Schaken op de Europese staalmarkt (6)

 

Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5

De verwachting is dat de afgebroken schaakpartij binnenkort wordt hervat in een van de drie steden Duisburg, IJmuiden of Port Talbot. Volgens het reglement kunnen de spelers bij een afgebroken partij niet worden vervangen. Wel zijn alle coaches en de vaste commentatoren vervangen. Van de spelers wordt verwacht dat ze een agressievere speelstijl gaan hanteren want alleen een overwinning telt. Het moet interessanter en spannender worden voor de kijkers en volgers. In de wandelgangen gaat het gerucht dat de schaakbonden van Engeland, Duitsland en Nederland nauwere samenwerking overwegen. De problemen die de bonden en hun schaakverenigingen ondervinden zijn veelal hetzelfde. Ook wordt gefluisterd dat ze een prominentere rol willen gaan spelen in de internationale top100 en in de top50 van de diverse internationale jeugdcategorieën. Zij willen dit niet overlaten aan Amerika of Azië. Een gezamenlijke oplossing bedenken voor  professionele training & coaching met bijbehorende financiering ligt dan voor de hand.

 

 Chefsachen

De aanpak van de Europese staalproblemen lijkt nu in een hogere versnelling te komen. De regeringsleiders zijn nu allen ingeschakeld. Er komen in Duitsland en Nederland verkiezingen aan en dan komen ongunstige berichten over verlies van industrie en werkgelegenheid niet van pas. Dat geldt ook voor Engeland waar de Brexit-problematiek volop speelt. Ook hier kan de nieuwe regering May zich geen al te grote arbeidsproblemen veroorloven. De vakbonden en de medezeggenschapsraden roeren zich en zij mobiliseren de werknemers en hun families. De media grijpen hun kans om af en toe eens flink uit te pakken. Achter de schermen wordt  koortsachtig naar oplossingen gezocht. De strijd is fel want  er staan grote (nationale) belangen op het spel.

Tijd voor een rondje langs de borden.

Groot-Brittannië

In Engeland is de staalproblematiek al langer ‘Chefsache’. Onder de regering Cameron waren er al gevorderde gesprekken over wijzingen in de wetgeving waardoor de staalpensioenregeling aangepast zou kunnen worden en ook over financiële ondersteuning bij overname of fusie. Maar door de Brexit heeft het proces vertraging opgelopen in verband met de wisselingen in de regering. De regering May moet alles opnieuw  op haar merites beoordelen.

In augustus verschenen er positieve berichten in de Engelse pers over vorderingen die gemaakt worden op het  pensioendossier. Het pensioendossier is een belangrijke ‘showstopper’ voor de besprekingen tussen Tata Steel Europe en ThyssenKrupp. De financiële pers verwacht dat na oplossing van het pensioenprobleem en de financiering bij fusie, zij willen aankondigen dat zij hun Europese staalactiviteiten willen samenvoegen in een joint-venture en daarmee grote stappen willen maken met noodzakelijke reorganisaties, kostenbesparingen en innovaties.

Britse bronnen hebben vandaag bevestigd dat Theresa May, tijdens haar eerste ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping op de G20-top,  het dumpen van staal in Europa niet aan de orde heeft gesteld.

Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie heeft een beroep gedaan op China om de overcapaciteit van staal drastisch te verminderen. Door de zeer lage prijzen van Chinees staal dreigen er duizenden arbeidsplaatsen verloren te gaan in Europa. Juncker deed deze oproep aan de vooravond van de G20 in China.

Duitsland

Na diverse reorganisaties en kostenbesparingen  kwam ThyssenKrupp vorig jaar met een nieuwe strategie bekend onder de naam ‘One Steel’. Over vijf jaar zou ThyssenKrupp de beste in de Europese staalindustrie moeten zijn, klant- en marktgericht, efficiënt, innovatief, minder bulkproductie  en meer hoogwaardige staalproductie met hogere marges en tegen  zo laag mogelijk productiekosten. De organisatiestructuur moet worden aangepast met een centralere aansturing en er moet  broodnodige een cultuuromslag komen in het staalbedrijf.

Vorige week gingen de staalwerkers van ThyssenKrupp massaal op de barricaden omdat men verwacht dat er grote reorganisaties aankomen. De onrust wordt nog vergroot door de verwachting dat er een fusie op handen is met Tata Steel Europa. Meer dan 7000 staalwerkers trokken op naar het hoofdkantoor in Duisburg.

ThyssenKrupp heeft 27000 werknemers met een omzet van rond de 40 miljard waarvan nog nauwelijks iets aan winst overblijft. De fabrieken draaien op halve kracht en de overcapaciteit in de markt is enorm, volgens de baas van ThyssenKrupp.

Bankanalisten verwachten al langer dat ThyssenKrupp op termijn van de staalactiviteiten af wil en dat samenwerking (fuseren) met Tata Steel Europa een eerste stap in die richting zou kunnen zijn.

De regering in  Berlijn zit niet stil omdat het belang voor Duitsland erg groot is. Met naderende verkiezingen en onrust in de Duitse staalsteden staat het hoog op de agenda.

Nederland

‘Kabinet moet opkomen voor Tata Nederland’, kopte het FD

Na de berichten over ThyssenKrupp vorige week  liet Ineke Dezentjé-Hamming, voorzitter van de werkgeversorganisatie FME, afgelopen vrijdag  in een ingezonden brief aan het FD weten dat andere overheden zoals de Duitse, Franse en andere  niet schromen om op te komen voor de nationale industriebelangen. ‘Het is nu tijd dat onze overheid dat doet en dat het kabinet in de bres springt voor het behoud van de unieke positie van een Nederlands staalbedrijf. Door de fusie met ThyssenKrupp dreigt vertrek van onderzoek- en ontwikkelingscapaciteit en werkgelegenheid uit Nederland’, zo schrijft zij.

De Nederlandse staalindustrie is technologisch hoogwaardig en behoort tot de wereldwijde koplopers op het gebied van productinnovatie en duurzaamheid. Tata Steel Nederland speelt daarin een prominente rol.

In de verkiezingsprogramma’s die de komende weken worden gepresenteerd zullen veel politieke partijen het belang van innovatie en behoud van werkgelegenheid voor Nederland onderstrepen.

Het een-tweetje lukte want Mark Rutte,  onze  minister-president,  liet de parlementaire pers na afloop van de ministerraad van vrijdag desgevraagd weten dat hij en minister Kamp van Economische Zaken (ook partijgenoten van Ineke Dezentjé-Hamming)  volop lobbyen en zich volledig inzetten voor behoud van Tata Steel IJmuiden. Rutte: ‘Tata Steel Nederland is wereldwijd een van de meest innovatieve en best presterende staalbedrijven.’ Wat hij precies gedaan heeft en wat hij gaat doen wilde hij niet zeggen. Wel zei hij dat hij contacten onderhoudt met leiders  van buitenlandse ondernemingen en ook dat hij een voortreffelijke relatie heeft met de top van Tata Steel in India.

Voor de volledige brief van de FME-voorzitter en het artikel in het FD, Klik hier.

Een belangrijk schaakstuk in het spel is de Nederlander Jacques Schraven, oud-voorzitter van VNO-NCW en oud-president-directeur van Shell Nederland. Hij is commissaris (voorzitter) bij Tata Steel Nederland , lid van de Board van Tata Steel Europe (non-executive director) en lid van de Board van Tata Steel Group in India (non-executive director).

De concurrentie zit ook niet stil

Arcelor Mittal , op afstand de nummer 1 op de Europese Staalmarkt, zit natuurlijk ook niet stil. Zij vieren dit jaar het 10-jarig bestaan van hun fusie en ze  zijn door de fusie wereldwijd een belangrijke en grote speler. Vorige maand verscheen er een bedrijfsfilm n.a.v. van dit jubileum en hun plan voor de toekomst, Action 2020.

 

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.