Schaken op de Europese Staalmarkt (8)

Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7

De kogel is door de kerk en besloten is de afgebroken partij te laten uitspelen in Wijk aan Zee. De datum is nog niet definitief bekend maar voorafgaand aan de hervatting wil men er nog een aantal nevenactiviteiten organiseren zoals doorgeefschaak en bedrijvenschaak.

De nieuwe secondanten hebben een tipje van de sluier opgelicht en een variant ontdekt met een kansrijk stukoffer. Dit zou de stelling kwalitatief kunnen verbeteren met zicht op een goede afloop.

Manifestatie

De aangekondigde manifestatie op 15 september van de vakbond FNV en de centrale ondernemingsraad is rustig en netjes verlopen. Ze hebben hun wensen/eisen nogmaals op tafel van de directie gelegd en wachten op wat komen gaat. De onzekerheid in de regio houdt aan.

Na de bestuursvergadering van de Tata Steel Top in India op 12 september zijn er geen nadere mededelingen gedaan over mogelijke fusieplannen in Europa.  Alle aandacht ging uit naar de cijfers over het eerste kwartaal van het nieuwe (gebroken) boekjaar. Het bruto bedrijfsresultaat was beter dan in het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar (ca. €450 mln. vs. ca. €350 mln. ) maar o.m. door de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen in Engeland moest een extra last (eenmalig)  worden genomen waardoor Tata Steel uiteindelijk een netto kwartaalverlies leed van ca. €425 mln. euro.

De beurs van Mumbai reageerde met een verlies van 5%. Ten opzichte van de hoogste koers in 2007 is deze gehalveerd.

Tata Steel Nederland kende volgens de berichten een sterkere prestatie, cijfers hierover werden niet gegeven.

Geen nieuws over een mogelijke fusie in Europa, enkele belangrijke aandachtspunten zijn :

–          Kostenbesparing

Ieder bedrijfsonderdeel van Tata Steel dient verdere kostenbesparingen door te voeren want de zorgen op de staalmarkt zijn nog lang niet voorbij.

–          Innovatie

Alle  bedrijfsonderdelen moeten versneld innoveren, smart mills is het motto.

–          Engelse staalpensioenfonds

Voor de problemen bij het staalpensioenfonds in Engeland is er nog geen acceptabele oplossing gevonden, Tata Steel zou graag zien dat de verkoop van de Engelse bedrijfsonderdelen wordt los gekoppeld  van het Engelse staalpensioenfonds. Met alle betrokken partijen wordt nog intensief overlegd om te komen tot een voor ieder acceptabele oplossing.

–          Brexit

Tata Steel heeft begrip voor de situatie die in Groot-Brittannië  is ontstaan door de brexit. Hierdoor is er meer tijd nodig om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor diverse probleemdossiers.

Nieuwe industriepolitiek voor Engeland

De regering May zit tussen twee vuren in. Aan de ene kant zijn er bedrijfstakken die het moeilijk hebben en op korte termijn steun nodig hebben  omdat er  veel werkgelegenheid in het geding is en om precedentwerking en willekeur  te voorkomen  heeft men dringend behoefte aan een nieuwe industriepolitiek, maar dat kost veel tijd.

Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, in actie

Volgens de financiële pers heeft minister Kamp na de bestuursvergadering in India een Tata-delegatie in Den Haag ontvangen. Over de inhoud van de gesprekken is niets bekend gemaakt. Het standpunt van de minister is dat Tata Steel Nederland onder alle omstandigheden moet blijven omdat hij voor de staalindustrie in Nederland een goede toekomst voor zich ziet. Er wordt door de pers gespeculeerd dat een optie is dat het Europese hoofdkantoor van Tata Steel Europa van Londen naar IJmuiden zou kunnen komen.

Afgelopen donderdag was  minister Kamp in Brussel voor een EU-overleg met zijn collega’s uit de andere lidstaten over de problemen in de staalindustrie. De staalindustrie vindt al meer dan een jaar dat de EU nauwelijks maatregelen neemt tegen het dumpen van goedkoop staal door o.m. China en Rusland.

De Europese Commissie wil extra maatregelen om dumpen van staal tegen te gaan, maatregelen waarover Amerika al beschikt. De EU-lidstaten zijn hierover verdeeld. Nederland behoort tot een kleine groep die zich hier (nog) tegen verzet (te protectionistisch en te weinig aandacht voor de staalverwerkers).

De bal ligt nu weer bij de Europese ministers van handel. Zij moeten het besluit nemen over extra maatregelen tegen dumping. Lilianne Ploumen, minister van Buitenlandse Handel is nu aan zet.  Een mooi voorbeeld van doorgeefschaak.

Een tipje van de sluier opgelicht ofwel een tussenzetje

Hans Fischer, directeur van Tata Steel Europa, lichtte een tipje van de sluier op. Volgens hem hoeft er geen  vrees te zijn dat technologische kennis en hoogwaardige werkgelegenheid uit Nederland naar het buitenland gaat. M.a.w. research & development zal in Nederland blijven en misschien zelfs worden versterkt.  Hij verwees ook nog eens naar het forse investeringsprogramma van ca. 1 miljard euro voor de komende vijf jaar.

M.b.t. het door de vakbonden gevraagde nieuwe  werkgelegenheidspact, het oude pact loopt binnenkort af,  het volgende:

Het huidige pact stamt al weer uit 1998 en moet worden herzien. Dit ligt op de onderhandelingstafel en Fischer verwacht dat de directie van Tata Steel Nederland , door geven en nemen, er uit zal komen. Maar zo’n proces vergt nu eenmaal tijd. Een pact moet voor langere tijd kunnen werken en moet naast houdbaar ook uitvoerbaar zijn. Volgens Fischer staan de onderhandelingen over het pact  los van de strategische discussies die de aandeelhouders in Mumbai hebben.

Innovatief en maatschappelijk betrokken

De staalfabrieken in IJmuiden staan in hoog aanzien en zijn van wereldklasse. In Nederland heeft men de ambitie ‘the smartest steelmill in the world’ te worden. Men besteedt  veel aandacht aan  de circulaire economie, ook wereldwijd een topic de komende decennia! Een belangrijk voorbeeld hiervan is het Hlsarna-project in IJmuiden. Dit project behoort tot de tien nationale iconen 2016 van het ministerie van Economische Zaken, in oktober wordt de top 3 bekend gemaakt.  Afgelopen donderdag werd bekend gemaakt dat het project in 2017 zal worden uitgebreid. Zie ook  deel 7

Tata Steel Nederland is naast innovatief ook erg maatschappelijk betrokken. Ze zijn jaarlijks betrokken bij veel activiteiten in de regio. Een voorbeeld:

Hans van den Berg, de nieuwe directeur van Tata Steel in IJmuiden, overhandigde onlangs  een cheque met de opbrengst van Founder’s Day, ter waarde van € 7.585, aan Willemijn van den Berg van KWF Kankerbestrijding.  Jaarlijks organiseren medewerkers van Tata-bedrijven op 3 maart wereldwijd acties voor goede doelen, in het kader van Founder’s Day, de geboortedag van oprichter Jamsetji Nusserwanji Tata.

Tata Steel maakt de omgevingskrant ‘RondomStaal’ en richt zich hiermee op de  inwoners in de regio. In deze krant komen alle activiteiten uitgebreid aan de orde. De ‘RondomStaal’ verschijnt zes keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid in: Beverwijk, Driehuis, Heemskerk, IJmuiden, Santpoort- Noord, Santpoort- Zuid, Velsen- Noord, Velsen- Zuid, Velserbroek en Wijk aan Zee.

De meeste schakers zijn alleen bekend met de speciale schaakkrant die in januari uitkomt maar er is natuurlijk veel meer dan het schaaktoernooi. Lees bijvoorbeeld eens de mei-editie van ‘RondomStaal’ van dit jaar!

Wereldklasse

Zowel Tata Steel IJmuiden als het Tata Steel Chess Tournament zijn van wereldklasse.

Tata Steel kiest voor schaken, omdat schaken gericht is op strategisch denken en op het vinden van creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Tata Steel heeft diezelfde focus. Staal maken is een hightech proces met een cruciale rol voor innovatie. De medewerkers van Tata Steel werken voortdurend aan het bedenken van slimme oplossingen om processen en producten verder te verbeteren. Dat is waardoor het staalbedrijf erin slaagt om topproducten te leveren aan zijn klanten, waarmee die zich in hun markten kunnen onderscheiden. Tegelijkertijd levert Tata Steel door product- en procesinnovaties een bijdrage aan het realiseren van een duurzame samenleving. Volgend jaar wordt het toernooi voor de 79e keer georganiseerd. Internationaal staat het toernooi in Wijk aan Zee bekend als “Het Wimbledon van het Schaken”.

We mogen best trots zijn op zo’n bedrijf en op zo’n schaaktoernooi! En wat een traditie hebben beide!

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.