Schaken op de Europese Staalmarkt (14)

Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12 en deel 13

Fire on Board

Sommige grootmeesters staan bekend als inventieve en creatieve aanvallers en zij hebben veel mooie partijen gespeeld waarover veel boeken zijn verschenen. Inderdaad waren zij in staat in de kortste tijd het schaakbord in vuur en vlam te zetten en met mooie offers en combinaties hun tegenstanders te vermorzelen en mat te zetten. De offers en combinaties waren lang niet altijd correct maar dat bleek vaak pas achteraf.

Tata

Nusli Wadia

Wadia’s overgrootmoeder was Sylla Petit, de zus van J.R.D. Tata. JRD leidde de Tata Groep van 1938 tot 1992.

In 1990 werd Wadia  door JRD gevraagd of hij hem wilde opvolgen als leider van de Tata Groep, maar hij weigerde dit en gaf JRD het advies om Ratan Tata te vragen.

Wadia, een Tata oldtimer, is de langstzittende onafhankelijk bestuurder zowel bij de divisies Tata Chemicals, Tata Motors als bij Tata Steel. Wadia’s vader heeft in India een textielimperium opgebouwd en Wadia is hem opgevolgd. Wadia is een invloedrijk zakenman in India.

Wadia behoort ook tot de kleine Parsi gemeenschap net als de Mistrys en de Tatas.

Ratan Tata en Nusli Wadia waren naast familie ook vrienden.

Oorlog in de bestuurskamers?

Wadia steunde Mistry, samen met de andere onafhankelijke bestuursleden van Tata Chemicals en dit was een flinke streep door de rekening voor Ratan Tata alhoewel hun relatie al langer was bekoeld. Wadia nam eenzelfde positie in tijdens de afgelopen bestuursvergaderingen van Tata Steel en Tata Motors.

Ratan Tata werd ook verrast door de steunbetuigingen voor Mistry van de onafhankelijk bestuursleden van Tata Indian Hotels en Tata Power. Hij moest nu snel handelen om deze ongewenste tendens een halt toe te roepen.

De afgelopen week heeft hij een groot aantal salvo’s afgevuurd met als doel om Cyrus Mistry bij alle Tata divisies af te zetten.

Salvo 1: Mistry wordt per direct afgezet als bestuursvoorzitter bij Tata TCS, het paradepaard van de Tata Groep en de best presterende divisie. Dit was per direct mogelijk omdat Tata Sons meer dan 70% van de TCS aandelen bezit.

Salvo 2: Tata Sons publiceert een brief van negen kantjes waarin zij van leer trekken tegen Mistry. Hij krijgt van alles de schuld behalve van het goed presteren van Tata TCS en Jaguar Land Rover (onderdeel van de divisie Tata Motors), het goed presteren  was alleen te danken aan het beleid van  Ratan Tata. Alle andere divisies presteerden de afgelopen vier jaar niet en dat is de schuld van Mistry. Deze brief was bedoeld voor beleggers, aandeelhouders en de beurzen om de komende afzetting van Mistry bij de divisies nader te motiveren,

Salvo 3: Tata Sons licht de aandelenbeurs in dat zij een extra aandeelhoudersvergadering van Tata Indian Hotels willen houden om Mistry af te zetten. Vervolgens vragen ze ook om extra aandeelhoudersvergaderingen voor Tata Powers, Tata Chemicals. Met hetzelfde doel. Ook wordt verwacht dat een aantal (onafhankelijke) bestuursleden, die op Mistry’s hand zijn de wacht zal worden aangezegd.

Salvo 4: Tata Sons meldt nogmaals dat het alles zal doen om Mistry en anderen te verwijderen uit de besturen van de Tata divisies. Ratan Tata mobiliseert grote beleggers om op de komende aandeelhoudersvergaderingen in te stemmen met het afzetten van Mistry. Ook onderhoudt hij nauwe contacten met de minister-president en de minister van Financiën van India. Er zijn door de staat gecontroleerde instellingen die een groot belang hebben in de Tata divisies.

De grote ‘schoonmaak’ in de besturen van de Tata divisies is hiermee aangekondigd. Familieleden noch ‘vrienden’ zullen worden gespaard. Beleggers maken zich grote zorgen en roepen op tot een snelle oplossing van de problemen in de top. De Tata aandelen zijn de afgelopen weken al flink in waarde gedaald, een verlies van zo’n tien miljard dollar. Het einde van de mediaoorlog is nog lang niet in zicht, integendeel het ergste moet misschien nog komen. En de eerste juridische gevechten zijn ook al aangekondigd.

De directeur van de Nationale Bank van India heeft gemeld dat zij zich nog geen zorgen maakt over de ruzie in de top zolang de Tata bedrijven gewoon het werk doen dat van ze wordt gevraagd. Wel houdt ze de ontwikkelingen nauw in de gaten.

De Tata papers

Omdat de Tata divisies in de periode verkeerden van het bekend maken van de kwartaalcijfers moesten de directeuren oppassen dat ze in deze periode geen beursgevoelige informatie naar buiten zouden brengen. Gisteren liep deze gevoelige periode af en nieuwe onthullingen door Mistry en Wadia zijn reeds aangekondigd. Zij willen antwoord geven op de brief van negen kantjes van Tata Sons. Ook over Tata Steel en Tata Steel Europe willen ze een boekje open doen. Ook hun salvo’s zullen luid klinken. Met deze Tata papers never a dull moment! Maar wanneer eindigt dit? Er zullen toch alleen maar verliezers over blijven?

Tata Steel

Steun voor Mistry?

Alle ogen waren afgelopen vrijdag gericht op de bestuursvergadering van Tata Steel. Met video’s werd de komst van de bestuurders bij Bombay House vastgelegd. Op de beelden was ook de aankomst van Hans Fischer te zien, met de paperassen onder de arm. Fischer is de directeur van Tata Steel Europe. Hij is geen lid van het Tata Steel bestuur, zijn voorganger was dit nog wel.

Het was voor de beursanalisten geen verrassing dat Tata Steel ook het afgelopen kwartaal verlies had geleden. Tata, Steel UK blijft een blok aan het been hoewel verbeteringen door kostenbesparingen zichtbaar worden. IJmuiden presteerde goed.

Volgens goed ingelichte bronnen in Mumbai liep het mis toen tijdens de vergadering bekend werd dat er ook een extra aandeelhoudersvergadering op de beurs was aangekondigd voor Tata Steel. Doel: het afzetten van Mistry en Wadia!

Wadia wilde dat door de zes onafhankelijke leden van Tata Steel een resolutie werd ondertekend voor steun aan bestuursvoorzitter Mistry, zoals ook bij enkele andere divisies was gebeurd. Drie onafhankelijke bestuursleden wilden dit niet steunen en twee wilden zich niet committeren, waaronder de Nederlander Jacques Schraven (ook onafhankelijk bestuurder van Tata Steel Europe en president-commissaris van Tata Steel Nederland.)

Goed te weten wie de drie waren die tegen waren omdat zij hiermee misschien aangaven ook naar Ratan Tata te willen luisteren.

Mallika Srinivasan is de vrouw van Venu Srinivasan. Venu heeft de leiding over de succesvolle divisie Tata TVS en hij is pas benoemd als directeur van Tata Sons. Ook is hij pas bestuurslid geworden bij een van de Tata trusts. Hij heeft voor gestemd om Mistry af te zetten als topman van Tata Sons. Venu is ook lid van de selectiecommissie die een nieuwe topman moet zoeken.

Andrew Robb was directeur bij Corus toen dit bedrijf in 2007 werd overgenomen door Ratan Tata. Robb behartigt waarschijnlijk ook de belangen van de Britse staalindustrie. Hij ziet misschien nieuwe kansen voor de toekomst van Tata Steel UK, nu Ratan Tata weer aan de macht is. Corus was ontstaan uit een fusie tussen British Steel en Koninklijke Hoogovens. Dit bleek geen gelukkig huwelijk.

  1. Bhatt is een voormalig bestuursvoorzitter van de State Bank Group waaronder ook de State Bank of India en van oudsher heeft deze bank sterke banden met de Tatas.

De Indiase vakbonden hebben inmiddels ook partij gekozen en wel voor Ratan Tata.

Tata Steel Europe

Schraven meldde aan het FD, na de bestuursvergadering van afgelopen vrijdag, dat de huidige strategie voor Tata Steel Europe en implementatie daarvan berusten op unanieme besluiten van het gehele bestuur van Tata Steel. Hij meldde ook dat van onenigheid in het bestuur geen sprake was.

Chatterjee meldde aan de Indiase pers:

De operationele resultaten van de Europese activiteiten zijn aanzienlijk verbeterd als gevolg van het herstructureren van zwakke onderdelen, door gunstigere marktomstandigheden en een zwakker pond sterling.

De gesprekken met ThyssenKrupp over een strategische alliantie middels een joint venture zullen worden voortgezet. De voorgenomen verkoop van de Specialty Steel activiteiten (met ca. 2000 medewerkers) gaat door en enkele potentiële kopers hebben reeds toegang gekregen tot alle stukken om due diligence onderzoek te doen.

Europese Unie

Afgelopen week kwamen de ministers van Handel van de lidstaten bijeen. Nederland werd vertegenwoordigd door minister Ploumen. Nederland is geneigd strengere maatregelen te ondersteunen om dumping van Chinese producten tegen te gaan. Eerder verzette minister-president Rutte zich hiertegen omdat hij het te protectionistisch vond.

Afgelopen maandag heeft de Europese Commissie voor een aantal Chinese staal- en ijzerproducten forse importheffingen afgekondigd. Deze antidumpingmaatregel geldt voor zes maanden.

Tata Steel UK

In Engeland meldde de financiële pers dat Tata Steel UK overweegt om het pensioencontract op te zeggen en te stoppen met het staalpensioenfonds. Op deze manier wil Tata Steel UK  voorkomen dat er voor april 2017 een extra storting moet plaatsvinden in het pensioenfonds van ca. 60 miljoen pond. Hiermee wil men druk zetten op de onderhandelingen over een oplossing voor de Engelse pensioenproblematiek. De vakbonden vinden dat Tata Steel morele en sociale verplichtingen heeft jegens de staalmedewerkers en zich niet kan veroorloven te stoppen met het pensioenfonds met alle gevolgen van dien voor de deelnemers. Alle hoop hebben ze nu gevestigd op Ratan Tata en zij hebben hem dit ook al per brief laten weten.

Na de melding van Chatterjee afgelopen vrijdag dat er operationeel sprake was van een verbetering nam de hoop toe dat de staalfabrieken in Port Talbot zouden kunnen overleven. Eerder was besloten de verlieslatende activiteiten af te stoten. Chatterjee had nu gezegd had dat het mogelijk moest zijn het kwakkelende bedrijf duurzaam winstgevend te maken. De betere prestaties waren vooral te danken aan kostenbesparing, betere benutting van de capaciteit en de lage koers van het pond. Hij voegde hieraan toe dat het streven blijft de Europese prestaties te verbeteren met de speciale focus op Engeland om het bedrijf ook minder afhankelijk te maken van toekomstige invloeden van buitenaf.

Hierin leest men in Engeland de suggestie dat Tata Steel de weg vrijmaakt om de staalfabrieken in Wales te behouden en weer winstgevend te maken, ongeacht of er een fusie komt met ThyssenKrupp of niet. De vakbonden en de medewerkers verwachten dat Ratan Tata binnen enkele weken met meer duidelijkheid komt over zijn plannen met Port Talbot. Of Ratan Tata de komende weken nog een bezoek zal brengen aan Engeland is onbekend.

Tata Steel Nederland

In de afgelopen week werd er door de Nederlandse pers ruim aandacht besteed aan de ontwikkelingen bij Tata.

Na het bezoek van Henk Kamp, minister van economische zaken, aan Tata Steel in Mumbai afgelopen week kon hij geen nadere inhoudelijke mededelingen doen. Hij maakte een tussenstop op de terugreis van zijn economische missie aan Australië en Nieuw-Zeeland.

Kamp meldde wel aan het FD dat hij een constructief gesprek had gevoerd met de Indiër Chatterjee die de leiding heeft over de strategische heroriëntatie van Tata Steel Europe. Tata, Steel zoekt nog steeds naar een strategische consolidatie in Europa. Het besluitvormingsproces is gaande en zal worden afgerond als de tijd daar rijp voor is, zo meldde onze bewindsman.

Tata Steel Chess Tournament

Inmiddels zijn ook de meeste Tata Steel Challengers bekend. Opvallend was dat een van de Challengers Sopiko is, de vrouw van Anish Giri. Zij zijn de trotse ouders van de pas geboren Daniel.

Pas publiceerde de Wall Street Journal een groot artikel over Magnus Carlsen met een mooie foto van de partij van Loek van Wely tegen Magnus Carlsen. Het onderschrift bij de foto luidde:

Magnus Carlsen, right, of Norway, plays a game of chess against Loek van Wely of the Netherlands in the fifth round of the Masters at the Tata Steel Chess Tournament in the Dutch city of Ijmuiden in January. Photo Koen Suyk/AFP/Getty Images

(De vijfde ronde werd in Amsterdam gespeeld in het NEMO Science Museum, de foto geeft dit ook weer.)

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.