Leren leren van computers deel 2 met Matthew Sadler en Steven Giddins – “Re-engineering the Chess Classics”

De evolutie van computerschaak is altijd een grote fascinatie van mij geweest. De botsing tussen door mensen geprogrammeerde algoritmes en kunstmatige intelligentie werd naar een hoger niveau getild met de geboorte van AlphaZero, en later, Leela Chess Zero (Lc0), gevolgd door de met Neural Net-geïntegreerde Stockfish.

Matthew Sadler, naast Natasha Regan met wie hij het bekroonde boek “Game Changer” schreef (foto Lennart Ootes)

De opkomst van deze engines heeft me zowel geschokt als geïnspireerd. Het idee dat schaken, een spel dat zo diep in de menselijke cultuur is geworteld, zo drastisch kon evolueren door technologische innovatie, is opwindend en ontmoedigend tegelijk.

In oktober 2021 schreef ik een uitgebreide recensie over Matthew Sadler’s “The Silicon Road to Chess Improvement” – een boek dat diepgaand onderzoek deed naar computerschaak en de zetten van schaakengines. Ik was zeer geboeid door Sadler’s vermogen om de complexiteit van de algoritmes en de strategieën van de AI-engines op een toegankelijke manier te ontsluiten. Het boek schetste een beeld van hoe wij deze technologieën zouden kunnen gebruiken om ons eigen spel te verbeteren.

Sadler heeft, samen met Steve Giddins, hun inzichten naar een nieuw niveau getild in dit nieuwe boek “Re-engineering the Chess Classics”. In dit boek gaan Sadler en Giddins nog dieper in op de nuances van computerschaak, met een bijzondere focus op de invloed van AI op ‘de klassiekers’. Deze recensie zal zich richten op dit nieuwste werk, maar ik raad u aan om mijn eerdere stuk te lezen om een beter inzicht te krijgen in de achtergrond van deze technologieën en de impact die ze hebben gehad op het schaaklandschap.

Korte omweg

Zoals velen van jullie ongetwijfeld al weten, heeft ChatGPT een revolutionaire impact gehad op onze samenleving. Het behoort tot een specifieke categorie van kunstmatige intelligentie: taalmodellen. Hierdoor verwacht ik niet dat ChatGPT in de nabije toekomst (of ooit) meesterlijk zal gaan schaken. Het fundament van dit model is immers gericht op het voorspellen van het volgende woord in een reeks, niet op het uitwerken van schaakstrategieën. Zelf was ik niet zo overdonderd door de snelle opkomst en de veelbelovende mogelijkheden van ChatGPT als velen anderen leken te zijn. Dit komt omdat ik een soortgelijke doorbraak al eerder had gezien – Waar? Yep, in onze wereld – in de wereld van het schaken, met de komst van AlphaZero. Naar mijn mening staat ChatGPT tot tekstgeneratie zoals AlphaZero tot schaken stond.

Waarom zou ChatGPT nooit zo goed als onze schaakengines kunnen schaken?

ChatGPT is gebaseerd op de GPT (Generative Pretrained Transformer) architectuur. Het maakt gebruik van een vorm van machine learning genaamd unsupervised learning, waarbij het getraind wordt op grote hoeveelheden tekstgegevens en leert om tekst te genereren die statistisch gezien lijkt op zijn trainingsgegevens. Het model begrijpt de inhoud niet zoals mensen dat doen, maar gebruikt statistische patronen om mensachtige reacties te genereren.

De onderliggende architectuur van ChatGPT is een transformer, specifiek een transformer decoder, die inputs sequentieel verwerkt en outputs woord voor woord genereert. Het is een diep leermodel dat het belang van verschillende woorden bij het genereren van een reactie weegt.

AlphaZero is een computerprogramma dat een ander soort machine learning gebruikt, genaamd reinforcement learning, om bordspellen zoals schaken, shogi en Go te beheersen. AlphaZero leert niet van bestaande spel databases. In plaats daarvan speelt het spellen tegen zichzelf vanuit willekeurige initiële zetten, en na verloop van tijd, door een proces van trial en error, verbetert het zijn spel.

AlphaZero gebruikt een combinatie van diepe neurale netwerken en Monte Carlo Tree Search (MCTS). De neurale netwerken begeleiden de zoektocht naar de beste zet, terwijl MCTS helpt het model verschillende potentiële sequenties van zetten te verkennen. De neurale netwerken in AlphaZero bestaan uit vele lagen van kunstmatige neuronen die getraind zijn om de kans op winnen vanuit een bepaalde bordpositie te voorspellen.

Hoewel beide AI-modellen zijn, dienen ze verschillende doelen en gebruiken ze verschillende methoden. ChatGPT genereert mensachtige tekst door de kans op elk volgend woord in een zin te voorspellen, gebruikmakend van patronen geleerd uit enorme hoeveelheden tekstgegevens. Een schaak AI (als AlphaZero) daarentegen beheerst strategische bordspellen door verschillende sequenties van zetten te verkennen en de kans op winnen in te schatten, gebaseerd op patronen van eerdere – tegen zichzelf gespeelde – spellen.

Het is ook belangrijk om te verduidelijken dat, hoewel ChatGPT gebaseerd is op de waarschijnlijkheid van woorden die elkaar opvolgen, het de inhoud niet echt begrijpt zoals mensen dat doen. Het heeft geen overtuigingen, meningen of gevoelens. Het voorspelt alleen wat het volgende woord is op basis van patronen die het tijdens zijn training heeft geleerd.

Hetzelfde geldt voor AlphaZero. Het heeft geen menselijke kennis van de spellen die het speelt, en het begrijpt deze niet op de manier waarop een mens dat zou doen. AlphaZero vormt geen overtuigingen of meningen over de spellen; het leert gewoon patronen te herkennen en strategieën te ontwikkelen die het waarschijnlijker maken om te winnen.

Maar, waarom dan leren van deze engines, als ze toch niks begrijpen?

Het cruciale onderscheid tussen tekstgenererende AI en schaak AI is de objectiviteit van schaken. Het schaakspel, met zijn vaste regels en eindige mogelijkheden, leent zich veel gemakkelijker voor de algoritmische benadering van optimalisatie van AI dan de complexiteiten en nuances van taal en tekst. In essentie, er is geen ‘beste’ volgende woord – *eend – (dat is er wellicht wel, maar veel lastiger om te verzinnen) maar er is wel een theoretisch beste volgende zet. (*was dit het beste volgende woord? Wie weet…)

Dus, hoewel deze AI-schaakengines het spel niet ‘begrijpen’ op dezelfde manier als een menselijke speler dat zou doen, hebben ze toch een zekere mate van ‘kennis’. Ze zijn geprogrammeerd om patronen en sequenties te herkennen die statistisch gezien waarschijnlijk tot een overwinning leiden. Ze excelleren dus in het identificeren van zetten die de winstkansen maximaliseren. En, dat is precies wat schaakspelers willen toch? Winstkansen maximaliseren? Dit brengt mij dus precies bij de daadwerkelijke recensie.

Het boek dan eindelijk

Het is nu cruciaal voor ons om niet alleen te leren hoe we effectief kunnen omgaan met deze technologieën, maar ook om ze echt te begrijpen. In veel opzichten is dit net zo belangrijk als het begrijpen van de complexiteit van een schaakspel – we moeten de nuances kennen om volledig te kunnen waarderen en benutten wat deze revolutionaire ontwikkelingen ons kunnen bieden. Dit boek kan ons daar zeker bij helpen.

Sadler is een ware virtuoos in het interpreteren van de manoeuvres, tactieken en ‘overwegingen’ van schaakcomputers. Je zou hem kunnen beschouwen als een soort fluisteraar voor schaakengines. Precies om deze reden is zijn boek van grote waarde.

Persoonlijk kijk ik ook graag naar partijen tussen schaakcomputers (van TCEC), zittend voor het bord in een bijna meditatieve staat, alsof ik begrijp wat er op het bord gebeurt. Daar zie ik ze, StockFish tegenover Leela, hun Elo-rating is zo hoog dat ze als buitenaardse wezens aanvoelen. Ik bestudeer hun zetten, zie de evaluaties fluctueren en op de meest intrigerende momenten, wanneer de evaluatie verschilt, roep ik uit: AHA!, alsof ik de onderliggende strategie begrijp, maar dat is in werkelijkheid niet zo.

Dit is exact het moment waarop de expertise van Sadler zijn waarde bewijst. In wezen fungeert hij als een vertaler, die de zetten, de nuances en de ‘overwegingen’ van deze schaakengines – voor zover je die overwegingen kunt noemen – ontcijfert en overbrengt naar mijn begripsniveau. Hij is in staat dit te doen omdat hij niet alleen een bekwaam schaker is, maar ook een diepgaande kennis heeft van deze engines en veel ervaring met hen heeft opgedaan. Daarbij heeft Giddins ook natuurlijk geholpen, al ben ik minder bekend met hem.

Matthew Sadler en Steve Giddins hebben 40 grootmeesterpartijen uit de afgelopen 150 jaar geanalyseerd met behulp van deze AI-engines. Door menselijke beslissingen te vergelijken met die van de engines, leren ze ons waar zelfs de beste menselijke spelers fouten maken. De AI-engines zijn bijzonder nuttig om ons begrip van strategische en technische patronen te veranderen en om de keerpunten in dergelijke partijen aan te wijzen.

Voorbeeld

De eerste partij die ze bespreken is Anderssen versus Dufresne. Elk hoofdstuk begint met het schetsen van de context van de specifieke partij. “Dit is een van Anderssen’s twee meest beroemde partijen, de ‘Immortal game’ tegen Kieseritzky is de andere. Deze partij heeft door de jaren heen veel analyse aangetrokken, vooral vanwege de 19e zet van zwart. We hopen dat we nu eindelijk de vragen eens en voor altijd kunnen beantwoorden.” (Daarom spring ik even naar de 19e zet)…

19.♖ad1!

Anderssen zet een prachtige val op, die terecht slaagt en de reden is voor de populariteit van deze partij. Maar objectief gezien is de stelling slechts gelijk, volgens Sadler & Giddins.

Het alternatief was 19.♗e4, wat objectief gezien de beste zet van wit was, nog steeds met een kans op een licht voordeel: 19…♕h3 20.g3 ♖xg3+ 21.hxg3 ♕xg3+ 22.♔h1 ♗xf2 (als 22…♕h3+?, dan wint 23.♘h2)

A) Als 23.♖e2??, dan wint 23…♘d4;

B) 23.♗d5 ♗xe1 (23…♕h3+ 24.♘h2 ♗xe1 25.♖xe1 ♘e5 26.♗xb7 ♖xb7 27.♕a6 ♖b6 28.♕xa7 d6 29.fxe7 (½½ Dragon 3.2-Stockfish, Classics 2023) 24.♖xe1 ♘e5! 25.♗xb7 ♖xb7 26w.♕e4 ♕xf3+ 27.♕xf3 ♘xf3 28.♖xe7+ ♔d8 29.♖xf7 werd ook gespeeld in de Classics-match van de engines en eindigde in een remise (½-½ Stockfish-Dragon 3.2, Classics 2023). Het eindspel zou remise moeten zijn, bijvoorbeeld 29…d6 30.♖xh7 ♘g5 31.♖g7 ♖b5 gevolgd door …♖f5;

C) 23.♗xe7 23…♕h3+ 24.♘h2 ♗xe1 25.♖xe1 werd ook gespeeld door engines en eindigde in remise (½-½ Stockfish-Dragon 3.1, Classics 2022). Een eenvoudige remise voor de engines… Sadler & Giddins gaan nog een paar zetten door: 25…♕h4! (de enige zet: 25…♕xc3 26.♘f3 is winnend voor wit) 26.♕d1 (ook de enige zet om de balans te behouden tegen de dreiging van …♘xe7) 26…♘xe7 27.♗xb7 ♕xf6! 28.♗g2 ♖b2 en zwart heeft genoeg tegenspel om de balans te behouden: 29.♕g4 ♔d8 30.♘f3 ♕g6 31.♕h3 ♖b1 32.♕h4 ♖xe1+ en de engines vonden dit ook prima zo, aldus Sadler & Giddins.

19…♕xf3?

Sadler & Giddins: “Het nemen van materiaal werd destijds bijna gezien als een morele plicht, maar dit stelt Anderssen in staat om zijn geniale idee te tonen.”

A) De auteurs stellen dat er tientallen jaren van analyse zijn besteed aan 19…♖g4 en het lijkt een volkomen redelijke voortzetting voor zwart, hoewel het niet de topkeuze van de engines is. Wat nu wel een goede voortzetting is, is:

A1) 20.♖e4 ♖xe4 21.♕xe4 d6 22.♖e1 ♕g6 23.♕xe7+ ♘xe7 24.♖xe7+ ♔d8 25.♗xg6 hxg6 26.♗c1 ♗d5 27.h3 ♗xa2 28.♖e4 ♔g8 29.♗h6 ♗d5 30.♖h4 ♗xf3 31.gxf3 g5 (noodzakelijk om de zwarte koning te bevrijden voordat ♗g7 gebeurt) 32.♗xg5 ♗c5 33.♔g2 ♖b2 34.♖g4 (½-½ Dragon 3.2-Stockfish, Classics 2023). Gelijk voor de engines, nog steeds een scherp, ongebalanceerd eindspel voor mensen;

A2) 20.♗c4 werd door Stockfish aangegeven volgens de auteurs en leidt tot enkele complexe tactieken: 20…♕f5 21.♖xd7 ♔xd7 (21…♕xd7 22.♖xe7+ ♘xe7 23.♗xf7+ is het idee: 23…♔xf7 24.♘e5+ ♔xf6 25.♘xd7+; 21…♖xg2+ 22.♔xg2 ♕g4+ 23.♔f1 ♕h3+ 24.♔e2 ♕xd7. (bedreigt …♘d4+) 25.♕b5 ♘g6 26.♕g5 en de aanval gaat door) 22.♘e5+ ♔c8 23.♘xg4 ♘d5 24.♖e8+ ♘d8 25.♗e7 c6 26.♗xd8 ♗xd8 27.♘e5 ♔c7 28.♕a5+ ♘b6 29.♖f8 (½-½ Stockfish-Dragon 3.2, Classics 2023). 29…♗xf6 30.♖xf7+ ♔c8 en alle drie de resultaten zijn mogelijk! Wit kan een remise nemen door herhaling met 31.♖f8+ om te beginnen.

B) In plaats daarvan stellen Sadler & Giddins dat de eerste keuze van de engines 19…♗d4! is, een desperado-offer om de d-lijn te blokkeren. Na 20.cxd4 (20.♗f1 ♗xf6 elimineert de f6-pion en laat wit alleen vechten om de balans te behouden; 20.♗xe7 ♖xg2+ 21.♔xg2 ♘e5 is het verbazingwekkende idee, waarbij het genie achter 11…b5 eindelijk wordt onthuld!) 20…♕xf3 21.♗e4 ♖xg2+ 22.♔h1 ♖xh2+ 23.♔xh2 ♕xf2+ 24.♔h1.

Zwart kan eeuwig schaak geven met 24…♕h4+ 25.♔g2 en een remise door eeuwig schaak, (½-½ Stockfish-Dragon 3.1, Classics 2022), en kan dat zelfs nog spectaculairder worden met 24…♘f5 25.♗g2+ (25.♗xf5+ ♘e5+ 26.d5 ♕xf5 is ook alleen maar remise) 25…♘e3 26.♖xe3+ ♕xe3 27.d5 ♕h6+ 28.♔g1 ♕e3+ enz.;

C) 19…♕h3 is de tweede keuze van de engines en leidt ook tot een soortgelijke gelijkheid na 20.♗f1 ♕f5 en nu – verbazingwekkend genoeg voor zo’n complexe stelling – lijken er meerdere manieren te zijn waarop wit kan spelen die de balans van de stelling niet beïnvloeden, waaronder 21.♗d3, 21.♔h1 en zelfs 21.h4 ! Sadler & Giddins laten hier ook de meest ‘schandalige’ variant zien: 21.c4 ♗a8 22.♔h1 ♕xf6 23.♗xe7 ♘xe7 24.♖xd7 ♔f8 25.♖exe7 ♕xf3 26.c5 ♕xg2+ 27.♗xg2 ½-½ (Dragon 3.2-Stockfish, Classics 2023). 27…♗xg2+ 28.♔g1 ♗h3+ 28.♔h1 ♗g2+ is een remise door eeuwig schaak.

20.♖xe7+! ♘xe7!?

Zwart gaat in op Anderssen’s uitdaging, maar deze zet verliest snel. 20…♔d8 was de enige kans, maar faalt vanwege 21.♖xd7+! ♔c8 (21…♔xd7 22.♗f5+ ♔e8 23.♗d7+ ♔d8 24.♗xc6+ ♔c8 25.♗d7+ ♔d8 26.♗e7#) 22.♖d8+! ♔xd8 (22…♖xd8 23.gxf3, terwijl 22…♘xd8: 23.♕d7+!! ♔xd7 24.♗f5+ ♔c6 25.♗d7#) 23.♗e2+ (of 23.♗f5+ ♕xd1+ 24.♕xd1+ ♘d4 25.♗h3 en wit wint) 23…♘d4 24.♗xf3 ♗xf3 25.g3 ♗xd1 26.♕xd1 en wit wint uiteindelijk op een prozaïsche manier in het eindspel (Kasparov).

21.xd7+!!

Fantastisch!!

21…xd7 22.f5+ e8

22…♔c6 23.♗d7#.

23.d7+ f8

23…♔d8 24.fxe7#.

24.xe7#

Tot slot:

Matthew Sadler en Steve Giddins hebben in hun boek een grondige en zeer gedetailleerde analyse geleverd van 40 klassieke schaakpartijen. Ze hebben de onderliggende strategieën en technieken geprobeerd te begrijpen en te versterken met behulp van AI-schaakmachines, wat de lezers in staat stelt om hun schaakinzicht te verbeteren. De uitvoerige en heldere uitleg maakt dit boek een uiterst waardevolle bron voor elke schaakliefhebber. Ik kan dit boek dan ook van harte aanbevelen aan iedereen die zijn of haar schaakspel naar een hoger niveau wil tillen.

Hoewel ik in deze recensie voornamelijk over Matthew Sadler heb gesproken, gezien mijn grotere bekendheid met zijn werk, wil ik benadrukken dat Steve Giddins ongetwijfeld een significante bijdrage heeft geleverd aan dit indrukwekkende boek. Het is evident dat hun gecombineerde inspanningen hebben geresulteerd in een uitgebreide en verhelderende analyse van klassieke schaakpartijen.

Bestelpagina op de website van de uitgever: newinchess.com/re-engineering-the-classics

Inkijk (pdf): newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/9157.pdf

 

TitelRe-Engineering the Chess Classics

Auteurs: M. Sadler & S. Giddins

Uitgeverij: New in Chess

Pagina’s: 440

Gepubliceerd: 2023

Prijs: € 34.95/€ 29.95

ISBN: 9789083311265/978908311272

Type: paperback/e-book

27 Reacties

  • Avatar
   Ariton8 27 mei 2023

   Je hebt gelijk! Dat is een auto-correct geweest. Ik heb het aangepast!

 1. Avatar
  Matty 27 mei 2023

  Naar aanleiding van dit artikel over computerschaak, heb ik de volgende vraag:

  Is er iemand die net als ik problemen ondervindt bij het compileren van Stockfish 15 met Wasm als target?

  Bij het gebruik van Emscripten ondervind ik diverse problemen en aan een compilatie met Clang begin ik liever niet.

  P.s. Lichess.org heeft Stockfish 14 naar Wasm gecompileerd, maar hun oplossing op GitHub kan ik niet nabootsen.

  • Avatar
   Ariton8 27 mei 2023

   Ik weet niet of ik hier de goede heb, maar de Lichess oplossing op Github lijkt ook geen NNUE te hebben. Ik heb hier zelf geen ervaring mee, heb je het al een keer binnen het TCEC kanaal op Twitch geprobeerd te vragen?

   • Avatar
    Matty 28 mei 2023

    Twitch is van Amazon. Dat is Big Tech en bovendien een vreselijk naar bedrijf.

    Twitch zal ik dus niet bekijken, maar toch bedankt voor de tip.

    • Avatar
     Matty 28 mei 2023

     PS: In Stockfish 14 komt NNUE reeds voor. Dit is te lezen in de aankondiging van Stockfish 14.

     Stockfish heeft de NNUE-code in eigen folder ondergebracht: ./official-stockfish/Stockfish/src/nnue/.

 2. Avatar
  Caesar64 27 mei 2023

  Ariton, ga je er na het lezen van het boek van Sadler ook beter door schaken als je de schaakmachine begrijpt?

  • Avatar
   Ariton8 27 mei 2023

   Ik moet dat nog toetsen :). Ik geloof dat dit boek absoluut kan bijdragen aan het vormen van nieuwe strategieën. Daarnaast ben ik van mening dat het begrijpen van de schaakmachine je in staat stelt om je eigen partijen beter te analyseren, wat kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen.

  • Avatar
   Henk Smout 01 juni 2023

   365chess.com/game.php?gid=573651

   We waren 17, een partij Smout – Münninghoff om het kampioenschap van het Haganum werd na 11… Pe3 12.Lxe3 fxe3 13.Pe5 Dh6 14.Lc4 Le6 15.Dd3 Lxc4 16.Dxd3 De6 17.Dxe6 uiteindelijk remise. Jaren later, maar ook weer jaren geleden ontdekte ik wat ik tijdens het spelen helemaal niet had gezien, namelijk dat ik met de kolossale uithaal 17.Txf7 had kunnen winnen. Eergisteren maakte de online engine van ChessBase aan die illusie een einde: ingesteld op twee vertakkingen scoorde op diepte 30 17.Dxe6 +=(+0.31) en 17.Txf7 =(+0.21).

   In Morozevich – Piket verliest de partijzet 12… Pe3 wegens 13.Pe5, een zet later is 14.Pe5 Dxg2+ =(0.0).

   Op 11… Dh6 vond ik via de CB-engine 12.h4(!) Lf5 13.g3 Pe3 14.Lxe3 fxe3 15.Peg5 Lxg5 16.Lxf5 Le7 17.Dd3 Dd6 18.Lxh7+ Kh8 19.Lf5 Dxg3+ 20.Kh1 Ld6 21.Dxe3 Pa6 22.Tae1 =(0.0).

   • Avatar
    Ariton Debrliev 03 juni 2023

    Fantastisch, bedankt voor deze uiteenzetting!

    In de periode dat AI nog niet was binnengedrongen in de schaakwereld leek het schaakspel zijn charme te verliezen en monotoner te worden. Het kwam over alsof de engines toen hun maximale potentieel hadden bereikt, alsof dat het ultieme plafond was.

    Bovendien is het om die reden dat ik het bijzonder fascinerend vind om naar de partijen tussen de engines te kijken. Hoewel ik in werkelijkheid misschien niet veel begrijp, is het intrigerend om te observeren hoe hun evaluaties uiteenlopen en dat zelfs zij fouten maken. Dit komt vooral naar voren wanneer een engine lange tijd inschat dat het spel op remise uit zal lopen, om vervolgens abrupt van gedachte te veranderen – oeps! Dan zie je de evaluatie abrupt dalen…

    • Avatar
     Henk Smout 03 juni 2023

     Zonder twijfel zou ik 17.Txf7 hebben gedaan als destijds het idee mij niet totaal was ontgaan, dat zou ook nu zo zijn, als ik niet door kennis van het computeroordeel geremd was. Vergeten we vooral niet het psychologische effect!

     In 365chess.com/game.php?gid=1655932 is 16.Lxh6! op 15… h6 mogelijk (diepte 30 en 31 bij engine rechtsboven aanklikken na 15.Lg5), in Kasparov’s Fighting Chess 1993-1998 (2006) van Tibor Károlyi en Nick Aplin (die heb ik ooit op deze site Alpin genoemd, tikfout zoals hierboven 16.Dxd3 evidente tikfout is voor 16.Dxc4) krijgt 15… h6 een uitroepteken bij de vermelding van deze partij in de toelichting bij Kasparov – Timman met 15.Te5 van twee weken eerder, daar is alleen met 16.Lxf6 en 16.Lh4 rekening gehouden.

     Met witte pion nog op h2 en zwarte loper nog op g4, verder helemaal dezelfde stelling in 365chess.com/game.php?gid=2467846 is nu op 12… h6 (zetnummer klopt!) 13.d6 het sterkste, engine aanklikken na 12.Lg5, diepte 36 t/m 38.

     De ene keer Lg5xh6! en de andere keer d5-d6!, voor dat verschil moet een verklaring zijn.

     • Avatar
      Henk Smout 15 juni 2023

      Evenals in de eerste link hierboven komt ook in 365chess.com/game.php?gid=1655357 bij engine rechtsboven aanklikken na 14… Lh5 op diepte 25 t/m 28 15.Lg5 h6 16.Lxh6 voorbij. Hans Ree noemde in zijn heet-van-de-naald verslag Kasparov “menselijk kruitvat” en na bovenstaand succes tegen Timman “stralende spraakwaterval”. Op diepte 40 is volgens de engine van 365chess 15… Ld6 16.Txh5 Pxh5 17.Lg5 +0.09 waard, Kasparov was 17. Lxh7+ van plan geweest.

 3. Avatar
  Frits Fritschy 27 mei 2023

  Klein puntje: ik vind principieel dat recensies onder  eigen naam geschreven moeten worden. Behalve het aan te bevelen ‘open vizier’, moet een lezer kunnen nagaan of de schrijver niet op een of andere manier betrokken is bij het effect van de recensie.

  • Avatar
   Matty 28 mei 2023

   Vanwege de privacy schendingen die aan de orde van de dag zijn, is het verstandig om niet onder je eigen naam te schrijven. Je kunt aan de Schaaksite redactie laten weten wie je bent. Dan ben je niet anoniem, maar wel enigszins beschermd tegen de privacy schenders.

   • Avatar
    Frits Fritschy 28 mei 2023

    Nou, dat is dan blijkbaar erg onverstandig van al die anderen die hier wél onder hun eigen naam schrijven. Míjn privacy is de afgelopen tien jaar in ieder geval niet geschonden.

    • Avatar
     Ariton8 28 mei 2023

     Ik had zelf ook gedacht dat het klikken op mijn profiel hier zou leiden naar een pagina waar je mijn volledige naam kon vinden. Maar dat is niet zo. Ik heb wel degelijk mijn naam ingevuld, maar ik heb er bewust voor gekozen om mijn bijnaam/username te gebruiken!

     Ik begrijp dat er enige verwarring kan ontstaan. Hoewel ik van mening ben dat een extra zoekactie op schaaksite naar ‘Ariton‘ geen grote inspanning zou moeten zijn (vergelijkbaar met het achterlaten van een comment), zal ik toch mijn naam hier verduidelijken voor gemak: Ariton Debrliev.

     Zal het ook even bespreken. Bedankt voor de comment! 🙂

  • Avatar
   Ariton Debrliev 29 mei 2023

   Hi Frits,

   Bedankt voor de input eerder en ik heb inderdaad besloten mijn bijnaam na wat na wat nadenken te verwijderen.

   Gr, Ariton

 4. Avatar
  Wimvanderwijk 29 mei 2023

  Dank voor deze doorwrochte recensie die inderdaad een normale ondertekening verdient. De kwalificatie van Matthew Sadler als Schaakengine Fluisteraar is een geweldige vondst. Een vlag die de lading dekt. Een speelse eretitel die hem volledig toekomt!

  • Avatar
   Ariton Debrliev 29 mei 2023

   Hartelijk dank voor je vriendelijke woorden en je waardering voor mijn recensie. Goed om te horen dat de kwalificatie van Schaakengine fluisteraar als een schot in de roos wordt gezien! Ik heb inmiddels de bijnaam aangepast. Gr, Ariton

 5. Avatar
  Henk Smout 06 juni 2023

  In zijn inleiding schrijft Sadler dat hij tot dusver nooit enthousiast was over de zwarte kant in de ruilvariant van het damegambiet, geeft nu een partij die AlphaZero in 2018 wint tegen Pg1-e2 van Stockfish 8 in die variant. Ik kijk bevreemd aan tegen het gehannes met de witte torenzetten 13.Tae1, 16.Tb1, 18.Tfe1, 20.Ta1, 24.Tec1, 25.Tab1, 32.Tc3, 38.Tcc1 en moest onweerstaanbaar denken aan 365chess.com/game.php?gid=2514768 met eerst 11.Tab1 en daarna 14.Tbe1. In boeken van vroeger vind ik die laatste partij terug met commentaar van Lilienthal, Suetin en Hans Müller: in hun positionele stramien past 18.f3-f4 niet wat voor de computer het veruit sterkste is, zij vermelden die mogelijkheid uiteraard niet.

 6. Avatar
  Henk Smout 07 juni 2023

  Choquerend: het boek noemt Geller – Euwe 1953 “Euwe’s last victory of note against a world-class player”, terwijl Euwe – Najdorf in dat toernooi nog moest komen!

   • Avatar
    Henk Smout 11 juni 2023

    Let wel: er staat niet “victory against”, maar “victory OF NOTE against”.

 7. Avatar
  Henk Smout 11 juli 2023

  Kortchnoi noemde 24… g4-g3 beslissende fout, volgens de computers van het boek is 22… h7-h5 dat al. Met 18… g5-g4 biedt het boek een winstpartij van Stockfish met Zwart in 2022 tegen Komodo Dragon 3.1. Wat Dragon na 8… g4 niet doet is de terugtocht Pb4-d3-e1 van de engine rechtsboven op 365chess.com/game.php?gid=1224827 met 0.00 op diepte 40. Inmiddels heb ik aardig wat voorbeelden weten te verzamelen waarin vanaf de 9de zet Pe1 vooralsnog danwel langdurig pas op de plaats maakt.

  Kortchnoi had een vernietigend oordeel over 17… bxa6, intensieve maar vruchteloze analyse besteedde hij aan 17… b6 18.cxb6 (het door Re-Engineering niet genoemde 18.Pb4 kreeg ! van Gligoric, komt bij 365chess op diepte 17 en 22t/m33 voorbij) 18… cxb6 19.Pb4 en concludeert dat Pc6 niets opleverde. Het boek heeft witte winstpartijen van Dragon 3.2 in 2023 tegen Stockfish met 19.Pb4 g4 en na nog wat zetten 28.Pxa7 Txa7 29.Lxb6 en 19.Kh1 h5 20.Pb4 Pc7 21.Pc6 Df8 22.Pa4! Ph8 23.Pxa7 Txa7 24.Pxb6 Lxa6 25.Pd7, deze laatste zettenreeks krijgt ook behalve op blz. 413 speciale extra-aandacht op blz.14 in het inleidende hoofdstuk Technical note. Het boek zegt dat geen van hun engines uit zichzelf naar 17… bxa6 wilde kijken.

  Ik heb de online engine van ChessBase ertoe gedwongen door die op twee vertakkingen in te stellen. Dat op de geringe dieptes 19t/m22 17… bxa6 op 1 en 17… b6 op 2 staat zegt natuurlijk nog niks, op 26 stond 17… b6 18.b4 op 1 met +0.90 en 17… bxa6 18.c6 h5 19.Pe1 had +0.94, op 27 krijgen beide +1.06 (17… bxa6 18.Kh1 en 17… b6 18.cxb6), op 28 is 17… bxa6 met +1.01 één centipion beter dan 17… b6, afstand is er op diepte 29 tussen 17… bxa6 met +1.06 en op 17… b6 zowaar de vervolgzet 18.Pb4 met waardering +1.20.

  De opmerking op blz. 408 “the Mar del Plata is tricky even for the engines” brengt mij op  de naamgevingskwestie, want 365chess noemt de variant Aronin-Taimanov (twee winstpartijen van Taimanov met Wit in december 1952 begonnen tegen resp. Aronin met 9.Pe1 Pd7 10.Le3 f5 11.f3 h5 12.Pd3 f4 13.Lf2 g5, en tegen Bronstein met 11… f4 12.Lf2 g5 13.Pd3 Tf6) de Oxford Companion noemt het volgens Gligoric al enkele jaren eerder door Aronin gepromote 7… Pc6 zo, de Engelstalige Wikipedia zegt Mar del Plata tegen alles na 8.d5 Pe7. de naam komt van het Argentijnse Mar del Plata, alwaar Gligoric als eerste in maart 1953 met de karakteristieke omgroepering Tf8-f7, Lg7-f8, Tf7-g7 kwam, in de stampartij tegen Najdorf stond de witte loper op d2.

  • Avatar
   Henk Smout 12 juli 2023

   Voor 8… g4 lees: 18… g4

   en voor 21… Df8 lees: 21… Df6.

  • Avatar
   Henk Smout 13 juli 2023

   Om je dood te schamen: ik heb per vergissing op diepte 29 aan de partijzet 17… axb6 een centipion te weinig toegekend, eerste vervolgzet bij CB als op voorgaande twee dieptes 18.Kh1.

   Pre-Engineering heeft na 17… bxa6 een remise uit 2022 Dragon 3.1 – Stockfish beginnend met 18.c6 Le7 19.Kh1 h5 20.Pe1.

   “The Mar del Plata is tricky even for the engines!”

   • Avatar
    Henk Smout 16 juli 2023

    “The Mar del Plata is tricky even for the engines!” is een waar woord van Re-Engineering.

    Bij voorbeeld op CB diepte 31 staan de twee vertakkingen 17… b6 en de partijzet 17… bxa6 +(1.12) gelijk met als vervolgzet op beide 18.c6.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.