Psychologie

Vals spel, tussen schattig en serieus

Hierboven fragmenten uit een interview met de 18-jarige kunstrijdster Lindsay van Zundert in De Telegraaf, enkele dagen terug. Het is allemaal heel schattig: ze is niet bijgelovig, maar heeft wel altijd een stinkende knuffel bij zich (bijgeloof… iemand?). En onbeschaamd vertelt ze over haar vals spelen bij Monopoly – waarom doet ze dat eigenlijk niet bij Rummikub? Omdat ze daarmee toch wel wint?

Zij pikt dus geld uit de bank bij Monopoly,

Lees meer >

Schaakverslaving

In de laatste nieuwsbrief van het Max Euwe Centrum staat een interview met vrijwilliger/schaker/journalist Bart Stam.

Hij zegt onder meer (vanaf p.35): ‘Schaken is mijn belangrijkste hobby, en de schaakwereld is mijn wereld.’

Lees verder op: renzoverwer.wordpress.com/2023/03/11/zelfrechtvaardiging/

Waarom spelen wij?

Waarom spelen mensen?

Spel is, aldus historicus Johan Huizinga in Homo Ludens:

een vrijwillige handeling of bezigheid die
binnen zekere vastgestelde grenzen van tijd en plaats
wordt verricht naar vrijwillig aanvaarde doch volstrekt bindende regel
met haar doel in zichzelf,
begeleid door een gevoel van spanning en vreugde
en door een besef van “anders zijn” dan het “gewone leven
”.

Lees meer >

Concentratieverbeterende doping; 35 ELO erbij!?

Zo af en toe verschijnt in de massamedia een voorzichtig stuk over concentratieverbeterende middelen. Zoals bovenstaand fragment uit de Volkskrant van 3 februari jl. Het besluit met: ‘Uitkomst? Soms een licht positief effect op verwerkingssnelheid en concentratie. Maar het houdt niet over (…) Bovendien zijn er óók onderzoeken die juist uitwijzen dat oneigenlijk gebruik gepaard gaat met een negatief effect op slaagkansen en examencijfers. (Pilletje ritalin voor je examen,

Lees meer >

Record Sipke Ernst; een interviewtje

Schaakgrootmeester Sipke Ernst (1979) heeft onlangs het wereldrecord kloksimultaan op 47 borden gezet. Hij en zijn tegenstanders kregen 2 uur bedenktijd. Ernst behaalde 35 punten oftewel 74 procent. Meer informatie staat op: www.schaaksite.nl/2022/11/20/sipke-ernst-schaakt-wereldrecord-kloksimultaan/

Ik stelde Ernst enkele vragen:

Was het zwaar?

Lees verder op:renzoverwer.wordpress.com/2022/11/24/wereldrecord-sipke-ernst/

Lees meer >

De rol van de toeschouwer: afstand bewaren

Het is in beider belang dat de toeschouwer voldoende afstand bewaart ten opzichte van de schakers. Daar kan geen twijfel over zijn.

Als de toeschouwer zich het leed en de problemen van de schakers te veel aantrekt, wordt haar rol erg zwaar. Zij neemt de dingen die zij waarneemt als het ware mee naar huis, waardoor zij zich niet goed meer kan ontspannen. De kunst is om warme belangstelling voor de partij op te brengen,

Lees meer >

Beter schaken door beter te denken

Wit speelde 1. Td1 en zwart antwoordde 1. … Lh3. Waarom is Lh3 een blunder? Verder lezen…

Beter schaken door beter te denken

Deze stelling verscheen op het bord in de partij tussen Velimir Ivic en Lucas van Foreest na de 31e zet van zwart. Ivic speelde daarvoor 31. Le4-b1 en Lucas antwoordde na iets meer dan twee minuten nadenken 31. … De7-e6. Wat is nu de beste zet voor wit? Verder lezen…