Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 29)

De 80ste editie van het Hoogovens Schaaktoernooi was weer een groot succes. Anish Giri stond na 13 ronden bovenaan maar moest het in een tiebreak afleggen tegen Magnus Carlsen, de wereldkampioen. Magnus, met evenveel punten, stond na 13 ronden tweede. We kijken al uit naar aangekondigde 81ste editie van het toernooi (11 tot en met 27 januari 2019).

Veranderingen

Naar verwachting zal er veel gaan veranderen zoals een nieuwe naam en een nieuw logo voor het toernooi omdat de kans aanzienlijk is toegenomen dat de fusie tussen de staalbedrijven van ThyssenKrupp en Tata Steel Europe dit jaar zal worden afgerond. Een logisch gevolg is dat de nieuwe joint venture een eigen gezicht en uitstraling krijgt onder een nieuwe naam en hierbij kan het internationale schaaktoernooi een uitstekende PR-functie vervullen om de naamsbekendheid te vergroten. Belangrijk is ook dat het hoofdkantoor van de joint venture in Amsterdam komt. Dit vonden de Duitse vakbonden niet leuk.

De personele bezetting van het toernooi kan wijzigen omdat de stoelendans rond de posities in de nieuwe joint venture nog in volle gang is. De strijd op dit schaakbord is nog niet gestreden en zal de komende maanden worden beslecht. Spannende tijden voor alle medewerkers van Tata Steel Nederland, van hoog tot laag.

Tijdens het Tata Steel Chess Tournament gingen de fusiegesprekken in IJmuiden natuurlijk gewoon door. Er was zelfs hoog bezoek uit India, de Indiase baas van de Tata Steel divisie was in ons land. En hij was volgens de financiële pers niet alleen, ook de hoogste baas van de Tata Group, Natarajan Chandrasekaran (ook voorzitter van de Tata Steel Board) en zijn staflid Koushik Chatterjee (ook lid van de Board van Tata Steel Europe) waren er. Er moesten volgens de pers dreigende rechtszaken en stakingen worden voorkomen.

 

Van links naar rechts: Myra Rooselaar (in haar hoedanigheid van voorzitter van het Tata Steel Chess Tournament), Mr. T.V. Narendran (sinds oktober 2017 CEO en Managing Director van Tata Steel en lid van de Board van Tata Steel Europe) en Dr. Hans Fischer (sinds maart 2016 CEO van Tata Steel Europe en commissaris bij Tata Steel Nederland). Foto: Persdienst Tata Steel Chess Tournament.

Vijf maanden later ….

Het is bijna vijf maanden geleden dat ik het laatste artikel publiceerde over de voorgenomen fusie. Partijen hadden een Memorandum of Understanding getekend en wilden verder met elkaar op weg naar een definitieve en gedetailleerde fusie-overeenkomst. Er zou een onderzoek volgen waarbij beide partijen bij elkaar in de boeken mogen kijken en de diverse stakeholders moesten nog worden overtuigd dat een fusie voor iedereen een goede zaak zou zijn. Het boekenonderzoek is nagenoeg afgerond, het overtuigen van alle partijen is nog in volle gang. De afgelopen maanden hebben we gezien dat de diverse partijen een zo goed mogelijke uitgangspositie wilden veroveren om stevig te staan bij de onderhandelingen. Steeds een kwestie van de wapens bij de hand houden, goed voorsorteren, een goede timing, offeren niet uitsluiten om uiteindelijk een goed resultaat te bereiken en scherp blijven tot in het late eindspel. En natuurlijk niet vergeten af en toe de media in te schakelen om extra druk te zetten. Net als bij een schaaktoernooi op topniveau.

Zo waren er werkonderbrekingen, stakingen en dreigingen met het inschakelen van de rechter. En iedereen heeft daarbij zo zijn eigen motieven en overwegingen want er staat veel op het spel. Op belangrijke fronten waren er personeelsmutaties, nieuwe gezichten op belangrijke posities, en dit kost, bij zo’n ingewikkeld proces, vaak extra tijd. Anderzijds kan een frisse nieuwe blik ook wonderen doen. Zo waren er belangrijke wijzigingen in de top van Tata Steel en Tata Steel Europe.

Stand van zaken bij ThyssenKrupp

ThyssenKrupp had al eerder eigen reorganisatieplannen aangekondigd ongeacht of een fusie zou doorgaan of niet. Bij de aankondiging van de fusie werd gesproken over het vervallen van ongeveer 4000 banen, waarvan de helft bij Tata Steel Europe. Ook werd al bepaald dat het hoofdkantoor van de nieuwe joint venture in Amsterdam komt.

Na maanden van overleg zijn de Duitse vakbonden en hun leden (met overgrote meerderheid) akkoord gegaan met een nieuwe CAO en zijn er ook een aantal fusiezaken vastgelegd. De belangrijkste afspraken zijn:

–          Geen gedwongen ontslagen tot september 2026, los hiervan staat volgens de directie het vervallen van arbeidsplaatsen zoals eerder aangekondigd (gevolgen van het eigen reorganisatieplan en het fusieplan).

–          De Duitse staalbedrijven moeten minstens zes jaar open blijven en er zal in de Duitse staalbedrijven jaarlijks minstens 400 miljoen worden geïnvesteerd.

–          ThyssenKrupp neemt verantwoordelijkheid voor het slagen/falen van de joint venture en blijft minstens zes jaar aandeelhouder in de joint venture. Gestart wordt met een 50: 50 verhouding met Tata Steel. Mocht worden besloten de joint venture naar de beurs te brengen dan houden ThyssenKrupp en Tata Steel de komende zes jaar ieder minimaal 25,05 % van de aandelen en houden hiermee de meerderheid.

–          De nieuw in te stellen Personeelsraad van de ThyssenKrupp staalmedewerkers bespreekt drie maal per jaar strategische onderwerpen.

–          De staalmedewerkers van ThyssenKrupp behouden actief en passief kiesrecht m.b.t. benoemingen in de Raad van Commissarissen van ThyssenKrupp.

De volgende hobbel die dit voorjaar genomen moet worden is de goedkeuring van het fusieplan door de Toezichtsraad van ThyssenKrupp. In de Toezichtsraad hebben de medewerkers van ThyssenKrupp een belangrijke stem. Dan worden ook de resultaten besproken van twee onderzoeken van ThyssenKrupp naar de levensvatbaarheid van de nieuwe joint venture. Door bovengenoemde afspraken is de fusie wat de Duitsers betreft een flink stuk dichterbij gekomen, maar nog geen 100% zekerheid. Tot het bittere eind zal er worden onderhandeld.

Van groot belang wordt welke de afspraken worden met Tata Steel Nederland. Immers de Duitsers hadden al een eigen reorganisatieplan, er komen door de fusie in totaal 4000 arbeidsplaatsen te vervallen en de joint venture gaat naar Amsterdam. Hier moet iets tegenover staan van Tata Steel Nederland. TSN heeft echter andere pijlen op haar boog.

Stand van zaken bij Tata Steel Nederland (TSN)

Uit kringen van TSN kwamen regelmatig geluiden dat directie, bonden, ondernemingsraad en werknemers nauwelijks informatie kregen over de voorgenomen fusie. Slechts op hoofdlijnen heeft men informatie gehad die in het Memorandum of Understanding was opgenomen. In gesprekken met de top uit India is verschillende malen uitgelegd dat er in Nederland een wettelijke verplichting bestaat commissarissen, directie, bonden en werknemers van TSN bij het fusieproces te betrekken omdat TSN een beperkt structuurregime kent. Er moet een adviesaanvraag worden ingediend die door Commissarissen, Directie, Centrale Ondernemingsraad en bonden moeten worden beoordeeld alvorens over de voorgenomen fusie te kunnen beslissen. Als aan deze verplichting niet zou worden voldaan zou men naar de rechter stappen (met grote kans van slagen) en dit zou het fusieproces aanzienlijk vertragen. Pas zeer recent werd besloten is dat Tata Steel op korte termijn een adviesaanvraag voor de voorgenomen fusie zal indienen bij TSN.

Tata Steel Nederland neemt een bijzondere positie in binnen Tata Steel Europe omdat TSN bijzondere rechten heeft uit hoofde van het beperkte structuurregime dat van toepassing is. Binnen de joint venture was blijkens de verkregen informatie geen plaats meer voor deze Nederlandse constructie. De voorgenomen joint venture kent drie gelijkwaardige operationele poten: de Duitse, de Engelse en de Nederlandse, Tata Steel Europe wordt opgesplitst. TSN wil haar huidige bevoorrechte positie niet zo maar opgeven omdat commissarissen en werknemers bij het beperkte structuurregime veel zeggenschap hebben. Het gaat dan met name over zeggenschap over financieren & investeren, aanwenden beschikbare vrije cashflow en uitkeren van dividenden, aanbevelingsrecht benoeming commissarissen en belangrijke zaken op het gebied van werkgelegenheid. De angst bij TSN is dat de grote miljardenschulden als gevolg van de overnames in Groot-Brittannië zullen worden afgewenteld op het Nederlandse bedrijf. Daarnaast is men tegen het schrappen van 2000 arbeidsplaatsen.

Bijzonder was het bericht in de financiële pers dat naast de directie ook de commissarissen van TSN zich ook verzetten tegen het fusieplan. Of dit alle commissarissen betrof werd niet vermeld. Waarom was dit zo bijzonder?

De Raad van Commissarissen van TSN bestaat uit: Peter Blauwhoff (ex Shell), Hans Fischer, Leni Boeren (Van Lanschot Kempen, Air France-KLM, ex-Robeco) en Marius Jonkhart (Ecorys, ex Nationale Investeringsbank). Allen moeten bekend zijn met de Nederlandse wetgeving m.b.t. het beperkte structuurregime. Klaarblijkelijk zijn ze niet in staat geweest de top in India tijdig te overtuigen van de rechten die medewerkers in Nederland hebben?

Peter Blauwhoff is ook lid van de Board van Tata Steel Europe en van de Board van Tata Steel. Hans Fischer is CEO van Tata Steel Europe en wordt door Tata Steel regelmatig om advies gevraagd omtrent Europese aangelegenheden. Peter Blauwhoff is de opvolger van Jacques Schraven die korte lijntjes had met Minister Henk Kamp die goed was ingewerkt op het dossier. Eric Wiebes, de opvolger van Henk Kamp, heeft zijn handen voorlopig meer dan vol aan Groningen. Kamp en Schraven hadden goede contacten in Bombay House. Wiebes en Blauwhoff moeten dit nog opbouwen.

Omdat Blauwhoff en Fischer meerdere petten op hebben is het bericht over de rol van TSN-commissarissen bijzonder te noemen, zij schaken immers al langere tijd aan meerdere borden! Kortom, beide heren, met hun verschillende petten op zijn niet te benijden.

Stand van zaken bij Tata Steel UK

In Groot-Brittannië is het relatief rustig omdat er al veel gebeurd is de afgelopen jaren. Reorganisaties, verkoop van bedrijfsonderdelen en het oplossen van een groot pensioenprobleem. Ook hier waren al een aantal toezeggingen gedaan: het open houden van bedrijven, het investeren in de bedrijven en baangaranties.

De nieuwe joint venture

Met belangstelling wordt uitgezien wie de nieuwe joint venture gaan leiden en wie er belangrijke functies mogen gaan vervullen in de nieuwe lijn-staf organisatie. Daarnaast moet er de komende jaren afscheid worden genomen van ca. 2000 medewerkers (in Nederland en Engeland) als de bezuinigingsplannen doorgaan.

100 jaar staal

Begin januari werd er een nieuwe website gelanceerd waarmee het startsein werd gegeven voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Hoogovens.

20 september 2018 is het honderd jaar geleden dat de NV Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken werd opgericht.

Kijk maar eens bij een bezoek aan het Dudok Huis (het hoofdkantoor in IJmuiden).

Website: www.100jaarstaal.nl

(Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13,deel 14 ,deel 15, deel 16, deel 17, deel 18, deel 19, deel 20, deel 21, deel 22, deel 23, deel 24, deel 25, deel 26, deel 27, en deel 28 )

 

2 Reacties

 1. Avatar
  Aard 22 februari 2018

  Het verheugt mij dat ik u thans kan mededelen dat Tata Steel Nederland zijn zelfstandigheid zal behouden.

  • Avatar
   Hendrikom 22 februari 2018

   Ik zag zelfs dat Tata een mooie vacature heeft, met onder andere het schaaktoernooi in portefeuille!

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.