Opleiding en Training

DCA Landelijk schaakkamp 25-26 juni

De inschrijving voor het eerste DCA landelijk schaakkamp 2016 is officieel geopend!

Een leuk weekend vol verrassende stellingen, interessante weetjes van topschakers en spannende uitspeelstellingen!
Jop Delemarre, Dolf Meijer, Boris Friesen en Pascal Losekoot zullen dit trainingsweekend organiseren en de deelnemers het nodige bijbrengen. Daarnaast is het een leuke gelegenheid samen met andere jeugdschakers leuke dingen te doen.

Het eerste DCA landelijk schaakkamp 2016 is op zaterdag 25 en zondag 26 juni. 

Lees meer >

Begrijp wat u doet: Het Dame-Indisch 3

Opening: Het Dame-Indisch 3

Het is al weer de vijftigste aflevering van deze serie over openingsvarianten. We hebben nog een zeer belangrijke variant te goed in het Dame-Indisch die op het niveau van een van de WK-tweekampen tussen Karpov en Kasparov diverse malen op het bord verscheen.

Na de bekende beginzetten

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6

hebben we opnieuw de uitgangsstelling van het Dame-Indisch gekregen. We komen nu eindelijk op de belangrijkste strijdwijze voor wit namelijk variant C)

4. g3

Dit wordt gezien als de meest kansrijke voortzetting voor wit en wordt daarom vooral in toppartijen gespeeld.

4…La6

Wederom is de ‘uitglijder’ van de loper naar a6 zwarts belangrijkste methode om het wit moeilijk te maken.

Lees meer >

Training Jussupow in MEC

Op woensdag 16 maart geeft de Duitse grootmeester Artur Jussupow (2578) een training in het MEC.

"Hoe te verdedigen in het schaken?” is het algemene thema dat Artur zal behandelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van oude wereldtoppers (zoals Steinitz, Capablanca en Lasker) en andere stellingen zal hij dit thema uitwerken. Naast instructie krijgen de deelnemers ook opgaven over het onderwerp en documentatie voor thuis.

De sessie is van 20.00-22.15 uur.

Lees meer >

Toptraining Seirawan in MEC

Toptraining Yasser Seirawan

Op woensdag 3 februari geeft grootmeester Yasser Seirawan (VS, elo 2620) een training in het MEC.

Naast fragmenten uit het Tata-toernooi, zal Seirawan ook aandacht besteden aan de historie van het wereldkampioenschap, aan de hand van enkele ontdekkingen uit de match van Lasker tegen Capablanca.

De training is bedoeld voor spelers met een rating van 1800 en hoger.

Aanmelding vooraf verplicht!

Lees meer >

Juweeltjes 4: Kasparov – Topalov

In deze rubriek nodigen we de bezoeker van Schaaksite graag uit om te genieten van de meest schitterende prestaties op het schaakbord, door alle eeuwen heen. De reden waarom voetballiefhebbers in vervoering raken als zij acties zien van Messi of Ronaldo moet bij ons schakers dezelfde zijn als wij de partijen naspelen die we hier willen tonen. En aarzelt u vooral niet om uw keus ook kenbaar te maken!

Nu het geweld in Wijk aan Zee binnenkort weer losbarst, is het een mooi moment om te kijken wat voor fraais bij deze roemruchte traditie ooit tevoorschijn is gekomen. Waar lang geleden de ‘Parel van Zandvoort’ (Euwe – Aljechin, 26ste matchpartij, 3 december 1935) ooit gespeeld werd, heeft men het nu nog over de ‘Parel van Wijk aan Zee’ waarin ’s werelds sterkste speler van dat moment, Gary Kasparov, in een briljante offerpartij de koning van Veselin Topalov het halve bord overjoeg.

Het grafiekje laat de barre tocht zien die de arme zwarte monarch moest afleggen, alvorens hij te grazen werd genomen. Kasparov gooide er een toren tegenaan, toen hij in het nadeel dreigde te geraken en dat was gebaseerd op een tweede torenoffer. Het bleek een zuiver intuïtieve beslissing van de wereldkampioen geweest te zijn. Een aantal wendingen moet hij voorzien hebben, maar de hele koningsjacht duurde zo lang dat de nummer één van de wereld dat (vrijwel) onmogelijk kon hebben doorgerekend.

Gary Kasparov
Veselin Topalov
Lees meer >

Overzicht rubriek Juweeltjes

In deze rubriek nodigen we de bezoeker van Schaaksite graag uit om te genieten van de meest schitterende prestaties op het schaakbord, door alle eeuwen heen. De reden waarom voetballiefhebbers in vervoering raken als zij acties zien van Messi of Ronaldo moet bij ons schakers dezelfde zijn als wij de partijen naspelen die we hier willen tonen. En aarzelt u vooral niet om uw keus ook kenbaar te maken!

Lees meer >

Toptraining Matthew Sadler in MEC

Op woensdag 18 november 2015 geeft Matthew Sadler (Engeland, elo 2625) een training in het MEC.

Matthew zal partijen en stellingen behandelen die in zijn binnenkort te verschijnen boek Chess for life komen te staan. Het centrale thema in het boek is hoe de speelstijl van schakers verandert naarmate ze ouder worden. Oftewel: hoe kun je stellingen op het bord krijgen waarin ervaring belangrijker is dan jeugdige energie en tactische scherpte?

Lees meer >

Begrijp wat u doet: Het Dame-Indisch 2

Opening: Het Dame-Indisch 2

Na de zetten 1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 ontstaat opnieuw de uitgangsstelling van het Dame-Indisch waarmee we in het eerste deel begonnen zijn. We hebben we nog een paar variantjes op de plank liggen die beginnen met: A) 4. a3. De vorige keer hebben we ons niet afgevraagd hoe het kan dat een dergelijk pionzetje gevaarlijk zou kunnen zijn voor zwart. Oud-wereldkampioen Tigran Petrosian bediende zich hiermee en later vormde Gary Kasparov het zelfs om tot een gevaarlijk aanvalssysteem.

Het idee is natuurlijk dat het paard op c3 zo belangrijk is omdat het de belangrijke centrumvelden e4 en d5 in beslag neemt, dat wit zich het tijdverlies kan permitteren. De aandachtige lezer die zich afvraagt waar C) 4. g3 blijft, moet nog even geduld hebben. Dat komt in deel 3 aan de orde.

A) 4. a3

Hoe kan een dergelijk pionzetje gevaarlijk zijn voor zwart? Dat is een legitieme vraag, want pionzetten in de opening zijn in feite geen ontwikkelingszetten. Het maakt alleen ontwikkeling van de stukken mogelijk. Toch bediende oud-wereldkampioen Tigran Petrosian zich van deze mogelijkheid en hij was er redelijk succesvol mee. Ik heb er zo’n vijftig partijen mee weten te vinden in mijn database. Toch valt het tijdverlies goed te motiveren. Wit beoogt het paard van b1 op c3 te zetten zonder dat het daar gepend kan worden. Dat paard neemt de belangrijke centrumvelden e4 en d5 in beslag en daarmee gaat wit de strijd om het centrum aan.

4…La6!?

Lees meer >

Juweeltjes 3: Pinter-Timman

In deze rubriek nodigen we de bezoeker van Schaaksite graag uit om te genieten van de meest schitterende prestaties op het schaakbord, door alle eeuwen heen. De reden waarom voetballiefhebbers in vervoering raken als zij acties zien van Messi of Ronaldo moet bij ons schakers dezelfde zijn als wij de partijen naspelen die we hier willen tonen. En aarzelt u vooral niet om uw keus ook kenbaar te maken!

Het beoordelen van wat kunst is, is puur subjectief. Tenminste dat is naar mijn bescheiden mening het geval als ik naar schilderijen kijk. Waarschijnlijk zal ik aangezien worden voor een cultuurbarbaar als ik beweer dat ik de charme van een Mondriaan niet zo kan ontdekken.

Datzelfde zou je kunnen zeggen voor het keuzelijstje dat ik heb aangelegd van partijen die naar mijn mening van grote schoonheid zijn, maar waarin anderen wellicht zich zullen afvragen waar de schoonheid precies te zien valt.

Bij schoonheid zijn de meeste schakers geneigd om partijen van dit predicaat te voorzien als er van alles geofferd wordt, dat later met rente wordt teruggewonnen of eindigt in mat. Nou ben ik daar ook niet vies van, maar toch zijn sommige strategische prestaties in mijn ogen van een schitterende eenvoud, die ik die graag voor het voetlicht wil brengen. Een daarvan is de partij die ik hieronder bespreek tussen de Hongaarse grootmeester Jozsef Pinter tegen onze landgenoot Jan Timman.

Jan Timman in de tachtiger jaren: op weg naar de wereldtop (foto Jos Sutmuller)

Lees meer >

Juweeltjes 2: D. Byrne-Fischer

In deze rubriek nodigen we de bezoeker van Schaaksite graag uit om te genieten van de schitterendste prestaties op het schaakbord, door de eeuwen heen. De reden waarom voetballiefhebbers in vervoering raken als zij acties zien van Messi of Ronaldo moet bij ons schakers dezelfde zijn als wij de partijen naspelen die we hier willen tonen. En aarzelt u vooral niet om uw keus ook kenbaar te maken!

In deze rubriek gaat de aandacht uit naar een tactisch hoogstandje uit een partij van Bobby Fischer. De Amerikaan, die op 64-jarige leeftijd is overleden, is in de laatste jaren voor zijn dood steeds negatiever in het nieuws gekomen. Zijn zegetocht eind zestiger en begin zeventiger jaren, waarin hij als eenling de Sovjetschool de baas werd, blijft een van de meest opmerkelijke resultaten ooit. Fischer bekroonde zijn barre tocht met de wereldtitel door Boris Spassky in 1972 in Reykjavik te verslaan.

Helaas heeft veel later het antisemitisme zich in zijn persoonlijkheid vastgezet en daar is een diep gewortelde haat tegen de Amerikaanse autoriteiten bijgekomen. Zoals bekend speelde Fischer in 1992 een tweekamp tegen de Rus Boris Spassky die gesponsord werd door een Servische bankmagnaat. Omdat er toentertijd een boycot was tegen Servië, werd Fischer door de Verenigde Staten gesommeerd om deze tweekamp geen doorgang te laten vinden.

Na een omstreden televisieoptreden, waarin Fischer openlijk op de officiële documenten spuugde, werd een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Sindsdien leidde Fischer een zwervend bestaan, waarin bij hem de symptomen van paranoia steeds duidelijker werden. Een tijdlang vertoefde hij in Hongarije, waarin hij in nauw contact stond met de fameuze Polgarfamilie. Maar toen hij het gevoel had dat de grond te heet onder zijn voeten werd, verdween hij in het niets, totdat een interview op de Filippijnse radio weer stof deed opwaaien. Na de 11 september aanslagen wikkelde Fischer er geen doekjes om dat hij deze aanslag “het verdiende loon” vond voor het moderne arrogante Amerikaans imperialisme. Verschillende journalisten gingen naar hem op zoek en vooral de Filippijnse grootmeester Eugene Torre moest het ontgelden, omdat hij degene is met wie Fischer contact hield. Bijna niemand slaagde er echter in om in zijn buurt te komen, maar dan blijkt dat Fischer zich in Japan heeft gehuisvest en daar een kind te hebben verwekt bij een Filippijnse vrouw. Als hij een tijdlang in detentie verblijft, maar dan plotseling asiel krijgt aangeboden van IJsland, komt hij daar na verloop van tijd aan. Een lang leven is hem niet beschoren als hij plotseling sterft aan wat complicaties aan zijn organen.

Lees meer >