Schaken op de Europese Staalmarkt (13)

Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 , deel 8, deel 9 , deel 10, deel 11 en deel 12

Een wereldtoernooi waar iedere deelnemer zijn eigen schaakspel mag meenemen. Dit levert een bonte verzameling van schaakspelen op. Chinees Schaak, Japans Schaak, Koreaans Schaak, Westers Schaak, Superschaak en nog veel meer. Er dan ook toestaan om met een duo te spelen en varianten van doorgeefschaak en weggeefschaak en andere varianten mogelijk te maken. En dit kris kras door elkaar. Spelen met een klok of kookwekker is een optioneel. Zijn er arbiters en wedstrijdleiders die dit in goede banen kunnen leiden en is hiervoor een toernooidirecteur te vinden?

Spanning stijgt op de topborden

Alhoewel de machtsstrijd in de top van Tata nog gaande is worden er binnenkort in Bombay House in Mumbai belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van de staalactiviteiten van Tata Steel in Europa. Dan horen we of en hoe de problemen in Engeland kunnen worden opgelost en of de gesprekken met ThyssenKrupp over een mogelijke fusie doorgaan. Maar wie weet komt er nog een konijn uit de hoge hoed en gebeurt er helemaal niets.

Minister-president May van Engeland is van 6-8 november op bezoek geweest in India met in haar gevolg de minister van Handel die leiding gaf aan een 40-koppige handelsdelegatie. De handelsbetrekkingen met India moeten voor de brexit worden verstevigd. Eind deze week maakt Henk Kamp, onze minister van Economische Zaken, zijn opwachting bij Tata Steel in Bombay House.

Op vrijdag 11 november vergadert de top van Tata Steel, worden de kwartaalresultaten gepubliceerd en komt er een persbericht. En op diezelfde dag begint in New York het wereldkampioenschap schaken!

Laten we snel een rondje langs de borden maken.

Veranderingen in het management van Tata Sons, de holding van de Tata Groep

Een direct gevolg van het afzetten van Mistry als topman van Tata Sons was ook het opheffen van zijn denktank. Drie van de vijf leden kregen per direct hun congé. De twee overgebleven veteranen kregen aangepaste functies. Een van de ontslagen leden van de denktank, ook visiting professor aan de London School of Management, heeft op zijn blog verteld hoe zijn ontslag in zijn werk ging. Heel simpel, hij kreeg op maandagavond 24 oktober een telefoontje dat hij dinsdag niet meer hoefde te komen, hij was per direct ontslagen. Alleen de financiële afwikkeling restte nog (een half jaar salaris). Hij had domweg de pech dat hij voor topman Mistry werkte. Het was een waardig en keurig verslag conform de Tata Values en dat kon van de wijze waarop hij en de andere twee ontslagen werden niet worden gezegd. Zijn verhaal ging ‘viral’ en werd door de media opgepakt.

Ratan Tata, de interim-topman van Tata Sons, heeft direct een nieuwe denktank van getrouwen samengesteld die hem en de toekomstige topman moet ondersteunen.

Tata India: wie is de baas?

De hamvraag voor de directies van de Tata divisies (en bedrijven) is: naar wie moeten we luisteren, wie is de baas? Maar is Ratan Tata dan niet de interim-baas? Ja, en nee, zo eenvoudig ligt het nog niet. Een aantal divisies zijn zelfstandig aan de beurs genoteerd. Naast Tata Sons zijn er ook andere aandeelhouders bij die divisies en bij een aantal van deze divisies is Cyrus Mistry de topman. En in zo’n geval kan hij alleen door de aandeelhouders van de divisies worden ontslagen. Hij is o.m. de topman bij grote divisies als Tata Motors, Tata Power, Tata Indian Hotels en Tata Steel. Cyrus Mistry heeft aangegeven dat hij zijn toppositie bij deze divisies niet zal opgeven. Ratan Tata laat onderzoeken op welke wijze Mistry ook bij de divisies (en bedrijven) kan worden afgezet, maar dat lijkt nog geen eenvoudige zaak en kost veel tijd.

De resultaten van het afgelopen kwartaal moeten worden vastgesteld en gepubliceerd volgens strikte beursregels en planning. In een aantal divisies vindt deze vaststelling en publicatie dus nu plaats onder leiding en verantwoording van Cyrus Mistry. De eerste divisie waar dit al heeft plaatsgevonden is Tata Indian Hotels. De beveiligers moesten ingrijpen toen er veel pers en andere belangstellenden aanwezig waren bij de komst van Mistry bij Bombay House. Het ging er soms hardhandig aan toe, personen werden gearresteerd en fotoapparatuur werd vernield. Tata Sons heeft hiervoor verontschuldigingen aangeboden.

Een onverwachte zet, steun voor Cyrus Mistry

Afgelopen vrijdag was deze bestuursvergadering van de Tata Indian Hotels. Na de vergadering kwam er een opmerkelijke mededeling gebaseerd op uitlatingen van de onafhankelijke bestuurders:

De zes onafhankelijke bestuursleden van Indian Hotels spreken hun volledige vertrouwen uit in bestuursvoorzitter Mistry en zij loven hem om de door hem genomen stappen, om getoond leiderschap en om de strategische richting.’

Bijzonder hierbij is dat een van de zes onafhankelijke bestuursleden ook bestuurslid is van een van de filantropische trusts van de Tatas, waarvan Ratan Tata ook de leiding heeft.

Eerder onafhankelijke bestuursleden van Tata Power zich al positief uitgelaten over het leiderschap van Mistry:

De onafhankelijke  bestuursleden erkennen het leiderschap van Mistry. Zijn strategische inzichten en zijn risicobeoordeling zijn van toegevoegde voor Tata Power. In 2015 en 2016 zijn Mistry’s prestaties bij Tata Power onafhankelijk beoordeeld en goed bevonden.

Opvattingen van onafhankelijke bestuurders zijn belangrijk voor aandelenbeleggers en beurzen. Daarom voelen sommigen van hen zich verplicht zich ook openlijk uit te spreken in moeilijke situaties. In dit geval ook niet onbelangrijk voor de machtsstrijd tussen Cyrus Mistry en Ratan Tata.

Maar voorafgaande aan de komende bestuursvergaderingen wordt er forse druk op hen uitgeoefend en wordt er flink gelobbyd.

Tata Steel

Britse bronnen hebben gemeld dat minister-president May geen gesprekken zou hebben met Tata topmannen. Indiase bronnen melden dat Ratan Tata binnenkort naar Engeland afreist.

Tata Steel publiceert op 11 november de kwartaalresultaten

De aandacht is nu gericht op de bestuursvergadering van Tata Steel op 11 november a.s. in Mumbai. Verwacht wordt dat het goedgekeurde en ingezette beleid wordt doorgezet door het bestuur van Tata Steel, tenzij enkele bestuurders gaan twijfelen in het licht van de machtsstrijd. De aandelenbeurzen gaan uit van voortzetting van het beleid. Welk antwoord zij zullen geven op de vraag hoe het zit met de door Mistry genoemde afboekingen de komende jaren, oplopend tot 10 miljard dollar, blijft de hamvraag. De fusie besprekingen met ThyssenKrupp en de besprekingen in Engeland over het oplossen van de pensioenproblematiek zou dan wel eens in een versnelling kunnen komen, alhoewel Ratan Tata watchers deels een andere mening zijn toegedaan. En het belangrijkste is hoe de onafhankelijke bestuurders oordelen over het leiderschap en de strategie van Mistry en of ze hierover publiekelijk iets communiceren op 11 november. De Nederlander Jacques Schraven is een van de 6 onafhankelijke bestuurders van Tata Steel en ook onafhankelijk bestuurder van Tata Steel Europe. Koushik Chatterjee is de financiële man van Tata Steel en topbestuurder van Tata Steel Europe. De vraag is wat hij nu gaat doen want hij was de financiële rechterhand van Ratan Tata bij de koop van Corus in 2007.

Nog een verrassende zet

Verrassend genoeg nam een van de bestuurders van Tata Steel, die anoniem wil blijven, het in het openbaar al eerder op voor Mistry.

Hij liet het volgende door de Business Standard optekenen:

‘De beslissing om de Tata Steel UK activiteiten te verkopen was door het voltallige bestuur genomen en niemand mag alleen Mistry daarvoor verantwoordelijk houden. Er zijn veel bestuursvergaderingen over dit onderwerp geweest en vertegenwoordigers van de Engelse regering en van de Engelse vakbonden zijn in Mumbai op gesprek geweest. Veel geld is verloren gegaan en gaat nog verloren in Engeland en niemand stelt achteraf de vraag of de koop van Corus wel een goede beslissing is geweest. Mistry kreeg bij zijn aantreden dit probleem op zijn bord en wilde het probleem structureel oplossen. Mistry kwam met ThyssenKrupp en een mogelijke fusie met de Europese bedrijven. Dit zou de redding zijn voor Tata Steel, want Tata Steel lijdt onder de zware verliezen in Engeland. Tata Sons (en dus ook Ratan Tata) was volledig betrokken bij het beleid van Tata Steel onder Mistry.

Toen Ratan Tata nog bestuursvoorzitter was van Tata Steel waren er in het bestuur ook al regelmatig discussies over het afstoten van Tata Steel Europe. Toen wilden al een aantal directieleden afscheid nemen van Tata Steel Europe, maar Ratan Tata hield dit toen tegen.

Minister Henk Kamp gaat langs bij Tata Steel in Mumbai

Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, volgt met een handelsdelegatie het koninklijk paar dat een staatsbezoek brengt aan Australië en Nieuw-Zeeland. Vandaag eindigde de economische missie in Auckland met een ontmoeting met de Nieuw-Zeelandse zakenpartners. Vanmiddag eindigde het staatsbezoek met een ontmoeting met de pers. Op de terugreis doet Kamp Mumbai aan om zich op de hoogte te laten stellen van de gang van zaken bij Tata Steel door Chatterjee. Hij zal waarschijnlijk ook contact zoeken met Jacques Schraven, onafhankelijk bestuurslid van Tata Steel en van Tata Steel Europe, om zich nader op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Perfecte timing want op 11 november vergadert het Tata Steel bestuur.

Zowel een woordvoerder van ThyssenKrupp in India als een woordvoerder van Henk Kamp melden dat het onderhandelingsproces over een mogelijke fusie vertraging kan oplopen.

Tata Steel Nederland

Metaalkrant

Recent publiceerde de Metaalkrant een uitgebreid artikel met als kop: Tata werkt al jaren aan een Europese exit-strategie voor de staalactiviteiten. Dit artikel is gebaseerd op publicaties in de Indiase media.

Regionale Staalagenda 2020

Vorige week publiceerde Tata Steel Nederland de Regionale Staalagenda 2020. De drie speerpunten van deze agenda zijn:

  1. Vitale economie
  2. Duurzame energievoorziening
  3. Gezonde leefomgeving

(Misschien moet men minister Henk Kamp nog even deze fraaie brochure toesturen voor zijn gesprek met de bestuurders van Tata Steel in Mumbai? Sterk punt van een vooruitstrevend Tata Steel IJmuiden!)

Een paragraaf in het hoofdstuk Gezonde leefomgeving gaat over Community. Het gaat over donaties voor het Future Generation project, de samenwerking met Telstar in het voetbalproject en het project Thuis in de Wijk. Ook het Tata Steel Chess Tournament wordt kort vermeld met als inzetje een leuke foto van de kleine Machteld van Foreest. Over het schaaktoernooi schrijft men:

‘Tata Steel blijft hoofdsponsor en organisator van het jaarlijkse Tata Steel Chess Tournament. Sinds enkele jaren wordt ook enkele dagen buiten Wijk aan Zee geschaakt.’

Wereldkampioenschap

Vrijdag 11 november is ook een belangrijke datum want dan begint in New York de match om het wereldkampioenschap tussen Carlsen en Karjakin. Beiden komen ook naar Wijk aan Zee in januari volgend jaar. Gisteren werd een video gepubliceerd over Magnus Carlsen die zich thuis voelt bij het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.