Koningen en het Hoogovens Eeuwfeest

Schaken op het Europese Staalschaakbord, deel 35

In deze serie hebben we de afgelopen twee jaar steeds aandacht gevraagd voor het 100-jarig bestaan van Hoogovens, naast het 150-jarig bestaan van het Tata-concern en het 80-jarig jubileum van het Hoogovens Schaaktoernooi. En morgen, donderdag 20 september, is het zover. Dan is het precies 100 jaar geleden dat de NV Koninklijk Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken werd opgericht.

Hoog bezoek
Eind augustus berichtte de Rijksvoorlichtingsdienst dat Zijne Majesteit de Koning op donderdag 20 september aanwezig zal zijn bij ‘100 jaar Staal in de IJmond’.
De Koning zal het jubileumjaar openen waarin verschillende evenementen worden georganiseerd, zoals een burendag, een dag voor gepensioneerden en een feest voor medewerkers.
Ongetwijfeld zal Koning Willem-Alexander worden bijgepraat over enkele belangrijke ontwikkelingen zoals de fusie met ThyssenKrupp, de importheffingen, de uitstekende proefresultaten van het HIsarna-project waarover ik eerder schreef en de voorgenomen samenwerking met Dow Chemicals Benelux.
En wie weet heeft de Koning zelf ook nog een verrassing in petto.

Het ligt voor de hand dat de ’keizer’ (Ratan Tata) en de ‘koning’ van Tata (Natarajan Chandrasekan) ook zijn uitgenodigd. Grote afwezigen zullen de ‘koningen’ van ThyssenKrupp zijn. Na de ondertekening van de fusieovereenkomst in Brussel op 9 juli werd bekend dat de bestuursvoorzitter (Heinrich Hiesinger) en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ThyssenKrupp (Uhlrich Lehner) hun aftreden hadden aangekondigd. Tot op heden is men er nog niet in geslaagd vervangers te vinden voor deze topposities. De toppers die men gepolst heeft lieten deze vacatures aan zich voorbijgaan. De machtsstrijd is in nog volle gang zowel intern als extern. Ook ligt de stichting van de familie Krupp in de vuurlinie na het opstappen van de twee bestuurders. Deze stichting is de grootste aandeelhouder van ThyssenKrupp.

Onze minister-president moet deze dag naar Salzburg voor een informeel overleg met Europese regeringsleiders, zelfs de algemene beschouwingen worden hiervoor onderbroken.
In Brussel werd begin juli door Chandrasekan aangekondigd dat binnen enkele weken bekend gemaakt zou worden wie de ‘koning’ van de nieuwe joint venture wordt. Dit is nog niet gepubliceerd. De vertraging is mogelijk te verklaren door de bestuursproblemen in Duitsland.

Slimme openingszet
Op maandag 10 september werd ter gelegenheid van het eeuwfeest van Tata Steel Nederland de Dag van de Industrie in IJmuiden gehouden. De ‘onderkoning’ van het klimaat, minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, was een van de gastsprekers. Wiebes meldde dat de industrie zelf haar energietransitie moet betalen en met innovatieve oplossingen moet komen voor het klimaatprobleem. Enige ondersteuning van het Rijk sloot hij hierbij niet uit.
Dow Benelux en Tata Steel Nederland werken aan de voorbereiding van een klimaatvriendelijke fabriek in IJmuiden. De bouw van deze fabriek ( die een miljard euro kost) hangt af van het succes van proefprojecten die dit jaar zullen starten. De CO2 uitstoot kan fors worden verminderd en kan hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. Omdat de fabriek mogelijk in de beginjaren niet rendabel zal zijn vinden Henrar (Tata Steel Nederland) en Van Beek (Dow Chemicals Benelux) dat het Rijk financieel moet bijspringen in deze periode. Een slimme openingszet. Maar Wiebes houdt voorlopig de kaarten tegen de borst en wacht voorlopig de uitkomsten van de Klimaattafel Industrie af.
In de Miljoenennota die het kabinet gisteren presenteerde is 300 mln. euro uitgetrokken voor innovaties die bijdragen aan het terugdringen van CO2- uitstoot. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de industrie.

Door staal gedreven
Op 13 september werd bij Tata Steel het jubileumboek over 100 jaar staalbedrijf in de IJmond gepresenteerd. Hans Fischer (CEO en CTO van Tata Steel in Europa), Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland) en burgemeester Martijn Smit van Beverwijk ontvingen het eerste exemplaar van ‘Door Staal Gedreven – Van Hoogovens tot Tata Steel 1918 – 2018’ uit handen van Bram Bouwens, een van de auteurs van het boek. Het jubileumboek laat zien hoe de Nederlandse productiesite van Tata Steel zich sinds de oprichting in 1918 onder sterk wisselende economische, politieke en maatschappelijke omstandigheden een toppositie heeft weten te verwerven. Het accent van het boek ligt op de nog nauwelijks beschreven periode van na 1990.In het voorwoord schrijft de directie van Tata Steel Nederland dat het bedrijf zich sterk bewust is van haar plek in de samenleving. ‘Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en willen er evenwichtig invulling aan blijven geven’, zo schrijven zij. In dit bredere sociale en maatschappelijke concept past ook het internationale schaaktoernooi dat dit jaar de 80ste editie beleefde.

Het boek heeft drie centrale thema’s. Strategie en concurrentie beschrijft de wijze waarop het staalbedrijf zich een prominente plaats heeft verworven op de internationale staalmarkt, in de context van economische voorspoed en tegenwind, schaalvergroting en toenemende internationalisering. Bram Bouwens geeft zijn hoofdstuk 3 de ondertitel mee van: schaken op de staalmarkt, 1982-2018. Het tweede thema is technologie en innovatie. Het laatste thema, mensen en machten, beschrijf de vele personen en instellingen die betrokken waren bij de ontwikkeling van het staalbedrijf, van kapitaalverschaffers en overheden tot werknemers en omwonenden.

Kerngegevens jubileumboek
Uitgever: Uitgeverij THOTH Bussum. Gebonden uitgave, 240 pagina’s met 200 illustraties in kleur. Prijs boek: € 34,95.

(Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13, deel 14, deel 15, deel 16, deel 17, deel 18, deel 19, deel 20, deel 21, deel 22, deel 23, deel 24, deel 25, deel 26, deel 27, deel 28 deel 29, deel 30, deel 31, deel 32,  deel 33 en deel 34)

Only ingelogde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.