“Gokken op schaakwedstrijden” door Jan Willem Duijzer. Column van Schaakvereniging Promotie.

Volgend seizoen start de nieuw vormgegeven KNSB competitie. Wie mee wil spelen mag zich aanmelden. Er zal een vierde landelijke klasse ontstaan, waaruit degradatie niet meer mogelijk is. Regionale bondscompetities, met wedstrijden op doordeweekse dagen en soms ook in het weekend, zullen blijven bestaan, maar het niveau zal vermoedelijk iets lager worden. Qua niveau zal er een overlap gaan ontstaan van de huidige promotieklassen (straks meer passend: hoofdklassen) van de regionale bonden met de nieuwe vierde klasse van de KNSB.

Lees meer >

“Stellingen over Schaken”deel 2, door Hans Meijer. Column van Schaakvereniging Promotie.

Hans had ons in zijn eerste column van dit seizoen al getrakteerd op schaakstellingen. In deze column heeft hij er nog meer in petto. Lees zijn column hier !

Lees meer >

“De karakteristieken van den schaker” door Manuel Nepveu. Column van Schaakvereniging Promotie.

In 1946 promoveerde Adriaan de Groot op een proefschrift “Het denken van den schaker”, een proefschrift met een experimenteel karakter en bepaald geen lichte kost. Onlangs vroeg ik me af of je ook een proefschrift zou kunnen schrijven “De karakteristieken van den schaker”, een experimentele studie naar de schaker en zijn habitat. Huh?

Op een recente knsb-zaterdag liep ik met samen met de usual suspects in de Balistraat in Amsterdam te zoeken naar het speellokaal waar we die middag tegen een team van Caïssa moesten aantreden.

Lees meer >

“Buddy” door Theo Mooijman. Column van Schaakvereniging Promotie

In mei 2012, in de column ‘Meanderen’ heb ik u deelgenoot gemaakt van het project Goud Leven.
Laat ik thans beginnen met de toen nog niet bekende conclusie van het onderzoek.
Die luidt ‘een kortstondige intensieve campagne heeft niet of nauwelijks invloed op de leefstijl van mensen. Oftewel de goede boodschap is tegen dovemansoren gericht. Mensen blijven roken, drinken, uitbuiken achter de computer of TV, te vet of te eenzijdig eten en gaan nog steeds met de auto naar de brievenbus.

Lees meer >

Schaken als oefening in “handelen”, de column van Jan Willem Duijzer. Schaakvereniging Promotie

De column van Jan Willem Duijzer is weer zeer lezenswaardig.

De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt maakt onderscheid tussen drie soorten van menselijke activiteiten: “arbeiden”, “werken” en “handelen”. In het arbeiden zijn mensen gelijk aan dieren: het betreft puur datgene wat steeds opnieuw nodig is om te overleven. Werken is voor haar het maken van ‘dingen’, een doelgerichte activiteit waarmee de mens zich al begint te onderscheiden van de dieren. Pas in het handelen wordt een mens echt mens, aldus Arendt. Handelen is “het omgaan met anderen”, waarin mensen zich in vrijheid aan elkaar tonen met alle uitdagingen en risico’s die daaraan verbonden zijn. Haar grote voorbeeld is de Griekse polis, waar vrije mensen in een directe democratie samen vormgaven aan hun samenleving. Maar evenzogoed noemt ze voorbeelden van handelen in de kring van vrienden en gezin.

Lees meer >

“Stellingen over schaken – Deel 1” column van Hans Meijer, Schaakvereniging Promotie

Er zijn vele stellingen in het schaken. Maar er zijn ook stellingen over het schaken. Hans Meiijer schrijft hierover in zijn eerste column van dit seizoen.

Op vele Nederlandse universiteiten is het een goede gewoonte dat een promovendus zijn of haar proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor vergezeld doet gaan van een inlegvel met tien tot vijftien stellingen. In de loop der tijd heb ik van zo´n veertig geleerde vrienden en collega’s een exemplaar van hun proefschriften gekregen die nu allen in mijn (virtuele) boekenkast staan.

Lees meer >

“Oudjes onder elkaar” door Manuel Nepveu

Toen mijn schoonmoeder op haar zevenenveertigste met een bolle buik door Coevorden liep, werd er achter haar rug om gezegd: “De oudjes doen het nog goed”. Deze column had die titel ook kunnen krijgen, maar daar zie ik nu toch maar van af.

Midden juli werd het jaarlijkse seniorentoernooi in Dieren georganiseerd, de opvolger van het Bilderberg-toernooi dat tussen begin jaren zeventig en twee jaar geleden in Oosterbeek georganiseerd werd.

Lees meer >

“Modellen van de werkelijkheid en de werkelijkheid van modellen” door Hans Meijer. Column van Schaakvereniging Promotie.

Over modellen wilt u vast wel iets meer weten, nietwaar? En deze column van Hans bevat ook nog eens een foto! Lees zijn column hier !

Lees meer >

“Eiland-magie” door Jan Willen Duijzer. Column van Schaakvereniging Promotie.

Als schakers staan we midden in de maatschappij. Toch gaat deze column van Jan Willem over een eiland.

In mijn column van 3 maart jl. heb ik gepleit voor open (top-)toernooien, in plaats van de tegenwoordig vaak saaie gesloten toptoernooien. Zie: www.svpromotie.nl/Senioren/uploads/JWD03mrt.pdf Net na de “Reykjavik Open 2017”, die Giri met zeven overwinningen (!) en drie remises schitterend won, behoeft dat betoog geen verdere toelichting meer, lijkt me. Ongelijke krachtsverhoudingen, een dagelijks verrassende indeling en prestatiebeloning doen wonderen. Of is er meer de hand? Is er misschien sprake van eiland-magie? Schakers gedijen bij isolement. Hoe eenzamer hoe beter.

Zelfs onvrijwillig isolement, in een gevangenis, kan vruchtbaar zijn voor de schaakontwikkeling. Bekend is dat Mandela met zijn medegevangenen op Robbeneiland tot een behoorlijk schaakniveau kwam. Vrijwillig isolement verdient natuurlijk de voorkeur. Eilanden zijn daarvoor ideale plekken. Met als beste voorbeeld IJsland, waar Spasski en Fischer in 1972 dankzij de gekozen afzondering hun tweekamp konden spelen en waar tot de dag van vandaag sprake is van een levendige en hoogwaardige schaakcultuur. Grappig om te weten is dat IJsland beschikt over een soort mini-IJsland, in de vorm van een klein noordelijk eilandje, Grimsey. In de 19e eeuw is dit eiland ‘geadopteerd’ door de Amerikaanse mecenas Willard Fiske, die zijn liefde voor het schaken met succes overbracht op de inwoners. Fischer was niet de eerste schaak-inspirator van IJsland, Fiske ging hem voor. Op de bijgevoegde foto is de sfeervolle vuur(schaak)toren van het eiland te zien. Splendid isolation!

Lees de column hier helemaal!

Lees meer >

“Iedereen blij” door Theo Mooijman. Column van Schaakvereniging Promotie.

In onze sport kennen wij het fenomeen ‘gezamenlijke laatste ronde’. Zo iets kan natuurlijk alleen bij weinig ruimte vragende sporten. Geen complex heeft voldoende zalen om bijvoorbeeld een gezamenlijke laatste ronde zaalkorfbal te organiseren. Hier in het Noorden des lands vinden er elk jaar wel een paar gezamenlijke laatste rondes plaats. Niet voor elke klasse, daarvoor reikt de polsstok niet ver genoeg. Er zit namelijk een financieel plaatje aan. Een fikse zaal huren,

Lees meer >