijk:

  1. Aljechin (1… Pf6)
  2. Nimzowitch (1… Pc6)
  3. Scandinavisch (1… d5)
  4. Pirc en Moderne systemen (1… d6 gevolgd door 2… g6)
  5. Philidor (1… d6 gevolgd door 2… e5)

Opbouw

In zijn voorwoord verwerpt Tan het idee dat wit vanaf het begin recht heeft op een openingsvoordeel en dat zwart degene is die voor een gelijke stelling zou moeten vechten. Dat neemt echter niet weg dat wit het zou moeten proberen, waarbij volgens Tan 1.e4 de beste mogelijkheid is. Hij raadt daarbij ook de scherpere varianten aan, want een agressieve benadering stelt zwart voor de meeste problemen. Dit type spel zal niet iedereen bevallen, maar aan de andere kant, wie een afkeer van tactiek heeft, zou überhaupt geen 1.e4 spelen.

Ook besteedt Tan – in tegenstelling tot vele andere schaakboeken – een deel aan de uitleg van zijn onderzoeksmethode. Zo analyseert hij altijd eerst partijen die door mensen gespeeld zijn, om daarna pas de engine(s) erbij te betrekken. Hij legt vervolgens uit dat hij bestaande schaakliteratuur kritisch benadert, hoewel later nergens in het boek hiernaar een verwijzing gemaakt wordt.

Elk van de vijf delen waarin het boek is onderverdeeld begint met een overzicht van de belangrijkste ideeën en concepten. De nadruk ligt daarbij op algemene principes en plannen waarnaar beide spelers streven en niet op zetvolgorde. Als laatste wordt de opbouw van de hoofdstukken uitgelegd. De hoofdstukken zelf behandelen de belangrijkste (zij-)varianten en elk sub-hoofdstuk wordt afgesloten met een modelpartij. Door deze verfijnde benadering, die we ook van de boeken van Herman Grooten gewend zijn, blijft er zowel aandacht voor de grote lijnen in de vorm van overzicht en concepten, als specifieke zetvolgordes en concrete varianten. Het verschil is echter dat Tan de varianten niet vanuit het perspectief van zwart behandelt, maar zijn publiek een kant-en-klaar repertoire voor wit aanbiedt.

Voorbeelden

Laten we kijken naar wat voorbeelden. Zo beveelt Tan tegen de Aljechin-verdediging het vierpionnenspel (5.f4) aan omdat zwart minder mogelijkheden heeft om hierop adequaat te kunnen reageren. Het nadeel van de Aljechin is immers dat zwart meteen het centrum opgeeft, vandaar dat wit meteen alles op alles moet zetten om dit vast te houden. Een fraai voorbeeld is de volgende stelling op bladzijde 13:

In tegenstelling tot het vaak gespeelde 14. Dc1 raadt Tan hier 14. 0-0 aan. Dit voelt ietwat tegennatuurlijk, maar als zwart hierna lang rokeert, dan is toch wit degene die vanwege zijn ruimtevoordeel voortreffelijke aanvalskansen heeft op de damevleugel.

Dan is er nog een interessante stelling op bladzijde 459:

Tans commentaar spreekt voor zich: ‘‘Stockfish gives White +1 here, whereas Leela is more conservative (at about +0.60). It is important to realize that Black cannot make any progress without weakening their position.’’ Dit zouden we met onze ene engine nooit hebben geconstateerd.

 

Conclusie

Justin Tan

1.e4 is een van de populairste schaakopeningen en zal dat waarschijnlijk wel zo blijven. Er is echter inmiddels al zo veel materiaal verschenen, dat je je kunt afvragen wat dit boek kan toevoegen – zeker als je je bedenkt dat veel informatie morgen weer verouderd is. Tan geeft dit ook toe in zijn voorwoord, waar hij beweert dat nieuwe engines als Leela Zero en andere vormen van kunstmatige intelligentie een ware revolutie zullen ontketenen wat betreft de manier hoe wij schaken. Niettemin zullen de meeste van zijn 450 pagina’s aan nieuwe ideeën nog wel even bruikbaar blijven.

Pas op de achterkant lezen we dat dit boek het eerste deel vormt van een drieluik, wat in het voorwoord niet eens wordt vermeld. Het blijft daarom onduidelijk hoe de serie er als geheel uit gaat zien. Ook een nawoord of conclusie ontbreekt. Het is begrijpelijk dat de auteur nog niet weet hoe de volgende delen eruit gaan zien en dat hij daarom flexibel wil zijn, maar aan de andere kant, enige uitlijning stimuleert de lezer om de andere delen aan te schaffen. Desondanks blijft dit boek zelfs als losstaand deel exemplaar, onder de noemer van minder vaak gespeelde varianten, een waardevolle aanvulling op het repertoire van de 1.e4-speler die al diverse boeken heeft over het Siciliaans, Frans, Spaans, Caro-Kann enzovoort.

 

Het boek is te bestellen via: thinkerspublishing.com/product/1-e4-the-chess-bible-volume-1-a-complete-repertoire-for-white/

Een uittreksel kan gelezen worden op: thinkerspublishing.com/wp-content/uploads/2021/03/1.e4.pdf

 

Titel: 1.e4! the Chess Bible – Volume 1 – A Complete Repertoire for White

Auteur: GM Justin Tan

Aantal bladzijden: 464

Uitgeverij: Thinkers Publishing

Prijs: € 33,95

Gepubliceerd: 2021

 

Link naar onze recensenten met hun recensies.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.