Schaken op de Europese Staalmarkt (10)

Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 , deel 8  en deel 9

Europese Unie, de top komt bijeen

Donderdag en vrijdag is er weer een Europese Top waar de regeringsleiders van de 28 EU-landen in Brussel bijeenkomen. Naast de problemen met het handelsverdrag met Amerika en ook met het verdrag  met Canada, de Walen hebben in België  tegengestemd, staan de problemen en zorgen in de Europese staalindustrie hoog op de agenda.

Donald Tusk, de EU-voorzitter wil dat er hard wordt opgetreden omdat vooral de staalindustrie steen en been klaagt over het dumpen van Chinese producten op de Europese markt.

58 leiders van bedrijven in de Europese staalindustrie hebben de handen ineen geslagen en recent een brandbrief gestuurd naar de regeringsleiders. Een slimme zet! Zij benoemen daarin drie grote problemen die het voortbestaan van de bedrijven en de werkgelegenheid in gevaar kunnen brengen. Ze vragen de regeringsleiders om snelle en adequate maatregelen. Namens Tata Steel Europe is de brief ondertekend door Hans Fischer (CEO en CTO).

Nationale Klimaattop 2016

Volgende week opent minister-president Mark Rutte de Nationale Klimaattop 2016  in de Van Nellefabriek (Werelderfgoed)  in Rotterdam. De bedoeling is het Klimaatakkoord van Parijs, dat door veel landen is ondertekend w.o. Amerika en China, te vertalen naar concrete acties in Nederland. Een van de belangrijke onderwerpen is het terug dringen van CO2-uitstoot.

Nationale Iconen 2016

Gisteravond maakte Henk Kamp, minister van Economische Zaken, de drie Nationale Iconen 2016 bekend in het tv-programma De Wereld Draait Door. Hij meldde dat er dit jaar 65 hoogwaardige inzendingen waren.

De jury onder leiding van Hans Wijers heeft na een voorselectie tien indieners uitgenodigd om hun projecten te presenteren tijdens een 2-daagse juryzitting in Driebergen. Hierbij is gekeken naar de drie criteria die het kabinet heeft geformuleerd: icoonprojecten moeten economisch interessant zijn voor Nederland, bijdragen aan maatschappelijke opgaven en aantoonbaar innovatief zijn op wereldschaal. Ook heeft de jury meegewogen wat de wat de meerwaarde van een eventuele icoonstatus voor de ingediende projecten zou zijn.

Na deze intensieve beoordeling zijn de volgende drie innovaties voorgedragen en het kabinet heeft vervolgens het volgende besloten:

Het opwekken van elektriciteit uit het verschil tussen zout en zoet water, beplanting van bomen en groenten in droge gebieden en het produceren van medische isotopen zónder kernreactor. De innovaties Blue Energy (energie uit water), Growboxx (beplanting in droge gebieden) en Lighthouse (medische isotopen) zijn door het kabinet benoemd tot nieuwe Nationale Iconen.

Minister Kamp: “Blue Energy, Growboxx en Lighthouse zijn Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie, landbouw en de gezondheidszorg. De nieuwe Nationale Iconen zijn van hoog internationaal niveau en Nederlandse visitekaartjes op het gebied van innovatie. Alle drie de innovaties hebben grote economische potentie en dragen bovendien bij aan wereldwijde duurzame ambities.” De drie nieuwe Nationale Iconen worden volop ondersteund door het kabinet. Zo krijgen de innovaties elk een minister of staatssecretaris als eigen ambassadeur. Dit biedt toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland, helpt bij het vinden van financiering en nieuwe partners en geeft ondersteuning vanuit de overheid.

Tata Steel Nederland

Tata Steel Nederland was een van de tien finalisten waarvan in het juryrapport stond vermeld:

HIsarna – Tata steel In IJmuiden is een technologie ontwikkeld waarmee een reductie van tenminste 20% in CO2-uitstoot gerealiseerd kan worden. Met een nieuw proces om staal te produceren dat de traditionele keten van kooksfabriek, pelletfabriek, sinterfabriek en hoogoven vervangt, kan waar ook ter wereld ruwijzer geproduceerd worden. De jury onderschrijft het belang van een energiezuinigere staalproductie zoals geschetst in de presentatie van HIsarna. Staal zal de komende decennia een belangrijke grondstof blijven en alle mogelijkheden om het staalproces te vergroenen moeten worden gesteund. HIsarna kan hier een grote bijdrage aan leveren en de jury adviseert de regering dan ook dit project te ondersteunen waar mogelijk. Als de demoplant daadwerkelijk in Nederland gebouwd zal worden, zou dit van iconische waarde kunnen zijn.

Tata Steel Chess Tournament 2017

Bent u ook zo benieuwd of we nieuwe innovatieve ideeën te zien krijgen op het schaakbord of daarbuiten? We wachten in spanning af.

Op 28 oktober weten we wie de 14 Tata Steel Masters en 14 Tata Steel  Challengers zijn.
 

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.