Schaken op de Europese staalmarkt (4)

Schaken op de Europese staalmarkt (4)

Lees ook deel 1, deel 2 en deel 3

Tata Steel Chess Tournament 2017

Het komende toernooi in Wijk aan Zee komt helaas in de schaduw te staan van het geweld op de Europese staalmarkt. De voorbereidingen voor de promotie van het toernooi zijn gestart en recent is een promofilmpje op de Facebookpagina van het toernooi geplaatst. Verder is hieraan nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

 

 

Iedereen is benieuwd naar de topspelers die voor de 79ste editie naar Wijk aan Zee zullen komen. In het najaar zullen we dit waarschijnlijk weten. Maar al het nieuws rond dit fantastische toernooi zal in de media en in de regio mogelijk worden overschaduwd door onzekerheid rond Tata Steel IJmuiden. Want het is niet alleen een vermaard internationaal toernooi maar ook een groot sociaal en maatschappelijk evenement in de provincie. Naast het schaaktoernooi doet Tata Steel nog veel meer in de regio. In de doelstellingen van Tata Steel is opgenomen dat het bedrijf ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage wil leveren aan de lokale regio’s waar de bedrijven zijn gevestigd.  Dit conform de filosofie van de grondlegger van de Tata Group, Jamsetji Tata.

Dit zal niet de eerste keer zijn dat het schaaktoernooi een storm moet doorstaan.

Tata Steel IJmuiden : ‘Een storm raast in IJmuiden’ kopte het FD vandaag

In de Nederlandse en Duitse media is er door de vakbonden een groot offensief gestart na het persbericht dat Tata Steel afgelopen vrijdag de wereld heeft ingestuurd, waarbij een fusie tussen Tata Steel Nederland en de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp niet wordt uitgesloten.

Vakbond FNV

De vakbonden hebben, alhoewel ze nog niet aan zet waren,  met luid geschal hun posities gemarkeerd omdat zij massaontslag vrezen.

Aad in ’t Veld, vakbondsbestuurder FNV, meldt in diverse media dat er bij een fusie met ThyssenKrupp 4000 banen op de tocht kunnen staan, dit nog exclusief de banen bij toeleveringsbedrijven. Volgens hem zijn er 9000 banen bij Tata Steel Nederland waarvan 5000 in de productie en 4000 ondersteunende en administratieve diensten. Over de banen in de productie maakt hij zich geen zorgen, over de andere wel omdat niet is uitgesloten dat alle ondersteunende diensten geconcentreerd worden op een plek en de kans is groot dat dit dan bij ThyssenKrupp in Duitsland is.

Er wordt al geruime tijd onderhandeld over een werkgelegenheidspact omdat het huidige pact op 1 oktober afloopt. En volgens de bonden hebben de Duitsers een werkgelegenheidsgarantie die loopt tot 2020.

Een ingewijde die niet met zijn naam in de krant (FD)  wil meldt dat  de veronderstellingen die de vakbonden maken niet irreëel hoeven te zijn. Ik zou ook lawaai maken als ik in hun schoenen stond.

President-commissaris Schraven

Jacques Schraven is president-commissaris van Tata Steel Nederland en non-executive director van de Tata Steel Group.  In deze laatste hoedanigheid is hij betrokken bij de strategie van Tata Steel in Europa. Hij vindt het getal van 4000 volledig uit de lucht gegrepen en vindt de paniek in IJmuiden voorbarig. Schraven vindt het logisch om te kijken of door samenwerking de concurrentiepositie versterkt kan worden in een markt waar sprake is van stagnerende vraag en overcapaciteit. ‘Dat is op lange termijn ook in het belang van de  werkgelegenheid’, zo meldde hij aan het FD.

De centrale ondernemingsraad

Frits van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland wil net als de vakbond niet afwachten tot er een adviesaanvraag ligt of een onderzoeksrapport van McKinsey of een rapport van andere consultants. De raad  wil overleg met de directie over de ontwikkelingen.

Een ingewijde die niet met zijn naam in de krant (FD) wil meldt dat dat de veronderstellingen die de vakbonden maken niet irreëel hoeven te zijn. ‘Ik zou ook lawaai maken als ik in hun schoenen stond’, zo meldde hij.

Directie Tata Steel Nederland

De directie heeft nog niet gereageerd en gaat vrijdag met betrokkenen om de tafel om uit te leggen wat de huidige stand van zaken is.

Dr. Hans Fischer, CEO van Tata Steel Europe

In het FD verscheen vandaag een uitgebreid portret van Hans Fischer (Nijmegen, 1956)  die sinds 1 maart van dit jaar de baas is van Tata Steel Europe. In 1985 kwam hij in dienst bij Hoogovens. Na de fusie tussen Hoogovens en British Steel tot Corus vertrok Fischer en vervulde tot 2010 de rol van CEO van het Duitse staalbedrijf Salzgitter. Van 2010-2012 werkte Fischer bij ThyssenKrupp waar hij de leiding kreeg over de Amerikaanse activiteiten. Daarna  werd hij teruggehaald naar IJmuiden als Chief Technical Officer. Vanaf 1 maart 2016 is hij de CEO van Tata Steel Europe.

Fischer studeerde werktuigbouwkunde in Eindhoven en promoveerde aan de Technische Universiteit van Kaiserslautern.

Volgens zeggen heeft hij de Indiase eigenaren zover gekregen dat zij honderden miljoenen investeren in IJmuiden.  Hij is ook de man van innovaties en ziet de toepassing van kunstmatige intelligentie als een van de cruciale concurrentievoordelen in de staalindustrie.

Fischer heeft volgens ingewijden een goede naam , is zeer benaderbaar en bezoekt regelmatig de werkvloer om met zijn mensen van gedachten te wisselen. Hij straalt rust en daardoor bestuurskracht uit.

In zijn huidige rol is hij niet te benijden. Hij moet de hevige concurrentie  te lijf, hij moet innoveren en tegelijkertijd bezuinigen. Hij moet reorganiseren, mogelijk onderdelen afstoten  en nieuwe samenwerkingsverbanden smeden.  Hij moet als het ware op meerdere borden tegelijk schaken! Misschien vindt hij enkele imaginaire zetten?

ThyssenKrupp

Het voert te ver aandacht te besteden aan de ontwikkelingen in Duitsland. Duitse analisten speculeren al over de scenario’s na de fusie omdat de strategie van ThyssenKrupp is de afhankelijkheid van de staalproductie verder terug te brengen. ‘Van staalreus naar techreus’ kopte het FD vandaag.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.