Tata Steel Europe 2,5 miljard euro minder waard?

Schaken op de Europese Staalmarkt, deel 32

Hoe beoordeel en waardeer je een schaakstelling? Soms lijkt een schaakstelling gewonnen, of toch niet? Het hangt er vanaf wie er aan zet is en  wie de stelling bekijkt want zoveel zielen zoveel gedachten. En wie hebben er mogelijk belang bij de uitkomst? Soms hangt het af van de juiste volgorde van zetten, van een verrassend stukoffer al of niet met een mooie combinatie. Begrijpt het elektronische monster de stelling? Soms kan het nog alle  kanten uit, voor wit of voor zwart. Zeker als de tijdsdruk toeneemt.

(Bijzonder was dat Hans Böhm in zijn Telegraaf-rubriek van afgelopen zaterdag aandacht besteedde aan de parodie uit de vorige twee afleveringen. Zijn  rubriek is wekelijks op onze site te lezen, klik hier)

Nieuwe ontwikkelingen

Activistische beleggers roeren zich

Activistische beleggers  weten hoe zij hun ‘prooi‘ moeten bespringen en schuwen daarbij geen enkel middel. Zeker als ze ‘ruiken’ dat ze veel geld kunnen verdienen. Jeroen Smit gaf zijn boek over de overnamestrijd rond  ABNAMRO niet voor niets de titel ‘De Prooi’ mee.

Deze problematiek doet zich nu voor bij de voorgenomen staalfusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel Europe. Elliott, één van de  activistische beleggers, heeft de aanval ingezet op ThyssenKrupp. Al eerder hadden zij laten weten dat zij het niet eens waren met het strategisch beleid van de Duitse topman.  Zij zien liever dat hij, Heinrich Hiesinger, zijn biezen zou pakken want hij is volgens hen  de kwade genius  achter de nieuwe strategie. Nu hebben zij hun pijlen gericht op de fusie met Tata Steel Europe. Zij vinden dat er meer besparingen mogelijk moeten zijn, dat IJmuiden teveel garanties heeft gekregen en dat Tata Steel UK nog lang niet goed presteert. is. Daar komt nog bij dat de resultaten van de staaltak van ThyssenKrupp het afgelopen jaar (gemeten vanaf juni 2017) zijn verbeterd en de resultaten van Tata Steel Europe zijn verslechterd.

Nieuwe berekeningen

Op  basis van recente gegevens heeft Elliott  nieuwe berekeningen gemaakt en hun conclusies in een brief voorgelegd aan de top van ThyssenKrupp. In het kort komt het erop neer dat zij vinden dat ThyssenKrupp  ca.2,5 miljard meer waard is of anders gezegd Tata Steel Europe ca. 2,5 miljard minder waard is.  En dit kan niet zonder gevolgen blijven. De fusieafspraken, die dateren van vorig jaar september,  moeten worden herzien, zo stellen zij. Zij krijgen hierbij steun van een andere grote belegger, het Zweedse Cevian, waarmee ze samen ruim 20% van de aandelen in ThyssenKrupp hebben. Ook de Duitse vakbonden delen deze mening en zij willen vooral zoveel mogelijk ontslagen voorkomen. De grootste aandeelhouder is de stichting van de familie Krupp die achter de topman blijft staan. En net als met schaakstellingen kun je met berekeningen van ondernemingswaarden en ruilverhoudingen  alle kanten uit. Er zijn veel verschillende formules met vele varianten. En lang niet alles bij een fusie laat zich uitrekenen, ook niet met een computer.

Nog geen witte rook

Afgelopen woensdag is de Raad van Commissarissen (bestaande uit werknemersvertegenwoordigers en grote aandeelhouders) van ThyssenKrupp bijeen geweest en heeft zich op de hoogte laten stellen van de actuele situatie rond het fusie-eindspel.  De topman van ThyssenKrupp meldde zijn toezichthouders dat zij in gesprek waren met Tata Steel India over de joint-venture afspraken in het licht van de nieuwe (financiële) gegevens. Een finale beslissing konden de  commissarissen  daarom nog niet nemen.

Krantenkoppen meldden deze week:

‘’Elliott zet staalfusie op losse schroeven’’

“ ThyssenKrupp wil deal fusie met Tata overdoen”

“Activistische belegger eist nieuwe onderhandelingen”

“Tata Steel Europe: Crack in the welding”

Vriend en vijand zijn het er over eens dat consolidatie in de Europese staalindustrie meer dan  noodzakelijk is en dat de staalfusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel hierin perfect past. Ook Elliott en Cevian zijn deze mening toegedaan als zou je dit niet zeggen als je naar hun tam-tam luistert. Elliott meldde nog dat desnoods de fusie maar moet worden afgeblazen, maar dat is niet serieus te nemen. Het enige dat zij daarmee zouden bereiken is het opstappen van de topman van ThyssenKrupp, want deze heeft zijn lot aan het welslagen van de fusie verbonden. Maar verder staan zij ook met lege handen en waarschijnlijk ook met dalende koersen van het Thyssen-aandeel. Beleggers zijn gebaat bij stijgende koersen.   ThyssenKrupp en Tata Steel zullen hier onderling wel uitkomen. Beide zijn niet gebaat bij een mislukking met de meet in zicht. Zij vinden vast wel een formule die recht doet aan de actuele situatie. Naast de korte termijn is er ook nog de lange termijn die een rol speelt.

Sommige analisten vinden dat Tata Steel India gewoon 2 miljard moet bijbetalen, anderen houden rekening met de mogelijkheid dat de joint-venture met nog meer schulden zal worden opgezadeld. De meesten gaan uit van een 50:50 verhouding in de joint venture. Tata sluit een groter belang op termijn niet uit.

ThyssenKrupp zou graag nog deze maand de definitieve beslissing over de fusie willen nemen.

Ondernemingsraden zijn ook nog aan zet

Naast de activistische beleggers roeren ook de ondernemingsraden van Tata Steel Europe zich. De Nederlandse centrale ondernemingsraad en de Europese ondernemingsraad van Tata Steel Europe hebben nog geen groen licht gegeven en kunnen mogelijk het proces vertragen omdat zij nog veel onbeantwoorde vragen hebben. De belangen van de werknemers staan haaks op de belangen van Elliott en Cevian. Zij willen maximale garanties voor werkgelegenheid voor een langere periode en ze willen zoveel mogelijk ontslagen voorkomen.  In mei had Tata Steel Europe al aangekondigd dat zij alle activiteiten nog eens kritisch hadden bekeken en besloten hadden de niet-kernactiviteiten te willen verkopen. De opbrengsten hiervan zouden in de kernactiviteiten geïnvesteerd mogen worden. Bij deze af te stoten activiteiten zijn volgens Tata Steel Europe 1100 mensen werkzaam.

In India daalde het aandeel van Tata Steel met enkele procenten na berichten over de aanval van Elliott en Cevian omdat op de beurs de onzekerheid toenam. In financiële kringen in  India is men juist enthousiast over deze fusie want dan zijn de problemen van Tata Steel  in Europa, die nu al bijna 10 jaar duren en veel geld hebben gekost, eindelijk zo goed als opgelost. Tata Steel kan zich dan volledig richten op de ambitieuze expansieplannen in India.

Onduidelijk is nog hoe hard de staalheffingen van oom Donald bij beide aankomen. Een grote zorg is  het dumpen van staal tegen afbraakprijzen op de Europese staalmarkt. Zeker nu de handelsoorlog tegen China nadert met recent aankondigingen van importheffingen door beide partijen van vele tientallen miljarden dollars.

Canadese staalactiviteiten

De NOS kwam  deze week met een bericht uit de  Canadese provincie Quebec dat ze daar een noodfonds hebben ingesteld om daaruit leningen en garanties te kunnen verstrekken aan staalfabrieken die in de knel komen door de heffingen. Sommige staalbedrijven hadden al van hun Amerikaanse klanten gehoord dat zij niet bereid waren om de hoge invoerheffingen voor hun rekening te nemen. Er werden zelfs al contracten opgezegd. In Quebec zijn 30.000 mensen afhankelijk van een baan in de staalindustrie.

Tata Steel ThyssenKrupp Chess Tournament 2019

Het blijft een leuke sport in dit soort artikelen te fantaseren over de nieuwe naam van het toernooi. Maar nu de tijd verstrijkt wordt de vraag  relevant of de fusie wel tijdig rond is voor aanvang van het toernooi in 2019. Want als alle partijen het eens zijn dan moet de fusie nog worden voorgelegd en goedgekeurd  door de Europese Mededingingsautoriteiten. En dit neemt al gauw 4 – 6 maanden in beslag. Laten we hopen dat men niet in tijdnood komt. In de schaakpartij gebeuren vaak  de grootste ongelukken in tijdnood.

De schaakliefhebbers zullen van dit alles niet wakker liggen als het toernooi maar doorgaat. Nog een jaartje Tata Steel Chess Tournament is natuurlijk ook prima.

Koninklijke Hoogovens 100 jaar!

Eerst is van belang dat over drie maanden het 100-jarig bestaan wordt gevierd van onze Koninklijke Hoogovens! Ga vooral de mooie verhalen eens lezen op de jubileumsite!

Website: www.100jaarstaal.nl

(Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13, deel 14, deel 15, deel 16, deel 17, deel 18, deel 19, deel 20, deel 21, deel 22, deel 23, deel 24, deel 25, deel 26, deel 27, deel 28 deel 29, deel 30  en deel 31)

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.